TH | EN
TH | EN
หน้าแรกThe Movementดีป้า เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีครั้งที่ 2/2566

ดีป้า เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีครั้งที่ 2/2566

ดีป้า ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 จาก 6 มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของ ดีป้า รวม 49 โครงการ หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัลต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้าสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมกว่า 4,000 ล้านบาท

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ดีป้า จึงประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 จาก 6 มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของ ดีป้า รวมทั้งสิ้น 49 โครงการ

“โครงการต่าง ๆ ล้วนสอดคล้องไปกับภารกิจของ ดีป้า และครอบคลุมตามแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะที่ 2 ในทุกมิติ โดยคาดว่า การดำเนินงานของเราในรอบนี้จะช่วยให้เกิดการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 แก่สินค้า/บริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการไทยมากกว่า 90 ราย พัฒนาความรู้และทักษะดิจิทัลคนไทยไม่น้อยกว่า 900 คน พร้อมมอบทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแก่นักศึกษา 115 ทุน

นอกจากนี้จะร่วมมือกับพันธมิตรส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและบริการ รวมถึงวิสาหกิจชุมชนให้สามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 950 ราย ขับเคลื่อนดิจิทัลสตาร์ตอัพไทยในทุกระยะการเติบโต จำนวน 23 ราย ผลักดันเมืองอัจฉริยะพัฒนาบริการ Smart Solution ทั้ง 7 ด้าน เพื่อยกระดับเมืองน่าอยู่ ทันสมัย จำนวน 4 เมือง และเกิดการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะการบิน การออกใบอนุญาต และพัฒนาเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร จำนวน 5 แห่ง โดยประเมินว่า การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลครั้งนี้จะสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาท”

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Connexted เปิดอบรมออนไลน์ พัฒนาทักษะผู้นำรุ่นใหม่

ARIP เตรียมจัดงาน “COMMART BIG DEAL” 2-5 มีนาคมนี้ ณ ไบเทค บางนา

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ