TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology Aruba เผยการปฏิวัติของ SASE : เมื่อ Network และ Security ผนวกรวมกันที่ Edge

Aruba เผยการปฏิวัติของ SASE : เมื่อ Network และ Security ผนวกรวมกันที่ Edge

ทุกวันนี้มีการปรับตัวครั้งใหญ่ของเทคโนโลยีภายในองค์กรธุรกิจ ที่เกิดขึ้นจากการทำ Digital Transformation อย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลทั้งในด้านกระบวนการทางธุรกิจ ระบบแอปพลิเคชัน และข้อมูล ที่ได้ถูกย้ายขึ้นไปอยู่บน Cloud

ในขณะเดียวกัน ผลกระทบทางด้านการเงินที่เกิดขึ้นจาก COVID-19 นั้น ก็ทำให้เหล่าผู้นำทางด้าน IT นั้นต้องเร่งวางแผนลงทุนด้านระบบเครือข่ายที่บริหารจัดการผ่าน Cloud เพิ่มเติมเพื่อตอบรับต่อความต้องการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร แต่การที่ธุรกิจจะก้าวไปสู่การใช้ Cloud และการทำ Digital Transformation อย่างเต็มตัวได้นั้น ธุรกิจองค์กรจะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งแนวทางหนึ่งที่เกิดขึ้นมาอย่าง Secure Access Service Edge (SASE) นั้นก็เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับทิศทางที่องค์กรธุรกิจกำลังมุ่งหน้าไป ซึ่งความสามารถด้านระบบเครือข่ายและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนั้นต้องทำงานร่วมกันได้มากยิ่งขึ้น

SASE นี้เป็นคำที่ปรากฎเป็นครั้งแรกในรายงาน “The Future of Network Security in the Cloud” โดย Gartner ซึ่งถูกนิยามให้เป็นเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างมั่นคงปลอดภัยและยืดหยุ่น สำหรับตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจยุคดิจิทัลสมัยใหม่ และคำนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากภายในวงการ อีกทั้ง Gartner เองก็ยังได้ทำนายเอาไว้ด้วยว่า 40% ของเหล่าธุรกิจองค์กรนั้น “จะมีกลยุทธ์เพื่อใช้งาน SASE” ภายในปี 2024 จากที่ประเมินเอาไว้ว่าในปี 2018 จะมีองค์กรธุรกิจที่วางกลยุทธ์ด้าน SASE นี้เพียงไม่ถึง 1% เท่านั้น

ต่อยอดจาก SD-WAN สู่การเริ่มต้นใช้งาน SASE

ถึงแม้ SASE นั้นจะไม่ใช่เทคโนโลยีที่ครบสมบูรณ์ในตัวเอง แต่ SASE ก็ทำให้องค์กรธุรกิจนั้นนำความสามารถด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและระบบเครือข่ายมาผนวกรวมกันเอาไว้ภายในรูปแบบของการให้บริการบน Cloud ได้ โดยสถาปัตยกรรมที่รองรับ SASE นั้นจะสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งาน, แอปพลิเคชัน และอุปกรณ์รวมถึงยังสามารถบังคับใช้นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ และทำให้ทุกการเชื่อมต่อมีความมั่นคงปลอดภัยไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ที่ใดก็ตาม

เช่นเดียวกับที่ Software-Defined WAN (SD-WAN) นั้นได้เปลี่ยนระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเครือข่ายและช่วยให้การเชื่อมต่อเป็นไปได้อย่างเสถียรและง่ายดาย SASE ได้ต่อยอดประเด็นเหล่านี้ด้วยการนำการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบ Cloud-Native มาสู่ระบบเครือข่ายของ Edge ซึ่งใกล้ชิดกับผู้ใช้งานและข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นมามากขึ้น ทำให้การใช้งาน SASE นั้นไม่ต้องมีการส่งข้อมูลของเครือข่ายขึ้นไปยังศูนย์ข้อมูลกลาง (centralised data centres) แต่อย่างใดท่ามกลางโลกที่แอปพลิเคชันกำลังเปลี่ยนไปสู่การใช้งานบน “ศูนย์กลางของข้อมูล” (centres of data) แทนอย่างในปัจจุบันนี้ ด้วยการต่อยอดจาก SD-WAN องค์กรธุรกิจจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

  • ควบคุมการใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างชาญฉลาด แม่นยำ ถูกต้อง
  • สามารถเลือกใช้และควบคุมรูปแบบความปลอดภัย (Security Model) ตามความต้องการและเหมาะสมขององค์กร
  • บังคับใช้นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ทั่วถึงทั้งเครือข่ายด้วยนโยบายเดียวกันทั้งหมด
  • ยังคงรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับแอปพลิเคชันได้โดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพการใช้งาน
  • เพิ่มความเร็วในการตอบสนองของแอปพลิเคชัน
  • ลดการใช้แบนด์วิดธ์ของระบบ WAN ลง

ความร่วมมือกันทางด้านเทคโนโลยีที่มีการบริหารจัดการแบบอัตโนมัติบน SD-WAN นี้จะเป็นศูนย์กลางในการผนวกรวมโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยบน Cloud เข้าด้วยกัน และจะเป็นตัวเร่งสำคัญให้กับตลาดของ SASE ที่คาดว่าจะมีการเติบโตรายปีรวมกันสูงถึง 116% และมีมูลค่าตลาดโดยรวมสูงถึง 5,100 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2024

SASE จะช่วยเร่งให้เกิดการใช้ Zero Trust มากขึ้น

บางครั้งผู้คนอาจจะเกิดการสับสนระหว่างคำว่า SASE และ Zero Trust ซึ่ง Zero Trust นี้คืออีกคำหนึ่งที่ถูกใช้อย่างแพร่หลาดในโลกของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย อย่างไรก็ดี SASE นี้ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นใช้ Zero Trust Security ที่ Edge 

ในเฟรมเวิร์คของ Zero Trust ทุกการร้องขอเชื่อมต่อนั้นจะต้องผ่านการยืนยันตัวตน, กำหนดสิทธิ์ และการเข้ารหัส ไม่ว่าการเชื่อมต่อนั้นจะเกิดขึ้นจากภายในหรือภายนอกระบบเครือข่ายหรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในแบบเดิม ๆ  Zero Trust Security นี้จะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าการปกป้องควบคุมรูปแบบเดียวกันนั้นจะถูกบังคับใช้งานในทุก ๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของสาขาหลักหรือสาขาย่อยก็ตาม และยังสามารถควบคุมไปถึงผู้ใช้งานที่บ้าน หรือผู้ที่ทำงานจากนอกสถานที่ หรือแม้แต่อุปกรณ์ IoT ก็ตาม

อย่างไรก็ดี การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายในขอบเขตที่จำกัดอย่างในอดีตนั้นไม่สามารถตอบโจทย์การทำงานจากทุกที่ทุกเวลาหรือการมาของอุปกรณ์ IoT ได้อีกต่อไป การที่ SASE นั้นได้ผนวกรวมความสามารถที่หลากหลายเอาไว้จึงทำให้การควบคุมในเชิงลึกนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยประสบการณ์เดียวกันไม่ว่าจะเชื่อมต่อจากที่ใดหรือผ่านอุปกรณ์ใด ทำให้ฝ่ายดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยสามารถควบคุมและตรวจสอบทุกสิ่งได้จากศูนย์กลาง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอด และความหลากหลายของผู้ใช้งานหรืออุปกรณ์ทั่วทั้งระบบเครือข่าย

ด้วยเหตุนี้เอง Zero Trust จึงได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบครบวงจรบน SASE ที่ขอบเขตในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรนั้นได้กระจายตัวออกไปยังภายนอกองค์กรมากขึ้น

ธุรกิจจะถูกขับเคลื่อนด้วย SASE ในยุคสมัยแห่ง Hybrid Work

ไม่เป็นที่แปลกใจว่าทำไม SASE นั้นกลายเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจและตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีท่ามกลางโลกที่เราต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานไปสู่ Hybrid Workplace ในปัจจุบันนี้ เหล่า CIO และผู้นำทางด้าน IT นั้นต่างก็ต้องมีหน้าที่ในการออกแบบสถาปัตยกรรมการรักษาความมมั่นคงปลอดภัยในแบบ Cloud-First ที่รองรับต่ออนาคต และ SASE นั้นก็สามารถกลายเป็นก้าวแรกของการผสานรวมระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเข้าด้วยกัน เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่กำลังเกิดขึ้นและมุ่งเป้าโจมตีไปยังส่วนต่าง ๆ ของระบบเครือข่ายที่ “เคยปลอดภัย” ในอดีตอย่างต่อเนื่อง

เมื่อแอปพลิเคชันและข้อมูลนั้นกำลังถูกย้ายขึ้นไปอยู่บน Cloud อย่างรวดเร็ว การควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยนั้นก็ต้องถูกย้ายตามไปด้วย แนวทางที่คล่องตัวและยืดหยุ่นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนระบบเครือข่ายนี้จึงจะกลายเป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ธุรกิจนั้นสามารถแข่งขันต่อไปได้ในอนาคต

Content Contributor: Mark Verbloot, ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์,โซลูชั่นและวิศวกรรมระบบแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น ของอรูบ้า (Aruba)

STAY CONNECTED

6,806แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

คาร์โก้ การบินไทย ขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง อีก 1 ล้านโดส

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ร่วมกับ ฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ได้รับความไว้วางใจจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จำนวน 1 ล้านโดส

เด็กไทย สร้างแอนิเมชั่นส่งยานอวกาศสู่นอกโลก จากเกม Minecraft

มีผลงานเด็กไทยเด็ดๆมาอวดกันอีกแล้ว สำหรับ"บิ๊ก- สิทธิพันธ์ หิรัตพันธุ์"เจ้าของช่อง "BikMCTH " ครีเอเตอร์ภายใต้สังกัด Online Station ผู้ที่เคยสร้างสรรค์ผลงานสุดคูลในสไตล์ Short Movie

สถานทูตออสเตรเลีย แนะเด็กไทยใช้ Thailand learning ศึกษาตลอดชีวิต

สถานทูตออสเตรเลีย ได้ร่วมกับมูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทย ได้จัดทำเว็บพอร์ทัลการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ภายใต้ชื่อ www.thailandlearning.org

บี.กริม ช่วยเหลือชุมชนชาวสระแก้วฝ่าวิกฤติ โครงการ “บี.กริม บวร”-โรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์

จังหวัดสระแก้ว ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุม 25 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะในอำเภออรัญประเทศ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา

เยาวชนนักออกแบบ ร่วมการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้า GREENPOWER

Rolls-Royce Motor Cars มีความยินดีที่จะประกาศว่า โซเฟีย เป็นผู้ชนะประจำภูมิภาคของสหราชอาณาจักรจากโครงการ Young Designer Competition ของโรลส์-รอยซ์ที่จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2563

โรบินฮู้ด ต่อมาตรการ “เราช่วยคุณ คุณช่วยร้าน” ส่งฟรีทุกออเดอร์อีก 8 วัน

"ธนาคารไทยพาณิชย์" และ "โรบินฮู้ด" แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย ในเครือธนาคารฯ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสังคมไทยที่มีต่อสถานการณ์โควิด-19

ไปรษณีย์ไทย สนง.เขตหลักสี่ เปิด “ศูนย์พักคอย” 118 เตียง รับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ เดินหน้าสนับสนุนภาคสาธารณสุข จัดตั้ง "ศูนย์พักคอย" จำนวน 118 เตียง รองรับผู้ป่วย COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร

เก็บเงินยังไงก็ไม่อยู่ แก้ง่าย ๆ ด้วยกฎเซฟเงินแบบ 50-30-20

ใคร ๆ ก็ฝันอยากมีเงินเก็บกันทั้งนั้น แต่ในสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างนี้ เหล่าคนทำงานโดยเฉพาะเหล่าเฟิร์สจ็อบเบอร์ (First jobber) หรือแม้แต่มนุษย์ออฟฟิศวัยหลักเลขสองปลาย ๆ

‘ศรีสวัสดิ์’ ผนึกพันธมิตร ลุยธุรกิจประกัน บริการเร็วทันใจ คุ้มครองครบจบ

ศรีสวัสดิ์ จับมือพันธมิตรบริษัทประกันชั้นนำ รุกตลาดนายหน้าประกันเปิดรับทำประกันทุกชนิด ชูจุดเด่น ‘สินเชื่อและประกันครบ จบที่ศรีสวัสดิ์’

AstraZeneca ยืนยัน เร่งผลิตและส่งมอบวัคซีนให้ไทย

จดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนพี่น้องชาวไทย โดย เจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด

MUST READ

SelfCheck (Covid-19) ผู้ป่วยช่วยลดภาระเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

ด้วยจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และต้องติดตามอาการผู้ป่วยตลอดทั้งวัน ทำให้เจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลต้องทำงานอย่างหนัก

เอดีบี หั่นคาดการณ์ เศรษฐกิจ. ‘ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย’ ปีนี้เหลือ 7.2%

ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ปรับลดแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ สำหรับประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย เหลือร้อยละ 7.2 จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 7.3 ในเดือนเมษายน

คาร์โก้ การบินไทย ขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง อีก 1 ล้านโดส

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ร่วมกับ ฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ได้รับความไว้วางใจจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จำนวน 1 ล้านโดส

ซัมซุง ครอง “แบรนด์ที่ดีที่สุดในเอเชีย” ติดต่อกันเป็นปีที่ 10

ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ คว้าตำแหน่ง “แบรนด์ที่ดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2021” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 จากผลการสำรวจของ Asia’s Top 1000 Brands 2021

AstraZeneca ยืนยัน เร่งผลิตและส่งมอบวัคซีนให้ไทย

จดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนพี่น้องชาวไทย โดย เจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น