TH | EN
TH | EN
หน้าแรก The Movement กรุงไทย โชว์ความสำเร็จแอปฯ 'ONE Krungthai' คว้า 2 รางวัล ด้านนวัตกรรมระดับเอเชีย

กรุงไทย โชว์ความสำเร็จแอปฯ ‘ONE Krungthai’ คว้า 2 รางวัล ด้านนวัตกรรมระดับเอเชีย

ธนาคารกรุงไทย โชว์ศักยภาพ พัฒนาซูเปอร์แอปฯ “ONE Krungthai” เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กร ยกระดับบริการลูกค้า มุ่งสู่องค์กรดิจิทัล คว้า 2 รางวัลนวัตกรรมจาก International Innovation Awards และ Asian Experience Awards 2022

Krungthai-ONE-Krungthai

ธนาคารกรุงไทย ประสบความสำเร็จในการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ONE Krungthai” เป็นซูเปอร์แอปฯ  และ Workplace in Your Hands  สำหรับพนักงานธนาคารกรุงไทย อำนวยความสะดวกในการทำงาน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธนาคารสู่องค์กรดิจิทัล ดังนี้ 

  • ระบบงานดิจิทัล ตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ เป็นเครื่องมือปฏิบัติงานที่ทันสมัย โดยพัฒนา Chatbot ระบบตอบคำถามอัจฉริยะ  ให้ข้อมูลตอบข้อสงสัยของพนักงาน ครอบคลุมเรื่องระบบงาน ผลิตภัณฑ์และบริการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ  ระบบจัดการปัญหาอุปกรณ์ในสำนักงาน แจ้งซ่อมและติดตามสถานะการซ่อมได้ทันที อำนวยความสะดวกในการจอง Co-Working Space สำหรับการทำงานนอกสถานที่ สอดคล้องกับการทำงานในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) อำนวยความสะดวกเรื่องการลงเวลาเข้า-ออกงาน และสแกนเปิดประตูเข้าสำนักงานต่างๆ แทนบัตรพนักงาน แจ้งการลา การเบิกค่ารักษาพยาบาล การขอเอกสารต่างๆ และเป็นช่องทางรายงานสุขภาพประจำวัน  เพื่อติดตามและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 
  • เพิ่มทักษะพนักงาน (Upskill-Reskill) ONE Krungthai เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ โดยเสริมทักษะด้วย e-Training ระบบฝึกอบรมออนไลน์ เลือกอบรมได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถเข้าระบบการฝึกอบรมจากสถาบันชั้นนำ เช่น Brighter Bee และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องล็อกอิน Training Dashboard แสดงผลแผนการอบรม และประเมินสมรรถนะการทำงาน Training Roadmap ของพนักงานแต่ละตำแหน่ง การCoaching & Feedback ประวัติการฝึกอบรมจะแสดง Certificate & License ที่พนักงานได้รับ 
  • นำเสนอข้อมูลในรูปแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Content) ทำให้สื่อสารกับพนักงานได้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดการส่งข้อมูลที่เกินความจำเป็น  เปิดโอกาสให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนพนักงานในแผนกต่างๆ โดยจัดทำ  Phonebook  สำหรับค้นหาเพื่อนพนักงาน 
  • ผลักดันโครงการกรุงไทยคุณธรรม ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมผ่าน Culture Dashboard  ด้วยการปลูกฝังคุณธรรม 5 ส. คือ สร้างสรรค์ สำเร็จ สัตย์ซื่อ สามัคคี และสังคม ในทุกกิจกรรม  สร้าง DNA คนกรุงไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเปิดโอกาสให้ชื่นชมผ่านการให้หัวใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงาน ผ่านกระดานผู้นำ (Leaderboard) ที่มีชื่อพนักงานที่ได้รับคะแนนสูงสุด และ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) เชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน 
  • ยกระดับประสิทธิภาพบริการลูกค้า โดย ONE Krungthai เชื่อมต่อกับระบบ We care ที่เป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าที่ใช้บริการในสาขา กรณีที่ลูกค้าไม่พึงพอใจบริการ  ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการสาขาแบบเรียลไทม์ เพื่อจัดการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที  ระบบแจ้งเตือน Notification center สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (RM) และพนักงานขายเพื่อแจ้งเตือนนัดหมาย และวันสำคัญของลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  ระบบผู้พิทักษ์ ATM พนักงานทุกคนสามารถแจ้งแก้ไขปัญหาการใช้งานตู้ ATM ได้ทันที พร้อมติดตามสถานะการซ่อม  ทำให้แก้ปัญหาได้รวดเร็ว และกลับมาให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
  • สร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ONE Krungthai สร้างประสบการณ์ใหม่ให้พนักงานมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ผ่านการสะสม Badges (ตราสัญลักษณ์) และ Coins (เหรียญ) จากการร่วมกิจกรรม เช่น การอ่านข่าวสารรายวัน  การอบรมและทำแบบทดสอบเสริมความรู้  เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบเกม (Gamification) มาพัฒนาแอปฯ โดยเหรียญที่ได้รับนำมาแลกของรางวัล เช่น  ไอแพด เครื่องฟอกอากาศ กระเป๋า บัตรชมภาพยนตร์ ส่วนลดร้านค้า บ้านพักสวัสดิการพนักงาน เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานจำนวนมาก

ด้วยฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์รูปแบบการทำงานในยุคดิจิทัล ทำให้ ONE Krungthai สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันในองค์กร (Engagement) พนักงานติดตั้งแอปฯ ในสัดส่วน 99.96% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด 18,000 คน ซึ่งจากความสำเร็จของ ONE Krungthai ส่งผลให้ธนาคารได้รับ 2 รางวัลใหญ่จากเวทีระดับสากล  ประกอบด้วย 

  1. รางวัล International Innovation Awards (IIA) สาขา Organization & Culture จากสถาบัน Enterprise Asia ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการโซลูชัน และวัฒนธรรมองค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ ลงทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  
  2. รางวัล Employee Experience of the Year จากเวที Asian Experience Awards 2022 จัดโดย The Asian Business Review นิตยสารด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และเทคโนโลยี ในระดับภูมิภาคของประเทศสิงคโปร์   ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน ตอบโจทย์การทำงานในวิถีชีวิตใหม่ 

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

‘ปิยธิดา ตันตระกูล’ ขายไอที ซีเคียวริตี้ ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ให้ลูกค้าเชื่อใจ

เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) กำลังก้าวสู่ปีที่ 18 และหากย้อนกลับไปเมื่อ 8 ปีที่แล้ว เทรนด์ไมโครในไทยมีการปรับทัพทิศทางธุรกิจที่สำคัญ เปลี่ยนจากงานขายแบบฮาร์ดเซลสู่การเติบโตไปด้วยกันกับพาร์ทเนอร์ และเข้าเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าโดยตรง รวมถึงการมีผู้จัดการประจำประเทศไทย ‘ปิยธิดา ตันตระกูล’

EVAT ร่วมกับ กฟผ. จัดการเเข่งขันผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เพื่อธุรกิจแห่งอนาคต

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดตัวโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2

ม.หอการค้า รีโนเวทพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่ ‘Happy U’ เพิ่มความสุข ลดความตึงเครียดให้นักศึกษา

สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต การเรียน การทำงาน เศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม และวัฒนธรรม

กษ. จับมือ อว. เดินหน้าโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือทางวิชาการโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

SPRC เข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของเชฟรอนในประเทศไทย

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

นักบินอวกาศญี่ปุ่นทดลอง 2 ไอเดียเยาวชนไทยบนสถานีอวกาศนานาชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) นำเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Asian Try Zero-G 2022

ส่อง “คาดการณ์เศรษฐกิจใหม่” หลังจีนเปิดประเทศ

ก่อนไปส่องคาดการณ์ฯ ตามหัวที่พาดไว้ข้างบน มาดูผลสรุปตัวเลข ส่งออกหนึ่งในหัวจักรหลักขับเคลื่อนศรษฐกิจสำคัญ ของปีที่แล้วกันก่อน

วอลโว่ ฉลองยอดขายในไทยโต 71% เผยแผนจำหน่ายเฉพาะรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบในปี 2025

วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) เผยยอดขายปี 2022 โตขึ้น 71% แสดงให้เห็นถึงความต้องการผู้บริโภค ที่นิยมใช้รถพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

แกร็บ ชี้ท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ชาวต่างชาติเรียกรถผ่านแอปฯ เพิ่มขึ้น 45%

แกร็บ ชี้ตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ตั้งแต่ไตรมาส 3/2565 ดันยอดใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตขึ้น 45%

ธนาคารไทยพาณิชย์ แต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ เป็น CFO คนใหม่ มีผล 1 ก.พ. นี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศแต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน (Chief Financial Officer) หรือ CFO

MUST READ

SPRC เข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของเชฟรอนในประเทศไทย

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

สกมช. เสริมแกร่งความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เตรียม จัดงาน ‘Thailand National Cyber Week 2023’

สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เตรียมจัดงาน “นิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 2566

ออราเคิล เปิด 6 คำทำนายธุรกิจคลาวด์เมื่อโลกก้าวสู่ยุคไอทีเต็มรูปแบบ

กระแสการใช้คลาวด์ที่แพร่หลาย ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วในวันนี้ แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือ ทุกองค์กรต่างตระหนักแล้วว่าไม่มีผู้ให้บริการคลาวด์ “สำเร็จรูป” รายใดที่จะสามารถทำงานได้ทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จ

แอร์บัส เปิดรับพนักงานใหม่ในปี 2566 กว่า 13,000 อัตราทั่วโลก

แอร์บัส เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ในปี 2566 จำนวนกว่า 13,000 อัตราทั่วโลก สำหรับทุกหน่วยธุรกิจของแอร์บัส เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของเครื่องบินพาณิชย์ เผชิญกับความท้าทายในภาคอากาศยานเพื่อการป้องกันประเทศและอวกาศ และเฮลิคอปเตอร์

สำรวจระบบนิเวศรองรับยานยนต์ไฟฟ้าไทย พร้อมหรือยัง กับการเติบโตแบบก้าวกระโดด

คึกคักตั้งแต่ปีเสือดุมาจนปีกระต่ายก้าวกระโดด กับกระแสการเติบโตทะลุเพดานความนิยมยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากปัจจัยด้านลบจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นจนใกล้ 40 บาทเต็มที
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น