TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business อินเทลเปิดแผน มุ่งสร้างทศวรรษใหม่แห่งความร่วมมือด้านความรับผิดชอบขององค์กร

อินเทลเปิดแผน มุ่งสร้างทศวรรษใหม่แห่งความร่วมมือด้านความรับผิดชอบขององค์กร

อินเทลได้เผยแพร่รายงานความรับผิดชอบขององค์กรประจำปี รายงานดังกล่าวตั้งอยู่บนความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมของอินเทลตลอดหลายทศวรรษ โดยอธิบายความก้าวหน้าของบริษัทในตลอดทศวรรษที่ผ่านมาด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การคืนน้ำสะอาดปริมาณหลายล้านลูกบาศก์เมตรสู่ชุมชนท้องถิ่น

-Facebook จัดกิจกรรมหนุน SMEs ไทยฝ่าวิกฤติ
-Google เผยเดือน เม.ย. โควิด-19 ถูกค้นหาเพิ่มขึ้น 5,000 เปอร์เซ็นต์

การจ่ายค่าจ้างอย่างเท่าเทียมทุกสถานะเพศแก่พนักงานอินเทลทั่วโลก และหมุดหมายความสำเร็จอื่นอีกมากมาย นอกจากนี้รายงานดังกล่าวยังกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายใหม่ในปี 2573 เพื่อความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในทศวรรษหน้า ตั้งแต่การมุ่งคืนน้ำสะอาดในปริมาณมากกว่าที่ใช้งาน การใช้พลังงานสีเขียว 100 เปอร์เซ็นต์

การลดปริมาณขยะในทุกโรงงานผลิตทั่วโลกให้เหลือศูนย์เพื่อหลีกเลี่ยงการฝังกลบ รวมถึงการเพิ่มพนักงานผู้หญิงและกลุ่มคนที่ขาดบทบาทเป็นจำนวนเท่าตัวในระดับตำแหน่งผู้นำอาวุโสขึ้นไป และขยายผลโครงการด้านสิทธิมนุษยชนในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานของอินเทล

นับเป็นครั้งแรกที่อินเทลได้ระบุเป้าหมายความท้าทายระดับโลกที่ขยายความมุ่งมั่นทั้งในด้านทรัพยากร ความเชี่ยวชาญ ความครอบคลุมทั่วโลก และด้านอิทธิพลต่อการดำเนินงานทั้งหมดรวมถึงภายนอกองค์กร เพื่อจัดการกับความท้าทายที่จะสามารถบรรลุผลได้ผ่านความร่วมมือกับองค์กรใหญ่อื่นๆ หลากหลายอุตสาหกรรมและในนานาประเทศ

“ณ ขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ที่เราต่างเข้าใจดีขึ้นผ่านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มขึ้น แต่ความท้าทายดังกล่าวยังคงไม่ได้รับการแก้ไขเพราะปราศจากความร่วมมือกัน ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่องว่างและความไม่เท่าเทียมด้านดิจิทัลทั่วโลก ไปจนถึงการระบาดใหญ่ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราทุกคนอย่างใหญ่หลวง ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปได้ก็ต่อเมื่อเราทุกคนร่วมมือกัน” บ็อบ สวอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอินเทลกล่าว

อินเทลให้คำมั่นสัญญาที่จะประสานงานกับอุตสาหกรรม ภาครัฐ และชุมชนต่างๆ เพื่อจัดการกับความท้าทายระดับโลกทั้งสามประการตลอดทศวรรษหน้าดังนี้:

การปฏิวัติสุขภาพและความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี 

  • อินเทลจะทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านสาธารณสุข ชีววิทยาศาสตร์ และภาครัฐเพื่อปรับใช้เทคโนโลยีในการผลิตเชิงกลยุทธ์ การขนส่ง โครงการริเริ่มด้านการดูแลผู้ป่วย การเร่งวิจัยการรักษาโรคและเพิ่มประสิทธิภาพด้านสาธารณสุข รวมไปถึงโครงการริเริ่มด้านเทคโนโลยีเพื่อรับมือโรคระบาดล่าสุดของอินเทล ซึ่งได้นำเทคโนโลยีคลาวด์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโซลูชันเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง มาใช้พัฒนาการวินิจฉัยและรักษาโรคโควิด-19 และเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับโรคระบาดในอนาคต
  • อินเทลจะนำพาพันธมิตรระดับโลกระหว่างผู้นำต่างๆ ในอุตสาหกรรมให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้านมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะไร้คนขับ ผ่านการร่วมมือกันในอุตสาหกรรมและภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานความปลอดภัยรูปแบบใหม่ เช่น แบบจำลอง Responsibility-Sensitive Safety (RSS) และ IEEE 2846 ที่กำลังจะออกมา เพื่อสร้างแนวทางที่ชัดเจนด้านการใช้งานยานพาหนะไร้คนขับอย่างปลอดภัย และเพิ่มศักยภาพของรถยนต์ไร้คนขับในการช่วยลดจำนวนการเสียชีวิตเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้คนขับ

สร้างเทคโนโลยีที่เปิดกว้างและขยายความพร้อมด้านดิจิทัล

  • อินเทลวางแผนที่จะทำงานร่วมกับบริษัทอื่นๆ เพื่อเร่งการนำแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่เปิดกว้างทางโอกาสมาปรับใช้ร่วมกันในทุกอุตสาหกรรม โดยการสร้างและปรับใช้ดัชนีความเปิดกว้างทางโอกาสสากล (Global Inclusion Index) ให้ทั้งอุตสาหกรรมสามารถใช้มาตรฐานแบบเปิดนี้ร่วมกัน เพื่อวัดผลความก้าวหน้าในด้านต่างๆ เช่นการส่งเสริมผู้หญิงและกลุ่มคนที่ขาดบทบาทให้ได้ทำงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือในระดับสูง เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี และการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียม อินเทลได้ร่วมมือกับเลอโนโวเพื่อจัดการประชุมระหว่างประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการความหลากหลายภายในองค์กร (CDIOs) และ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและเป็นแนวหน้าของการร่วมมือครั้งนี้
  • อินเทลจะร่วมมือกับภาครัฐและชุมชนเพื่อลดช่องว่างและความไม่เท่าเทียมทางดิจิทัล และขยายการเข้าถึงทักษะด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการทำงานในปัจจุบันและอนาคต ตัวอย่างเช่นโครงการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของอินเทลสำหรับเยาวชนหรือ Intel® AI For Youth Program ซึ่งจัดทำหลักสูตร AI และมอบทรัพยากรการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนมัธยมปลายกว่า 100,000 แห่ง รวมถึงนักเรียนอาชีวศึกษาใน 10 ประเทศและจะขยายต่อไปทั่วโลก โดยภายในปี 2573 อินเทลวางแผนจะร่วมมือกับรัฐบาลของ 30 ประเทศและสถาบันกว่า 30,000 แห่งทั่วโลก อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้คนกว่า 30 ล้านคนด้วยการฝึกฝนทักษะด้าน AI

สร้างคอมพิวเตอร์ที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  • อินเทลจะทำงานร่วมกับผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) เพื่อสร้างสรรค์คอมพิวเตอร์ที่สามารถประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนที่สุดในโลก โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอน การใช้ทรัพยากรน้ำ และการเกิดของเสียให้เหลือศูนย์ตลอดกระบวนการออกแบบและการใช้งาน โดยในขณะนี้อินเทลกำลังวางแผนโรดแมปความยั่งยืนในการเปิดใช้งานเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพื่อลดการใช้พลังงาน อีกทั้งร่วมมือกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบเพื่อทำบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ และพัฒนาสถาปัตยกรรมประหยัดพลังงานในระยะยาว
  • อินเทลจะร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและผู้กำหนดนโยบายเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ลดการปล่อยมลพิษในอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบสูง

เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงหัวใจของความก้าวหน้า แต่ยังมีบทบาทสำคัญต่อประชาคมโลก รัฐบาล และในภาคส่วนต่างๆ ที่ผู้คนต้องพึ่งพาเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ในปัจจุบันและเพื่อวางแผนจัดการกับปัญหาในอนาคต

“อินเทลและพันธมิตรหลายรายในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีมองเห็นโอกาสและการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญ และอิทธิพลของเรา เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาใหญ่ๆ เหล่านี้ ที่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและเตรียมพร้อมให้เราก้าวทันโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอีกด้วย” นายบ็อบกล่าว “สำหรับอินเทลแล้ว การสร้างเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกและยกระดับชีวิตของทุกคนเป็นจุดประสงค์หลักที่ฝังลึกอยู่ในองค์กรของพวกเราเสมอมา”

ด้วยเครือข่ายธุรกิจที่กว้างขวางเข้าถึงได้ทั่วโลก เครือข่ายห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง และความร่วมมือเชิง
กลยุทธ์ทั่วทั้งอุตสาหกรรม อินเทลจะยกระดับการผสานความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์นี้เพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆ ของโลกปัจจุบัน และสร้างเทคโนโลยีและความร่วมมือที่จะเป็นพื้นฐานในการรับมือกับความท้าทายในวันข้างหน้า

รายงานความรับผิดชอบขององค์กรฉบับล่าสุดของทางอินเทล กล่าวรวมถึงรายละเอียดของกลยุทธ์และเป้าหมายใหม่สำหรับปี 2573 ในการเร่งนำแนวทางปฏิบัติอย่างรับผิดชอบ เปิดกว้าง และยั่งยืน มาปรับใช้ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของอินเทล รวมถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของพนักงานอินเทลทั่วโลก

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบองค์กรของอินเทล ได้จากรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับล่าสุด

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เกาะติดวิถีคนหาบ้านกลุ่มมิลเลนเนียล พร้อมมีบ้านแค่ไหนในยุคเงินเฟ้อ

ผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียล หรือ Gen Y เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ข้อมูลจาก MSCI เผยว่าปัจจุบันทั่วโลกมีประชากรกลุ่มนี้กว่า 1.8 พันล้านคน คิดเป็น 23% ของประชากรทั่วโลก

STT GDC Thailand คว้ารางวัล “Competitive Strategy Leadership Award” ประจำปี 65

บริษัท เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการยกย่องจาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ว่าเป็นองค์กรที่มีความเป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ในการแข่งขัน

นักวิทยาศาสตร์หญิงไทยคว้าทุน “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ระดับนานาชาติ

มูลนิธิลอรีอัล และองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เดินหน้าจัด โครงการทุนวิจัยลอรีอัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ณ ยูเนสโก สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565

ทูซีทูพี เป็นพันธมิตรอิเกีย ยกระดับการชำระเงินออนไลน์

ซีทูพี (2C2P) ได้รับประกาศการแต่งตั้งจากอิคาโน่ รีเทล (Ikano Retail) แฟรนไชส์ของอิเกีย (IKEA) ในฐานะพันธมิตรด้านการชำระเงินอย่างเป็นทางการ

แจ็กซา (JAXA) เลือก 2 ไอเดีย ของเยาวชนไทย เตรียมทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ แจ็กซา (JAXA) ประเทศญี่ปุ่น ประกาศผลการจัดแข่งขันโครงการ “Asian Try Zero-G 2022”

NTT DATA จับมือ ม.บูรพา ปั้นบุคลากร COBOL หนุนธุรกิจแบงค์-การเงิน แก้วิกฤติขาดคน

บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้เครือบริษัท เอ็นทีที เดต้า คอร์ปอเรชัน จำกัด ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา คลอดโครงการ NTT DATA Critical Resource Preparation เดินหน้าสร้างบุคลากรไอทีคุณภาพป้อนตลาดงาน นำร่องเร่งบ่มเพาะบุคลากร COBOL ป้อนเข้าตลาด

ก.ล.ต. ผนึก NDID หนุนระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนบุคคลในโลกดิจิทัล

ก.ล.ต.และ NDID ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ เพื่อเข้าร่วมเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (Authoritative Source) และผู้อาศัยการยืนยันตัวตน (Relying Party) บนแพลตฟอร์มเนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี หรือเรียกว่า “แพลตฟอร์ม NDID”

NT ผนึก Alibaba Cloud เดินหน้าบูรณาการโซลูชันดิจิทัล

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดตัวพันธมิตรคลาวด์ระดับโลก Alibaba Cloud เดินหน้าพัฒนาโซลูชันคลาวด์ พร้อมยกระดับแพลตฟอร์มการทำงาน ขานรับการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลในประเทศ ตอบสนองความต้องการด้านดิจิทัลของลูกค้าภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ลงทุนอะไร ในวันที่เงินเฟ้อคุมไม่อยู่

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับครึ่งแรกของปี 2565 ถ้าจะพูดว่าเป็นครึ่งแรกที่ท้าทายสำหรับนักลงทุนก็คงไม่ผิดนัก เพราะตลาดหุ้นทั่วโลกเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนจากความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลง

กสิกรไทย แจกฟรี “ธีมมินเนี่ยน” บน K PLUS

ธนาคารกสิกรไทย เอาใจแฟนภาพยนตร์ Minions: The Rise of Gru เปิดให้ดาวน์โหลดธีมมินเนี่ยนสุดน่ารักบน K PLUS ได้ฟรี มีให้เลือก 2 ลาย

MUST READ

‘แปซิฟิก ไพพ์’ จาก ‘กงสี’ สู่ ‘มืออาชีพ’ … ทรานส์ฟอร์มก่อนถูกดิสรัป

กระแส Technology Disruption หรือ Digital Disruption ยิ่งมายิ่งแรง ส่งผลสะเทือนเป็นวงกว้างไปทั่วทุกอุตสาหกรรม จากเทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้กิจกรรม หรือกิจการที่ดำเนินมาในอดีตต้องพลิกผันอย่างรวดเร็ว

นวัตกรรมกับการทรานส์ฟอร์มเมือง ดัน ‘กรุงเทพ’ สู่ “มหานครแห่งนวัตกรรม”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงาน STARTUP X INNOVATION THAILAND EXPO หรือ SITE 2022 จุดประกายแนวทางการเปิดเมืองในช่วงหลังวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด- 19 ด้วยนวัตกรรม ตอกย้ำบทบาทสำคัญของเมืองที่มีนวัตกรรมกับโอกาสและการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น

แจ็กซา (JAXA) เลือก 2 ไอเดีย ของเยาวชนไทย เตรียมทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ แจ็กซา (JAXA) ประเทศญี่ปุ่น ประกาศผลการจัดแข่งขันโครงการ “Asian Try Zero-G 2022”

เกาะติดวิถีคนหาบ้านกลุ่มมิลเลนเนียล พร้อมมีบ้านแค่ไหนในยุคเงินเฟ้อ

ผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียล หรือ Gen Y เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ข้อมูลจาก MSCI เผยว่าปัจจุบันทั่วโลกมีประชากรกลุ่มนี้กว่า 1.8 พันล้านคน คิดเป็น 23% ของประชากรทั่วโลก

OR เดินหน้าขยาย LINE MAN Kitchen ready to go

OR ผนึกกำลัง LINE MAN ต่อยอดความร่วมมือขยายสาขา LINE MAN Kitchen ready to go ในสถานีบริการ PTT Station รอบนอกกรุงเทพฯ ได้แก่ สาขากาญจนาภิเษก-ตลิ่งชัน และมีนบุรี หวังเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการย่านชานเมือง
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น