TH | EN
TH | EN
หน้าแรก News กรมพัฒน์ฯ จับมือ 8 สตาร์ตอัพ ดัน SME ใช้ MarTech ช่วยเพิ่มสร้างยอดขาย

กรมพัฒน์ฯ จับมือ 8 สตาร์ตอัพ ดัน SME ใช้ MarTech ช่วยเพิ่มสร้างยอดขาย

ปัจจุบัน MarTech (Marketing Technology) ถูกนำมาใช้กับการทำการตลาดอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ได้ดี ตลอดจนช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การวางแผนการทำการตลาด การทำแคมเปญการตลาด การนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ การบริหารการขาย รวมถึงการเก็บข้อมูลและวัดผลต่าง ๆ ด้านการตลาดให้ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อสร้างสรรค์การให้บริการลูกค้าได้ครอบคลุมและเชื่อมต่อในแต่ละช่องทาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้ประกอบการ SME จึงได้จัดโครงการ “ขยายตลาดธุรกิจ Startup ยกระดับศักยภาพ SME” ภายใต้แคมเปญ “DBD Service x Martech Startup” ประกาศความสำเร็จโครงการพลิกฟื้น SME ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล พร้อมขอบคุณในความร่วมมือจาก 8 สตาร์ตอัพด้านเทคโนโลยีการตลาด (MarTech : Marketing Technology) ที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs จนสามารถสร้างยอดขายมากกว่า 34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 60 จากยอดขายเดิม

ทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างธุรกิจ Startup ที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาช่วยส่งเสริมด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นการช่วยสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจ Startup และพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดของ SME ด้วยระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและระบบบริหารการขายอัตโนมัติ เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจของไทย โดยมีผู้ประกอบการ SME จากทั่วประเทศสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 400 ราย ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจทุกประเภท มีธุรกิจจำนวน 253 ราย อาทิ ผู้ประกอบการโรงงานผลิต ผู้จัดจำหน่าย ธุรกิจนำเข้า ธุรกิจแฟรนไชส์ e-Commerce อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ความงาม สุขภาพ เสื้อผ้าและเครื่องประดับ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ชุมชนและอื่น ๆ

หลังจากได้รับคัดเลือกให้ทดลองใช้เครื่องมือส่งเสริมการตลาดออนไลน์จากสตาร์ตอัพชั้นนำของไทย เป็นระยะเวลา 90 วัน ผลสำเร็จที่ได้เป็นที่น่าพอใจ สามารถสร้างยอดขายมูลค่ารวม 34,188,821 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอดขายรวมก่อนใช้ระบบถึงร้อยละ 61 ผู้ประกอบการ SME แต่ละรายเพิ่มยอดขายร้อยละ 10 – 30 ช่วยลดระยะเวลาปิดการขาย เฉลี่ยร้อยละ 50 และช่วยปิดการขายต่อเดือนเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15 ของจำนวนปิดการขายเดิม รวมทั้งสามารถต่อยอด ใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวางแผน ลดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของร้านค้าต่อไป

ต้องปรับตัว เปิดใจ ให้เวลากับการศึกษาข้อมูล

ภายในงานแถลงข่าวสำเร็จของโครงการ มีการเสวนาหัวข้อ “การยกระดับศักยภาพ SME ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” จากเหล่า Start up ผู้เชี่ยวชาญ ที่เข้าร่วมโครงการ และได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ SME ในหลากหลายมุมมอง

ปฐมรัตน์ ศิริทรัพย์ Co –Founder & Partnership Development จาก Deeple ระบบช่วยขายผ่านแชต24 ชม. สะดวกครบจบทุกขั้นตอนการขาย ให้ความเห็นว่าการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามานั้นจำเป็นอย่างยิ่งจะช่วยให้ SME พัฒนาร้านค้าได้รวดเร็วขึ้น ช่วยทำให้ยอดขายเติบโต  ช่วยปิดการขายได้และผู้ประกอบการจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นจากการใช้ระบบเทคโนโลยีในการทำธุรกิจ

ดร. วินน์ วรวุฒิคุณชัย CEO & Founder  Bot Noi Group กล่าวว่า อยากให้ผู้ประกอบการเปิดใจมากขึ้น เพราะการใช้ระบบช่วยในการทำการค้าขายมีความจำเป็นจริงๆ เนื่องจากการอยู่ในตลาดปัจจุบันต้องแข่งขันกับเจ้าใหญ่ที่มีกำลังการลงทุนในสเกลที่ใหญ่ แต่สำหรับ SME เป็นธุรกิจเล็ก ๆ จึงต้องมีความกล้า และต้องสร้างเครื่องมือเพื่อให้เป็นอาวุธในการแข่งขันเพื่อให้อยู่รอด ซึ่ง Bot Noi ช่วยตอบโจทย์ได้ดี เนื่องจากเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมารองรับการแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน เช่น Call Center ซึ่งระบบ AI ช่วยได้ 24 ชม. ซึ่งสามารถช่วยให้ SME เอาเวลาในการตอบแชทไปใช้ในการขยายตลาด และสามารถพัฒนาธุรกิจเพื่อให้แข่งขันได้

ธรรมรัตน์ จาวะลา Chief Operating Officer บริษัท ทัช คอร์ จำกัด ผู้พัฒนาระบบ One Chat เป็นระบบแชตบอตที่ช่วยให้การทำธุรกิจออนไลน์เป็นเรื่องง่าย ช่วยปิดการขายได้มากขึ้น ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของระบบแชตบอตว่า “ระบบไม่มีอารมณ์”  สามารถช่วยตอบคำถามและแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้นตลอด 24 ชม. เป็นตัวช่วยผู้ประกอบการได้อย่างดีเยี่ยม อยากให้ผู้ประกอบการ SME ปรับตัว เปิดใจ และทดลองใช้ระบบเพื่อช่วยให้ SME ทำงานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและประหยัดเวลา และที่สำคัญราคาไม่ได้แพงอย่างที่หลายคนคิด

ชญานิษฐ์ โพธิครูประเสริฐ Managing Director ของ Shipnity ผู้พัฒนาระบบการจัดการออนไลน์ การเชื่อมระบบขนส่ง การสั่งซื้อ สต็อก และบริหารจัดการออนไลน์ทั้งระบบ กล่าวเสริมว่า Shipnity เป็นระบบหลังร้านที่จะช่วยลดเวลาการทำงานของผู้ประกอบการได้อย่างดี ช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากแรงงาน Human Error ซึ่งผู้ประกอบการ SME สามารถเอาเวลาไปบริหารจัดการด้านอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น  และอยากให้ลดความกังวลใจในเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะระบบที่เราทำขึ้น มีหลากหลายประเภทที่ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ได้ตามความจำเป็น

ด้าน  ชนกานต์ ชินชัชวาล CEO &Co-Founder บริษัท โรโบลิงโก้ จำกัด ผู้พัฒนา Zwiz.ai ให้ความเห็นว่า “เราตอบโจทย์ paint point ของผู้ประกอบการ โดยการใช้ระบบเพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป ซึ่ง SME สามารถใช้ระบบแชทปิดการขายได้ โดยอยากให้ผู้ประกอบการเปิดใจและศึกษาข้อมูล พร้อมทดลองใช้ระบบแชทให้เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย”

โดยสรุปคำแนะนำจากสตาร์ตอัพสำหรับ SME คือ ต้องปรับตัว เปิดใจ ให้เวลากับการศึกษาข้อมูล และทดลองใช้ เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาและขยายตลาด ให้สามารถเติบโตแข่งขันได้ในระยะยาว อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ณัฐเศรษฐ์ ไตรทิพย์เจริญชัย CEO & Founder Jenosize Co.,Ltd ได้มาเผยเคล็ดลับ เทคนิคในการทำ Social Commerce ให้ประสบความสำเร็จ  ในหัวข้อ “กลยุทธ์สุดปัง เพิ่มพลังธุรกิจออนไลน์” โดยสรุปคือ ผู้ประกอบการควรจะต้องเปิดร้านออนไลน์ทุกวัน คุยกับลูกค้าบ่อย ๆ เพื่อให้รู้ว่าลูกค้าชอบอะไร และเปลี่ยนจากการรอรับลูกค้ามาเป็นการขยันนำเสนอสินค้าบริการ เพราะทุกๆวัน จะมีคนเข้าออนไลน์กว่า 40 ล้านคน จะทำอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น เข้ามาเยี่ยมร้านของเรา และสุดท้าย คือ ต้องเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาตัวตนและภาพลักษณ์ให้เป็นที่จดจำและดีขึ้นเรื่อย ๆ รักษาฐานลูกค้า เพิ่มจำนวนลูกค้าประจำอย่างต่อเนื่อง  ที่สำคัญคือ ต้องมี “วินัย” 

ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอจากพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ทำให้ความต้องการในการเข้าถึงข้อมูลของธุรกิจในยุค Data Driven เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บข้อมูล และวางแผนการตลาดรูปแบบใหม่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงของลูกค้าได้

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ ‘สมาคมสตาร์ทอัพไทย’ มุ่งปั้นสตาร์ตอัพ เปลี่ยนประเทศจากผู้เสพเป็นผู้สร้าง

TED Fund จับมือ 18 หน่วยงานรัฐ-เอกชน พัฒนาผู้ประกอบการ หนุนเงินทุนแจ้งเกิด Tech Startup

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เอสซีจี บนเส้นทางการขับเคลื่อน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อความยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านของเอสซีจีจาก “ผู้ใช้” สู่การเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เป็นกระจกสะท้อนถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทาง ESG

เดลล์เผยผลสำรวจ องค์กรในกว่า 40 ประเทศ ตระหนัก พนักงานคือสินทรัพย์สำคัญในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

2 ปีหลังที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจต่างเร่งปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล ราวครึ่งหนึ่งของผู้นำด้านไอทีในประเทศไทย หรือ 58% (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น: 45%; ทั่วโลก: 50%) กล่าวว่า องค์กรของตนรู้ว่า จะต้องทำอย่างไรบ้างในการปฏิรูปคนทำงานสู่ระบบดิจิทัล

ดีแทค-กสทช. ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการ ให้ผู้ประสบภัย จากพายุโนรู

ดีแทคและสำนักงาน กสทช. ขอแสดงความห่วงใยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงญาติพี่น้อง และติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

Flash Express จับมือ TikTok Shop ให้บริการจัดส่งพัสดุ

Flash Express ประกาศขยายความร่วมมือกับ TikTok Shop สู่ประเทศไทยในฐานะ Regional Logistics Partner พร้อมให้บริการจัดส่งพัสดุแก่พ่อค้า แม่ค้าทุกร้านบนแพลตฟอร์ม

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ลงทุนประจำปีของ IOSCO ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2565 (World Investor Week 2022) ของ IOSCO ระหว่างวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

Flash Coffee จับมือ Flash Express เสิร์ฟกาแฟจากดอยวาวี ฉลองวันกาแฟสากล

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันกาแฟสากล (1 ตุลาคม) ในปี 2565 นี้ Flash Coffee ร่วมมือกับ Flash Express ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยนำเมล็ดกาแฟจากดอยวาวี จ.เชียงราย เสิร์ฟให้กับผู้บริโภคในทั้ง 88 สาขาของแฟลช คอฟฟี่

ไทยพาณิชย์ แนะ SME ปรับกลยุทธ์ รับเทรนด์ Healthy มาแรง

โควิด-19 คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกในหลากหลายมิติ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดำเนิน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

‘อากาศปนเปื้อนเชื้อโรค’ ภัยเงียบที่รุนแรง

ตัวเลข “68,728 คน” คือยอดคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก อากาศที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและมลพิษ ความต้องการ “อากาศสะอาด” เป็นสิ่งที่สังคมเริ่มให้ความสำคัญ

วช. – สวทช.-วท.กห. มอบนวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์แบบไร้สัมผัส แก่ รพ. ทหาร 3 เหล่าทัพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม มอบนวัตกรรม MagikTuch ระบบปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส แบบ 2 in 1

ไมโครซอฟท์ นําบริการคลาวด์ของ Microsoft Azure มาสู่ลูกค้าคนไทยด้วย Azure Arc

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันโลกกำลังขับเคลื่อนอยู่บน cloud-based economy เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของหลายประเทศล้วนตั้งอยู่บน Infrastructure สำคัญที่เรียกว่าคลาวด์ (Cloud Infrastructure)

MUST READ

Thrive Venture Builder บริษัทสร้างสตาร์ตอัพเพื่อสังคม

Thrive Venture Builder ธุรกิจ Venture Builder เพื่อสังคมที่ต้องการเปลี่ยนแนวคิดว่า ธุรกิจสามารถเป็นสื่อกลางในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมได้

AIS ยกมาตรฐานนักพากย์กีฬาอีสปอร์ต สู่การเป็น Caster มืออาชีพ

AIS จัดโครงการ AIS eSports Young Caster Talent Season 2 เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง ยกระดับมาตรฐานนักพากย์กีฬาอีสปอร์ตสู่การเป็น Caster มืออาชีพ ช่วยเติมเต็มให้ Ecosystem มีความแข็งแกร่ง

โคเวสโตร มอบชุดทำงานสะท้อนแสง ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล แก่พนักงานรักษาความสะอาด และเจ้าหน้างานที่บรรเทาสาธารณภัย

โคเวสโตร ผู้นำด้านวัสดุโพลิเมอร์ระดับโลก ส่งมอบชุดสะท้อนแสง สำหรับใส่ทำงานสำหรับพนักงานรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้างานที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลมาบตาพุด

Flash Express จับมือ TikTok Shop ให้บริการจัดส่งพัสดุ

Flash Express ประกาศขยายความร่วมมือกับ TikTok Shop สู่ประเทศไทยในฐานะ Regional Logistics Partner พร้อมให้บริการจัดส่งพัสดุแก่พ่อค้า แม่ค้าทุกร้านบนแพลตฟอร์ม

ม.มหิดล ใส่ “หัวใจผู้ประกอบการ” ให้คนพิการ ผ่าน “สื่อภาษามือ”

คนพิการมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับคนทั่วไป ที่มีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจใด ๆ แค่เงินลงทุนอย่างเดียวอาจไม่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ หากไม่ได้ใช้ "หัวใจของการเป็นผู้ประกอบการ"
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น