TH | EN
TH | EN
หน้าแรกColumnistRoad to Data-Driven Organization

Road to Data-Driven Organization

Data ในองค์กรไม่พร้อมใช้ เพราะไม่มี Data Hub

Data Hub คือสถานที่สำหรับจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายตามระบบต่าง ๆ ขององค์กรไว้ภายในที่เดียว เพื่อให้ข้อมูลมีความพร้อมใช้มากที่สุด

ทำไมกระแสเทคโนโลยีมาไวไปไว กระแส AI จะดับอีกมั้ย?

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หากเราได้ติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยีจะพบว่า มีกระแสด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งบางกระแสก็ไปต่อ

Digital Transformation กับ Data-Driven Transformation ต่างกันอย่างไร

Digital Transformation คือ การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยนำเอา Digital Technology เข้ามาใช้ เพื่อให้มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบ Digital มากขึ้น สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้ต่อ

Data Canvas ตัวช่วยประเมินความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ Data Analytics 

โครงการ Data Analytics กว่า 80% โครงการ ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะความไม่พร้อมของข้อมูล วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน การพัฒนาโครงการที่ไม่ได้คำนึงถึงการใช้งานที่แท้จริง 

มิติคุณภาพข้อมูล Timeliness Data ที่หลายองค์กรละเลย

คำว่า “ข้อมูลไม่สะอาด” กลายเป็นข้อจำกัดของหลายองค์กรที่ต้องการนำข้อมูลมาใช้ แต่มีเพียงไม่กี่องค์กรที่ให้ความสำคัญจริง ๆ และเริ่มแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 

ทำ Forecasting ไม่แม่นเพราะยังไม่เข้าใจ Product มากพอ

Demand Forecasting เป็นโครงการที่ธุรกิจ Retail หรือการผลิต Customer Good ต้องการเป็นอย่างมาก เพื่อลดความเสี่ยงในการประเมินสินค้าผิดพลาด

ChatGPT แตกต่างจาก Chatbot ตัวอื่นอย่างไร คุ้มสำหรับการลงทุนหรือไม่

โดยทั่วไปแล้ว Chatbot แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การตอบคำถามแบบ Rule-Based โดยกำหนดชุดคำถาม และชุดคำตอบที่ชัดเจน ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลือก หรือ

AI ควรพัฒนาเองหรือใช้สำเร็จรูป

จากกระแส ChatGPT ทำให้คำว่า “AI” เป็นเทรนด์ด้านเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจขึ้นมาอีกครั้ง เพราะ ChatGPT ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้สะดวก รวดเร็ว และมีความแม่นยำ

ความท้าทายในการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ 

องค์กรภาครัฐมีข้อมูลของประชากรเก็บเอาไว้จำนวนมาก ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ โดยเฉพาะการให้บริการประชาชน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีการเชื่อมโยงกันในหลายองค์กร

การลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ผิดพลาดในยุค Data-Driven

การลงทุนด้านเทคโนโลยีเป็นปัญหาเรื้อรังของทุกองค์กร อันเนื่องมาจากการทำงานที่แยกส่วนกันระหว่างฝ่าย IT และฝ่ายธุรกิจ ทำให้รูปแบบการลงทุนด้านเทคโนโลยีของทั้ง 2 ฝ่ายมีความแตกต่างกัน

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Must Read