TH | EN
TH | EN
หน้าแรกColumnistChatGPT แตกต่างจาก Chatbot ตัวอื่นอย่างไร คุ้มสำหรับการลงทุนหรือไม่

ChatGPT แตกต่างจาก Chatbot ตัวอื่นอย่างไร คุ้มสำหรับการลงทุนหรือไม่

โดยทั่วไปแล้ว Chatbot แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การตอบคำถามแบบ Rule-Based โดยกำหนดชุดคำถาม และชุดคำตอบที่ชัดเจน ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลือก หรือถ้าเปิดโอกาสให้พิมพ์เป็นตัวอักษร ก็จะต้องพิมพ์ให้ถูกต้องทุกตัวอักษร 

การพัฒนา Chatbot ประเภทนี้ สามารถทำได้ง่าย และไม่ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์มากจนเกินไป จึงเป็นที่นิยมอย่างมาก

Chatbot ประเภทที่ 2 คือ Chatbot ที่มีการใช้ AI ทำให้สามารถเข้าใจปริบทของการตอบคำถามได้มากขึ้น โดยการเข้าใจภาษานี้ ใช้หลักการ Natural language processing (NLP) ซึ่งในการพัฒนา Chatbot ประเภทนี้ จะไม่ใช่แค่การกำหนดชุดคำถาม-คำตอบ แต่เป็นการเรียนรู้ลักษณะรูปแบบของคำที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน ทำให้จำเป็นต้องใช้ชุดข้อมูลต้นแบบในการเรียนรู้ขนาดใหญ่ และใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์อย่างมาก จึงไม่เหมาะกับทุกองค์กร เพราะถือว่าเป็นการลงทุนค่อนข้างสูง และมีความเสี่ยงในกรณีที่ AI มีการโต้ตอบที่ผิดพลาด 

ChatGPT เป็น Chatbot ประเภท AI ที่ใช้ GPT เป็นแบบ Engine ซึ่งตัว GPT มีความสามารถสูงมาก เพราะมีการนำข้อมูลต้นแบบไปใช้เพื่อให้ Engine เข้าใจภาษาของมนุษย์ได้แม่นยำมากขึ้น โดยการใช้ ChatGPT สามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของการถาม-ตอบ กับ ChatGPT โดยตรง และการนำ GPT ไปเรียนรู้ชุดข้อมูลใหม่เพื่อให้ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลนั้นก็ได้เช่นเดียวกัน 

นอกจากเป็น Chat แล้ว ตัว GPT เองยังมีความสามารถอื่น ๆ เช่น การสรุปใจความ หรือแม้กระทั่ง การทำงานร่วมกับกระบวนการอื่น ๆ อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ChatGPT จะได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมาก แต่ในการนำมาใช้งานสำหรับองค์กร ก็จำเป็นจะต้องมีการทดสอบเสียก่อน ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์ความแม่นยำตามที่กำหนด และมีการวางกฎเกณฑ์ในการใช้งาน มีผู้รับผิดชอบ เพื่อปิดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ สำหรับการประยุกต์ใช้ GPT ในองค์กร ยังพบว่า ปัญหาหลักของการประยุกต์ใช้ GPT เพื่อเรียนรู้ข้อมูล คือ การที่ข้อมูลที่จะนำไปเรียนรู้ ยังไม่ได้ผ่านกระบวนกลั่นกรองเสียก่อน ทำให้ GPT อาจได้รับชุดข้อมูลที่บกพร่อง และมีความคาดเคลื่อนสูง นอกจากนี้ยังมีส่วนของกระบวนการที่จะต้องวางแผนอย่างรัดกุมอีกด้วย 

การนำ GPT ไปใช้งานสำหรับองค์กร จึงมีความท้าทายมากกว่าการใช้งานของคนทั่วไป 

จากความเสี่ยงต่าง ๆ นี้ คำถามต่อมาคือ แล้ว ChatGPT เหมาะสมสำหรับการลงทุนแล้วหรือยัง การตอบคำถามนี้ จะต้องมีการวิเคราะห์ ROI ของการพัฒนาโครงการ ควบคู่ไปกับการพิจารณาว่า แล้วถ้าไม่มี ChatGPT องค์กรทำงานอย่างไร 

ดังนั้น ChatGPT จึงแตกต่างจาก Chatbot ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการพัฒนา การโต้ตอบ การใช้ชุดข้อมูลต้นแบบ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา และโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะลงทุนใด ๆ ผู้บริหาร หรือ เจ้าของโครงการจะต้องศึกษาให้แน่ใจเสียก่อนว่า เทคโนโลยีนั้น ตอบโจทย์ และคุ้มค่าสำหรับการลงทุนอย่างแท้จริง

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจของผู้เขียน

6 ความล้มเหลวในการใช้ AI

ความแตกต่างระหว่าง DIGITIZATION, DIGITALIZATION และ DIGITAL TRANSFORMATION

การลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ผิดพลาดในยุค DATA-DRIVEN

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ