TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกTechnology“ชัยวุฒิ” มอบ 5 นโยบายขับเคลื่อนดีอีเอส

“ชัยวุฒิ” มอบ 5 นโยบายขับเคลื่อนดีอีเอส

“ชัยวุฒิ” พบปะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ มอบกรอบนโยบายในการขับเคลื่อนดีอีเอส 5 ด้าน ผลักดันการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ เผย เรื่องเร่งด่วนระยะแรก ครอบคลุม การยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (National Digital ID) และการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยี 5G ให้เกิดการใช้ประโยชน์เต็มรูปแบบ

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า วันนี้ (1 เม.ย. 64) ได้เข้าตรวจเยี่ยมและพบปะผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ พร้อมทั้งมอบกรอบนโยบายในการขับเคลื่อนกระทรวงดิจิทัล 5 เรื่อง ได้แก่  

  1. การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างทั่วถึง แพร่หลาย เป็นธรรม ในทุกมิติ 
  2. การส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างแพร่หลาย ขจัดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ  ส่งเสริมการพัฒนา e-service ภาครัฐ  เพื่อให้ประชาชนเข้ารับบริการภาครัฐได้โดยสะดวก รวดเร็ว ไม่จำกัดสถานที่ เช่น  ร่วมกับสรรพากรในการออกมาตรการทางภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบธุรกิจ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยความสะดวกด้านใบอนุญาตทำงาน วีซ่า และการพักอาศัยสำหรับ digital talent (Visa and work permit for digital talent) การพัฒนาตลาดนวัตกรรมด้วยบัญชีนวัตกรรมดิจิทัล และการส่งเสริมให้เกิดระบบ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน (Digital Identification) เป็นต้น 
  3. จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก 5G การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และการสนับสนุนให้ประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในอินเทอร์เน็ต
  4. การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าสู่โลกดิจิทัล (Trusted digital ecosystem) โดยเฉพาะเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
  5. การปกป้องคุ้มครองประชาชน จากการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย และอินเทอร์เน็ต ในทางมิชอบ

นอกจากนี้ ยังได้รับนโยบายจากรัฐบาล ให้กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าภารกิจสำคัญเร่งด่วน คือ National Digital ID ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วย ที่จะเชื่อมโยงบัตรประชาชน และต่อไปอาจรวมถึงการยืนยันตัวตนในการจดทะเบียนบัญชีผู้ใช้สื่อโซเชียล ป้องกันปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์ที่สร้างความเสียหายอยู่ในปัจจุบัน และการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านเทคโนโลยี 5G ให้เกิดการใช้ประโยชน์เต็มรูปแบบ

“งานเร่งด่วนเหล่านี้ รัฐบาลต้องการเห็นความคืบหน้าเป็นรูปธรรมโดยเร็ว มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้างให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข ประเทศทันสมัย และแข่งขันได้ในเวทีโลก มีการทำงานประสานกันระหว่างกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัด และขอให้ทำทุกอย่างให้ถูกกฎหมาย  ไม่อยากให้มีการฟ้องร้องหรือเกิดความเสียหายกับรัฐบาล” ชัยวุฒิ กล่าว

พร้อมย้ำว่า แนวทางการทำงานของผม พร้อมเปิดรับการพูดคุยกับผู้บริหารทุกส่วนงานของกระทรวงฯ อยากขอให้เราช่วยกันทำงานเพื่อบ้านเมือง เชื่อมโยงให้เข้ากับความต้องการของประชาชนให้อยู่ดี กินดี มีความสุข โครงการที่ออกมาต้องสร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้จริง

ดังนั้น นโยบายสำคัญต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ในส่วนที่ดีอยู่แล้ว จะไม่มีการยกเลิก และส่วนที่มีปัญหา ก็ต้องมาร่วมกันหาแนวทางแก้ไข อีกทั้งจะให้ความสำคัญกับงานด้านความมั่นคง คดีต่าง ๆ เช่น การปิดเว็บ ปิดเพจ ต้องช่วยกันทำให้มาตรการทางกฎหมายมีผลบังคับใช้เข้มข้นยิ่งขึ้น

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ