TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกThe Movementต้อนรับ “Pride Month” ส่องสวัสดิการเท่าเทียมภายใต้แนวคิด “DEI” ที่ FWD ประกันชีวิต

ต้อนรับ “Pride Month” ส่องสวัสดิการเท่าเทียมภายใต้แนวคิด “DEI” ที่ FWD ประกันชีวิต

เพราะความหลากหลายและความเท่าเทียมควรมีอยู่ในทุกพื้นที่ ไม่เลือกปฏิบัติ และอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน รวมไปถึง “สิทธิ” และ “สวัสดิการ” ที่ครอบคลุมไปถึงชาว LGBTQIAN+ ควรออกแบบให้เหมาะสมตรงกับการใช้ชีวิต ถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อน สิทธิที่พึงมีของพนักงานกลุ่มเพศทางเลือกอาจค่อนข้างจำกัด สวัสดิการส่วนใหญ่มักจะรองรับแค่สำหรับผู้ชายหรือผู้หญิงเท่านั้น เช่น การลาแต่งงาน เงินสนับสนุนสำหรับคู่แต่งงานหรือสวัสดิการคุ้มครองครอบครัวหรือคู่สมรส การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น หากทุกบริษัทมีความเข้าใจ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและให้ความสำคัญกับเรื่องของความหลากหลายและเท่าเทียม ก็จะทำให้ทุกคนรู้สึกมีความสุข มีกำลังใจในการทำงาน พร้อมที่จะส่งมอบผลงานที่ดี เติบโตไปกับองค์กร และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

FWD ประกันชีวิต องค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียมสำหรับพนักงานทุกคนในทุกด้าน พร้อมส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับในความแตกต่างของพนักงาน โดยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัตินับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ผ่านการอบรมและให้ข้อมูลเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการยอมรับซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านอายุ ภาษา วัฒนธรรม เพศ ศาสนา รสนิยมทางเพศ หรือความแตกต่างของร่างกาย ภายใต้แนวคิด Diversity, Equity และ Inclusion (DEI) โดยมีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้มีความเหมาะสมตามคุณค่าและความสามารถ ด้วยการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานที่ครอบคลุมและหลากหลายตามความจำเป็น เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

เริ่มตั้งแต่บริษัทได้ควบรวมในปี 2562 บริษัทมีสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งสวัสดิการที่โดดเด่นและแตกต่างคือ การลาหยุดเพื่อทำศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศได้ 7 วัน และได้รับเงินสนับสนุนในการรักษาพยาบาลจากการผ่าตัดแปลงเพศสูงสุดถึง 100,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีสิทธิประโยชน์ แผนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมถึงครอบครัว ซึ่งหมายถึง คู่สมรส บุตร รวมถึงบุตรบุญธรรม พ่อแม่ และคู่ชีวิตที่เป็นเพศเดียวกัน

และเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่สร้างให้เกิดความเท่าเทียมอย่างยั่งยืนในสังคมคนทำงาน ในเดือนมิถุนายน Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียม FWD ประกันชีวิต ได้ประกาศนโยบายสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนความรักของครอบครัวโดยไม่มีข้อจำกัดทางเพศเป็นตัวกำหนดบทบาทการเป็นพ่อและแม่ของแต่ละคน ได้แก่

  • การลาเลี้ยงบุตร (Paternity leave) สำหรับบิดาทางสายเลือด คู่รักที่มีความสัมพันธ์และอาศัยอยู่ด้วยกัน หรือ ผู้อุปการะ (กรณีรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม) มีสิทธิ์ในการลา 15 วัน โดยไม่มีข้อจำกัดเพศคู่ชีวิตของพนักงานที่ต้องการใช้วันลา
  • การลารับเลี้ยงบุตรบุญธรรม (Adoption leave) สำหรับบุตรบุญธรรมที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี ในวันแรกที่พนักงานใช้สิทธิ์การลา ซึ่งสามารถลาได้ต่อเนื่อง 84 วัน (รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยได้รับค่าจ้างสูงสุด 84 วัน โดยเปิดกว้างให้กับพนักงานทุกคนที่ต้องการใช้สิทธิ์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

นอกจาก FWD ประกันชีวิต จะส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับในความแตกต่างของพนักงานแต่ละบุคคล ยึดถือแนวทางปฏิบัติอย่างเท่าเทียมแล้ว ยังพร้อมที่จะสนับสนุนและดูแลให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบที่ชอบได้โดยไม่ต้องกังวล เพราะเราเชื่อว่าความหลากหลายของพนักงาน คือ หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

SCG ปรับสวัสดิการพนักงานครอบคลุมทุกเพศ-วัย ลาผ่าตัดแปลงเพศได้ไม่เกิน 30 วัน

ดีลอยท์ เผย Gen Z และ Millennial มีความกังวลเรื่องค่าครองชีพมากสุด

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ