TH | EN
TH | EN
หน้าแรกTechnologyม.มหิดล วิจัยกระชายขาว ช่วยยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อมะเร็งกระเพาะอาหาร เตรียมบุกตลาดโลก

ม.มหิดล วิจัยกระชายขาว ช่วยยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อมะเร็งกระเพาะอาหาร เตรียมบุกตลาดโลก

มหาวิทยาลัยมหิดลผนึกกำลังส่วนงานที่เกี่ยวข้องวิจัยพืชสมุนไพรไทย ต่อยอดวิจัยพืชสมุนไพรไทยกระชายขาว จนสามารถค้นพบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร เตรียมสร้างสูตรยา และระดมพลังเกษตรกรอัจฉริยะ (smart farmers) จากทั่วประเทศ รองรับการผลิตวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมยา ก่อนขยายผลสู่ตลาดโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า งานวิจัยดังกล่าว เป็นความร่วมมือวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับ บริษัท ฟาร์ม่าเฮอร์เบิล จำกัด ในการพัฒนาสารสกัดจากกระชายขาว

ที่ผ่านมาได้ค้นพบว่า พืชสมุนไพรไทยกระชายขาวมีฤทธิ์สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori ก่อโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้ในระดับหลอดทดลอง

โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) รับหน้าที่ในการทำการทดลองในระดับหลอดทดลอง และสัตว์ทดลอง รวมไปถึงร่วมคิดค้นสูตรตำรับ เพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือยาสมุนไพร ภายใต้ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งเป็นเหมือน “แม่ทัพ” คอยวางแผนและควบคุมการผลิตให้ได้ตรงตามมาตรฐานการส่งออกก่อนบุกตลาดโลก

นอกจากการประสานพลังวิชาการจากภายในมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว ยังได้ขยายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการช่วยสนับสนุนด้านการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกและการพัฒนาชุมชน

นอกจากนั้น ยังจะได้ร่วมงานกับองค์กรต่าง ๆ ในระดับประเทศ อาทิ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งประสานพลังระหว่างนักวิทยาศาสตร์ เกษตรกร และผู้ประกอบการของไทย คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าตลาดได้สูงถึง 8,600 ล้านบาทภายใน 3 ปี โดยมีคู่เทียบ (benchmark) ถึงระดับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก

สิ่งท้าทายที่จะเกิดขึ้นต่อไป คือ ทำอย่างไรที่จะสามารถกระตุ้นให้ smart farmers จากทั่วประเทศ เกิดการแข่งขันในการปลูกพืชสมุนไพรไทยกระชายขาวให้ได้ตามมาตรฐานการผลิต GAP (Good Agricultural Practice) ซึ่งในส่วนนี้ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเกษตรกรชุมชน เพื่อรองรับการผลิตวัตถุดิบให้ได้มาตรฐานดังกล่าว และมุ่งสู่เป้าหมาย “สมุนไพรไทย สมุนไพรโลก”

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ม.มหิดล พัฒนาข้าวระยะเขียว สู่ ‘ขนมหวานอัดเม็ด – เครื่องดื่มผง’ เพื่อคนแพ้นมและถั่วเหลือง

นศ. วิศวะมหิดล คิดค้น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมไคโตซานจากเปลือกกุ้ง ช่วยลดระดับไขมันในเลือด

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ