TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology 51% ของบริษัทในเอเชียแปซิฟิค เคยถูกโจมตีทางไซเบอร์สินทรัพย์ที่ไม่เคยรู้ (ว่ามีอยู่)

51% ของบริษัทในเอเชียแปซิฟิค เคยถูกโจมตีทางไซเบอร์สินทรัพย์ที่ไม่เคยรู้ (ว่ามีอยู่)

ผลการสำรวจโพลล่าสุดของ MIT Technology Review ซึ่งร่วมมือกับ พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ เปิดเผยว่า ในช่วงหลังการแพร่ระบาดใหญ่นี้ องค์กรต่าง ๆ ในเอเชียแปซิฟิค ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนขึ้นเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และระบบการทำงานจากระยะไกล

ปัจจุบันระบบรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ ต้องรองรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต นับตั้งแต่แล็ปท็อป ไปจนกระทั่งถึงคลาวด์แอปพลิเคชัน และการปรับนโยบายด้านความปลอดภัยไซเบอร์เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้ตอบรับกับการทำงานจากระยะไกล ซึ่งทำให้ลดความเสี่ยงลงได้ แต่องค์กรต่าง ๆ ต้องเข้าใจแนวโน้มด้านความปลอดภัยไซเบอร์ และความท้าทายในแต่ละตลาด ซึ่งหลาย ๆ อย่างเป็นเรื่องเฉพาะทางสำหรับการปฏิบัติการในเอเชียแปซิฟิค

จากการสำรวจพบข้อน่าจับตา ดังนี้:

●      คาดว่าจะมีการโจมตีมากขึ้น: 51%ของผู้ตอบแบบสอบถามเคยถูกโจมตีทางไซเบอร์บนสินทรัพย์ดิจิทัลที่พวกเขาไม่รู้จัก หรือไม่ได้รับการจัดการ และ 16% คาดว่าจะมีการโจมตีดังกล่าวในที่สุด ความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร เช่น ความตระหนักรู้ด้านภัยไซเบอร์ที่หลากหลายในภูมิภาค และความไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนไปทำงานจากนอกองค์กรในช่วงการระบาดใหญ่ เป็นปัจจัยที่เร่งด่วนในการกำหนดกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

●      การรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์บนคลาวด์เป็นเรื่องสำคัญ: ผู้ตอบแบบสอบถาม 43% รายงานว่า สินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่บนคลาวด์ จากสถานการณ์ปัจจุบันที่แฮ็กเกอร์เก่งขึ้น และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยที่บีบบังคับให้องค์กรต่าง ๆ ต้องพิจารณาวิธีการที่หลากหลายเพื่อปกป้องรักษาความปลอดภัยให้กับสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์ของตน และตรวจสอบสินทรัพย์ดิจิทัล

●      ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้น: องค์กรต่าง ๆ สามารถลดความเสี่ยงด้วยการเพิ่มกำหนดการเกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์ให้กับผู้บริหารระดับสูง โดย 68% ของผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า คณะกรรมการบริหารองค์กรกำลังจะร้องขอแผนในการจัดการกับการโจมตีระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ภายในปีนี้

ลอเรล รูมา บรรณาธิการบริหาร  MIT Technology Review Insights สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “ผลวิจัยแสดงให้เห็นว่าบริษัท 70% รายงานว่ากลยุทธ์การจัดการคลาวด์ที่ปลอดภัย เป็นกุญแจสำคัญในการหลีกเลี่ยงการโจมตีทางไซเบอร์ และ 67% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตระหนักดีว่า การตรวจสอบสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินการของกลยุทธ์ดังกล่าว”

การวิจัยดังกล่าว อ้างอิงจากการสำรวจความคิดเห็นจากผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านเทคโนโลยีมากกว่า 728 ราย ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากกว่า 12 อุตสาหกรรมทั่วโลก เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม การผลิต เภสัชกรรม เฮลท์แคร์ และการค้าปลีก โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกองค์กรภาครัฐและเอกชน ในเอเชียแปซิฟิก (22%) ยุโรป (38%)อเมริกาเหนือ (24%) และตะวันออกกลางและแอฟริกา (13%) มีการเผยแพร่รายงานผล 3 ฉบับ ประกอบด้วย “ความปลอดภัยด้านไอทีเริ่มต้นด้วยการรู้จักสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ: เอเชียแปซิฟิก” (IT Security Starts with Knowing Your Assets: Asia-Pacific) “ผู้เปลี่ยนเกมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย” (A Game-changer in Security Operations) และ “ความปลอดภัยด้านไอทีเริ่มต้นด้วยการรู้จักสินทรัพย์ของคุณ: ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา” (IT Security Starts with Knowing Your Assets: Europe, the Middle East and Africa)

กลยุทธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์บนคลาวด์และสินทรัพย์อื่นๆ ที่จำเป็น

ในขณะที่บริษัทต่าง ๆ ยังคงเร่งกลยุทธ์การปฏิรูปองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ระบบการดำเนินงานต่าง ๆ ถูกย้ายไปไว้บนคลาวด์มากขึ้นเรื่อย ๆ สินทรัพย์บนคลาวด์ มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้นกว่าเดิมมาก จากการวิจัยของ Palo Alto Networks ปัญหาที่พบ 79% มาจากระบบคลาวด์

ทิม จูนิโอ รองประธานอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ Cortex บริษัท พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ กล่าวว่า “ข้อมูลนี้ทำให้ทุกอย่างกระจ่าง ถึงความเป็นจริงของสินทรัพย์ที่ไม่รู้จักหรือไม่มีการจัดการ สิ่งเหล่านี้เป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ควรให้ความสำคัญ และวิธีเดียวที่จะป้องกันระบบ คือ การมีรายการของสินทรัพย์บนดิจิทัลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทั้งหมด”  

บริษัทต่าง ๆ จำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์อย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยไซเบอร์

●      ควบคุม “shadow IT “: “Shadow IT” เป็นการลักลอบซื้อบริการคลาวด์และการติดตั้งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อประเภท IoT ซึ่งเป็นช่องโหว่สำหรับผู้ไม่หวังดี อุปกรณ์อย่างเช่น ล็อคอัจฉริยะและแอปพลิเคชันการเข้าถึงผ่านมือถือประเภทอื่นๆ สำหรับพนักงาน เป็นอีกหนึ่งช่องโหว่ที่ให้แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงเครือข่ายองค์กรได้

●      ตรวจสอบสินทรัพย์ดิจิทัลในระบบ: 46% ของผู้ตอบแบบสอบถามดำเนินการตรวจสอบสินทรัพย์เพื่อค้นหาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่รู้จัก หรือไม่จัดลำดับความสำคัญ ถึงกระนั้น 31 % รายงานว่าได้ดำเนินการดังกล่าวเดือนละครั้ง หรือน้อยกว่านั้น

●      พัฒนาผู้มีความสามารถ: เงินเดือนที่แข่งขันได้ โครงการกระตุ้น และโอกาสในการเพิ่มทักษะสามารถช่วยให้องค์กรดึงดูดและรักษาพนักงานเก่ง (Top Talent) ไว้ได้ แม้แต่พนักงานที่ไม่มีทักษะด้านความปลอดภัยไซเบอร์อย่างเชี่ยวชาญ ก็สามารถลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้ ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์

●      ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: การใช้บริการจากภายนอกองค์กรเพื่อดูแลรักษาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งทักษะและประสบการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่ทว่ามีเพียง 29% ขององค์กรในเอเชียแปซิฟิกที่หันมาใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก

ลีโอนาร์ด ไคลน์แมน CTO ฝ่าย Cortex พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์  ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่า “เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมต่อการโจมตีของภัยร้าย องค์กรต้องติดตามและสแกนระบบอย่างต่อเนื่อง” พร้อมเสริมว่า “ถึงเวลาแล้วที่จะยกเลิกการตรวจสอบเฉพาะจุด และตรวจกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยแบบบางกิจกรรม แต่จำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ไม่เว้นวันหยุด เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล”

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

Zipmex เปิดตัว ZLaunch แพลตฟอร์มเพื่อรับรางวัลเป็นโทเคน

Zipmex (ซิปเม็กซ์) แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอนวัตกรรมแห่งโลกคริปโตฯ ZLaunch

ทวงคืนตั๋วรายเดือนจาก BTS คนกรุงเทพต้องจ่ายค่าเดินทางแพง

เมื่อช่วงสิ้นเดือนกันยายน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี ประกาศหยุดขายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท (ตั๋วรายเดือน)

อยากเป็นนักพัฒนาบล็อกเชน ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ความท่ามกลางกระแสความนิยมในคริปโทเคอร์เรนซี DeFi และ NFT ที่ต่างทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งองค์กรและนักพัฒนาทั่วโลกเป็นอย่างมาก

ทรู 5G จับมือ Nonvoice Alive เปิด“True 5G Innovative Cloud

ทรู 5G ผนึกพันธมิตรชั้นนำระดับสากล Nonvoice Alive ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 5G และเทคโนโลยี AR เสมือนจริงแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกจากอเมริกา เปิดประสบการณ์สุดล้ำ "True 5G Innovative Cloud AR with Nonvoice Alive"

ฟิตบิท พรีเมี่ยม เปิดตัวหลักสูตร StrongWill ร่วมกับ Will Smith

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิลล์ สมิธ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟิตบิท พร้อมกับประกาศความมุ่งมั่นว่าจะปรับปรุงสุขภาพและการใช้ชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

การนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยยืนโดดเด่นในฐานะหนึ่งในฐานการผลิตชั้นนำของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตยานยนต์

หัวเว่ย จ่อเปิดตัวไลน์อัปสินค้าไอทีใหม่ 28 ต.ค. 2564

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้คนรักสมาร์ทดีไวซ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปได้แบบไร้รอยต่อมากขึ้นอีกครั้ง

สร้างการเติบโตให้กับ SME ด้วยโซลูชันใหม่ ที่ตอบโจทย์การตลาดบน TikTok

TikTok แพลตฟอร์มวีดีโอสั้นชั้นนำ เผยเบื้องหลัง "พลังแห่งความสุข" สู่โอกาสในการเติบโตของแบรนด์ ธุรกิจ และ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟินนิกซ์ เผย 5 ฟีเจอร์สุดฟิน รับไลฟ์สไตล์ คนทำมาหากินทุกระดับ

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 หนี้ครัวเรือนของคนไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงไตรมาสแรกปี 2564 พุ่งสูงถึง 90% ต่อจีดีพี

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดผลศึกษา ชี้องค์กรส่วนใหญ่ไม่มั่นใจว่าจะฟื้นฟูจากการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ได้

เดลล์ ขยายฐานความเป็นผู้นำด้านการปกป้องข้อมูล และสายผลิตภัณฑ์ด้านโซลูชันที่ให้ความยืดหยุ่นในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ ด้วยซอฟต์แวร์และบริการใหม่

MUST READ

ฟินนิกซ์ เผย 5 ฟีเจอร์สุดฟิน รับไลฟ์สไตล์ คนทำมาหากินทุกระดับ

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 หนี้ครัวเรือนของคนไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงไตรมาสแรกปี 2564 พุ่งสูงถึง 90% ต่อจีดีพี

ฟิตบิท พรีเมี่ยม เปิดตัวหลักสูตร StrongWill ร่วมกับ Will Smith

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิลล์ สมิธ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟิตบิท พร้อมกับประกาศความมุ่งมั่นว่าจะปรับปรุงสุขภาพและการใช้ชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

ธุรกิจขนส่ง ไม่ไหวจะทน น้ำมันไบโอดีเซลแพง

ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ต่อต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะกับธุรกิจการขนส่งคมนาคม และค่าใช้จ่ายครัวเรือนปรับตัวเพิ่มขึ้น

M1 Pro และ M1 Max ชิปใหม่ ของ MacBook Pro เร็ว ประหยัดพลังงาน

Apple เปิดตัวชิปที่จะปฏิวัติวงการสำหรับ Mac อย่าง M1 Pro และ M1 Max เมื่อเทียบกับชิป M1 แล้ว CPU ในชิป M1 Pro และ M1 Max มีประสิทธิภาพ CPU เร็วขึ้นสูงสุด 70%

เจอ-จ่าย-จบ-จอด!! พิษโควิด-19 หรือ …?

การสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สาเหตุจากมีฐานะการเงินไม่มั่นคง การดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น