TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology 5 องค์กร ผู้นำ “ไอที” มาใช้พัฒนาองค์กรอย่างโดดเด่น และสำเร็จ

5 องค์กร ผู้นำ “ไอที” มาใช้พัฒนาองค์กรอย่างโดดเด่น และสำเร็จ

สมาพันธ์ ASOCIO (Asian-Oceanian Computing Industry Organization) ซึ่งเป็นองค์กรภูมิภาค ประกอบด้วยสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการจาก 24 ประเทศในภาคพื้นเอเซีย-โอเชียเนีย ได้มีการมอบรางวัล ASOCIO Awards ให้กับองค์กรของประเทศสมาชิกที่มีการนำ IT และ Digital เทคโนโลยี เช่น Blockchain, IoT, AI, Robotics, Big Data, Cyber Security & Cloud based solutions มาใช้ในการพัฒนาการให้บริการด้านต่าง ๆ และการบริหารขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดดเด่นและประสบผลสำเร็จ คณะกรรมการตัดสินรางวัลของสมาพันธ์ ASOCIO ได้เห็นขอบให้องค์กรของประเทศไทยได้รับรางวัล ASOCIO Awards ในแต่ละสาขาดังนี้

1) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สาขา Outstanding Tech Company Award    

2) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สาขา Outstanding User Organization Award

3) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สาขา Digital Government Award 

4) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขา EdTech Award  และ

5) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ A-MED สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) สาขา HealthTech Award

โมเดอร์น่า ประกาศกลยุทธ์รับมือกับไวรัส SARS-CoV2 สายพันธุ์โอไมครอน

เส้นทาง 10 ปี สู่การสร้างนวัตกรรม 5G ของอีริคสัน (ปี 2554 – 2564)

ซึ่งการมอบรางวัลในปีนี้ได้จัดให้มีขึ้น ณ กรุงธากา เมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ ในการประชุมASOCIO Digital Summit 2021 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 แต่ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ตัวแทนองค์กร ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมรับรางวัลดังกล่าวด้วยตนเองได้

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ ASOCIO ได้ประสานงานในการรับรางวัลดังกล่าวแทน และได้จัดงานแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับ 5 องค์กรดังกล่าวขึ้นในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok ณ ห้องGrand Ballroom 1

สุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยกล่าวว่า “เป็นเรื่องที่น่ายินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่องค์กรของไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถนำ “ไอที” เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพกับการบริหารองค์กรและการให้บริการลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลจากองค์กรระดับนานาชาติ ซึ่งรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นแรงผลักดันให้องค์กรทั้งภาครัฐฯ และภาคเอกชนในประเทศไทย นำ “ไอที” มาปรับใช้ และพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง ”

ATCI (The Association of Thai ICT Industry) เป็นสมาคมผู้ประกอบการด้าน ICT ของไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนให้เกิดการนำเทคโนโลยี ICT และ Digital มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในช่วงเวลา 30 กว่าปีที่ผ่านมา ATCI ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ICT ของไทย เช่นการผลักดันให้เกิดนโยบายและแผนพัฒนาด้าน ICT ของประเทศ การปรับปรุงกฏหมาย มาตรการภาษี และมาตรฐานด้าน ICT การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT และ Digital ให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและบริการ การส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT โดยเฉพาะ SME ของไทยให้เติบโตและแข่งขันได้ในภูมิภาค รวมทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและประสานความร่วมมือกับองค์กรด้าน ICT ระหว่างประเทศ เช่น ASOCIO  WITSA และ APICTA เป็นต้น

ASOCIO (Asian Oceanian Computing Industry Organization) เป็นสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการ ที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมไอซีทีซึ่งเป็นตัวแทนจาก 24 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย ซึ่งรวมถึงประเทศ ออสเตรเลีย บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ลาว มาเก๊า มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมาร์ นิวซีแลนด์เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม ASOCIO ก่อตั้งขึ้นในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในปี 1984 เป็นองค์กรการค้า ICT ระหว่างประเทศที่ทรงเกียรติและมีบทบาททางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย ASOCIO ประกอบไปด้วยบริษัท ICT ชั้นนำในภูมิภาคมากกว่า 10,000 บริษัท มียอดรายได้ต่อปีรวมกันมากกว่า 350 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ วัตถุประสงค์ของ ASOCIO คือการสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน ระหว่างสมาชิก เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาค

ASOCIO จัดกิจกรรมหลักที่หลากหลายรูปแบบ โดยให้สมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในทุก ๆ ปี เช่น 

  • ASOCIO Digital Summit การประชุมสุดยอดผู้นำด้านดิจิทัลประจำปี 
  • Plenary Meeting การประชุมสมาชิกกลางปี 
  • Multilateral Trade Visit (MTV) การจัดคณะผู้แทนการเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างสมาชิก
  • Smart City Summit การประชุมสุดยอดผู้นำเพื่อส่งเสริมการใช้ ICT สำหรับเมืองอัจฉริยะ  
  • ASOCIO Awards การมอบรางวัลให้กับองค์กรผู้ใช้ ICT ดีเด่นในภูมิภาค
  • Policy and Research Paper การนำเสนอนโยบายและงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ในภูมิภาค
  • etc

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ก.พลังงาน เตรียมจัดงาน Future Mobility Asia 2022 ปูทางไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในเอเชีย

งานนิทรรศการครั้งแรกที่จัดแสดงแนวคิด นวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชันด้านยานยนต์แห่งอนาคตได้อย่างครอบคลุม

ซิปโซ่ท้อปปิคอลดริ๊ง เปิดตัว ‘ซิปโซ่’ ข้าวต้มข้าวกล้องหอมมะลิ พร้อมจำหน่ายใน 7-11

ชูจุดขายใช้นวัตกรรม ช่วยคงความหอมและคุณประโยชน์ทางโภชนาการ

เสือลำบาก “เศรษฐกิจแย่-การเมืองยุ่ง”

ขณะที่เรากำลังเผชิญภาวะราคาสินค้าหลายๆตัวขยับเพิ่มสูงขึ้นพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกพุ่งกระฉูด

MG เปิดเกมรุก สร้างระบบนิเวศ EV ครบวงจร พร้อมดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทัดเทียมตลาดโลก

เอ็มจี ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำสัญชาติจีนเปิดเกมรุกเตรียมสร้างระบบนิเวศรองรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ไทยแบบครบวงจร ไล่เรียงตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แบตเตอร์รี ไปจนถึงปลายน้ำ

แอร์บัส – NTT DOCOMO – SKY Perfect JSAT ร่วมกันศึกษาบริการการเชื่อมต่อไร้สายทั่วโลกบนอวกาศ

ความร่วมมือในการเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการร่วมใช้งานบริการเชื่อมต่อจากเทคโนโลยี High-Altitude Platform Stations (HAPS) แห่งอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเชื่อมต่อไร้สายบนอวกาศในอนาคต

วีโร่ ลงนามปฏิญญา Clean Creatives

ประกาศจุดยืนร่วมต่อต้านการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเชื้อเพลิงฟอสซิล

Amazon Global Selling หนุน SME ไทยโตตลาดโลก

งานประชุม Amazon Global Selling Thailand Seller Conference ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ของ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ผ่านไปด้วยความสำเร็จ โดยมี SME ไทยกว่า 5,000 รายให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน

foodpanda เปิดตัวหมี “เปาเปา” ส่งแคมเปญออนไลน์ เจาะกลุ่มผู้ใช้งานทั่วประเทศ

ฟู้ดแพนด้า ฉลองครบรอบ 10 ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เปิดตัว “เปาเปา”

แชฟฟ์เลอร์ – ม.บูรพา ขับเคลื่อน EEC Automation Park ผ่านศูนย์การเรียนรู้/ฝึกอบรมอุตสาหกรรม 4.0 และ 5G

แชฟฟ์เลอร์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมระดับโลก ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยบูรพา ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค (EEC Automation Park)

เมื่อขาใหญ่ Binance จับมือ GULF บุกตลาดคริปโทฯ ในไทย

ข่าวการประกาศความร่วมมือระหว่าง GULF กับ Binance บริษัทซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างแรงกระเพื่อมอีกครั้งสำหรับวงการการเงินดิจิทัลของไทย

MUST READ

สกมช. เปิดหลักสูตร การรักษาปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1

ปัจจุบันโลกได้เข้าไปสู่ยุคดิจิทัลโดยสมบูรณ์ ส่งผลให้ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นเรื่องใกล้ตัว และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

‘Pace’ ฟินเทคสัญชาติสิงคโปร์ เปิดตัวบริการ ‘ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง’ สำหรับนักช้อปชาวไทย

Pace ผู้ให้บริการโซลูชันฟินเทคจากประเทศสิงคโปร์ เปิดตัวบริการตัวเลือกการชำระเงินแบบ "ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง” (Buy Now Pay Later - BNPL) สำหรับนักช้อปชาวไทยที่เลือกซื้อสินค้าที่ร้านค้าแบรนด์ดัง

แคริว่า จับมือ รพ.รามา พัฒนาโมเดลวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ

บริษัท แคริว่า (CARIVA) ประเทศไทย จำกัดร่วมมือกับฝ่ายงานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด­­ล เพื่อร่วมพัฒนาโครงการต้นแบบในการวิเคราะห์โรคในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปผ่าน “โมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพซึ่งพัฒนาจากข้อมูลสุขภาพแบบไม่ระบุตัวตนที่ได้รับความยินยอมในการนำไปทำวิจัย”

เอสซีจี เดินหน้ากลยุทธ์ ESG ส่งแคมเปญ ‘คุณเลือกเพื่อโลกได้’

ชวนคนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกสินค้าและบริการที่มีฉลาก ‘SCG Green Choice’ เพื่ออนาคตของโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า พร้อมเตรียมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด ‘คิดก่อนซื้อ’ กระตุ้นผู้บริโภคร่วมรักษ์โลก

Amazon Global Selling หนุน SME ไทยโตตลาดโลก

งานประชุม Amazon Global Selling Thailand Seller Conference ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ของ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ผ่านไปด้วยความสำเร็จ โดยมี SME ไทยกว่า 5,000 รายให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น