TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกBusiness2020 Shell Forum เวทีพูดคุย เพื่อฟื้นฟูจากโควิด-19

2020 Shell Forum เวทีพูดคุย เพื่อฟื้นฟูจากโควิด-19

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดงาน 2020 Shell Forum ระดมความคิด และความร่วมมือเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการฟื้นฟูประเทศไทยจากสถานการณ์โควิด-19 และผลกระทบที่ตามมา ในมุมมองของการใช้พลังงาน การปรับตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงภาคสังคม

ปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า แม้โรคระบาดโควิด-19 อาจนำมาซึ่งความท้าทายหลายประการ แต่สำหรับ เชลล์ ประเทศไทย ต้องการปรับเปลี่ยนความท้าทายเหล่านั้นให้เป็นโอกาส เพื่อสร้างองค์รวมของการใช้พลังงานที่ยืนหยัดในปัจจุบัน และยั่งยืนต่อไปในอนาคตสำหรับประเทศไทย

“ภายในงานเสวนา 2020 Shell Forum นี้ เรามุ่งหวังที่จะร่วมกันระดมความคิดเพื่อนำไปสู่การลงมือปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของเชลล์ ประเทศไทย ในฐานะ พันธมิตรที่ไว้วางใจได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

ไฮไลท์ของงานเสวนา 2020 Shell Forum คือ การนำเสนอแบบจำลองสถานการณ์ในอนาคต ภายใต้หัวข้อ ‘Rethinking the 2020s’ หรือ ทศวรรษ 2020s ในมุมมองใหม่ ซึ่งวิเคราะห์ผลกระทบจากวิกฤติในปัจจุบัน และนำเสนอความเป็นไปได้สำหรับโลกแห่งอนาคต รวมไปถึงระบบพลังงานทั่วโลกสำหรับทั้งในทศวรรษนี้และในอนาคตข้างหน้า

ดร.โช-อุน คง หัวหน้านักวิเคราะห์ด้านการเมือง เชลล์ อินเตอร์เนชันแนล กล่าวว่า บริษัทเชื่อว่าในทศวรรษ 2020 3 สิ่ง ได้แก่ ความมั่งคั่งสมบูรณ์ (Wealth) สุขภาพ (Health) และความมั่นคงปลอดภัย (Security) จะส่งผลต่ออนาคต ผู้คนจะให้ความสำคัญกับทั้งสามเรื่องนี้ไปพร้อม ๆ กัน

ถ้าผู้คนบนโลกเลือกที่จะให้ความสำคัญกับสุขภาพ จะได้เห็นการผลักดันในวงกว้างไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีโครงสร้างและต่อเนื่องในเรื่องของระบบพลังงานทั่วโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความตกลงปารีสด้วยเช่นเดียวกัน

อีกหนึ่งส่วนสำคัญของงาน 2020 Shell Forum คือการพูดคุยเรื่อง ‘Mobility of the Future’ การเดินทางและคมนาคมขนส่งแห่งอนาคต รวมถึงทิศทางของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องนี้ เพื่อการปรับตัวไปสู่เทรนด์การคมนาคมใหม่ๆ

อเมอร์ อเด็ล รองประธาน เชลล์ รีเทล อีสต์ กล่าวว่า ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ในเรื่องการปรับตัวสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น และความมุ่งมั่นในการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน จะส่งผลอย่างมากต่อการคมนาคมของประเทศไทยในอนาคต

สำหรับภาครัฐบาล การคมนาคมขนส่งจะเป็นปัจจัยผลักดันสำคัญทางเศรษฐกิจ ในขณะที่พันธมิตรในอุตสาหกรรมก็จะมีบทบาทสำคัญต่อการจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน การวิจัยและพัฒนาพลังงานเชื้อเพลิงที่ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี สิ่งสำคัญในเรื่องนี้คือ ทั้งภาครัฐ ผู้ให้บริการด้านการคมนาคมขนส่ง และลูกค้า ต่างต้องร่วมมือกัน เพื่อก้าวไปสู่โซลูชั่นการเดินทางและคมนาคมขนส่งที่สะอาดขึ้น

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ