TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology มิว สเปซ เดินหน้าเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติ หลังบีโอไอไฟเขียวอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน

มิว สเปซ เดินหน้าเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติ หลังบีโอไอไฟเขียวอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัทด้านดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศของไทย ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในชั้น A1 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ประเภทกิจการ ผลิตหรือซ่อมอากาศยานหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับอากาศ

มิว สเปซ ได้ใช้การผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมขนาดเล็ก เพื่อยื่นขอการส่งเสริมแผน การลงทุน  ด้วยเป้าหมายที่ต้องการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศอย่างจริงจัง แผนการลงทุนของ มิว สเปซ จึงมุ่ง เน้นไปที่  2 ประเด็นหลัก ได้แก่ เครื่องจักร และ การวิจัยและพัฒนา 

มิว สเปซ ยึดวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในเครื่องจักร  คือ เพื่อใช้ในการผลิต โดยรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น เครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer / Additive Manufacturing) เครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC Machine) แขนกลเชื่อมโลหะ (Robotic Arms) ห้องคลีนรูม ระบบทดสอบการทรงตัว (Attitude Control Test Bed) ซึ่งจะประกอบไปด้วยระบบแบริ่งลม (Air Bearing) ระบบขดลวด เฮล์มโฮลทซ์ (Helmholtz Cage) และระบบการจําลองแสงอาทิตย์ (Sun Simulator) ส่วนการลงทุนเพื่อการวิจัยพัฒนาและออกแบบระบบ วิศวกรรมดาวเทียมนั้น จุดประสงค์เพื่อสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมและอวกาศ

วรายุทธ เย็นบำรุง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า การทำสิ่งใหม่ ๆ ที่รวมทั้งเทคโนโลยีและศิลปะ ใช้ทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และรากฐานทางความคิดที่ทีม มิว สเปซ ได้ลงมือ ปฏิบัติเองอย่างจริงจัง ด้วยเหตุนี้ มิว สเปซ จึงสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้องค์กรชั้นนำต่าง ๆ ไว้วางใจร่วมงานและลงทุนกับ มิว สเปซ โดยมองว่าจุดแข็งของ มิว สเปซ คือ การมีบุคลากรที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีขีดความสามารถสูง

นอกจากนี้ ยังได้เปรียบในเรื่องโครงสร้าง พื้นฐานที่ประเทศไทยมี นั่นคือ เป็นฐานในการผลิตรถยนต์และอุตสาหกรรมหนัก อีกทั้งยังมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่สำคัญ อีกด้วย

จากการลงมือทำอย่างจริงจังและแผนการลงทุนทำให้ มิว สเปซ ได้รับการอนุมัติสิทธิและประโยชน์ โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคล เป็นเวลา 8 ปี โดยไม่กำหนดวงเงิน ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร ยกเว้นอากรขอนำเข้าเพื่อวิจัย ยกเว้นอากรวัตถุดิบผลิตเพื่อ ส่งออก รวมถึงสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ได้แก่ การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50 เปอร์เซ็นต์เพิ่มเติม 5 ปี ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษี

สิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี้มีส่วนช่วยในการดำเนินธุรกิจของ มิว สเปซ ไม่ว่าจะเป็น ต้นทุนที่ถูกลงทั้งในเรื่องการนำเข้าวัตถุดิบและการ ยกเว้นภาษี ความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้น ศักยภาพที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลต่อโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ นอกจากจะเป็นประโยชน์ทางด้าน ธุรกิจแล้ว การได้รับการสนับสนุนจากบีโอไอยังสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โดยอุตสาหกรรมอวกาศนั้นจะสามารถสร้างอาชีพ โดยเฉพาะแรงงานทักษะสูง ซึ่งแผนของเราภายในระยะเวลา 3-5 ปี จะมีการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันคนขึ้นไป สามารถสร้างการซื้อขายในสังคมและเพิ่มรายได้ให้คนในแวดวงที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มสูงขึ้น ในที่สุดก็จะกลายเป็นระบบนิเวศธุรกิจของเทค โนโลยีขั้นสูง รวมถึงเพิ่มความตื่นตัวมากขึ้นในเรื่องเทคโนโลยี

กลุ่มลูกค้าหลักของมิว สเปซ คือบริษัทเอกชน เช่น ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต ภาครัฐ เช่น หน่วยงานเกี่ยวกับอวกาศและ หน่วยงานความมั่นคง หรืออุตสาหกรรมหนัก และบริษัทการบินและอวกาศรายอื่น ๆ

“ในภูมิภาค เราน่าจะเป็นผู้บุกเบิก เรามักจะถูกเปรียบ เทียบกับผู้เล่นทางฝั่งยุโรป  อเมริกา และ ออสเตรเลีย  มั่นใจว่า ในอีก 3-5 ปี ข้างหน้า สิ่งที่ลงทุนลงไปจะเริ่มส่งผลที่เพิ่มสูงขึ้น”

ปัจจุบัน ทีมงาน มิว สเปซ กำลังเร่งพัฒนาดาวเทียมต้นแบบภายในโรงงาน อีกทั้งยังกำลังขยายการปฏิบัติการไปที่โรงงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (ขนาด M) ซึ่งใหญ่กว่าเดิมถึง 10 เท่า สามารถรองรับการผลิตได้มากขึ้น

โดยเร็ว ๆ นี้ทางบริษัทฯ จะเตรียมเปิดตัวดาวเทียมที่ได้ พัฒนาเองจนสำเร็จในงานแสดงเทคโนโลยีของ มิว สเปซ ซึ่งจะทำการทดสอบยิงขึ้นสู่ชั้นอวกาศ และสามารถให้บริการได้ภายในปี 2564

ทั้งนี้ อีกหนึ่งเป้าหมายหลักของ มิว สเปซ คือการผลักดันให้ประเทศไทยสามารถต่อยอดและแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างทัดเทียม โดยอยากดึงขีดความสามารถของคนไทยให้สูงขึ้น ทำให้กลายเป็นพลเมืองโลก (global citizen) เพราะคนรุ่นใหม่ “คิดไกลฝันไกลและทำจริง” 

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

“ระบบราง” เส้นทางสร้างเศรษฐกิจใหม่ของสปป.ลาว

การเปิดใช้เส้นทางเดินรถไฟความเร็วสูงปานกลาง ในวันที่ 3 ธันวาคมนี้สปป.ลาว คาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

น่าห่วงเศรษฐกิจไทย … “บนแข็ง ล่างอ่อน”

อนาคตของเศรษฐกิจและการเงินไทยในระยะข้างหน้าจำเป็นต้องเติบโตแบบ Inclusive หรือ "ทั่วถึงมากกว่าเดิม" เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีความเหลื่อมล้ำสูงและไม่สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

เปิด 3 ประสบการณ์ทำงานจริงเจ็บจริง กับ WEDO Young Talent 2021

จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 700 คน ผ่านเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกแบบ non-stop 24 ชั่วโมง เข้าเป็น 50 คนสุดท้ายที่มีคุณสมบัติของ talent ยุคใหม่ในนิยามของ WEDO

ผลลัพธ์เกินคาด… WEDO Young Talent Program 2021 ค้นหา Talent ยุคใหม่ด้วยวิธีใหม่

WEDO Young Talent คือโครงการที่มองหา talent ยุคใหม่ ที่ไม่ใช่แค่ความเก่ง แต่ต้องมีความดูดี ตั้งแต่ชุดความคิดดี ชุดทักษะดี และความร่วมมือและผลงานดี

“ดีป้า” เปิดตัว depa Game Accelerator Program Batch 2

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย อินโฟเฟด และ การีน่า เปิดตัวโครงการ depa Game Accelerator Program Batch 2

5 คำทำนายไซเบอร์ซิเคียวริตี้ปี 2565

5 คำทำนายไซเบอร์ซิเคียวริตี้ปี 2565

5 ทีมผู้ชนะในโครงการ “Banpu Champions for Change” รุ่นที่ 10

โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 10 “Banpu Champions for Change” (BC4C #10) โดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

หัวเว่ย เปิด HUAWEI Heath Lab ที่ใหญ่ที่สุด ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป เผยโฉม HUAWEI Health Lab ศูนย์รวมการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และสมาร์ทดีไวซ์เกี่ยวกับสุขภาพแห่งใหญ่ที่สุดอย่างเป็นทางการ ณ ทะเลสาปซงชาน เมืองตงกวน ประเทศจีน

แอสตร้าเซนเนก้า จับมือ สยามไบโอไซเอนซ์ เปิดเบื้องหลังโรงงานผลิตวัคซีนโควิด-19 ในไทยครั้งแรก

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับเป็นวิกฤติด้านสุขภาพครั้งใหญ่ที่สุด และแอสตร้าเซนเนก้า คือหนึ่งในผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 รายใหญ่รายหนึ่งของโลก ที่มีฐานการผลิตในหลายภูมิภาคและหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย

“จันทนารักษ์ ถือแก้ว” กับเป้าหมายเล็ก ๆ ที่ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทย

“ยุ้ย" จันทนารักษ์ ถือแก้ว กับบทบาทการขับเคลื่อนการศึกษาไทยผ่าน tech startup ภายใต้ Disrupt Technology Venture & StormBreaker Venture

MUST READ

กลยุทธ์ Smartphone × AIoT ของเสียวหมี่ ดัน Q3/64 กำไรเติบโต

เสียวหมี่ คอร์เปอเรชัน บริษัทด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะด้วยการเป็นผู้นำด้านสมาร์ทโฟนและสมาร์ทฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อบนแพลตฟอร์ม Internet of Things (IoT)

ไฮฟ์ เวนเจอร์ส เปิด “ไฮฟ์ มาร์เก็ต ฟู้ด & เรสโตรองส์”

ขับเคลื่อนธุรกิจร้านอาหาร ผ่านแพลตฟอร์ม “HIVE Market” ศูนย์กลางนัดพบของผู้ซื้อ และผู้ขาย ทั้งค้าปลีกและค้าส่งบนออนไลน์

StartDee ขึ้นเบอร์ 1 แอปเสริมการเรียน ตลาด EdTech เติบโตก้าวกระโดด

StartDee เติบโตก้าวกระโดดหลังเปิดตัว 1 ปีกว่ามียอดดาวน์โหลดพุ่งสูงกว่า 1.3 ล้านดาวน์โหลด เดินหน้าสู่เบอร์ 1 ของแอปพลิเคชันเสริมการเรียน

LINE ส่งบริการใหม่ “LINE VOOM” รุกแพลตฟอร์มวิดีโอสั้น

LINE แปลงโฉม "LINE TIMELINE” สู่แพลตฟอร์มวิดีโอใหม่ล่าสุด "LINE VOOM” ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานรุ่นใหม่บนโลกแห่งการสื่อสารที่เน้นการใช้งานบนแพลตฟอร์มสำหรับคลิปวิดีโอสั้น ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกสนุกได้อย่างไม่สิ้นสุด โดย "LINE VOOM” จะเปิดใช้งานพร้อมกันในประเทศไทย ญี่ปุ่น และไต้หวัน โดยผู้ใช้งาน LINE สามารถใช้งาน LINE VOOM ได้บน LINE เวอร์ชัน 11.20 ขึ้นไป เท่านั้น ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ LINE ที่ครองอันดับหนึ่งแอปพลิเคชันที่คนไทยไว้วางใจใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน แพลตฟอร์ม LINE VOOM มุ่งมั่นที่จะผสานเข้าสู่ความปกติใหม่ เพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้บนแพลตฟอร์มเดียว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์...

‘ติงส์ออนเน็ต’ กับภารกิจขับเคลื่อน IoT ไทย

เพราะมองเห็นช่องว่างและโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรม IoT ไทย อีกทั้งต้องการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น