TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology ตัวอย่าง "4 สตาร์ตอัพสายอารี" กับการปฏิวัติโลกอุตสาหกรรมใหม่

ตัวอย่าง “4 สตาร์ตอัพสายอารี” กับการปฏิวัติโลกอุตสาหกรรมใหม่

“โลกอุตสาหกรรม” ผ่านการปฏิวัติและเปลี่ยนแปลงมาจนถึงยุคปัจจุบันที่คลื่นเทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนส่วนใหญ่ในสังคม ทำให้ผู้ประกอบการและผู้ดำเนินธุรกิจต้องปรับตัวให้เข้าถึงเครื่องมือและแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อก้าวให้ทันต่อโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง หรือที่เรียกว่า “กลุ่ม ARI Tech (Artificial Intelligence, R-Robotics and Immersive Technology” ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จะพาทุกคนไปรู้จักกับ 4 สตาร์ตอัพด้าน ARItech น้องใหม่ที่จะมาช่วยยกระดับและเปิดประสบการณ์การทำงานโลกอุตสาหกรรมในบ้านเรา โดยสตาร์ตอัพทั้ง 4 รายได้เตรียมพร้อมลงสนามจริงเพื่อทดลองใช้เทคโนโลยีร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และถือเป็นการเปิดประตูให้ผู้สนใจหรือพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวได้มีโอกาสร่วมยกระดับภาคส่วนทางอุตสาหกรรมในอนาคตได้ต่อไปอีกด้วย

AI ตรวจซ่อมและบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน “Verily Vision”

เริ่มกันที่ผู้ให้บริการระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการดูแลรักษาระบบในภาคอุตสาหกรรม โดย ปิยะวัฒน์ แสงประเสริฐกฤต ผู้บริหารฝ่ายการตลาด และผู้ก่อตั้ง บริษัท เวริลี วิชั่น จำกัด กล่าวว่าเทคโนโลยีที่บริษัทนำมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการสำหรับภาคอุตสาหกรรมนี้ เป็นระบบ AI เพื่อใช้สำหรับการตรวจซ่อมบำรุง ดูแลรักษา ตรวจสอบสถานะของเครื่องจักรภายในโรงงาน เพื่อลดปัญหาการใช้แรงงานคน และลดความผิดพลาดในกระบวนการทำงาน โดยเฉพาะการตรวจสอบระบบต่าง ๆ ที่ปกติจะต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ 100% และจะต้องทำการตรวจสอบทุก 4 ชั่วโมง พร้อมทั้งจดบันทึกรายละเอียด ด้วยตนเอง ซึ่งอาจทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนของข้อมูล ดังนั้น บริษัทจึงต้องการนำระบบเข้ามาแก้ไขปัญหาให้แก่ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานที่มีการผลิต กลุ่มโลจิสติกส์ คลังสินค้า ท่าเรือ ที่จำเป็นจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและแม่นยำอยู่ตลอดเวลา

ปิยะวัฒน์ กล่าวต่อว่า ระบบจะเน้นการใช้เทคโนโลยี AI เป็นหลักในการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล ในรูปแบบอัตโนมัติผ่านระบบกล้อง CCTV และระบบแว่นตา Smart Glasses ซึ่งเป็นแว่นตาอัจฉริยะที่มีการจับภาพและตรวจสอบสถานะของเครื่องจักรด้วย AI เพียงแค่สวมใส่แว่นตาและมองไปยังเครื่องจักรที่ต้องการก็จะสามารถเก็บข้อมูลความผิดพลาดด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การวัดค่าความดัน ไฟฟ้า อุณภูมิของเครื่องจักร ตรวจสอบความเสียหายของเครื่องจักร หลังจากจบขั้นตอนการตรวจสอบและเก็บข้อมูล จะมีการบันทึกข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูล เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้การซ่อมบำรุงได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดทำบริการระบบการตรวจจับทะเบียนรถขนส่งและตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเป็นระบบการตรวจจับข้อมูลผ่านกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติโดยการอ่านข้อมูลภาพถ่ายด้วยระบบ AI หลังจากนั้นจะมีการแปลงภาพเป็นข้อมูล และเก็บบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ง่ายต่อตรวจความถูกต้องของสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า จำนวนรอบวิ่งของรถบรรทุก โดยระบบดังกล่าวจะเข้ามาแก้ปัญหาการใช้แรงงานคนในการจดรายละเอียด ข้อมูลในระบบคลังสินค้าและท่าเรือ จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีทั้ง 2 รูปแบบที่บริษัทให้บริการอยู่นั้นสามารถช่วยสร้างศักยภาพในกระบวนการทำงาน และการตรวจสอบให้แก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดอัตราการใช้แรงงานคนและสามารถจัดสรรแรงงานให้ไปทำงานอื่นที่จำเป็นได้มากกว่าด้วย และจากการเข้าร่วมโครงการ NIA Deep Tech incubation Program @ EEC ของ NIA ทำให้ขณะนี้เทคโนโลยีของบริษัทได้ถูกนำไปใช้ในกระบวนการดูแลเครื่องจักรบริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

ปัญญาประดิษฐ์ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ “Movemax”

วิชาญ ชัยจำรัส กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แฮนด์ดี้วิง จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารงานขนส่งและกระจายสินค้า “Movemax” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ด้วย AI กล่าวว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีการเติบโตสวนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในทุกปี จึงทำให้มีผู้เล่นเข้ามาในตลาดเป็นจำนวนมากและเกิดการแข่งขันสูง ประกอบกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนด้านการขนส่งเพื่อสามารถทำราคาค่าบริการได้ดีกว่าและแข่งขันได้ แต่จากการศึกษาและคลุกคลีอยู่กับอุตสาหกรรมในด้านนี้มามากกว่า 3 ปี ทำให้เข้าใจและมองเห็นปัญหาว่า การลดต้นทุนเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมาก เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบการทำงานแบบเก่าที่ยึดติดกับเอกสารและการบริหารงานที่ต้องพึ่งพิงพนักงานในทุกขั้นตอน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับต้นทุนจ้างพนักงานที่ค่อนข้างสูง รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงเกินความจำเป็นจากการวางแผนงานขนส่งที่ซับซ้อนด้วยคน ดังนั้น MoveMax จึงมุ่งมั่นพัฒนา AI เพื่อมาคิดและทำงานแทนคน โดยเฉพาะงานวางแผนขนส่งที่มีความซับซ้อนสูง และยังมีซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านโลจิสติกส์อื่นอีกมากที่ตอบโจทย์ความต้องการได้ครบวงจรและสามารถช่วยให้การบริหารงานของผู้ประกอบการมีคล่องตัว รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“MoveMax ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในรูปแบบคลาวด์ดาต้าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและกระจายสินค้า ซึ่งครอบคลุมได้หลากหลาย เช่น ผู้ประกอบการให้บริการ-รับจ้างขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องขนถ่ายวัตถุดิบสำหรับไลน์การผลิต ตลอดจนร้านค้า หรือบริษัทที่ต้องมีการกระจายสินค้าไปยังสาขาย่อยหรือผู้บริโภคปลายทาง เป็นต้น เราภูมิใจที่สามารถเข้าไปช่วยลดต้นทุนขนส่งให้กับลูกค้าได้มากกว่า 10-25% และเรายังทำงานกันอย่างหนักในทุกวัน เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่า MoveMax จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการได้อีกหลายแสนรายในประเทศไทย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่ดุเดือดเช่นนี้” วิชาญ กล่าวทิ้ง

แพลตฟอร์ม IoT มอนิเตอร์เครื่องจักร “ไอฟราซอฟต์”

ณัฐพล รักธง ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ไอฟราซอฟต์ จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม IoT สำหรับเก็บข้อมูลจากเครื่องจักรและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร เล่าว่า จากปัญหาการดูแลเครื่องจักรภายในโรงงานของวิศวกรที่จะต้องมีการมอนิเตอร์และจดบันทึกการทำงานของเครื่องจักรด้วยตัวเองลงในโปรแกรม Excel หรือบางกรณีต้องสรุปเป็นรายงาน ซึ่งบางครั้งทำให้การจัดการเป็นไปค่อนข้างลำบาก พร้อมทั้งต้องคอยบริหารจัดการให้เครื่องจักรทำได้เต็มประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงได้มีการคิดค้นแพลตฟอร์ม IoT สำหรับแก้ปัญหาและเก็บข้อมูลรอบการทำงาน และปัญหาที่ขัดข้องระหว่างการทำงานของเครื่องจักร โดยระบบจะบันทึกข้อมูลทุก 1 นาที ซึ่งการนำระบบ IoT เข้ามาใช้ในกระบวนการทำของเครื่องจักรนั้นจะช่วยให้เกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือวิศวกรสามารถนำข้อมูลไปแก้ไขข้อบกพร่อง จุดอ่อน และพัฒนาศักยภาพของเครื่องจักรให้ทำงานได้เต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น

“อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายของของบริษัทนั้นจะเน้นไปที่ภาคอุตสาหกรรมที่มีความทันสมัยในกลุ่มโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพราะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องนำเทคโนโลยีเข้าไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และลดข้อผิดพลาดในขั้นตอนให้ได้มากที่สุด และในอนาคตตั้งเป้าจะพัฒนาระบบ AI ที่สามารถดึงข้อมูลจากแพลตฟอร์ม IoT ไปใช้ในการวางแผนการผลิตให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมได้ด้วย” ณัฐพล กล่าว

หุ่นยนต์ ขับรถฟอร์คลิฟ “พลาย” ลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน

วรีมน ปุรผาติ กรรมการบริษัท เจ็นเซิร์ฟ จำกัด ผู้ผลิตหุ่นยนต์ขับรถฟอร์คลิฟยกพาเลทด้วยระบบเลเซอร์ กล่าวว่า “เจ็นเซิฟ” เป็นบริษัทออกแบบและผลิตหุ่นยนต์เคลื่อนที่สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้มีความไฮเทคด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น ในราคาที่จับต้องได้ โดยบริษัทได้คิดค้นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนส่งและรถฟอร์คลิฟท์ไร้คนขับที่นำทางด้วยระบบเลเซอร์ ซึ่งสามารทำงานได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง จึงช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพราะแรงงานที่จะเข้ามาขับรถฟอร์คลิฟได้นั้นจะต้องมีใบอนุญาต และต้องมีความชำนาญค่อนข้างสูง ส่งผลให้ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมขาดแรงงานในด้านดังกล่าวพอสมควรหุ่นยนต์ “พลาย” มีจุดเด่นที่เหนือกว่าหุ่นยนต์ขนส่งแบบเดิมที่ขับเคลื่อนตามแถบแม่เหล็ก เพราะมีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางในอนาคตได้โดยไม่ต้องลงทุนเปลี่ยนแถบแม่เหล็ก และสามารถยกของขึ้นชั้นสูงได้ ทำให้เหมาะกับการทำงานทั้งในไลน์การผลิต และคลังสินค้าได้อย่างดี

สำหรับรูปแบบการทำงานของหุ่นยนต์จะทำแผนที่และเรียนรู้เส้นทางวิ่ง และรับคำสั่งผ่านการเชื่อมต่อจากโปรแกรมบริหารคลังสินค้าเดิมของลูกค้า ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วย ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคิวงานกลุ่มหุ่นยนต์ ให้แต่ละตัวไปรับงานที่ใกล้ที่สุดและวิ่งในเส้นทางสั้นที่สุดเพื่อลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิง ช่วยให้ประหยัดเวลา รวมทั้งสามารถโปรแกรมงานล่วงหน้า บันทึกการทำงาน และรายงานผลหลังจบงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจรายละเอียด และส่งข้อมูลตำแหน่งของสต็อกสินค้าสู่ระบบได้แบบเรียลไทม์ มีความถูกต้อง ไม่เสียหาย ลดอุบัติเหตุ นอกจากการยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้นำเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในกระบวนการทำงานแล้ว เทคโนโลยีหุ่นยนต์ของบริษัทยังสามารถช่วยลดต้นทุนการนำเข้าหุ่นยนต์จากต่างประเทศที่มีราคาค่อนข้างสูง และช่วยให้การออกแบบ ติดตั้ง และใช้งานหุ่นยนต์ในประเทศทำได้อย่างรวดเร็ว

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

“Jump Thailand” จาก “ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย” สู่พันธกิจขับเคลื่อนประเทศไทยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ที่มีพลัง เช่นเดียวกันกับโครงการ "ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย Jump Thailand” ที่เกิดจาก ไม้ขีดไฟก้านแรก “AIS Academy”

Zipmex เปิดตัว ZLaunch แพลตฟอร์มเพื่อรับรางวัลเป็นโทเคน

Zipmex (ซิปเม็กซ์) แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอนวัตกรรมแห่งโลกคริปโตฯ ZLaunch

ทวงคืนตั๋วรายเดือนจาก BTS คนกรุงเทพต้องจ่ายค่าเดินทางแพง

เมื่อช่วงสิ้นเดือนกันยายน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี ประกาศหยุดขายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท (ตั๋วรายเดือน)

อยากเป็นนักพัฒนาบล็อกเชน ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ความท่ามกลางกระแสความนิยมในคริปโทเคอร์เรนซี DeFi และ NFT ที่ต่างทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งองค์กรและนักพัฒนาทั่วโลกเป็นอย่างมาก

ทรู 5G จับมือ Nonvoice Alive เปิด“True 5G Innovative Cloud

ทรู 5G ผนึกพันธมิตรชั้นนำระดับสากล Nonvoice Alive ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 5G และเทคโนโลยี AR เสมือนจริงแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกจากอเมริกา เปิดประสบการณ์สุดล้ำ "True 5G Innovative Cloud AR with Nonvoice Alive"

ฟิตบิท พรีเมี่ยม เปิดตัวหลักสูตร StrongWill ร่วมกับ Will Smith

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิลล์ สมิธ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟิตบิท พร้อมกับประกาศความมุ่งมั่นว่าจะปรับปรุงสุขภาพและการใช้ชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

การนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยยืนโดดเด่นในฐานะหนึ่งในฐานการผลิตชั้นนำของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตยานยนต์

หัวเว่ย จ่อเปิดตัวไลน์อัปสินค้าไอทีใหม่ 28 ต.ค. 2564

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้คนรักสมาร์ทดีไวซ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปได้แบบไร้รอยต่อมากขึ้นอีกครั้ง

สร้างการเติบโตให้กับ SME ด้วยโซลูชันใหม่ ที่ตอบโจทย์การตลาดบน TikTok

TikTok แพลตฟอร์มวีดีโอสั้นชั้นนำ เผยเบื้องหลัง "พลังแห่งความสุข" สู่โอกาสในการเติบโตของแบรนด์ ธุรกิจ และ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟินนิกซ์ เผย 5 ฟีเจอร์สุดฟิน รับไลฟ์สไตล์ คนทำมาหากินทุกระดับ

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 หนี้ครัวเรือนของคนไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงไตรมาสแรกปี 2564 พุ่งสูงถึง 90% ต่อจีดีพี

MUST READ

มาสเตอร์การ์ด ระบุ ธุรกิจขนาดเล็กก้าวสู่ระบบดิจิทัล เพิ่มขึ้น 3 เท่า

มาสเตอร์การ์ด เผยรายงานข้อมูลการฟื้นตัวของธุรกิจขนาดเล็กหรือ Recovery Insights: Small Business Reset

ความใกล้ ไม่สำคัญเท่า ความไว … IoT สำหรับผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่

ตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 Hybrid Work Culture กลายเป็นเทรนด์ใหม่ของโลก แทบทุกบริษัท ต้องมีการปรับตัว ทั้งลดจำนวนคนทำงานในออฟฟิศ และเพิ่มการทำงานจากบ้าน รวมถึงการปรับกระบวนการทำงานแทบจะทุกกระเบียดนิ้ว ทั้งเรื่องการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) การลดการสัมผัส (Touchless) ทำให้ Internet of Things (IoT) เข้ามามีบทบาทและเติบโตเร็วมากในช่วงที่ผ่านมา

เทรนด์ ‘ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง’ ดิสรัปบัตรเครดิต เสริมทัพธีม ‘ฟินเทค’ โตแกร่ง

นับวัน โลกเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ ‘ฟินเทค’ (Fintech) เข้ามาสร้างโลกการเงินใบใหม่ที่ใหญ่ยิ่งกว่าเดิม ความสะดวกสบาย รวดเร็วในการทำธุรกรรม Digital Payment ผ่านสมาร์ทโฟน

“อินโนเวเตอร์” ใคร ๆ ก็เป็นได้ คุยกับ 3 นวัตกรจากเอสซีจี ผ่าน “นวัตกรรมเพื่อสังคม”

“การพัฒนานวัตกรรม” รับมือความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อโลกธุรกิจ ถือเป็น “เรื่องหลัก” ที่องค์กรทั่วโลกต่างหันมาให้ความสำคัญ เพราะนวัตกรรมที่โดนใจผู้บริโภคจะเป็น “ทางรอด” นำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ไม่ซวนเซไปตามคลื่นความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถม เช่น การระบาดของโควิด 19 ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เปลี่ยนผ่านผู้คนและโลกธุรกิจเข้ายุคดิจิทัล (Digital Transformation) ทว่า หลายคนมองเห็นตรงกันว่า “การคิดค้นนวัตกรรม” นั้นไม่ง่าย แต่สำหรับ 3 นวัตกร (Innovator) ของเอสซีจี ที่เป็นทีมคิดค้นนวัตกรรมป้องกันโควิด 19 ต่างเห็นตรงกันว่า เมื่อนิยามของนวัตกรรมคือ “ความใหม่” แน่นอนว่า ระหว่างทางย่อมพบปัญหา อุปสรรค...

ธปท. และสมาคมธนาคารไทย ชี้แจงกรณีการตัดเงินที่ผิดปกติ ผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต

ธปท. และสมาคมธนาคารไทย ชี้แจงกรณีการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของลูกค้าจำนวนมาก ตามที่ปรากฏข่าว
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น