TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology ออราเคิล เปิดตัว Oracle Fusion Marketing ตอบทุกแคมเปญการตลาดดิจิทัล

ออราเคิล เปิดตัว Oracle Fusion Marketing ตอบทุกแคมเปญการตลาดดิจิทัล

ออราเคิล เปิดตัว Oracle Fusion Marketing โซลูชั่นอัจฉริยะสำหรับนักการตลาด ช่วยในการทำแคมเปญพร้อมสร้างโอกาสทางการขายที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มยอดขาย และปิดรอบการขายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น Fusion Marketing ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มระบบ Oracle Advertising and CX ระบบแรกที่ช่วยให้นักการตลาดทำแคมเปญได้อย่างง่ายดาย ที่ช่วยในการขยายช่องทางการสื่อสารทางด้านการตลาดและการโฆษณา และระบบได้ถูกออกแบบเพื่อให้นักการตลาดเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตอบโจทย์แคมเปญทางการตลาด (lead qualification) และขั้นตอนการซื้อขาย

โดย Fusion Marketing นำระบบ AI มาช่วยในการวางแผนทางการตลาดแบบอัตโนมัติสำหรับกลุ่มลูกค้า พร้อมช่วยประเมินการณ์ว่าลูกค้าพร้อมสนทนากับพนักงานขายเมื่อไหร่ อีกทั้งสร้างโอกาสการขายที่มีประสิทธิภาพได้แบบอัตโนมัติในระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

ในปัจจุบันฝ่ายการตลาด และฝ่ายขายเล็งเห็นว่าระบบ CRM มีระบบการทำงานที่ไม่เชื่อมต่อกัน และต้องลงมือทำเองมากเกินไป อีกทั้งเข้าถึงการจัดเก็บข้อมูลได้ยากในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และการผลักดันยอดขายของแต่ละทีม รวมไปถึงไม่มีการส่งเสริมด้านการขาย ในแง่การซื้อขายสำหรับธุรกิจ B2B นั้นลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายมีการเชื่อมโยงการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายได้ผ่านทางสื่อดิจิทัล จึงเป็นผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อขายได้มากกว่าการขายโดยตรงแบบเดิม

วัลลภา เปี่ยมนพเก้า ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการฝ่ายแอปพลิเคชัน ออราเคิล ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันการแข่งขันในยุคดิจิทัลนั้นไร้พรมแดน ธุรกิจไทยกำลังเผชิญกับการแข่งขันระดับโลก ซึ่งมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เปิดรับผู้ขายระบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น สำหรับในประเทศไทยนั้น พนักงานขายไม่จำเป็นต้องขายให้กับผู้ซื้อปลายทางโดยตรง แต่จะต้องขายผ่านพันธมิตร ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีก ซึ่งก่อให้เกิดความซับซ้อนยิ่งขึ้น

ถึงเวลาแล้วที่อุตสาหกรรมต้องกล้าที่จะคิดต่างในเรื่องระบบอัตโนมัติสำหรับการตลาดและฝ่ายขาย เพื่อสามารถเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ให้กลายเป็นระบบที่ทำงานได้ผลจริง ทั้งสำหรับนักการตลาดและพนักงานขาย

สำหรับประเทศไทย นักธุรกิจตระหนักแล้วว่าโซลูชันคลาวด์ถือเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรสู่ระบบดิจิทัล เทคโนโลยีการตลาดถือเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพทั้งในการบริหารธุรกิจ คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ แคมเปญการตลาด การวิเคราะห์ตลาด ไปจนถึงระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

เทคโนโลยีคลาวด์สามารถสนับสนุนและสร้างความเข้าใจต่อความต้องการเชิงลึกของลูกค้า และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรง ซึ่งสิ่งนี้ช่วยให้องค์กรสามารถทุ่มเทเวลาเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) แคมเปญส่งเสริมโครงการในอนาคต และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงการดำเนินงานฝ่ายขาย การตลาด และแคมเปญโฆษณาต่าง ๆ

“ออราเคิลเชื่อว่านวัตกรรมมีจุดเริ่มต้นที่การผสานสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และเราต้องการผู้คนที่มีความหลากหลายทั้งในด้านภูมิหลัง มุมมอง และความสามารถ เพื่อการสร้างสรรค์อนาคต ทำให้เราพัฒนาโซลูชั่นนี้ขึ้นเพื่อช่วยเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้กลายเป็นโมเดลธุรกิจที่มีแนวคิดก้าวหน้าและเปี่ยมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ออราเคิลมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชั่นเพื่อยุคดิจิทัลรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง และทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนให้พวกเขาสามารถบูรณาการโซลูชั่นเหล่านี้เข้าในระบบงาน และขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจผ่านนวัตกรรมดิจิทัล”

Fusion Marketing ลดความซับซ้อน และช่วยให้การทำแคมเปญทางการตลาดรวดเร็วขึ้น โดยการบริหารจัดการขั้นตอนต่าง ๆ บนระบบแบบครบวงจร ทั้งในด้าน Lead Generation และ Lead Qualification ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตอบโจทย์แคมเปญทางการตลาด นักการตลาดสามารถทำแคมเปญ และสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องทางการโฆษณาที่หลากหลายได้ภายในหนึ่งคลิก ฟังก์ชันนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการขายได้อย่างสูงสุด

โซลูชัน Fusion Marketing เป็นตัวช่วยนักการตลาดในทุกขั้นตอน และครอบคลุม ไปจนถึงการออกแบบและทำแคมเปญ เช่น

  • การสร้างกลุ่มเป้าหมายจากฐานลูกค้า: นักการตลาดสามารถเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นจุดขายของแคมเปญ และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากฐานลูกค้าเก่า ซึ่งมีรายชื่ออยู่แล้วจากระบบ CRM
  • การขยายกลุ่มเป้าหมาย: Fusion Marketing จะทำการสร้างกลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับใช้ในการโฆษณาออนไลน์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญให้มากที่สุด ซึ่งนอกเหนือไปจากฐานลูกค้าที่มีอยู่
  • การระบุแยกแยะข้อมูลลูกค้าที่ดีที่สุด: Fusion Marketing สามารถแนะนำข้อมูลที่ดีที่สุดของลูกค้าการใช้โปรโมทแคมเปญ โดยอ้างอิงจากจุดขายของแคมเปญ และข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม
  • การตั้งค่าแคมเปญที่ง่ายขึ้น: โดยปกติแล้วองค์กรต้องทำงานผ่านระบบที่หลากหลายในการทำแคมเปญ ซึ่ง Fusion Marketing สามารถช่วยบริหารจัดการ และเป็นตัวช่วยในการเชื่อมต่อ ส่งผ่านข้อมูลของแคมเปญทั้งหมดผ่านไปยังอีเมล์แลนดิงเพจของเว็บไซต์ และช่องทางการโฆษณาต่าง ๆ
  • การเปิดตัวแคมเปญ: นักการตลาดสามารถกำหนดงบโฆษณา วันเริ่มต้นและวันจบแคมเปญ รวมถึงการเปิดตัวแคมเปญได้อย่างง่ายดาย
  • การวัดผลแคมเปญทางการตลาด: ด้วยระบบการติดตั้งแดชบอร์ดหลังบ้านที่มาพร้อมกับ Fusion Marketing ช่วยให้นักการตลาดสามารถวัดประสิทธิภาพการทำของแคมเปญได้แบบเรียลไทม์

หลังจากการเปิดตัวแคมเปญ Fusion Marketing จะทำการเลือกกลุ่มเป้าหมาย Lead Generation และ Qualification ให้โดยอัตโนมัติ

  • ไมโครไซต์ของแคมเปญเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย: Fusion Marketing ช่วยบริหารจัดการส่งข้อมูลผ่านอีเมลและทำการโฆษณาไปยังแลนดิ้งเพจ “ไมโครไซต์” ในแต่ละแคมเปญ ซึ่งมีทั้งข้อมูลอ้างอิงลูกค้าจริงที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและความสนใจของลูกค้า
  • การเลือกกลุ่มเป้าหมายด้วย AI : Fusion Marketing จะตรวจสอบการเข้าถึงแคมเปญในทุกช่องทาง ซึ่งรวมถึงอีเมล โฆษณาออนไลน์ และการเข้าชมไมโครไซต์ Fusion Marketing จะคัดเลือกข้อมูลยอดรวมกลุ่มลูกค้าที่เข้าถึงแคมเปญจากคนในบริษัทเดียวกัน โดยอัลกอริธึมของ AI จะสร้างโอกาสในการขาย เมื่อระบบตรวจพบการเข้าถึงต่างๆที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการนำเสนอขาย
  • การสร้างโอกาสทางการขายในระบบ CRM: เจาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสทางการขายไปยังระบบ CRM

Oracle Advertising and CX เป็นส่วนหนึ่งของ Oracle Fusion Cloud Applications Suite ที่เชื่อมโยงข้อมูลของโฆษณา การตลาด การขาย และบริการทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อให้ตอบโจทย์ในทุกๆกลุ่มเป้าหมายลูกค้า  ซึ่ง Oracle Advertising and CX จะทำงานได้มากกว่าระบบ CRM แบบเดิม ช่วยให้นักธุรกิจสามารถบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างยาวนาน

ตัวอย่างแบรนด์ที่ได้เลือกใช้ Fusion Marketing ได้แก่ Mazda, Thermo Fisher, และ Zebra Technologies และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

LINE MAN ทุ่มงบ 1 แสน หนุน #เราต้องรอด มอบโค้ดส่วนลดค่าส่งยาให้ผู้ป่วย Home Isolation

ในการเรียกใช้บริการไรเดอร์จาก LINE MAN เพื่อจัดส่งยาถึงบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวอาการไม่รุนแรง ที่ทำการแยกกักตัวรักษาที่บ้าน

ชาวบ้านบ่นหมูแพง ผู้แบงก์ชาติว่าเสถียรภาพราคายังโอเค

การรับรู้ถึงปัญหาปากท้องหรือค่าครองชีพ ระหว่างชาวบ้านที่อยู่ปลาย ๆ ทางของระบบเศรษฐกิจกับแบงก์ชาติซึ่งมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจที่อยู่ต้นทางมักต่างมุมกันเสมอ ช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ชาวบ้านบ่นเรื่องข้าวของในตลาดที่แพงขึ้นพร้อม ๆ กันทั้งประเทศ โดยเฉพาะราคาเนื้อหมูที่ราคาไต่ระดับขึ้นต่อเนื่อง มาตั้งแต่กลางปีที่แล้วจากประมาณ 150 บาทต่อกิโลกรัม มาอยู่ที่ 200-240 บาทต่อกิโลกกรัม ในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ราคาครั้งแรกในรอบ 10 ปี ที่ชาวบ้านยากจะยอมรับ ด้วยเหตุนี้หมูแพงจึงเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่ในครัวไปจนถึงทำเนียบรัฐบาล

จริงหรือไม่? คริปโทฯ (Cryptocurrency) ใช้พลังงานสูง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เพราะเหตุใด Cryptocurrency ถึงใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ส่งผลกระทบให้โลกร้อนจนนักสิ่งแวดล้อมต้องออกมาเตือน เราหาคำตอบของเรื่องนี้มาให้แล้ว ไปติดตามกันได้เลย

ก.พลังงาน เตรียมจัดงาน Future Mobility Asia 2022 ปูทางไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในเอเชีย

งานนิทรรศการครั้งแรกที่จัดแสดงแนวคิด นวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชันด้านยานยนต์แห่งอนาคตได้อย่างครอบคลุม

“ซิปโซ่” เอสเอ็มอีกับนวัตกรรมข้าวต้ม Ready to Eat เข้าถึงลูกค้าขายผ่านร้านเซเว่นฯ

ชูจุดขายใช้นวัตกรรม ช่วยคงความหอมและคุณประโยชน์ทางโภชนาการ

เสือลำบาก “เศรษฐกิจแย่-การเมืองยุ่ง”

ขณะที่เรากำลังเผชิญภาวะราคาสินค้าหลายๆตัวขยับเพิ่มสูงขึ้นพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกพุ่งกระฉูด

MG เปิดเกมรุก สร้างระบบนิเวศ EV ครบวงจร พร้อมดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทัดเทียมตลาดโลก

เอ็มจี ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำสัญชาติจีนเปิดเกมรุกเตรียมสร้างระบบนิเวศรองรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ไทยแบบครบวงจร ไล่เรียงตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แบตเตอร์รี ไปจนถึงปลายน้ำ

แอร์บัส – NTT DOCOMO – SKY Perfect JSAT ร่วมกันศึกษาบริการการเชื่อมต่อไร้สายทั่วโลกบนอวกาศ

ความร่วมมือในการเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการร่วมใช้งานบริการเชื่อมต่อจากเทคโนโลยี High-Altitude Platform Stations (HAPS) แห่งอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเชื่อมต่อไร้สายบนอวกาศในอนาคต

วีโร่ ลงนามปฏิญญา Clean Creatives

ประกาศจุดยืนร่วมต่อต้านการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเชื้อเพลิงฟอสซิล

Amazon Global Selling หนุน SME ไทยโตตลาดโลก

งานประชุม Amazon Global Selling Thailand Seller Conference ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ของ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ผ่านไปด้วยความสำเร็จ โดยมี SME ไทยกว่า 5,000 รายให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน

MUST READ

จริงหรือไม่? คริปโทฯ (Cryptocurrency) ใช้พลังงานสูง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เพราะเหตุใด Cryptocurrency ถึงใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ส่งผลกระทบให้โลกร้อนจนนักสิ่งแวดล้อมต้องออกมาเตือน เราหาคำตอบของเรื่องนี้มาให้แล้ว ไปติดตามกันได้เลย

“ซิปโซ่” เอสเอ็มอีกับนวัตกรรมข้าวต้ม Ready to Eat เข้าถึงลูกค้าขายผ่านร้านเซเว่นฯ

ชูจุดขายใช้นวัตกรรม ช่วยคงความหอมและคุณประโยชน์ทางโภชนาการ

แคริว่า จับมือ รพ.รามา พัฒนาโมเดลวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ

บริษัท แคริว่า (CARIVA) ประเทศไทย จำกัดร่วมมือกับฝ่ายงานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด­­ล เพื่อร่วมพัฒนาโครงการต้นแบบในการวิเคราะห์โรคในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปผ่าน “โมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพซึ่งพัฒนาจากข้อมูลสุขภาพแบบไม่ระบุตัวตนที่ได้รับความยินยอมในการนำไปทำวิจัย”

รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ ใช้ระบบ 5G Smart Health นำร่องระบบ Telemedicine

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นำร่อง 5G Smart Health ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องการพัฒนาย่านเทคโนโลยยี 5G ต้นแบบ สำหรับให้บริการประชาชน (5G District) ในจังหวัดเชียงใหม่
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น