TH | EN
TH | EN
หน้าแรกLifeโรโบเวลธ์ มอบทุนการศึกษา"พี่ได้ออม น้องได้เรียน" ให้น้องได้เรียนต่อ ยุคโควิด-19

โรโบเวลธ์ มอบทุนการศึกษา”พี่ได้ออม น้องได้เรียน” ให้น้องได้เรียนต่อ ยุคโควิด-19

ริษัท โรโบเวลธ์กรุ๊ป จำกัด มอบเงินทุนการศึกษาจากโปรเจกต์ “พี่ได้ออม น้องได้เรียน” โปรเจกต์เพื่อสังคมของโรโบเวลธ์ ผ่าน odini application โดยหวังช่วยให้ลูกค้าได้ออมเงินผ่านการลงทุนในกองทุนรวมและได้มีส่วนร่วมในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดโอกาสและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยด้วย

ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ริษัท โรโบเวลธ์กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยมีให้เห็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 ที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำในทุกมิติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในครอบครัวที่ฐานะยากจน และได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 จนทำให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ถูกเลิกจ้าง ส่งผลให้ไม่มีเงินทุนให้ลูกได้เรียนหนังสือต่อ ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เด็กหลายคนจะหลุดออกจากระบบการศึกษา โรโบเวลธ์ จึงมุ่งช่วยแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำตั้งแต่ต้นเหตุ ส่งเสริมทั้งด้านการศึกษาและความมั่งคั่งไปพร้อมกัน ผ่านโปรเจกต์ “พี่ได้ออม น้องได้เรียน” นี้

“พี่ได้ออม น้องได้เรียน” ในเฟสแรก ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 64 ถึง 30เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา โดย odini จะมอบทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์จำนวน0.20% ของยอดเงินที่ทุกคนลงทุนผ่าน odini (คำนวณจากเงินลงทุนสุทธิของหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรร) และเงินส่วนนี้ไม่ได้หักจากเงินของผู้ลงทุน แต่ odini จะเป็นผู้รับผิดชอบในการสมทบเงินตามสัดส่วนดังกล่าว จากนั้น มูลนิธิยุวพัฒน์จะนำเงินไปจัดสรรและมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กขาดโอกาส ระดับชั้นมัธยมศึกษาคนละ7,000 บาทต่อปี และระดับชั้น ปวช. คนละ 14,000 บาทต่อปี  โดยการคัดเลือกนักเรียนทุนจะคัดจากฐานะของครอบครัวที่มีความยากจนเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยให้เด็กเหล่านี้ได้เรียนต่อจนจบชั้น ม.6 หรือ ปวช.3

ล่าสุด มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่ขาดโอกาสและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นเงิน จำนวน 254,036 บาท ผ่านทางมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปเป็นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเรียน ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่ารถโดยสาร หรือค่าอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ  

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรโบเวลธ์ มุ่งเน้นให้คนไทยทั่วไปเข้าถึงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นคงทางการเงินได้อย่างยั่งยืน และครั้งนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะช่วยผู้ที่มีรายได้น้อย หรือฐานะยากจนบ้าง โดยเริ่มจากการช่วยในด้านการศึกษา เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุด ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ เติบโตมามีหน้าที่การงานและมีรายได้ที่ดี จนสามารถออมเงินและเข้าถึงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน”

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
439ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ