TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business ก.พลังงาน เตรียมจัดงาน Future Mobility Asia 2022 ปูทางไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในเอเชีย

ก.พลังงาน เตรียมจัดงาน Future Mobility Asia 2022 ปูทางไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในเอเชีย

งานนิทรรศการครั้งแรกที่จัดแสดงแนวคิด นวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชันด้านยานยนต์แห่งอนาคตได้อย่างครอบคลุม

งานนิทรรศการและการประชุมเรื่อง ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022 (Future Mobility Asia 2022) หรือเอฟเอ็มเอ 2022 (FMA 2022) ซึ่งจัดโดยกระทรวงพลังงาน ของประเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 กรกฎาคม 2565

เอฟเอ็มเอ 2022 (FMA 2022) ถือเป็นงานแรกในภูมิภาคเอเชียที่จัดแสดงแนวคิด โซลูชัน เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านยานยนต์แห่งอนาคตที่มีความครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งยังเป็นจุดนัดพบสำหรับหน่วยงานภาครัฐและผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำด้านความคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านยานยนต์ ซัพพลายเออร์หลังการขาย ผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยี เจ้าของยานพาหนะเพื่อการขนส่งและสาธารณะ พันธมิตรช่องทางจำหน่าย สื่อมวลชน และผู้มีอิทธิพลในหลากหลายด้าน เพื่อมาพบปะ สร้างเครือข่าย และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนแปลงสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชีย

เมล แลนเวอร์ส-ชาห์ รองประธานประจำภูมิภาคเอเชีย บริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ กล่าวว่า จากการคาดการณ์ ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ภายในปี 2573 จะมีมูลค่ามากกว่า 207.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 30% ของยานยนต์ทั่วโลกที่คาดว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า โดยประธานคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ประกาศว่า การเปลี่ยนประเทศไทยให้กลายเป็นสังคมคาร์บอนต่ำนั้น จำเป็นต้องอาศัยยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยสนับสนุน กล่าวคือจะต้องมีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศให้ได้อย่างน้อย 30% ภายในปี 2573 (นโยบาย 30 ต่อ 30) โดยคาดว่าจะมีจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลระบบไฟฟ้าและรถกระบะไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 725,000 คัน และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 675,000 คัน ซึ่งส่งผลให้กรุงเทพมหานครได้วางตำแหน่งตัวเองให้กลายเป็นศูนย์กลางพลังงานแห่งภูมิภาคเอเชีย สำหรับงาน เอฟเอ็มเอ 2022 ในครั้งนี้จะมีบทบาทสำคัญในการจัดหาแพลตฟอร์มเพื่อแบ่งปันและส่งเสริมให้เกิดการสร้างยานยนต์นวัตกรรมใหม่ร่วมกัน พร้อมกับสนับสนุนความมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้า หรือ อีวี ฮับ (EV Hub) ของประเทศไทยและดึงดูดการลงทุนเข้ามายังห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด

งานนิทรรศการและการประชุมในครั้งนี้ พร้อมต้อนรับผู้นำทางความคิดด้านเทคโนโลยีระดับโลก รัฐมนตรีอาเซียน นักสร้างสรรค์นวัตกรรมและผู้บุกเบิกด้านยานยนต์พลังงานสะอาดระดับภูมิภาค ผู้เข้าร่วมทางการค้ามากกว่า 10,000 ราย และแบรนด์ต่าง ๆ ที่มาร่วมจัดแสดงสินค้ามากกว่า 100 แบรนด์ โดยมีพื้นที่จัดงานนิทรรศการครอบคลุม 15,000 ตารางเมตร และมีพื้นที่กลางแจ้งเพื่อรองรับการสาธิตรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไร้คนขับเพื่อดึงดูดและกระตุ้นความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน

นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและเพื่อการพาณิชย์ (OEM) ซัพพลายเออร์หลังการขาย ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดเก็บพลังงานและการชาร์จ ยานยนต์อัตโนมัติ บริษัทสตาร์ตอัพ และผู้ให้บริการเทคโนโลยีเสริมสมรรถนะต่าง ๆ ที่จะมาร่วมกันจัดแสดงห่วงโซ่คุณค่าของยานยนต์พลังงานสะอาดอย่างเป็นระบบ

ที่มากไปกว่านั้น เอฟเอ็มเอ 2022 ยังจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษจากรัฐมนตรีด้านพลังงาน เวทีเจรจาระหว่างเหล่าซีอีโอทั่วโลก และการเข้าถึงบริษัทสตาร์ตอัพ บริษัทสเกลอัพ และนักลงทุนโดยตรง รวมถึงบรรดาบรรษัทข้ามชาติจากทั่วโลกด้วย งานเอฟเอ็มเอ 2022 โมบิลิตี้ ซัมมิท (FMA 2022 Mobility Summit) จะจัดให้มีการประชุมเป็นระยะเวลา 3 วัน โดยมีวิทยากร 100 คนพร้อมด้วยผู้แทนจากทั่วโลกมากกว่า 1,000 คน มาร่วมกันแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกด้านกลยุทธ์ การเรียนรู้ระดับโลก การแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยี เครือข่าย และการพัฒนาธุรกิจทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะเข้าร่วมงาน ได้แก่ รัฐมนตรี ผู้กำหนดนโยบาย โออีเอ็ม ซีอีโอ ซีวีโอในแวดวงอุตสาหกรรม นักสร้างสรรค์นวัตกรรม และสถาบันพัฒนาการวิจัยชั้นนำมากมาย

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับข้อมูลเชิงลึกด้านกลยุทธ์ที่สำคัญก่อนวันจริง ทาง เอฟเอ็มเอ 2022 ยังได้จัดเตรียมโปรแกรมข้อมูลเชิงลึกก่อนเริ่มงานด้วย โดยโปรแกรมข้อมูลเชิงลึกดังกล่าวประกอบด้วยการสัมภาษณ์ “สด” แบบ 1 ต่อ 1 การพูดคุยแบบกลุ่มผ่านระบบออนไลน์โดยผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 50 ท่าน ซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีของรัฐบาล ผู้นำความคิดด้านยานยนต์ ผู้มีบทบาทสำคัญด้านระบบนิเวศของยานยนต์ในเอเชียและนานาชาติเป็นจำนวนมากกว่า 100 คน ผู้แทนจากองค์กรด้านยานยนต์และไอโอทีรายใหญ่กว่า 1,000 คน รวมถึงมีโปรเจ็กต์ตัวอย่างเกี่ยวกับยานยนต์พลังงานสะอาดและงานวิจัยต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเอฟเอ็มเอ 2022

ทั้งนี้ งานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022 (Future Mobility Asia 2022) เกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการที่ปรึกษาสำหรับผู้นำในอุตสาหกรรมและผู้นำด้านยานยนต์ ซึ่งมีหน้าที่ทบทวนและตรวจสอบวาระและเนื้อหาต่าง ๆ ของงานในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการชุดนี้จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้า (EV Hub) ของประเทศไทยและผลักดันให้มีการเปิดตัวยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการใช้งานอย่างรวดเร็วในภูมิภาคแห่งนี้ นอกจากนี้ยังจะช่วยดึงดูดการลงทุนให้เข้ามาในห่วงโซ่คุณค่าของยานยนต์ไฟฟ้าทั้งระบบด้วยการสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มผู้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมและสื่อต่างประเทศ

โดยงานนี้ จะจัดร่วมกับงานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2022 (Future Energy Asia 2022) ซึ่งเป็นงานนิทรรศการและการประชุมชั้นนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านและการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชีย งานนิทรรศการทั้งสองงานจะนำเสนอโอกาสที่ไม่เหมือนใครในด้านยานยนต์พลังงานสะอาดและมุมมองการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ซึ่งแนวทางการจัดงานในรูปแบบบูรณาการที่เกิดขึ้นเพียงปีละครั้งจะเปิดโอกาสให้บรรดาผู้นำด้านพลังงานระดับโลกสามารถกำหนดวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เสือลำบาก “เศรษฐกิจแย่-การเมืองยุ่ง”

MG เปิดเกมรุก สร้างระบบนิเวศ EV ครบวงจร พร้อมดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทัดเทียมตลาดโลก

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

โซนี่เปิดตัวหูฟังไร้สาย WH-1000XM5 และ LinkBuds S จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีเสียงครบครัน และระบบตัดเสียงรบกวน

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ยกระดับประสบการณ์ใหม่ของการฟังเพลงคุณภาพสูง เปิดตัว WH-1000XM5 หูฟัง hi-res audio ไร้สายแบบครอบหูเจนเนอเรชัน 5 ในตระกูล 1000X Series ที่ได้รับรางวัลและการยอมรับว่าเป็นหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุด

Traveloka จัดมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ มอบส่วนลดสูงสุด 60% เมื่อจองบริการผ่านแอปฯ 25-31 พฤษภาคมนี้

ทราเวลโลก้า เปิดตัวมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ - International Travel Fair แคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการเปิดประเทศ ด้วยการมอบข้อเสนอและส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 60%

WHAUP คว้าดีลติดตั้ง Solar Rooftop ศูนย์การค้าเมกาบางนา ขนาด 10 MW จ่อเซ็นสัญญาเพิ่ม 3 โครงการ 15 MW ภายใน Q2/65

บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ประกาศเดินเกมรุกตามแผน เร่งขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียนผ่านการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาต่อเนื่อง ล่าสุดคว้าดีลติดตั้ง Solar Rooftop โครงการ Megabangna จำนวน 13 อาคาร พื้นที่หลังคารวม 62,000 ตารางเมตร

SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ ย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้าเติบโต 3 เท่า ทำรายได้แตะ 10,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี

‘บมจ. เซ็ปเป้’ หรือ SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้ารายได้ Triple Growth แตะ 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า จากธุรกิจ 4 ส่วน ได้แก่ ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ ออลโคโค่ และการทำ M&A

แฟลช ผลิตถุงคลุมกระเป๋าระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถแจกโรงเรียน หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชน

แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน ริเริ่มโครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone” ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างความปลอดภัย ส่งต่อความห่วงใยสู่เยาวชน” ผลิตถุงคลุมกระเป๋านักเรียนระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถวิ่ง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

บำรุงราษฎร์ขึ้นแท่น รพ.ที่ดีที่สุดในไทย 2 ปีซ้อน – ติดอันดับ 146 รพ.ที่ดีที่สุดในโลก ย้ำศักยภาพการแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (World's Best Hospitals 2022 - Thailand) ด้วยคะแนน 94.79% ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รวมถึงยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวในไทยที่ติดอันดับ 146 จาก 150 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกปี 2565

ทีเอพี กรุ๊ป จับมือ Blueleaf Energy นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตเครื่องดื่มไฮเนเก้น

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ (ทีเอพี กรุ๊ป) เดินหน้าสู่เป้าหมายแนวทางการผลิตอย่างยั่งยืน ติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม พร้อมเปิดใช้งาน ภายใต้โครงการ “TAP’s Brewed by the Sun” มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน

แฟนคลับออเจ้าพร้อม! Kubix เปิดจองซื้อ ‘DESTINY TOKEN’ แล้ววันนี้ ชูจุดเด่นราคาไม่ผันผวน พร้อมผลตอบแทนเริ่มต้น 2.99% ต่อปี

Kubix เปิดจองซื้อ DESTINY TOKEN จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ตั้งแต่วันนี้ (23 พฤษภาคม) ถึงวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ผ่านแอปฯ Kubix โดยเสนอขายจำนวนจำกัดเพียง 16,087 โทเคน ผ่านการจัดสรรแบบ First Come First Served

เสียวหมี่ ใช้สมาร์ทโฟน Xiaomi 12 Series ร่วมถ่ายทอดความเป็นไทยสู่สายตาคนทั่วโลกผ่านภาพยนตร์สั้น “The Warrior”

เสียวหมี่ สานต่อความสำเร็จ Xiaomi Studios ผ่านโปรเจกต์พิเศษ PrimeTime Mini Series ที่ในปีนี้ได้รวบรวมครีเอเตอร์มือดีจาก 6 ประเทศมาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ PrimeTime Mini Series นี้ด้วย

บิทคับ จับมือ DITP สนับสนุนผู้ประกอบการ สู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เสริมสร้างศักยภาพ สนับสนุนผู้ประกอบการนิติบุคคล และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

MUST READ

เนคเทค สวทช. จับมือกรมสรรพากรนำ AI ยกระดับการบริการผู้เสียภาษีด้วยดิจิทัล

กรมสรรพากร และ เนคเทค สวทช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ

ทีเอพี กรุ๊ป จับมือ Blueleaf Energy นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตเครื่องดื่มไฮเนเก้น

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ (ทีเอพี กรุ๊ป) เดินหน้าสู่เป้าหมายแนวทางการผลิตอย่างยั่งยืน ติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม พร้อมเปิดใช้งาน ภายใต้โครงการ “TAP’s Brewed by the Sun” มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน

SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ ย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้าเติบโต 3 เท่า ทำรายได้แตะ 10,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี

‘บมจ. เซ็ปเป้’ หรือ SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้ารายได้ Triple Growth แตะ 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า จากธุรกิจ 4 ส่วน ได้แก่ ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ ออลโคโค่ และการทำ M&A

ความท้าทายครั้งใหญ่ของไทย สู่ ฮับการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (อีวี)

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไม่เพียงแต่เป็นเมกะเทรนด์ที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในแผนการสำคัญของการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่โลกยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

ซัมซุงเผยโฉมทีวี Neo QLED 8K พรีเมียมไลน์อัพล่าสุดแห่งปี 2022 ชูจุดเด่นนวัตกรรมที่เป็นมากกว่าทีวี

ซัมซุง เปิดตัวนวัตกรรมทีวี Neo QLED 8K พรีเมียมไลน์อัพล่าสุดแห่งปี 2022 ที่มาพร้อมความสมบูรณ์ในทุกมิติ นำโดยเทคโนโลยีเพื่อความคมชัด ไร้ขอบเขต และพลังเสียงเหนือระดับ พร้อมชูประสบการณ์ที่เป็นมากกว่าทีวีด้วย Smart Hub โฉมใหม่
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น