TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology กรุงไทย สนับสนุน รพ.พระจอมเกล้าฯ พัฒนานวัตกรรม KMC Innovative Hospital

กรุงไทย สนับสนุน รพ.พระจอมเกล้าฯ พัฒนานวัตกรรม KMC Innovative Hospital

“ธนาคารกรุงไทย” ร่วมผลักดันโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสู่ Innovative Hospital โดยสนับสนุนงบประมาณและนำเทคโนโลยีทางการเงินมาบูรณาการภายในโรงพยาบาลแบบครบวงจร พร้อมสำหรับการเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อรองรับวิกฤตโควิด-19 และเป็นเศูนย์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศ มุ่งยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สจล. มีแผนจัดสร้าง ‘โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร’ (KMCH) ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ศูนย์การแพทย์คุณภาพที่พร้อมให้บริการเชิงรุกในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่พร้อมศึกษาวิจัยและพัฒนา (R&D) นวัตกรรมทางการแพทย์รองรับวิกฤติสุขภาพในอนาคต และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ผ่านการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ลดการนำเข้าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางการแพทย์จากต่างประเทศ ตลอดจนมีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ คาดว่า การก่อสร้างโรงพยาบาลดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดให้บริการภาคประชาชนภายในปี 2567 ล่าสุดได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิตอลแพลตฟอร์ม (Digital Healthcare Platform) จากธนาคารกรุงไทย ร่วมขับเคลื่อนการบริการภายในโรงพยาบาลแบบครบวงจร

อย่างไรก็ตาม หลักสำคัญในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์โดย นักวิจัยสจล. จะเน้นการนำเทคโนโลยี เอไอ (AI) ไอโอที (IoT) รวมถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) ที่มีศักยภาพสูงของมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL) สถาบันร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) สถาบันการศึกษาเบอร์หนึ่งของโลกด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ร่วมพัฒนานวัตกรรมสู้โควิด-19 ตลอดจนรองรับการแพทย์ทางไกล (Tele Medicine) เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่รวดเร็ว ทั้งเครื่องช่วยหายใจในภาวะฉุกเฉิน เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคระบบปิด ตู้เก็บเชื้อระบบความดันลบ AI ตรวจโควิดกลายพันธุ์ ฯลฯ

ล่าสุด นักวิจัยสจล. ได้พัฒนา ‘เครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow’ ที่มาพร้อมระบบควบคุมและมอนิเตอร์อาการของผู้ป่วยโควิดได้แบบทางไกล ด้วยเทคโนโลยี IoT ที่ได้รับการออกแบบเฉพาะให้มีประสิทธิภาพการทำงานเทียบเท่าเทคโนโลยีต่างประเทศ ด้วยราคานำเข้าที่ถูกกว่า 3-4 เท่า ทั้งนี้ สจล. มีแผนผลิตเครื่องดังกล่าว จำนวน 1,000 เครื่อง และแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขประเทศรวมกว่า 400 แห่ง ภายในเดือนสิงหาคม 2564

ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ที่มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีมาพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าประชาชน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่จำนวนเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์การรักษามีจำกัด ธนาคารได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว พร้อมเล็งเห็นว่า สจล.เป็น 1 ในองค์กรที่มีการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 มาโดยตลอด จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันฯ เพื่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ให้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์แบบครบวงจรเพื่อคนไทยทุกคน โดยธนาคารพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสจล. เพื่อตอบโจทย์การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ แบบครบวงจร ซึ่งเป็น New S-CURVE ของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการรักษาพยาบาลเชิงรุกแบบใหม่

ธนาคารกรุงไทยและ สจล. เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน การร่วมผลักดันโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร สู่ KMC Innovative Hospital นับเป็นการรวมพลัง ประสานจุดแข็งของสองหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและเชื่อมต่อโครงการด้าน Healthcare ที่กรุงไทยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกับความโดดเด่น ของ สจล. ที่เป็นสถาบันชั้นนำด้านการทำวิจัยและนวัตกรรม

เชื่อมั่นว่าจะสามารถผลักดันนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการแพทย์และพยาบาล ในการรักษาผู้ป่วยและผู้รับบริการทุกคน สอดคล้องกับแผนงานด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล อันเป็น 1 ใน 5 Ecosystems หลักของธนาคาร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยคำนึงถึงการพัฒนาสังคมโดยรวมและสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน

นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุนเทคโนโลยีมาบูรณาการบริการภายในโรงพยาบาลแบบครบวงจร ด้วยบริการทางการเงิน Krungthai Digital Platform โดยการวางระบบรับชำระเงินของธนาคารเชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการเงินของโรงพยาบาล เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Hospital พร้อมนำเครื่อง Self-Payment มาใช้เพื่อตรวจสอบและใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลในเครื่องเดียวกัน สามารถรับชำระค่ารักษาพยาบาลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ แบบของธนาคาร ได้แก่ QR Code Cross Bank และบัตรเครดิต บัตรเดบิต พร้อมเชื่อมต่อกับระบบ Health Information System ที่โรงพยาบาลใช้งาน เพื่อเช็กสิทธิ์และส่งเบิกเคลมไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  บริการ Health Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ประชาชนสามารถตรวจสอบและจองใช้สิทธิด้านสุขภาพตามหลักประกันสุขภาพของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เช่น การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

ตลอดจนระบบ e-Donation ช่องทางรับบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้บริจาคสามารถเลือกรับใบอนุโมทนาอิเล็คทรอนิกส์ทางอีเมล และช่วยให้เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสะดวกและลดความเสี่ยงและความยุ่งยากในการบริหารจัดการเงินสดให้กับโรงพยาบาล

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

Zipmex เปิดตัว ZLaunch แพลตฟอร์มเพื่อรับรางวัลเป็นโทเคน

Zipmex (ซิปเม็กซ์) แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอนวัตกรรมแห่งโลกคริปโตฯ ZLaunch

ทวงคืนตั๋วรายเดือนจาก BTS คนกรุงเทพต้องจ่ายค่าเดินทางแพง

เมื่อช่วงสิ้นเดือนกันยายน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี ประกาศหยุดขายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท (ตั๋วรายเดือน)

อยากเป็นนักพัฒนาบล็อกเชน ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ความท่ามกลางกระแสความนิยมในคริปโทเคอร์เรนซี DeFi และ NFT ที่ต่างทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งองค์กรและนักพัฒนาทั่วโลกเป็นอย่างมาก

ทรู 5G จับมือ Nonvoice Alive เปิด“True 5G Innovative Cloud

ทรู 5G ผนึกพันธมิตรชั้นนำระดับสากล Nonvoice Alive ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 5G และเทคโนโลยี AR เสมือนจริงแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกจากอเมริกา เปิดประสบการณ์สุดล้ำ "True 5G Innovative Cloud AR with Nonvoice Alive"

ฟิตบิท พรีเมี่ยม เปิดตัวหลักสูตร StrongWill ร่วมกับ Will Smith

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิลล์ สมิธ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟิตบิท พร้อมกับประกาศความมุ่งมั่นว่าจะปรับปรุงสุขภาพและการใช้ชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

การนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยยืนโดดเด่นในฐานะหนึ่งในฐานการผลิตชั้นนำของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตยานยนต์

หัวเว่ย จ่อเปิดตัวไลน์อัปสินค้าไอทีใหม่ 28 ต.ค. 2564

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้คนรักสมาร์ทดีไวซ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปได้แบบไร้รอยต่อมากขึ้นอีกครั้ง

สร้างการเติบโตให้กับ SME ด้วยโซลูชันใหม่ ที่ตอบโจทย์การตลาดบน TikTok

TikTok แพลตฟอร์มวีดีโอสั้นชั้นนำ เผยเบื้องหลัง "พลังแห่งความสุข" สู่โอกาสในการเติบโตของแบรนด์ ธุรกิจ และ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟินนิกซ์ เผย 5 ฟีเจอร์สุดฟิน รับไลฟ์สไตล์ คนทำมาหากินทุกระดับ

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 หนี้ครัวเรือนของคนไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงไตรมาสแรกปี 2564 พุ่งสูงถึง 90% ต่อจีดีพี

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดผลศึกษา ชี้องค์กรส่วนใหญ่ไม่มั่นใจว่าจะฟื้นฟูจากการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ได้

เดลล์ ขยายฐานความเป็นผู้นำด้านการปกป้องข้อมูล และสายผลิตภัณฑ์ด้านโซลูชันที่ให้ความยืดหยุ่นในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ ด้วยซอฟต์แวร์และบริการใหม่

MUST READ

KX บริษัทในเครือ KBTG ส่ง Coral นำพลังของ DeFi ไปอยู่ในมือของคนจำนวนมาก ผ่านมาร์เก็ตเพลส NFT

Decentralised finance มีทั้งบริการทางการเงินและบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ประโยชน์ของ DeFi ไม่ได้ตกอยู่ในมือคนจำนวนมาก มีคนไม่ถึง 1% ที่ได้รับประโยชน์จากโลก DeFi

AnyMind มอง MarTech คือ หัวใจของการตลาดยุคดิจิทัลครบวงจร

สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้อุตสาหกรรมโฆษณาซึ่งถือเป็นการสื่อสารระหว่างแบรนด์สินค้ากับลูกค้าต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

มาสเตอร์การ์ด ระบุ ธุรกิจขนาดเล็กก้าวสู่ระบบดิจิทัล เพิ่มขึ้น 3 เท่า

มาสเตอร์การ์ด เผยรายงานข้อมูลการฟื้นตัวของธุรกิจขนาดเล็กหรือ Recovery Insights: Small Business Reset

กสิกรไทย ออกแคมเปญ “ร่วมด้วยช่วยลด” บ้านมือสอง ราคาเดียว 2.99 ลบ. ฟรีค่าโอนสูงสุด 3 แสนบาท ดอกเบี้ย 0%

ธนาคารกสิกรไทย จัดเต็มแคมเปญ “ร่วมด้วยช่วยลด” เอาใจคนอยากมีบ้าน ลดราคาบ้านมือสองราคาเดียว 2.99 ล้านบาท และอสังหาริมทรัพย์มือสองอีกมากมาย ที่ให้ส่วนลดสูงสุด 60%

เดลต้า จัดแสดง โซลูชันสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า พลังงาน และดาต้าเซ็นเตอร์

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จัดแสดงโซลูชันเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า พลังงาน และดาต้าเซ็นเตอร์ ณ งาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW) 2021 ในรูปแบบออนไลน์
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น