TH | EN
TH | EN

About Us

The Story Thailand เป็นสื่อออนไลน์ที่นำเสนอ “เรื่องราว” แวดวงธุรกิจของไทยโดยมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ที่ต้องปรับตัวสู่โลกยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น ไม่ว่าจะเป็นการ Transformation ขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ การเกิดใหม่ของธุรกิจแบบ Startup การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนแนวโน้มดิจิทัลไลฟ์สไตล์ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และนำไปประยุกต์กับการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

The Story Thailand จะนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งบทสัมภาษณ์มุมมอง แนวคิด วิสัยทัศน์ ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งบทความและข้อเขียนจากคอลัมนิสต์ โดยทั้งหมดจะเน้นการเล่าเรื่องแบบที่เข้าใจง่าย สนุก ชวนติดตาม

The Story Thailand มุ่งมั่นนำเสนอเรื่องราวของธุรกิจ เรื่องราวของคน เรื่องราวของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็น input ที่ดีและมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน เพื่อให้ผู้อ่านมี output กลายเป็นเรื่องราวที่ดีที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นในแบบของตัวเอง 

The Story Thailand ก่อตั้งและดำเนินการโดยนักข่าวที่อยู่ในสนามข่าวมาตลอด 27 ปี เป็นอดีตบรรณาธิการข่าวและออนไลน์ของหนังสือพิมพ์ The Nation และเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายวิชาเกี่ยวกับการเขียนข่าว การทำงานสื่อมวลชนให้กับหลายมหาวิทยาลัย

Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น