TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business มั่นคงฯ รุกธุรกิจ Wellness ส่ง RAKxa เจาะตลาดไทย

มั่นคงฯ รุกธุรกิจ Wellness ส่ง RAKxa เจาะตลาดไทย

บริษัทมั่นคงเคหะการจำกัด (มหาชน) หรือ MK ส่งโครงการ “รักษ” (RAKxa) ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวมลุยตลาดธุรกิจสุขภาพ (Wellness) ในประเทศเพิ่มมั่นใจสิ้นปียังคงสร้างสัดส่วนรายได้ให้เป็นไปตามเป้าที่วางไว้

วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มั่นคง เคหะการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลประกอบการ ปี 2563 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานจำนวน 3,056.93 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (Real Estate) จำนวน 2,530.40 ล้านบาท  

หากพิจารณาเฉพาะรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลงเพียง 6.37% ในส่วนรายได้จากธุรกิจเพื่อเช่าและบริการ (Service & Recurring Income) จำนวน 523.48 ล้านบาทโดยเฉพาะรายได้จากโครงการ “บางกอกฟรีเทรดโซน” (Bangkok Free Trade Zone (BFTZ)

ซึ่งหากคิดรวมพื้นที่ที่ขายเข้ากองทรัสต์อีก 130,000 ตร.ม. จะส่งผลให้รายได้ฝั่ง Service & Recurring Income มีอัตราเติบโตมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับปี 2562

เมื่อรวมกับโครงการ “พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77” (Park Court Sukhumvit 77) ที่แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังสามารถสร้างรายได้จำนวน 374.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.08 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.7% และมีอัตราการเช่า (Occupancy rate) มากกว่า 85%

สำหรับ “กองทรัสต์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล” (PROSPECT) ได้มีการจัดตั้งเป็นผลสำเร็จ มูลค่ารวม 3,700 ล้านบาท

ในขณะที่โครงการ “รักษ” (RAKxa) ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม หลังเปิดบริการเพียง 2 เดือน มีค่าสมาชิกกว่า 40 ล้านบาท 

ในปีที่ผ่านมานับเป็นปีที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากเนื่องด้วยปัจจัยลบต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมเป็นวงกว้างไปทั่วโลก สำหรับมั่นคงฯ แม้ในส่วนธุรกิจฝั่งเพื่อขายจะมีอัตราการเติบโตที่ลดลงแต่ฝั่งธุรกิจเพื่อเช่าและบริการยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องยิ่งนับเป็นการตอกย้ำถึงกลยุทธ์การดำเนินแผนธุรกิจเพื่อกระจายรายได้และลดความเสี่ยงซึ่งบริษัทฯมองว่ามาถูกทางแล้ว

โดยมีรายได้ 374.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.08 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีรายได้อยู่ที่ 341.19 ล้านบาทหรือคิดเป็น 9.7% และมีอัตราการเช่า (Occupancy rate) มากกว่า 85%

ที่สำคัญ คือบริษัทย่อยพรอสเพคดีเวลลอปเมนท์ได้ขายทรัพย์สินบางส่วนของบางกอกฟรีเทรดโซนจำนวนกว่า 130,000 ตารางเมตรคิดเป็น 45% ของโครงการทั้งหมดเข้าทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (REIT) จำนวน 1,953.10 ล้านบาทมีกำไรจากการขายเป็นจำนวน 263.30 ล้านบาทนอกจากนี้พรอสเพคฯยังคงเป็นผู้ถือหุ้น 100% ในบริษัทพรอสเพครีทแมเนจเมนท์จำกัดจึงส่งผลให้มีรายได้จากการบริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์นี้อีกด้วย

วรสิทธิ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนโครงการรักษศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างมั่นคงฯ, บำรุงราษฎร์และไมเนอร์ฯแม้จะมีความล่าช้าในการเปิดตัวจากวิกฤติดังกล่าว

แต่บริษัทฯกลับมีความมั่นใจในธุรกิจนี้เนื่องจากผู้บริโภคต่างหันกลับมาให้ความสนใจการดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับแผนแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทย (..2560-2569) เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็น Medical Hub และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Medical and Wellness Tourism โดยหลังจากที่เปิดให้บริการเพียง 2 เดือนได้รับผลตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าภายในประเทศมีค่าสมาชิกกว่า 40 ล้านบาทนับเป็นสัญญาณที่ดีในการวางแผนการตลาดต่อไป

ทั้งนี้ วรสิทธิ์ กล่าวย้ำว่า ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีสัดส่วนกำไรขั้นต้นจากธุรกิจที่มีรายได้ที่สม่ำเสมอและรายได้จากการให้บริการต่อรายได้จากการดำเนินการในทุกธุรกิจ (ไม่นับรวมรายได้จากการขายที่ดินเปล่า) ณ สิ้นปี 2563 คิดเป็น 29.4% เพิ่มขึ้น 4.5% จากสิ้นปี 2558 ที่สำคัญยังคงรักษาสภาพคล่องเพื่อป้องกัความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจโดยในปี 2563 สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลง 107.39 ล้านบาท คิดเป็น 10.62%”  

ปี 2564 บมจ.มั่นคงเคหะการเตรียมเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่จำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 2,347 ล้านบาท

ยังเน้นการชูจุดเด่นด้านทำเล รวมถึงแนวคิดภายใต้คอนเซ็ปต์ “สุขภาวะที่ดี” (Well-being) ที่มุ่งพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและรสนิยมของผู้บริโภคมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบดีไซน์ ฟังก์ชั่น สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโครงการ ในส่วนของ “พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์” ผู้พัฒนาโครงการบาง “บางกอกฟรีเทรดโซน” บนถนนบางนา-ตราด กม.23 จะก่อสร้างแล้วเสร็จเต็มพื้นที่ในไตรมาส 2 ของปี 2564

และมีแผนขยายโครงการเพิ่มอีก 2 โครงการ บนทำเล ถนนเทพารักษ์ และถนนบางนา-ตราด กม.19 ซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยจะมีพื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้นประมาณ 120,000 ตารางเมตร

ด้านโครงการ “รักษ” ที่พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว และยังมีแผนเชิงรุกเน้นสร้างการรับรู้และทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งล้วนเป็นกุญแจสำคัญเพื่อสนันสนุนให้รายได้จากการให้เช่าและบริการยังคงมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง 

จากแผนดังกล่าวที่วางเอาไว้จะเล็งเห็นได้ว่าบริษัทฯยังคงมุ่งเน้นดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Development Roadmap)คือปรับสัดส่วนกำไรของทั้ง 2 ฝั่งอยู่ที่ 50/50 ภายในปี 2564”

STAY CONNECTED

6,156แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

AIS สู้ภัยโควิด-19 ระลอก 3 ดึงศักยภาพเทคโนโลยี 5G ประสานภาคสาธารณสุขไทย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 มาจนถึงการระบาดระลอกใหม่ในช่วงเวลานี้ ภาคธุรกิจแขนงต่าง ๆ และประชาชนต่างได้รับผลกระทบอย่างมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Vivo V21 5G สมาร์ทโฟนสำหรับสายเซลฟี คาดเปิดตัวในไทยเร็ว ๆ นี้

หลังจากที่ Vivo ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล Y Series ไปแล้วหลากหลายรุ่นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทั้ง Y31, Y72 5G และ Y20sG ล่าสุด มาถึงคิวของตระกูล V Series

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก 33 สาขาทั่วประเทศ ป้องกันเชิงรุกขั้นสูงสุดในทุกมิติ

ภายใต้แผนปฏิบัติการเชิงรุกที่แข็งแกร่งครอบคลุมในทุกมิติเพื่อให้สามารถรับมือได้ในสถานการณ์ทุกรูปแบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ลงลึกทุกรายละเอียด

TikTok LIVE ปล่อย 3 ฟีเจอร์ใหม่ รับกระแสความนิยมไลฟ์

TikTok ต่อยอดกระแสความนิยมไลฟ์ สร้างเทรนด์ TikTok LIVE หวังยกระดับประสบการณ์แพลตฟอร์มให้ผู้ใช้ไปอีกขั้น พร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ LIVE Match

OPPO ร่วมสร้าง ecosystem ที่ยั่งยืน ย้ำการเป็นส่วนหนึ่งในฐานะของพลเมืองโลก

OPPO ได้เปิดเผยการมีส่วนร่วมในปีที่ผ่านมา ในการสร้างความยั่งยืนขององค์กรที่เริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของ OPPO ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

Igloo จับมือ ไทยไพบูลย์ ประกันภัย เปิดตัวประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล

Igloo ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล

แสนสิริ วางแผนเปิด 6 โครงการใหม่ เตรียมกวาดยอดขายทาวน์โฮม 3,600 ล้านบาท

แสนสิริ ประกาศพลิกโฉมครั้งใหญ่ใน “ดีไซน์” ที่อยู่อาศัยโครงการแนวราบปี 64 สร้างกระแสความฮือฮา ด้วยการเปิดตัว “สิริ เพลส” ซีรีส์ใหม่ “Dream Destination”

“THiNKNET – Builk – SCB” ประกาศให้พนักงานทำงานจากที่ไหนก็ได้ไปตลอด

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทรนด์การทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Work from Anywhere) ถูกพูดถึงว่าเป็นอนาคตของโลกการทำงาน ซึ่งพนักงานออฟฟิศหลายคนต่างใฝ่ฝันที่จะได้ทำงานรูปแบบนี้

LINE BK ต่อโปรฯยืมเงินดอกเบี้ยต่ำ 9.99% ต่อปี นาน 2 เดือน

LINE BK ขยายเวลาโปรโมชั่นพิเศษยืมเงินดอกเบี้ยต่ำ 9.99% ต่อปี นาน 2 เดือน เมื่อสมัครวงเงินให้ยืมและได้รับอนุมัติตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตร เดินหน้าโครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เดินหน้าโครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้” สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินให้คนไทยมีสุขภาพการเงินที่ดี

MUST READ

หนี้ครัวเรือน … วิบากกรรมใน “สมรภูมิโควิด”

แม้การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่จะรุนแรงกว่าครั้งก่อน ๆ แต่ดูเหมือนคนไทยจะเริ่มคุ้นชินบ้างแล้ว หลังจากอยู่ร่วมกันมากว่าปีจนเริ่ม "การ์ดตก" แต่การระบาดระลอกนี้กลับทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยพบกับความยากลำบากว่าครั้งก่อน ๆ ในการระบาดแต่ละระลอกได้มาปล้นเอารายได้เอาเงินออมในกระเป๋าที่เก็บไว้จนแทบไม่เหลือ

เจาะ 4 กลยุทธ์ ‘เฮียฮ้อ’ ใช้ Entertainmerce พา อาร์เอส กรุ๊ป สู่เส้นทางหมื่นล้านใน 2 ปี

อาร์เอส กรุ๊ป ที่ผ่านการดิสรัปชันมาครั้งแล้วครั้งเล่า จากธุรกิจเพลงสู่ธุรกิจคอมเมิร์ซในวันนี้ เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่า อาร์เอส กรุ๊ป ได้กลายเป็น Game Changer ให้กับวงการสื่อและบันเทิง

หุ้น ‘Healthcare’ คืออะไร น่าลงทุนแค่ไหน

ไม่ว่าจะสถานการณ์ปกติหรือภาวะโรคระบาดอย่าง Covid-19 แบบนี้ ธุรกิจสุขภาพ (Healthcare) ยังคงมีบทบาทและความสำคัญต่อผู้คนทั่วโลกตลอดเวลา แล้วโอกาสหุ้นในธุรกิจกลุ่มนี้...จะเป็นโอกาสการลงทุนในอนาคตได้อย่างไร

344 ปี กับการเป็นไปได้ของ “คอคอดกระ” ไทย

จากความพยายามที่จะขุดคอคอดกระ 344 ปี หลายคนมองว่า หากคอคอดกระขุดสำเร็จ จะเปลี่ยนยุทธศาสตร์การเดินเรือของโลก

AIS สู้ภัยโควิด-19 ระลอก 3 ดึงศักยภาพเทคโนโลยี 5G ประสานภาคสาธารณสุขไทย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 มาจนถึงการระบาดระลอกใหม่ในช่วงเวลานี้ ภาคธุรกิจแขนงต่าง ๆ และประชาชนต่างได้รับผลกระทบอย่างมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น