TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกTechnologyPTT Digital ผนึก Microsoft ยกระดับการให้บริการและความปลอดภัยไซเบอร์

PTT Digital ผนึก Microsoft ยกระดับการให้บริการและความปลอดภัยไซเบอร์

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ยกระดับกระบวนการดำเนินงานและการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ พร้อมรองรับการขยายโอกาสทางธุรกิจ ทั้งบริษัทในกลุ่ม ปตท. และภาคธุรกิจต่าง ๆ

กวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า ทุกวันนี้ ความเสี่ยงด้านไซเบอร์มีโอกาสเกิดได้ง่ายขึ้น ทั้งจากการรั่วไหลของข้อมูลหรือถูกโจมตีทางไซเบอร์ เนื่องจากภาคธุรกิจต่าง ๆ มีการเชื่อมต่อข้อมูลและใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในรูปแบบ Hybrid Cloud computing มากขึ้น

PTT Digital ในฐานะผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับ Enterprise ตระหนักถึงความสำคัญในด้าน Cybersecurity มาโดยตลอด จึงเตรียมพร้อมในการวางแผนบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ ให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคธุรกิจให้มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น โดย PTT Digital ให้ความสำคัญทั้งในส่วนของโซลูชันที่ช่วยเสริมแกร่งการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในองค์กร ตอบโจทย์โมเดล Zero Trust ของ Microsoft ซึ่งเป็นรูปแบบการรักษาความปลอดภัยสมัยใหม่ที่ปรับเปลี่ยนตามความซับซ้อนของสภาพแวดล้อม พร้อมขยายขอบเขตการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้แบบไร้ขีดจำกัด รวมถึงพัฒนาทักษะในส่วนของบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้าน Cybersecurity และการนำโซลูชันของ Microsoft มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเป็นไปตามมาตรฐาน Microsoft เพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีวิวัฒนาการในอนาคตได้อย่างทันท่วงที

นอกจากจะช่วยยกระดับการดำเนินงานและการให้บริการ และองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนไซเบอร์ในขั้นสูงแล้ว การพัฒนาแอปพลิเคชันให้ทันสมัยใหม่และปลอดภัย เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของ PTT Digital ซึ่งความร่วมมือระหว่าง PTT Digital และ Microsoft ในครั้งนี้ เป็นการยกระดับองค์ความรู้ให้พร้อมรองรับนวัตกรรมรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการให้บริการพัฒนา Application Modernization สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างของแอปพลิเคชันให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและขีดความสามารถขององค์กรธุรกิจต่างๆ พร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ไมโครซอฟท์ร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง PTT Digital เร่งให้เกิด digital transformation เมื่อนวัตกรรมจากไมโครซอฟท์มาบูรณาการกับความสามารถของทีมงาน PTT Digital จะสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาและทำงานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่การรับมือภาวะวิกฤติ หรือการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน”   

การลงนามความร่วมมือข้อตกลงครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของทั้ง 2 องค์กร ที่จะช่วยพัฒนาทั้งด้านกระบวนการดำเนินงาน และองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีระดับสากล เพื่อก้าวสู่เป้าหมายของทั้งสององค์กรซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจต่างๆ สู่การทำธุรกิจแบบ Digitalization รวมถึงสนับสนุนการทำ Digital Transformation ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นับเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต (New S-Curve)

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Meta เข้มมาตรการปกป้องการเลือกตั้งปี 2566

ไบโอเทค ร่วมกับ เดนท์สุ ครีเอทีฟ เปิดตัว “ม้าลายแก้บน” จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ