TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist ความแตกต่างระหว่าง Digitization, Digitalization และ Digital Transformation

ความแตกต่างระหว่าง Digitization, Digitalization และ Digital Transformation

เราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า Digital เพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเป็นอุปกรณ์ Digital เสียส่วนใหญ่ หากมองในมุมของการพัฒนาโครงการ จะมีคำ 3 คำที่ใช้เรียกรูปแบบของโครงการที่แตกต่างกัน ได้แก่ คำว่า Digitization, Digitalization และ Digital Transformation

Digital เป็นรูปแบบของการส่งสัญญาณในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น รูปภาพดิจิทัล เป็นต้น

Transformation คือ การปรับเปลี่ยนให้มีความต่างไปจากเดิม เมื่อรวมกับ Digital Transformation จึงหมายถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบเดิม ๆ โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบในระดับองค์กร เพราะนอกเหนือจากกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว วิธีคิด และการนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น Netflix ได้เปลี่ยนตัวเองจากร้านเช่าวีดิโอไปสู่การทำ Online Streaming เป็นต้น

ความท้าทายของการผลักดัน Data-Driven Organization

สำหรับ คำว่า Digitization หมายถึง การปรับเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เช่น การลดการกรอกข้อมูลในกระดาษมาเป็นการกรอกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ส่วน Digitalization หมายถึง การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน หรือกระบวนการทำงาน (Process) เช่น การใช้ระบบ Robotic Process Automation (RPA) หรือ โปรแกรมสร้างหุ่นยนต์เพื่อทำงานทดแทนกระบวนการทำงานในลักษณะงานซ้ำ ๆ รูปแบบเดิม ๆ แทนการทำงานแบบ Manual โดยใช้คน เป็นต้น

เรามักจะคุ้นเคยกับคำว่า Digital Transformation เพราะนั่นคือเป้าหมายสูงสุดขององค์กร แต่ถ้าเป็นการวาง Roadmap จะพบว่า การทำ Digital Tranformation เป็นโครงการใหญ่ ที่อาจจะต้องมีโครงการย่อย ๆ เป็นส่วนประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการแปลงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Manual ทั้งหลาย ให้เป็นรูปแบบระบบ Digital (Digitization) ก่อนที่จะดำเนินโครงการ Data Manangement เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ มีการรวมศูนย์ และสามารถเชื่อมโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้งาน ในบางครั้ง อาจจะต้องมีการระดมสมองเพื่อพิจารณาว่าระบบการทำงานเดิมระบบไหนที่เป็นคอขวด หรือไม่ทันสมัย เช่น การสั่งงานเดินรถ ที่ใช้การตัดสินใจหน้างาน ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย การลงทุนกับระบบ Logistic ที่มีคำสั่ง Routing Optimization น่าจะเป็นการลงทุนที่เหมาะสม และคุ้มค่ามากกว่า เป็นต้น 

เริ่มทำ Big Data Project ได้เมื่อไร?

เมื่อมีคำว่า Transformation จะมีสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึง คือ Change Management เพราะการปรับเปลี่ยน โดยเฉพาะในระดับองค์กร จะก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากงานวิจัยต่าง ๆ ต่างลงความเห็นไปในทางเดียวกัน โดยสรุปว่า วัฒนธรรมภายในองค์กร เป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุด ในการ Transform

การเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่สิ่งน่ากลัว แต่สิ่งที่น่ากลัว คือ ความไม่รู้ … ไม่รู้ว่าเปลี่ยนแล้วจะกระทบอะไรบ้าง เปลี่ยนแล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างไร เปลี่ยนแล้วตัวเองจะยังมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญหรือไม่ ซึ่งหากคำถามต่าง ๆ เหล่านี้ ยังไม่มีความชัดเจน ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายคนจะเกิดความกลัว จนกระทั่งแสดงออกเป็นการต่อต้าน

หลายองค์กร ไม่ประสบความสำเร็จในการทำ Digital Transformation เพราะไม่ได้วาง Roadmap ที่ชัดเจน และไม่เข้าใจกระบวนการในการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยี ทำให้เกิดแรงต่อต้านภายในองค์กร ดังนั้น สิ่งที่สำคัญ คือ การประเมินสถานการณ์ เราต้องทำอะไรก่อนหลัง กระทบเรื่องไหนบ้าง และจะสื่อสารให้คนในองค์กรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างไร …. ผู้บริหารต้องแสดงความสามารถในการสื่อสาร และบริหารองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานต่อไป 

บทความอื่น ๆ ของผู้เขียน

6 ความล้มเหลวในการใช้ AI

โครงการ Big Data แตกต่างจากโครงการ IT ทั่วไปอย่างไร

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

‘ปิยธิดา ตันตระกูล’ ขายไอที ซีเคียวริตี้ ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ให้ลูกค้าเชื่อใจ

เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) กำลังก้าวสู่ปีที่ 18 และหากย้อนกลับไปเมื่อ 8 ปีที่แล้ว เทรนด์ไมโครในไทยมีการปรับทัพทิศทางธุรกิจที่สำคัญ เปลี่ยนจากงานขายแบบฮาร์ดเซลสู่การเติบโตไปด้วยกันกับพาร์ทเนอร์ และเข้าเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าโดยตรง รวมถึงการมีผู้จัดการประจำประเทศไทย ‘ปิยธิดา ตันตระกูล’

EVAT ร่วมกับ กฟผ. จัดการเเข่งขันผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เพื่อธุรกิจแห่งอนาคต

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดตัวโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2

ม.หอการค้า รีโนเวทพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่ ‘Happy U’ เพิ่มความสุข ลดความตึงเครียดให้นักศึกษา

สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต การเรียน การทำงาน เศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม และวัฒนธรรม

กษ. จับมือ อว. เดินหน้าโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือทางวิชาการโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

SPRC เข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของเชฟรอนในประเทศไทย

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

นักบินอวกาศญี่ปุ่นทดลอง 2 ไอเดียเยาวชนไทยบนสถานีอวกาศนานาชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) นำเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Asian Try Zero-G 2022

ส่อง “คาดการณ์เศรษฐกิจใหม่” หลังจีนเปิดประเทศ

ก่อนไปส่องคาดการณ์ฯ ตามหัวที่พาดไว้ข้างบน มาดูผลสรุปตัวเลข ส่งออกหนึ่งในหัวจักรหลักขับเคลื่อนศรษฐกิจสำคัญ ของปีที่แล้วกันก่อน

วอลโว่ ฉลองยอดขายในไทยโต 71% เผยแผนจำหน่ายเฉพาะรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบในปี 2025

วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) เผยยอดขายปี 2022 โตขึ้น 71% แสดงให้เห็นถึงความต้องการผู้บริโภค ที่นิยมใช้รถพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

แกร็บ ชี้ท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ชาวต่างชาติเรียกรถผ่านแอปฯ เพิ่มขึ้น 45%

แกร็บ ชี้ตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ตั้งแต่ไตรมาส 3/2565 ดันยอดใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตขึ้น 45%

ธนาคารไทยพาณิชย์ แต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ เป็น CFO คนใหม่ มีผล 1 ก.พ. นี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศแต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน (Chief Financial Officer) หรือ CFO

MUST READ

SPRC เข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของเชฟรอนในประเทศไทย

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

สกมช. เสริมแกร่งความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เตรียม จัดงาน ‘Thailand National Cyber Week 2023’

สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เตรียมจัดงาน “นิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 2566

บทพิสูจน์กลยุทธ์ ‘จับจังหวะตลาด’ ดีจริงไหม…คุ้มค่าแค่ไหน?

คงจะเป็นเรื่องดีหากคุณรู้อนาคตจนสามารถหาจังหวะซื้อหุ้นที่จุดต่ำสุด และขายหุ้นที่จุดสูงสุดได้ถูกต้องตลอดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่พยายามทำ

Apple จัดกิจกรรม เตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดงาน นำเสนอเทคนิคการสร้างเรซูเม่ให้น่าสนใจ

Apple จัดกิจกรรม Career on Campus เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนสู่โลกของการทำงาน โดยในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2566

WorkVenture เผยผลโหวต “50 องค์กรที่คนรุ่นใหม่ อยากทำงานด้วยมากที่สุด” ในปี 2556

WorkVenture ที่ปรึกษาและผู้นำในการสร้างแบรนด์นายจ้างให้กับบริษัทชั้นนำในไทย เผยผลสำรวจบริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานมากที่สุดในปี 2023
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น