TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกThe MovementWP Energy จับมือผู้ให้บริการ Food Event นำร่องการจัดการแยกขยะในงานเทศกาลอาหาร

WP Energy จับมือผู้ให้บริการ Food Event นำร่องการจัดการแยกขยะในงานเทศกาลอาหาร

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP Energy ผู้ให้บริการธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ภายใต้ แบรนด์ เวิลด์แก๊ส ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมเรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี รวมถึงการนำกลับมารีไซเคิล โดยเริ่มจากการจัดการถังขยะสำหรับงานเทศกาลอาหารที่จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ เวิล์ดแก๊ส โดย ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ เน้นการคัดแยก แบ่งประเภทวัสดุให้ชัดเจนเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดน้อยลง รวมถึงการส่งต่ขยะประเภทรีไซเคิลและขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผย ถึงจุดริเริ่มของโครงการ “เวิลด์แก๊ส ZERO  WASTE You ทิ้ง We Turn” ว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน มีปัจจัยมาจากการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความต้องการสินค้า อาหาร และการบริการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเติบโตของขยะที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ทำให้หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยเผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการการจัดการขยะอย่างไม่ถูกต้อง และนี่ถือเป็นแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักช่วยเร่งให้เกิดภาวะเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบกับโลกของเรา

WP Energy จึงอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหา จึงได้ริเริ่มโครงการนำร่องการจัดการแยกขยะในงานเทศกาลอาหาร ที่บริษัทฯได้เข้าไปสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้เป็นเทศกาลอาหารสีเขียว (Green Event) โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบการจัดการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในงาน

ภายในงาน ได้วางจุด “Food Waste Station” หรือจุดแยกขยะ ที่จัดเตรียมถังขยะแต่ละประเภท อันประกอบด้วย ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะเศษอาหาร และถังขยะทั่วไป ประจําตามจุดต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วทั้งงานเพื่อการคัดแยกขยะ ป้องกันการปนเปื้อนบรรจุภัณฑ์ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมด้วย Green Mentor (ผู้แนะนำการคัดแยกขยะ) ประจำจุดทิ้งขยะ ซึ่งโดยปกติแล้วหลาย ๆ สถานที่ เล็งเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ จึงได้จัดถังขยะแต่ละประเภทไว้รองรับ

ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องของการคัดแยกขยะที่ชัดเจน จึงทำให้ขยะเกิดการปนเปื้อนและแยกไม่ได้ กลายเป็นขยะมูลฝอยในที่สุด ดังนั้น สิ่งที่ WP Energy ให้ความสำคัญกับโครงการนำร่องนี้ คือ การให้ Green Mentor (ผู้แนะนำการคัดแยกขยะ) ประจำทุกจุดการทิ้งขยะ เพื่อคอยให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมงานในการคัดแยกขยะให้ตรงตามแต่ละประเภท และเส้นทางของขยะแต่ละประเภทต้องทำให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ภายหลังจากการจบงานเรียบร้อยแล้ว ขยะที่รีไซเคิลได้จะถูกส่งมอบให้กับโครงการ “วน” (Won Project) เพื่อลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง โดยนำถุงพลาสติกกลับมารีไซเคิล เพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่วนขยะที่ย่อยสลายยากและไม่สามารถรีไซเคิลได้ เราได้รับความร่วมมือจาก ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตของแต่ละพื้นที่ที่จัดงาน นำรถเก็บขยะมูลฝอยเข้ามารับขยะ และถูกส่งต่อไปกำจัดตามกระบวนการอย่างถูกต้องเหมาะสม  และขยะเศษอาหาร จะถูกนำไปเป็นอาหารสัตว์ นำส่งให้แก่เกษตรกรและปศุสัตว์รายย่อยเขตหนอกจอก เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์ต่อไป 

“WP Energy จะเริ่มนำร่องรูปแบบการคัดแยกประเภทของขยะ ภายใต้การจัดงานเทศกาลอาหารของพันธมิตรผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทอาหาร เช่น รายการลิ้นติดโปร และรายการเปรี้ยวปาก ตลอดทั้งปี และจัดตั้งเป็นแผนการจัดการขยะในทุกการสนับสนุนเทศกาลอาหารในทุกๆปีต่อไป นอกจากนี้แล้วเรายังได้เข้าร่วมในโครงการส่งต่อขยะเพื่อการทำประโยชน์ได้ในทุกรูปแบบทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน เพื่อการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างคุ้มค่าเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและในการศึกษาต่อๆไป เราคาดว่าจะพัฒนาโครงการเหล่านี้ ให้ไปถึงกลไกที่สามารถเทิร์นกลับมาเป็นคาร์บอนเครดิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์กลับมายังองค์กรและหน่วยธุรกิจในอนาคตได้” ชมกมลกล่าว

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เปิด 4 เกณฑ์ใหม่ ประกัน EV ที่คนใช้รถยนต์ไฟฟ้าต้องรู้

เครื่องมือและเเนวทาง การเริ่มต้นสร้างความยั่งยืนสำหรับองค์กร

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ