TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Sustainability "วิกฤติขยะ" หยุดได้ แต่แค่มีจิตสำนึกยังไม่พอ

“วิกฤติขยะ” หยุดได้ แต่แค่มีจิตสำนึกยังไม่พอ

การหยิบยกประเด็นเรื่องขยะมาพูดตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทำให้คนไทยทราบดีว่าขยะก่อให้เกิดปัญหารุนแรงและกว้างขวางมากขนาดไหน แม้คนส่วนใหญ่มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาแล้ว แต่ทุกวันนี้ปัญหาขยะก็ยังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ที่เป็นอย่างนี้เพราะเรายังมีจิตสำนึกไม่พอหรืออย่างไรกัน วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักทำสารคดีที่ผันตัวจากคนรักการเดินทางมาเป็นกูรูด้านขยะ ขึ้นเวทีเสวนา “เราจะหยุดวิกฤติขยะได้อย่างไร” ในงาน Sustainability Expo 2022 มหกรรมความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน

มีคำตอบให้กับคำถามข้างต้นว่า “เรามีจิตสำนึก แต่เราไม่มีระบบอะไรมารองรับเลยที่เรามีขยะมากไม่ได้เป็นเพราะประเทศไทยบริโภคมากกว่าประเทศอื่น ถ้าวัดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว คนไทยมีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนเฉลี่ย 3.7 ตันต่อคนต่อปี เท่าๆ กับค่าเฉลี่ยของการปล่อยก๊าซคาร์บอนเฉลี่ยของโลกที่ประมาณ 4 ตันต่อหัวต่อปี แต่สิ่งที่ทำให้ขยะเป็นปัญหามากขึ้นในประเทศไทยเป็นเพราะการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

“เดิมทีเราคิดว่าเรื่องขยะเป็นปัญหาเชิงพฤติกรรม เป็นเรื่องของคนไม่แยกขยะให้ถูกต้อง การไม่มีจิตสำนึก แต่พอผมได้เรียนปริญญาโทและศึกษาเรื่องนี้ลึก ๆ แล้วพบว่าพฤติกรรมของคนนั้นมีผลน้อย ในขณะที่ปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบมีผลเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการ การบริหาร งบประมาณ กฎหมาย การนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้”

วรรณสิงห์ ยกตัวอย่างว่า การที่คนทิ้งฟูกนอนอันใหญ่ ทีวีเก่า เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ต้องการแล้วลงคลองอาจไม่ได้เป็นเพราะความมักง่ายเสียทีเดียว แต่เพราะคนเหล่านี้จำนวนมากอาศัยอยู่ในชุมชนใกล้คลองที่มีแต่ถนนเล็ก ๆ ซอยแคบ รถเก็บขยะเข้าไม่ถึง เมื่อไม่ทราบว่าจะทิ้งของที่ไม่ต้องการเหล่านี้ที่ไหนได้ วิธีกำจัดขยะที่สะดวกสำหรับพวกเขาก็คือการโยนทิ้งในคลอง

นอกจากนี้ การขาดความรู้เรื่องการแยกขยะยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาเป็นไปได้ยาก คนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้เรื่องการแยกขยะที่ถูกต้อง คนจำนวนมากยังคิดว่าขยะเปียกนั้นรวมถึงถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมใส่อาหารหรือถ้วยพลาสติกใส่กาแฟด้วย ทั้งที่แท้จริงแล้วขยะเปียกหมายถึงเศษอาหารเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงภาชนะที่ใส่อาหาร รวมทั้งยังมีความเข้าใจผิดว่าต่อให้เราแยกขยะคนเก็บขยะก็เทขยะรวมกันอยู่ดี
“ในการจัดการปัญหาขยะเราจะเน้นเรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเดียวไม่ได้ แต่เราต้องมีระบบที่ดีมารองรับด้วย ตอนนี้คนมีจิตสำนึกแล้ว แต่มีเขาความรู้ในการแยกขยะหรือเปล่า เราต้องสอนเรื่องการจัดการขยะ ต้องมีความเชื่อในระบบ อย่างที่บางคนคิดว่าการแยกขยะไม่จำเป็นเพราะแยกแล้วก็ไปเทรวมกันอยู่ดี เมื่อคนไม่มีศรัทธาในระบบ เขาจะไม่ทำ”

ดังนั้นการแก้ปัญหาขยะจึงต้องทำทั้งสองทางพร้อมกันคือ ประชาชนทั่วไปต้องช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้อง และต้องมีระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพมารองรับ

สำหรับประชาชนทั่วไปการแยกขยะต้นทางอย่างถูกต้องจะทำให้ต้นทุนในการจัดการปลายทางต่ำลงอย่างมหาศาล อย่างน้อยที่สุดคือแยกเศษอาหารออกจากขยะอื่น ๆ ใครที่พอมีฐานะอาจจะหาเครื่องทำปุ๋ยจากเศษอาหารมาใช้ และแยกพลาสติก กระดาษ และโลหะออกจากกันเพื่อให้การจัดการง่ายขึ้น ส่วนขยะพลาสติกหากเช็ดล้างไขมันออกไปได้ก่อนขายให้ซาเล้งหรือส่งไปรีไซเคิลก็จะช่วยได้มากขึ้น

“การจัดการขยะอาจต้องนำหลักพฤติกรรมศาสตร์มาประกอบด้วย ต้องเข้าใจพฤติกรรมและแรงจูงใจของคน เช่นคนกลัวการสูญเสีย คนอยากมีส่วนร่วม เป็นต้น ต้องเอาจิตวิทยาหมู่มาใช้ น่าจะดีกว่าการปลูกจิตสำนึกอย่างเดียว จะทำอย่างไรให้เรื่องการแยกขยะสนุก เช่น ทำถังขยะรูปขวดให้รู้กันว่าถังนี้สำหรับขวดน้ำและถ้าแยกขยะใส่ถูกถังจะมีเสียงเพลงดังขึ้นมา สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นแรงจูงใจคนได้มาก”

ในเรื่องของระบบ กรุงเทพมหานครได้เริ่มรณรงค์ให้มีการแยกขยะอย่างจริงจังแล้วเพื่อให้สามารถจัดการขยะได้ง่ายขึ้น นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการวางระบบการจัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพ

ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการเปลี่ยนกระบวนการดำเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง วรรณสิงห์แนะว่าองค์กรอาจรวมตัวกันเพื่อทำ Extended Producer Responsibility หรือ EPR คือแนวคิดว่าองค์กรใดผลิตอะไรก็ต้องรับผิดชอบจัดการสิ่งนั้นให้จบจนสุดทาง อย่ามองว่าขยะกับการดำเนินงานเป็นประเด็นที่แยกกันอย่างในปัจจุบัน

“ทุกองค์กรควรตระหนักว่าขยะไม่ได้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ในทุกกิจกรรมที่ทำอยู่นั้นมีขยะเกิดขึ้น และต้องเข้าใจว่าขยะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำเนินงาน การจัดการขยะจึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำเสริมเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานปกติ เป็นเรื่องที่ไม่ทำไม่ได้” วรรณสิงห์ กล่าว 

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เหลาคมแนวคิด “ธุรกิจสตาร์ทอัพ” จากต้นตำรับ Silicon Valley

ปิดโครงการปีที่ 3 ของ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี “Project EV” สตาร์ทอัพที่มีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจน สร้างผลกกระทบต่ออุตสาหกรรม เป็นผู้ชนะการประกวดแนวคิดและแผนธุรกิจ

AWS แนะวิธียกระดับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้สามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจดิจิทัล

นับตั้งแต่ปี 2560 ผู้คนกว่าห้าล้านคนจากทั่วทั้งภูมิภาคได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านระบบคลาวด์จาก AWS การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นและน่าสนับสนุนในเวลาเดียวกัน

‘เมล่อน เมดิคอล’ คลีนิคออนไลน์จากทีมหมอที่เข้าใจกระบวนการรักษาทั้งระบบ

เมล่อน เมดิคอล แพลตฟอร์มแพทย์ทางไกล ตรวจรักษาคนไข้ทางออนไลน์พัฒนาโดยทีมแพทย์คนไทย ที่เข้าใจเรื่องการกระบวนการรักษาทั้งระบบ ต่อยอดการช่วยเหลือคนไทยในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

เตือนภัยรถ 6 แสนคัน เปลี่ยนด่วน ‘ถุงลมนิรภัย’ ชี้เสี่ยงระเบิดรุนแรงจากสารแอมโมเนียมไนเตรท

ผู้เชี่ยวชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตือนภัยจากเหตุไม่คาดฝัน หนุ่มวัย 46 ปี บาดเจ็บสาหัสเฉียดตาย ถูกแอร์แบค หรือถุงลมนิรภัยรถยนต์ระเบิดใส่ ชิ้นส่วนฝังเข้าบริเวณอกและท้อง

เปิดตัว ‘Motorist’ แอปจัดการรถยนต์ครบวงจร สำหรับเจ้าของรถ

Motorist เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ที่ให้บริการผู้ขับขี่รถยนต์ที่ครบวงจร ไม่ใช่เพียงแค่การซื้อ-ขายเท่านั้น แต่รวมทุกอย่างที่เจ้าของรถต้องการ

10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับที่มา และ ตลาดคาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เห็นว่า ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศได้กำหนดให้มีการใช้กลไกทางตลาดในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รถยนต์ไฮโดรเจน FCEV อีกทางเลือกของยุคพลังงานสะอาด

หนึ่งในแนวทางที่จะช่วยชะลอไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นก็คือ การพัฒนายานยนต์ที่ไม่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า EV หรือ Electric Vehicle

การทางพิเศษฯ จับมือ หัวเว่ย วางโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะแห่งแรกในประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมมือในโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะ (Smart Expressway) ของประเทศไทย

5 ประโยชน์และความคุ้มค่า เมื่อปรับบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า ด้วยหลังคา SCG SOLAR ROOF

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทั่วโลกและในประเทศไทย ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา

เปิดใจไรเดอร์พิการ สู้ชีวิตส่งเสียตัวเองจบปริญญา ก้าวสู่เสาหลักครอบครัว

3 ธันวาคมของทุกปี คือ “วันคนพิการสากล” ซึ่งถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้คนทั่วโลกสนับสนุนศักยภาพและเปิดโอกาสให้คนพิการได้ประกอบอาชีพด้วยการพึ่งพาตัวเองได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป

MUST READ

HMD ตอกย้ำความเป็นแบรนด์รักษ์โลก ส่ง Nokia X30 5G จับกลุ่มผู้ใช้สายกรีน

เอชเอ็มดี โกลบอล (HMD Global) เจ้าของลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริมแบรนด์โนเกียทั่วโลก ได้รับรางวัลระดับ Platinum EcoVadis 2022 ขึ้นเป็นระดับแพลทินัมสูงสุด

3 นักวิทยาศาสตร์หญิงรุ่นใหม่ กับงานวิจัยเพื่อความยั่งยืน

“Because you're worth it เพราะนี่คือคุณค่าที่คุณคู่ควร” พันธกิจของ ลอรีอัล ที่มุ่งส่งเสริมคุณค่าที่ไม่ใช่เพียงความงาม กับ โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”

เปิดใจไรเดอร์พิการ สู้ชีวิตส่งเสียตัวเองจบปริญญา ก้าวสู่เสาหลักครอบครัว

3 ธันวาคมของทุกปี คือ “วันคนพิการสากล” ซึ่งถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้คนทั่วโลกสนับสนุนศักยภาพและเปิดโอกาสให้คนพิการได้ประกอบอาชีพด้วยการพึ่งพาตัวเองได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป

“พิชิตก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่สุดในไทย โหดจริงยิ่งกว่าโอ่งมังกร!!!” ขึ้นแท่นวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดบน YouTube

YouTube ประเทศไทย ประกาศผลวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดและครีเอเตอร์ยอดนิยมแห่งปี 2565 และในปีนี้ยังมีหมวด Top Shorts หรือวิดีโอสั้นยอดนิยม เป็นหมวดใหม่ประจำปี

KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เหลาคมแนวคิด “ธุรกิจสตาร์ทอัพ” จากต้นตำรับ Silicon Valley

ปิดโครงการปีที่ 3 ของ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี “Project EV” สตาร์ทอัพที่มีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจน สร้างผลกกระทบต่ออุตสาหกรรม เป็นผู้ชนะการประกวดแนวคิดและแผนธุรกิจ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น