TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกThe MovementHEYA Education สถาบันการศึกษา ที่สนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กอัจฉริยะ

HEYA Education สถาบันการศึกษา ที่สนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กอัจฉริยะ

เฮย่า เอ็ดดูเคชั่น (HEYA Education) ศูนย์การศึกษานานาชาติในประเทศไทย ขอชวนเยาวชนที่สนใจค้นหา Passion และ โอกาสในการพัฒนาความสามารถเฉพาะทาง สู่ระดับสากล โดยเฉพาะนักเรียนที่มีพรสวรรค์และมีความสามารถพิเศษ อายุระหว่าง 7 ถึง 17 ปี มาลงทะเบียนเรียน โดยนำเสนอแนวทางการศึกษาเฉพาะบุคคลที่แตกต่างกับวิธีการเรียนแบบดั้งเดิมและโฮมสคูล โดยใช้ Passion เป็นตัวนำ ผสมผสานวิชาการขั้นสูงเข้ากับประสบการณ์การเรียนรู้ส่วนบุคคล เพื่อให้นักเรียนระดับประถมและมัธยมกำหนดเส้นทางการศึกษาของตนเองและประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น

HEYA Education ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองบนถนนพระรามเก้า เป็นศูนย์การศึกษานานาชาติที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้เยาวชนได้ค้นพบ Passion ของตนโดยไม่ถูกจำกัดด้วยอายุ โดยเฉพาะเด็กอัจฉริยะ ผู้ที่มีพรสวรรค์และมีความสามารถพิเศษ นำเสนอทางเลือกนอกเหนือจากการเรียนแบบดั้งเดิมและ Home school โดยให้บริการวิชาการขั้นสูง บนพื้นฐานที่มาจาก Passion และโปรแกรมเฉพาะทาง ที่ขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์สำหรับนักเรียนทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา

หลักสูตรหลักของ HEYA ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่ออกใบรับรองชั้นนำในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร เช่น WASC, Cognia, Cambridge และ Edexcel เพื่อให้มั่นใจว่าประกาศนียบัตรได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ และจะเปิดเรียนใน เดือนสิงหาคม 2567 นี้ และสำหรับคอร์สภาคฤดูร้อน จะเริ่มในเดือนกรกฎาคม 2567 นี้

นักเรียนที่ HEYA จะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในด้านวิชาการจากโรงเรียน แต่ใกล้ชิด และอบอุ่นเหมือนครอบครัว ถ้าหากโรงเรียนแบบดั้งเดิมเข้มงวดเกินไปและการเรียนที่บ้านเงียบเหงาเกินไป HEYA มอบการศึกษาแบบเฉพาะตัว และความยืดหยุ่น พร้อมด้วยการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากทั่วโลก พร้อมด้วยมิตรภาพจากเพื่อนๆ ที่นักเรียนในปัจจุบันต้องการ

HEYA ออกใบประกาศนียบัตรการศึกษาเช่นเดียวกับโรงเรียนปกติทั่วไป แต่ให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นแบบเฉพาะบุคคล ทั้งนี้ นักเรียนที่ HEYA จะสามารถได้ทั้งใบแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตร ทั้งจากของไทย และจากสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่สามารถใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก

ด้วยโปรแกรม Dual Enrollment จะช่วยให้นักเรียนได้รับหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัย ไปพร้อมๆ กับการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาได้ถึงสองปีในการเรียนมหาวิทยาลัย และช่วยสร้างแฟ้มผลงาน (Portfolio) ที่น่าประทับใจที่เพิ่มโอกาสในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยมากขึ้น

วิธีการเฉพาะบุคคลนี้ช่วยให้แน่ใจว่าเส้นทางของนักเรียนแต่ละคนได้รับการปรับให้เหมาะกับจุดแข็ง จุดอ่อน ความสนใจ และรูปแบบการเรียนรู้ของพวกเขา โดยใช้การผสมผสานระหว่างการเรียนที่ศูนย์ฯ กับระบบออนไลน์ ทั้งแบบกลุ่มเล็กและแบบเดี่ยว รวมถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง และคลาสสอนแบบดั้งเดิม ซึ่งให้ความยืดหยุ่นสูงสุด ที่เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกัน

นักเรียนจะได้รับการฝึกฝน ให้เรียนรู้ พัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนะคติ ทักษะชีวิต และสังคม กับ HEYA Character ให้มีความพร้อมในการทำงาน และใช้ชีวิต ในสังคม ที่มีทั้งความสุข และประสบความสำเร็จ เป็น Active Citizen ที่มีคุณภาพ และ HEYA จัดให้มีการประเมินและการให้คำปรึกษาส่วนบุคคลแก่นักเรียนแต่ละคน จากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาซึ่งช่วยให้นักเรียนสำรวจความสนใจและความเป็นเลิศด้านวิชาการได้

โบวี่ วงศ์วัฒนกิจ ผู้ก่อตั้ง HEYA กล่าวว่า ปรัชญาของ HEYA สะท้อนได้จากตราสัญลักษณ์ฝูงปลาอินฟินิตี้ที่แหวกว่าย อันแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสอนความสามารถในการปรับตัว เรียนรู้ ผ่านโอกาสและความท้าทายที่ไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อพัฒนา ก้าวหน้าไปด้วยกัน HEYA ได้ ผสมผสานความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเพื่อสร้างรูปแบบการศึกษาที่แก้ปัญหาในการเรียนรู้ ของนักเรียน แต่ละคน ที่แตกต่างกัน เพื่อการส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด อย่างเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล

ประสบการณ์ของโบวี่ ในการร่วมก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติฟินแลนด์แห่งแรกของประเทศไทยที่ภูเก็ต โดยมี อเล็ก โกลด์แมน หัวหน้าฝ่ายการเรียนรู้ของ HEYA Education ที่มีประสบการณ์ในด้านการส่งนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติ การศึกษาทางเลือก และการฝึกฝน อบรม สั่งสอนด้านการศึกษา เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งนักเรียนสามารถเจริญเติบโตได้

สร้างแนวทางการศึกษาแบบใหม่ เป็นแนวทางแบบองค์รวม แต่เป็นส่วนบุคคล

โบวี่ ผู้ก่อตั้ง HEYA Education กล่าวว่า “ภารกิจของเราไปไกลกว่าความเป็นเลิศทางวิชาการ HEYA มุ่งหวังที่จะบ่มเพาะความสามารถและศักยภาพเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน ผ่านการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนมาจาก Passion ของเด็ก ที่ยังไม่ตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง ต้นแบบของเราได้รับแรงบันดาลใจจากหลักสูตรฟินแลนด์ในขั้นเริ่มต้น และได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องในการศึกษาแบบดั้งเดิมที่เห็นได้ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของ Covid”

“ด้วยการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ ในทุกๆส่วน สำหรับเด็กแต่ละคนเป็นการเฉพาะ เรามั่นใจว่าเด็กแต่ละคนสามารถเจริญเติบโต และค้นพบ Passion อันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ในสภาพแวดล้อม ที่ทุกคนได้รับการยอมรับ ทั้งทุกเสียงและทุกความฝัน ได้รับการเคารพ”

นอกจากนี้ ด้วยความร่วมมือกับ อเคเดียม (Acadeum) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำที่อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันหลักสูตรระหว่างเครือมหาวิทยาลัยกว่า 500 แห่งในสหรัฐอเมริกา นักเรียนของ HEYA สามารถเก็บหน่วยกิตคู่ขนานด้วยวิชาเรียนในมหาวิทยาลัย สำหรับหลักสูตรที่พวกเขาเรียนไปได้พร้อมๆ กัน

ด้วยการร่วมมือกัน ของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย จะช่วยเร่งความก้าวหน้าทางวิชาการของนักเรียน ทำให้แฟ้มผลงาน (Portfolio) มีความคมชัด โดดเด่น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

เนธาน กรีน ผู้ร่วมก่อตั้ง อเคเดียม กล่าวอย่างกระตือรือร้นว่า “ความร่วมมือกับ HEYA Education ขยายขอบเขตการเข้าถึงของเราไปยังประเทศไทย โดยมอบโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมปลายไปจนถึงมหาวิทยาลัย เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ HEYA เพื่อขยายเครือข่ายของเรา โดยนำเสนอหลักสูตรออนไลน์คุณภาพสูง แก่นักศึกษากว่า 15,000 หลักสูตร จากวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง ซึ่งสนับสนุนนักนักเรียนที่กำลังมองหาปริญญาจากสหรัฐอเมริกา”

รูปแบบการศึกษาเชิงนวัตกรรม

 HEYA ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักเรียนโดยการรื้อถอนอุปสรรคด้านอายุและหลักสูตรแบบดั้งเดิม ซึ่งช่วยให้มีโครงสร้างการเรียนรู้ที่ลื่นไหลและยืดหยุ่นมากขึ้น

นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ก้าวหน้าตามความเร็วของตนเอง โดยมีหลักสูตรที่เน้นการนำปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง และหาแนวทางแก้ไขด้วยเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในสายงานนั้นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความสำเร็จทั้งด้านวิชาการและส่วนบุคคล

ด้วยการปฏิบัติต่อเด็กแต่ละคนอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และผสมผสานความเชี่ยวชาญในโลกแห่งความเป็นจริง และการมีส่วนร่วมของชุมชน HEYA จึงตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โบวี่กล่าวว่า ด้วยระบบการศึกษาของ HEYA ทำให้ HEYA ได้เห็นผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมาย ว่าเด็กนักเรียนจะทำได้

“ตัวอย่างเช่น เด็กอายุ 8 ขวบ ที่พ่อแม่มาหาเราเพราะความมีอัจฉริยะภาพ และความสนใจของเค้า ซึ่งเราได้ประเมินร่วมกับศาสตราจารย์ด้านการแพทย์ Immunology จนสามารถจัดให้เค้าได้เรียนกับศาสตราจารย์ ในระดับความรู้เดียวกับนักศึกษาแพทย์ปี 3 และ วัยรุ่นที่ได้มาอยู่กับเรา จากที่ไม่เข้าใจ Passion ของตัวเอง มีปัญหากับหลายโรงเรียน กลายเป็นคนที่มี Passion และสามารถได้ร่นระยะเวลาในการได้วุฒิ ม.ปลาย จาก 2 ปี จบได้ภายใน 8 เดือน และได้เริ่มต้นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ สร้างรายได้ เดือนละ 100,000 บาท ในอายุเพียง 17 ปี”

แนวทางนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางวิชาการและการเติบโตส่วนบุคคล ทำให้เป็นทางเลือกใหม่ในวงการการศึกษาอย่างแท้จริง

โมเดลการศึกษาเชิงนวัตกรรมของ HEYA มีความครอบคลุม โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะชีวิตหลัก เช่น ความรู้ทางการเงิน การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด การจัดการด้านสุขภาพและความสัมพันธ์ และจริยธรรมส่วนบุคคล ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมบุคคลให้มีความรอบรู้และมีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ และจิตใจ ที่พร้อมจะรับมือกับปัญหาในความเป็นจริง และประเด็นปัญหาระดับโลก

แนวทางของ HEYA เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียนอัจฉริยะ นักเรียนที่มีพรสวรรค์ และนักเรียนที่พบว่าสภาพแวดล้อมทางการศึกษาแบบดั้งเดิม ไม่เหมาะสม หรือจำกัดศักยภาพของพวกเค้าอยู่

ด้วยการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนได้และตอบสนองเด็กได้ตรงจุดมากขึ้น HEYA ช่วยให้นักเรียนเหล่านี้สำรวจความสนใจของตนอย่างลึกซึ้งและบรรลุผลในระดับที่โรงเรียนทั่วไปไม่สามารถรองรับได้

“เป้าหมายของเราที่ HEYA คือการกำหนดกระบวนทัศน์การศึกษาใหม่โดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย Passion และมีความเฉพาะตัวเป็นรายบุคคล” อเล็ก โกลด์แมน กล่าวเสริม

 “การใช้แนวทางปฏิบัติแบบเดียวสำหรับทุกคน เป็นแนวทางที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น เราจึงปรับแต่งทุกแง่มุมของหลักสูตร ให้เหมาะกับความต้องการ และแรงบันดาลใจเฉพาะตัวของนักเรียนแต่ละคน

“สิ่งนี้ทำให้นักเรียนของ HEYA ไม่เพียงแต่ได้บรรลุเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังเกินความคาดหมาย เราเชื่อมั่นในการเสริมศักยภาพให้นักเรียนเพื่อเปลี่ยน Passion ให้กลายเป็นความสำเร็จ”

HEYA Education เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว และขอเชิญครอบครัว นักเรียน อายุ 7 ถึง 17 ปี มาค้นพบโอกาสทางการศึกษา ทั้งการเรียนแบบ Full-time และ Part-time

แนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของศูนย์นี้ สัญญาว่าจะตอบสนองและให้ผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหวังจากการศึกษาแบบเดิม ๆ โดย HEYA จัดให้มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนได้

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ดีลอยท์ เผย Gen Z และ Millennial มีความกังวลเรื่องค่าครองชีพมากสุด

เคเอฟซี จับมือกสศ. นำร่องสร้างหลักสูตรการเรียนที่ยืดหยุ่น แก้ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ