TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology ความพร้อม "อาคารแสดงประเทศไทย" ในงาน World Expo 2020 Dubai

ความพร้อม “อาคารแสดงประเทศไทย” ในงาน World Expo 2020 Dubai

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นตัวแทนในการดำเนินงานพาประเทศไทยเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ภายใต้แนวคิดหลัก “เชื่อมความคิด สร้างอนาคต: Connecting Minds, Creating the Future” หรือการสะท้อนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้า ด้วยการเชื่อมโยงผู้คน องค์กร และประเทศต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน การแบ่งปันความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม และกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการร่วมมือกันสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมงานทั้งหมด 192 ประเทศ

การเข้าร่วมงานของประเทศไทยในครั้งนี้กระทรวงดิจิทัลฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเนื้อหานิทรรศการ ตลอดจนสร้างสรรค์กิจกรรมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจัดแสดง ณ อาคารแสดงประเทศไทย ตลอด 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า การเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ในครั้งนี้ นอกจากการจัดแสดงทางวัฒนธรรมประเพณี เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าชมงานแล้ว ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้ใช้เวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ สร้างความเชื่อมั่นให้นานาชาติได้เห็นถึงศักยภาพ และความพร้อมด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงระบบการแพทย์และสาธารณสุขของไทย ตลอดจนกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสใหม่ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการค้า การลงทุน และการสานต่อความสัมพันธ์อันดีกับประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมงาน

ด้าน อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ  Commissioner General of Section for Thailand Pavilion กล่าวว่า งาน World Expo 2020 Dubai เป็นมหกรรมใหญ่ติด 1 ใน3 ของโลก สำหรับอาคารแสดงประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด “การขับเคลื่อนสู่อนาคต” (Mobility for the Future) นำเสนอนโยบายการขับเคลื่อนประเทศที่ร้อยเรียนเรื่องราวผ่านนิทรรศการทั้ง 4 ห้อง ได้แก่ ห้องที่ 1: Thai Mobilityจัดแสดงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองและราชรถจำลอง ให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินทางของคนไทยในอดีต ห้องที่ 2: Mobility of Life นำเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ห้องที่ 3: Mobility of the Future นำเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน 360 องศา เพื่อแสดงภาพในอนาคตของประเทศไทยที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค และ ห้องที่ 4: Heart of Mobility นำเสนอภาพยนตร์สั้น บอกเล่าเรื่องราวเสน่ห์ของประเทศไทยในหลากหลายมิติ ที่สร้างความประทับใจให้ชาวต่างชาติเดินทางมาเยี่ยมเยือน ทำธุรกิจ หรือใช้ชีวิตในประเทศไทย 

นอกจากนี้ ยังมีส่วนของร้านอาหารไทยให้ผู้เข้าชมงานได้ลิ้มรสความอร่อยของอาหารไทยแท้ และร้านขายของที่ระลึกที่คัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพจากประเทศไทยร่วมสร้างความประทับใจ ส่วนบริเวณด้านหน้าอาคารมีเวทีกิจกรรมจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด “Thai iconic: ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติ” และอาคารแสดงประเทศไทยยังมีนิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาหมุนเวียนมาร่วมจัดแสดงตลอด 6เดือนอีกด้วย 

สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารแสดงประเทศไทยนั้น คณะทำงานได้ทุ่มเท วางแผน และติดตามความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง ยืนยันในความพร้อมของอาคารแสดงประเทศไทย โดยในปลายเดือนกันยายนนี้ จะมีการทดลองระบบ (Test Run) ของอาคารแสดงประเทศไทย เพื่อเตรียมเปิดต้อนรับผู้เข้าชมงานอย่างเป็นทางการในวันที่1 ตุลาคม 2564 

ขณะที่ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า การจัดงาน World Expo 2020 Dubaiในครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในตะวันออกกลาง และถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเข้าร่วมการจัดงานโดยมีพันธมิตรภาคเอกชนร่วมสนับสนุน ได้แก่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ บีดีเอ็มเอส บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจ TCP โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) Sea ประเทศไทย ไทยฮับ โดยบริษัท ดีวี 8 จำกัด (มหาชน)บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น 

“การจัดงานครั้งนี้ยอมรับว่าไม่ง่าย มีอุปสรรคในหลายจุดของการดำเนินงาน ตั้งแต่การรับผิดชอบงานระดับโลกในระหว่างที่ดีป้าเป็นหน่วยงานน้องใหม่ การจัดสรรงบประมาณ และสถานการณ์ COVID-19 ที่ทำให้งานต้องเลื่อนออกไปถึง 1 ปีเต็ม ซึ่งดีป้ามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความท้าทาย และเราก็ผ่านมาได้และเกิดเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งที่จะได้เป็นตัวแทนในการนำถ่ายทอดความเป็นไทยให้แก่คนทั่วโลกได้เห็นผ่านเวทีโลกในครั้งนี้” 
ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวเสริม

พร้อมกันนี้ ดร.ณัฐพล ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกจากความร่วมมือจากหลายภาคส่วนแล้วยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่าง กลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลสัญชาติไทยมาช่วยเติมเต็มผ่านการแสดงความพร้อมของประเทศไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในทุกมิติ และต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมสนับสนุนและร่วมให้กำลังใจ#ทีมไทยแลนด์ ในการจัดกิจกรรมที่อาคารแสดงประเทศไทยผ่านทาง Facebook: depa Thailand และexpo2020dubaithailand ตลอดมา พร้อมเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมติดตามความเคลื่อนไหวและเป็นกำลังใจให้อาคารแสดงประเทศไทยในงาน World Expo 2020 Dubai ได้ที่ Facebook, Instagram และ YouTube: expo2020dubaithailand หรือ https://expo2020dubaithailand.com 

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

Zipmex เปิดตัว ZLaunch แพลตฟอร์มเพื่อรับรางวัลเป็นโทเคน

Zipmex (ซิปเม็กซ์) แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอนวัตกรรมแห่งโลกคริปโตฯ ZLaunch

ทวงคืนตั๋วรายเดือนจาก BTS คนกรุงเทพต้องจ่ายค่าเดินทางแพง

เมื่อช่วงสิ้นเดือนกันยายน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี ประกาศหยุดขายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท (ตั๋วรายเดือน)

อยากเป็นนักพัฒนาบล็อกเชน ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ความท่ามกลางกระแสความนิยมในคริปโทเคอร์เรนซี DeFi และ NFT ที่ต่างทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งองค์กรและนักพัฒนาทั่วโลกเป็นอย่างมาก

ทรู 5G จับมือ Nonvoice Alive เปิด“True 5G Innovative Cloud

ทรู 5G ผนึกพันธมิตรชั้นนำระดับสากล Nonvoice Alive ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 5G และเทคโนโลยี AR เสมือนจริงแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกจากอเมริกา เปิดประสบการณ์สุดล้ำ "True 5G Innovative Cloud AR with Nonvoice Alive"

ฟิตบิท พรีเมี่ยม เปิดตัวหลักสูตร StrongWill ร่วมกับ Will Smith

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิลล์ สมิธ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟิตบิท พร้อมกับประกาศความมุ่งมั่นว่าจะปรับปรุงสุขภาพและการใช้ชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

การนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยยืนโดดเด่นในฐานะหนึ่งในฐานการผลิตชั้นนำของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตยานยนต์

หัวเว่ย จ่อเปิดตัวไลน์อัปสินค้าไอทีใหม่ 28 ต.ค. 2564

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้คนรักสมาร์ทดีไวซ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปได้แบบไร้รอยต่อมากขึ้นอีกครั้ง

สร้างการเติบโตให้กับ SME ด้วยโซลูชันใหม่ ที่ตอบโจทย์การตลาดบน TikTok

TikTok แพลตฟอร์มวีดีโอสั้นชั้นนำ เผยเบื้องหลัง "พลังแห่งความสุข" สู่โอกาสในการเติบโตของแบรนด์ ธุรกิจ และ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟินนิกซ์ เผย 5 ฟีเจอร์สุดฟิน รับไลฟ์สไตล์ คนทำมาหากินทุกระดับ

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 หนี้ครัวเรือนของคนไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงไตรมาสแรกปี 2564 พุ่งสูงถึง 90% ต่อจีดีพี

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดผลศึกษา ชี้องค์กรส่วนใหญ่ไม่มั่นใจว่าจะฟื้นฟูจากการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ได้

เดลล์ ขยายฐานความเป็นผู้นำด้านการปกป้องข้อมูล และสายผลิตภัณฑ์ด้านโซลูชันที่ให้ความยืดหยุ่นในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ ด้วยซอฟต์แวร์และบริการใหม่

MUST READ

“โอกาส” จากโควิดและดิจิทัลดิสรัปชัน

โควิด-19 และดิจิทัลดิสรัปชัน ได้ทำให้โลกจากนี้ไปจะไม่เหมือนเดิม แต่ทุกธุรกิจและผู้คนสามารถเปลี่ยนดิจิทัลดิสรัปชันเป็นโอกาสได้

หัวเว่ย จ่อเปิดตัวไลน์อัปสินค้าไอทีใหม่ 28 ต.ค. 2564

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้คนรักสมาร์ทดีไวซ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปได้แบบไร้รอยต่อมากขึ้นอีกครั้ง

ธปท. และสมาคมธนาคารไทย ชี้แจงกรณีการตัดเงินที่ผิดปกติ ผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต

ธปท. และสมาคมธนาคารไทย ชี้แจงกรณีการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของลูกค้าจำนวนมาก ตามที่ปรากฏข่าว

ความใกล้ ไม่สำคัญเท่า ความไว … IoT สำหรับผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่

ตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 Hybrid Work Culture กลายเป็นเทรนด์ใหม่ของโลก แทบทุกบริษัท ต้องมีการปรับตัว ทั้งลดจำนวนคนทำงานในออฟฟิศ และเพิ่มการทำงานจากบ้าน รวมถึงการปรับกระบวนการทำงานแทบจะทุกกระเบียดนิ้ว ทั้งเรื่องการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) การลดการสัมผัส (Touchless) ทำให้ Internet of Things (IoT) เข้ามามีบทบาทและเติบโตเร็วมากในช่วงที่ผ่านมา

อีอีซี ผนึก 4 ยักษ์ใหญ่นวัตกรรมระดับโลก พัฒนาทักษะบุคลากรดิจิทัล สร้างอุตสาหกรรม 4.0

อีอีซี จับมือ 4 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ด้านนวัตกรรมระดับโลก ซิสโก้ - มาเวเนีย -5จีซีที -แพลนเน็ตคอม เดินหน้าพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล ขับเคลื่อนเทคโนโลยี 5G สร้างอุตสาหกรรม 4.0 ในพื้นที่อีอีซี
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น