TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business "ซิปโซ่" เอสเอ็มอีกับนวัตกรรมข้าวต้ม Ready to Eat เข้าถึงลูกค้าขายผ่านร้านเซเว่นฯ

“ซิปโซ่” เอสเอ็มอีกับนวัตกรรมข้าวต้ม Ready to Eat เข้าถึงลูกค้าขายผ่านร้านเซเว่นฯ

“นวัตกรรม” นับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่พร้อมให้การสนับสนุนนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการหลายหน่วยงาน

หนึ่งในผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนและน่าจับตามองได้แก่ “Sipso (ซิปโซ่) ผลิตภัณฑ์ข้าวต้มข้าวกล้องหอมมะลิ” ซึ่งผลิตโดย บริษัท ซิปโซ่ท้อปปิคอลดริ๊ง จำกัด ผลิตภัณฑ์ที่นำนวัตกรรมมาช่วยทำให้ข้าวกล้องหอมมะลิ เมื่อต้มแล้วยังคงความหอม แม้จะบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป อีกทั้งยังสามารถคงคุณประโยชน์ของข้าวไว้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี แม้เริ่มวางจำหน่ายได้เพียง 4 เดือน ปัจจุบันมียอดผลิตเพื่อจัดจำหน่ายในเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ จำนวน 20,000 ถ้วยต่อเดือน ในราคาถ้วยละ 22 บาท

พลรชฎ เปียถนอม กรรมการ บริษัท ซิปโซ่ท้อปปิคอลดริ๊ง จำกัด พร้อมด้วย ดารารัตน์ เปียถนอม ผู้จัดการโรงงาน เล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ว่า สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ส่งผลให้ตลาดมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคกลุ่มนี้มักจะมองหาสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะเรื่องอาหารที่จะต้องอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ รับประทานได้ง่าย พร้อมรสชาติที่ถูกปาก ข้าวต้มจึงเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มนี้มากที่สุด

ทางบริษัทจึงเดินหน้าผลิตข้าวต้มพร้อมทานออกจำหน่าย โดยเลือกที่จะใช้ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิชั้นดีมาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก แต่พิเศษด้วยการนำนวัตกรรมด้านการเพาะปลูก ดูแลรักษา และการรักษาความหอมของข้าวมาใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รสสัมผัสของความเป็นข้าวหอมมะลิอย่างแท้จริง

“ข้าวหอมมะลิในปัจจุบันผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนกว่าจะได้เป็นข้าวสารเพื่อนำมาบริโภค กระบวนการเหล่านั้นทำให้ข้าวสูญเสียสารหอมในข้าว (2AP) ที่เป็นเอกลักษณ์ไป ซึ่งการรักษาสารหอมนั้นจะต้องใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยดูแลในทุกห่วงโซ่การผลิต เริ่มจากการปลูกต้องปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ที่จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการเพาะปลูกในระดับสากลเท่านั้น โดยเราจะรับซื้อข้าวในระยะเม่า (ข้าวเขียว) ซึ่งเป็นระยะที่ข้าวมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพื่อมาตากแดด และนำมาสีแบบช้า ๆ ให้ความหอมยังคงอยู่ พร้อมคัดสิ่งเจือปนออก จากนั้นนำมาแปรรูปเป็นข้าวต้ม สำหรับข้าวที่ยังไม่นำมาแปรรูปจะถูกจัดเก็บในห้องเย็น วิธีการนี้จะทำให้ข้าวยังคงความหอมและคุณประโยชน์ทางโภชนาการเอาไว้ได้ นอกจากคุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับแล้ว กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ นครพนม ซึ่งปลูกข้าวให้เราก็จะได้รับการประกันราคาจำหน่ายขายข้าวเปลือกได้ในอัตราที่สูงถึงกิโลกรัมละ 22 บาท ปัจจุบันบริษัทรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรปีละประมาณ 60 ตัน” พลรชฎ กล่าว”

ขณะที่ ดารารัตน์ กล่าวเสริมว่า นอกจากนวัตกรรมในการเพาะปลูกแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ด้วย โดยบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทใช้สามารถเก็บรักษาคุณภาพและรสชาติของอาหารได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล และเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการเพียงไม่กี่เจ้าของไทยที่ใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ส่วนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดนั้น บริษัทมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดจำหน่ายผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและ ALL Online เช่นเดิม เนื่องจากมองว่าเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้สะดวกและรวดเร็ว ตอบโจทย์ความต้องการในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี

ด้าน ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รษก.) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME มาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมสินค้าในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์และทุกประเภทสินค้า รวมไปถึงสินค้านวัตกรรมด้วยเช่นกัน ยังคงเดินหน้าตอกย้ำปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” ผ่านภารกิจ “3 ให้ SME” ได้แก่ 1. ให้ช่องทางขาย 2. ให้ความรู้ และ 3. ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ SME ที่มีการพัฒนาธุรกิจและสินค้าได้อย่างน่าชื่นชม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME ที่นำเรื่องนวัตกรรมมาสร้างสรรค์สินค้า เพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์

“นวัตกรรม ไม่เพียงจะช่วยสร้างความโดดเด่น แตกต่าง และความหลากหลายให้กับตลาดเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า หากผู้ประกอบการต้องการที่จะแข่งขันในเวทีการค้าระดับประเทศหรือระดับโลก นวัตกรรมจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจและผู้บริโภคในปัจจุบัน ซีพี ออลล์พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME หลายรูปแบบ อาทิ การจัด Business Matching, โครงการประกวดสินค้านวัตกรรม 7 Innovation Awards และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านนวัตกรรม ฯลฯ ด้วยความมุ่งหวังที่จะต้องการสร้างสินค้านวัตกรรมชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มแห่งโอกาสสู่ชุมชน เพื่อให้ SME ไทยเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในทุก ๆ ห่วงโซ่ธุรกิจ” ยุทธศักดิ์ กล่าว

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เสือลำบาก “เศรษฐกิจแย่-การเมืองยุ่ง”

MG เปิดเกมรุก สร้างระบบนิเวศ EV ครบวงจร พร้อมดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทัดเทียมตลาดโลก

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ ย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้าเติบโต 3 เท่า ทำรายได้แตะ 10,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี

‘บมจ. เซ็ปเป้’ หรือ SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้ารายได้ Triple Growth แตะ 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า จากธุรกิจ 4 ส่วน ได้แก่ ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ ออลโคโค่ และการทำ M&A

แฟลช ผลิตถุงคลุมกระเป๋าระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถแจกโรงเรียน หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชน

แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน ริเริ่มโครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone” ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างความปลอดภัย ส่งต่อความห่วงใยสู่เยาวชน” ผลิตถุงคลุมกระเป๋านักเรียนระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถวิ่ง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

บำรุงราษฎร์ขึ้นแท่น รพ.ที่ดีที่สุดในไทย 2 ปีซ้อน – ติดอันดับ 146 รพ.ที่ดีที่สุดในโลก ย้ำศักยภาพการแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (World's Best Hospitals 2022 - Thailand) ด้วยคะแนน 94.79% ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รวมถึงยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวในไทยที่ติดอันดับ 146 จาก 150 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกปี 2565

ทีเอพี กรุ๊ป จับมือ Blueleaf Energy นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตเครื่องดื่มไฮเนเก้น

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ (ทีเอพี กรุ๊ป) เดินหน้าสู่เป้าหมายแนวทางการผลิตอย่างยั่งยืน ติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม พร้อมเปิดใช้งาน ภายใต้โครงการ “TAP’s Brewed by the Sun” มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน

แฟนคลับออเจ้าพร้อม! Kubix เปิดจองซื้อ ‘DESTINY TOKEN’ แล้ววันนี้ ชูจุดเด่นราคาไม่ผันผวน พร้อมผลตอบแทนเริ่มต้น 2.99% ต่อปี

Kubix เปิดจองซื้อ DESTINY TOKEN จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ตั้งแต่วันนี้ (23 พฤษภาคม) ถึงวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ผ่านแอปฯ Kubix โดยเสนอขายจำนวนจำกัดเพียง 16,087 โทเคน ผ่านการจัดสรรแบบ First Come First Served

เสียวหมี่ ใช้สมาร์ทโฟน Xiaomi 12 Series ร่วมถ่ายทอดความเป็นไทยสู่สายตาคนทั่วโลกผ่านภาพยนตร์สั้น “The Warrior”

เสียวหมี่ สานต่อความสำเร็จ Xiaomi Studios ผ่านโปรเจกต์พิเศษ PrimeTime Mini Series ที่ในปีนี้ได้รวบรวมครีเอเตอร์มือดีจาก 6 ประเทศมาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ PrimeTime Mini Series นี้ด้วย

บิทคับ จับมือ DITP สนับสนุนผู้ประกอบการ สู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เสริมสร้างศักยภาพ สนับสนุนผู้ประกอบการนิติบุคคล และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

“วิกฤติอาหาร” หายนะรอบใหม่

ดังที่รู้กันว่าผลจากวิกฤติโควิด-19 ที่เริ่มเข้าสู่ขาลง ทำให้ความต้องการน้ำมันทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากหลาย ๆ ประเทศเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว การใช้น้ำมันจึงเพิ่มสูงขึ้น

6 ปีกับภารกิจที่ท้าทายของ “ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล” บนเส้นทางการบริหาร สวทช. และการวางโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. สำหรับเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศไทย

เป็นเวลากว่า 25 ปีของ สวทช. ก่อนที่ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล จะก้าวสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สวทช. สองสมัย (ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2559-วันที่ 26 สิงหาคม 2565)

ดีแทค-มูลนิธิชัยพัฒนา-เนคเทค นำ 5G ตอบโจทย์การเพาะ “เห็ดหลินจือ” ในฤดูหนาวสำเร็จ เพิ่มรายได้เกษตรกรในพื้นที่อากาศหนาวเย็น

ดีแทค ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และเนคเทค สวทช. คิดค้นโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะกรณีศึกษาเห็ดหลินจือ นำเทคโนโลยี 5G คลื่น 700 MHz พร้อม IoT และ Machine Leaning ตอบโจทย์เพาะเห็ดหลินจือในฤดูหนาวเลขตัวเดียวสำเร็จ

MUST READ

‘อาภา หน่อตา’ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้สัญชาติด้วยงานเย็บปักถักร้อย พร้อมใช้ออนไลน์สู้วิกฤติท่องเที่ยว

อาภา หน่อตา ผู้ประกอบการวัยเก๋าชาวเชียงราย เจ้าของร้าน สีสันพันเผ่า เสื้อผ้าชนเผ่า ชาวไทยภูเขา และผู้อยู่เบื้องหลังธุรกิจเพื่อสังคมที่ใช้สีสันและลวดลายงดงามของเครื่องแต่งกายชนเผ่า ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีในชุมชนชาติพันธุ์

เอ็นซีซีจัดทัพใหม่ ปรับโครงสร้างพร้อมรีแบรนด์ รับการเปิดศูนย์ฯ สิริกิติ์ โฉมใหม่เดือนกันยายนนี้

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประกาศปรับโครงสร้างบริษัท รวมธุรกิจในเครือ พร้อมรีแบรนด์ให้ทันสมัย สากล สอดคล้องกับยุคดิจิทัล

Google เผยเบื้องหลัง 5 เทรนด์ยอดนิยมบน YouTube

ปัจจุบัน ผู้คนไม่ได้เข้า YouTube เพียงเพราะชมวิดีโอบันเทิงทั่วไป แต่ YouTube ยังกลายเป็นแหล่งคำตอบสำหรับการค้นหาที่แตกต่างไปตามความสนใจจากวิดีโอหลากหลายประเภท

OPPO เปิดรับโครงการวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพ และการเข้าถึงผ่านเทคโนโลยี พร้อมเงินสนับสนุน 460,000 เหรียญ

OPPO Research Institute Innovation Accelerator เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและผู้ประกอบการนำโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมมาสู่ชีวิตและสร้างอนาคตที่ดีกว่าร่วมกัน

การ์มินเปิดตัว VIVOSMART 5 ต้นแบบอุปกรณ์ติดตามการออกกำลังกาย พร้อมโหมดกีฬาที่หลากหลาย และแบตเตอรีสุดอึด

การ์มินเปิดตัว “VIVOSMART 5” อุปกรณ์ติดตามการออกกำลังกาย ที่มาพร้อมกับหน้าจออ่านง่าย แสดงสถิติข้อมูลแบบครบครัน มาพร้อมแบตเตอรียาวนานสูงสุด 7 วัน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น