TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Startup Spark Ignite 2022 ผลักดันผู้ประกอบการไทยขับเคลื่อนสู่ระดับภูมิภาค

Spark Ignite 2022 ผลักดันผู้ประกอบการไทยขับเคลื่อนสู่ระดับภูมิภาค

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ เอ็นไอเอ (NIA) บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) และบริษัท แสนรู้ จำกัด เปิดโครงการการแข่งขัน “Spark Ignite 2022 – Thailand Startup Competition” ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อช่วยสนับสนุน และเร่งยกระดับสตาร์ตอัพไทยสร้างนวัตกรรมชั้นยอดสู่ตลาดโลก ด้วยการเป็นพาร์ตเนอร์รายแรกที่สร้างแรงขับเคลื่อนให้แก่กลุ่มสตาร์ตอัพรุ่นใหม่ของไทย สนับสนุนด้านเทคโนโลยีไอซีทีชั้นนำ แหล่งเงินทุน และองค์ความรู้ในการทำธุรกิจจากหัวเว่ย หัวเว่ยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสตาร์ตอัพไทยให้เติบโตและประสบความสำเร็จในระดับโลก พร้อมผลักดันประเทศไทยขึ้นเป็นดิจิทัลฮับแห่งอาเซียน นอกจากนี้ ยังจับมือกับพาร์ตเนอร์ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนทั้งภายในประเทศไทยและระดับโลก ได้แก่ Sequoia Capital, Mount Parker Ventures, Quest Ventures Vertex Ventures SEA & India, True Incube, Disrupt, Stormbreaker Venturesช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนให้สตาร์ตอัพไทยสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

อาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงเป้าหมายของโครงการการแข่งขัน Spark Ignite 2022 ประจำปี พ.ศ. 2565 ว่า “การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก ซึ่งกลุ่มสตาร์ตอัพ และสตาร์ตอัพจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจและนวัตกรรม เป้าหมายของหัวเว่ยคือการเป็นพาร์ตเนอร์รายแรกที่สร้างแรงขับเคลื่อนสำคัญให้แก่กลุ่มสตาร์ตอัพรุ่นใหม่ของไทย เพื่อช่วยผลักดันให้สตาร์ตอัพไทยสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดออกมาได้

“เราจะสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ตอัพไทยใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านแรกคือการสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีชั้นนำของเรา ซึ่งประกอบไปด้วย AI 5G ดิจิทัลพาวเวอร์ และนวัตกรรมด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลต่าง ๆ ด้านที่สองคือการสนับสนุนให้สตาร์ตอัพเติบโตผ่านการช่วยการจัดหาเงินทุน การทำตลาด และช่วยโปรโมตแอปพลิเคชันของสตาร์ตอัพดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม HMS ของเรา และด้านที่สามคือการช่วยเชื่อมโยงสตาร์ตอัพกับสตาร์ตอัพ สตาร์ตอัพกับธุรกิจเงินร่วมลงทุน (VC) และสตาร์ตอัพกับองค์กรใหญ่เข้าด้วยกัน เพื่อเร่งสนับสนุนการเติบโตและการขยายตัวของกลุ่มสตาร์ตอัพไทย”

อาเบล เติ้ง ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสตาร์ตอัพด้านเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าภายในช่วงเวลาเพียง 5 ปี โดยจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจาก 340,000 ล้านเหรียญสหรัฐเป็น 1,000,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2568 

ในฐานะที่หัวเว่ยเป็นพาร์ตเนอร์และเป็นผู้ผลักดันด้านไอซีทีชั้นนำ หัวเว่ยหวังที่จะช่วยให้กลุ่มสตาร์ตอัพประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจของพวกเขา เพื่อผลักดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศไทยและการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ หัวเว่ยมั่นใจในศักยภาพของกลุ่มสตาร์ตอัพ ในการสร้างงานเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในยุคหลังสถานการณ์ระบาดโควิด-19 และเชื่อว่าปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันการพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างยั่งยืนขึ้นอยู่กับบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ รวมถึงอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพและสตาร์ตอัพที่อุดมสมบูรณ์

หัวเว่ยได้ตั้งเป้าในการลงุทนในด้านอีโคซิสเต็มของสตาร์ตอัพคิดเป็นมูลค่ากว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงเวลา 3 ปีต่อจากนี้

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์  ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า “ดิจิทัลสตาร์ตอัพถือเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้สำหรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของไทย แต่ในทางกลับกัน เราพบว่ายังมีช่องว่างระหว่างดิจิทัลสตาร์ตอัพกับกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศอยู่พอสมควร ทั้งในด้านกลยุทธ์ ทักษะ ไปจนถึงศักยภาพด้านดิจิทัล ตลอดจนความพร้อมด้านเงินทุน

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีป้า เร่งดำเนินการในหลากหลายมิติเพื่อปิดช่องว่างเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ตอัพภายใต้มาตรการของ ดีป้า การผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในภาคประชาชน รวมถึงการเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ สถานการณ์โควิด-19 นับเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในบริบทต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล รวมถึงการยกระดับศักยภาพของดิจิทัลสตาร์ตอัพไทยกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง”

จากความร่วมมือที่ดีเสมอมาระหว่าง ดีป้า กับ หัวเว่ย จะส่งผลให้โครงการ Spark Ignite 2022 เป็นอีกหนี่งโครงการสำคัญที่จะได้เห็นการบูรณาการการทำงานระหว่างรัฐ-เอกชนเพื่อยกระดับดิจิทัลสตาร์ตอัพไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นคงต่อไป”

ด้าน ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้กล่าวเสริมว่า “กลุ่มสตาร์ตอัพได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ NIA มีความมุ่งมั่นจะทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงหัวเว่ย เพื่อบ่มเพาะอีโคซิสเต็มของสตาร์ตอัพ และผลักดันประเทศไทยให้ขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งอาเซียน”

สำหรับโครงการการแข่งขัน “Spark Ignite 2022 – Thailand Start-up Competition” เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องรอยัลมณียา บอลรูม ชั้น เอ็ม โรงแรมเรอเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เป็นโครงการที่จะยกระดับการเติบโตของสตาร์ตอัพไทยสู่ระดับภูมิภาค และสนับสนุนการพัฒนาแรงงานด้านดิจิทัลในประเทศไทย

ในปีนี้ได้เปิดโอกาสให้สตาร์ตอัพที่มีความกล้าทะลุขีดจํากัดร่วมมือกับหัวเว่ย เพื่อช่วยให้สตาร์ตอัพดังกล่าวทำความทะเยอทะยานให้เป็นจริงและยกระดับศักยภาพของตัวเอง โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันนี้ นอกจากจะได้รับเครดิตคลาวด์มูลค่า 125,000 เหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงินไทยมูลค่ากว่า 4,500,000 บาท) และได้เข้าร่วมโครงการ Huawei Spark แล้ว

นอกจากนี้ผู้ชนะเลิศยังจะได้รับโอกาสในการทํางานร่วมกับหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีชั้นนําของโลกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และสตาร์ตอัพไปสู่อีกระดับและเข้าสู่แพลตฟอร์มระดับโลก โดยโครงการ Huawei Spark Ignite ได้รับการเปิดตัวในปี พ.ศ. 2563 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยวัตถุประสงค์ในการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของสตาร์ตอัพด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในแต่ละประเทศ ซึ่งหัวเว่ยให้การสนับสนุนทางการเงิน เทคนิคการตลาด การฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และการสนับสนุนด้านเครือข่าย รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ สามารถดูได้ที่ https://www.huaweispark.com/en/challenges/ignite-thailand-2022

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Investree เตรียมเปิดระดมทุน Serie A เร่งขับเคลื่อนธุรกิจคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม

KVision เข้าลงทุนใน Jio Health แพลตฟอร์ม HealthTech แบบบูรณาการในเวียดนาม

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

Aniverse Metaverse จับมือ 17 มหาวิทยาลัยปักหมุดอาณาจักรเมตาเวิร์ส ด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในไทย

Aniverse Metaverse ประกาศพลิกโฉมวงการการศึกษาไทยครั้งสำคัญ เนรมิต “Metaverse Education Community” คอมมูนิตี้ด้านการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ จับมือสุดยอดมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าจำนวน 17 แห่ง

Workday เผยองค์กรส่วนใหญ่ในไทย ยังล้าหลังเรื่องความคล่องตัวทางดิจิทัล

Workday ผู้นำด้านเทคโนโลยีการเงินและทรัพยากรบุคคลสำหรับองค์กร ระบุว่า องค์กรส่วนใหญ่ในประเทศไทย (91%) ยังคงล้าหลังในเรื่องของความคล่องตัวทางดิจิทัล (Digital Agility) โดยจัดอยู่ในระดับที่ดำเนินการล่าช้าหรือกำลังวางแผน

คิม – กวิน นิทัศนจารุกุล ฝันสร้าง สังคมสุขภาพดี ด้วยบริการ ร้านสะดวกซัก Otteri Wash & Dry

ช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา ร้านสะดวกซัก หรือ Laundromat เป็นธุรกิจที่เติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ แม้ประเทศไทยจะเผชิญวิกฤตโรคโควิด-19 ระบาดต่อเนื่องมากว่าสองปี บริการนี้ก็ยังคงขยายจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่มีทีท่าจะสะดุดลง

SCB 10X แต่งตั้ง มุขยา พานิช เป็น CEO พร้อมก้าวสู่ผู้นำอาเซียน ด้านการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) บริษัทภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ประกาศแต่งตั้ง มุขยา (ใต้) พานิช ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

SVOLT ประกาศความสำเร็จ พัฒนาต้นแบบแบตเตอรี่โซลิดสเตต ขับเคลื่อนรถ EV ได้ไกลขึ้นถึง 1,000 กม.

SVOLT บริษัทผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในเครือเกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศความสำเร็จในการพัฒนาต้นแบบของแบตเตอรี่โซลิดสเตตที่มีซัลเฟอร์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งมีความจุ 20 แอมแปร์-ชั่วโมง เป็นครั้งแรกในประเทศจีน

LION ประกาศยกเลิกการใช้พลาสติกผลิตใหม่ในบรรจุภัณฑ์ภายในปี 2050

ไลอ้อน ประเทศไทย ประกาศยกเลิกการใช้พลาสติกผลิตใหม่ (virgin plastic) ในบรรจุภัณฑ์ภายในปี 2050 ล่าสุด จับมือ SCGC เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับโลกด้วยโซลูชัน 3 ด้าน

ทูซีทูพี จับมือ เรซิโอ เพิ่มช่องทางชำระ ดิจิทัลเพย์เมนต์ เร่งฟื้น การท่องเที่ยว เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท ทูซีทูพี ประเทศไทย จำกัด (2C2P) เผยปิดดีลคว้า เรซิโอ (rezio) ซอฟต์แวร์โซลูชันจองสถานที่ท่องเที่ยวและจองบริการทัวร์ ชั้นนำของเอเชีย ร่วมพาร์ทเนอร์ ลุยเพิ่มช่องทางการชำระเงินดิจิทัล

เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุกตลาดอีคอมเมิร์ซ ให้ลูกค้าจอง-ซื้อรถ ผ่านโชว์รูมออนไลน์

เมอร์เซเดส-เบนซ์ เดินหน้ารุกตลาดอีคอมเมิร์ซอย่างเป็นทางการ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเต็มรูปแบบที่เว็บไซต์ mercedes-benz.co.th

TQM ขยายสู่ “TQMalpha” รุก “ประกัน-การเงิน-เทคโนโลยี” คาดลูกค้า 10 ล้านคน

TQM ยกระดับสู่ “TQMalpha” ที่เป็นมากกว่าธุรกิจประกัน รุก 3 กลุ่มธุรกิจ ประกัน การเงิน และเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม มุ่งพัฒนาแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่

ทรู ดิจิทัล ส่ง True Farm เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ พลิกวงการเกษตรไทย

ทรู ดิจิทัล ร่วมทรานส์ฟอร์มอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดตัวโซลูชัน “ทรู ฟาร์ม” เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะครบวงจร ดึงศักยภาพเครือข่าย 5G และเทคโนโลยี IoT, Blockchain และ Cybersecurity

MUST READ

GWM xEV Charity Drive ที่ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ บางเลน

กิจกรรม GWM xEV Charity Drive คาราวานยานยนต์ไฟฟ้าการกุศล ด้วยการทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า GWM ไป-กลับ ทำกิจกรรมสร้างกรงให้น้องหมา และคอนโดให้น้องเหมียว รวมถึงนำอาหารสัตว์เลี้ยงไปมอบให้มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (บางเลน)

ไปรษณีย์ไทยรุกตลาด NFT เปิดจอง “คริปโทแสตมป์” ครั้งแรกในอาเซียน วันนี้ วันแรก

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สร้างประวัติศาสตร์ในโลกแห่งการสะสมแสตมป์ เปิดจองแสตมป์ชุด “คริปโทแสตมป์” ผสานความคลาสสิกของดวงแสตมป์ เข้ากับโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบ NFT เป็นครั้งแรกในอาเซียน

ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ยกระดับชุมชน เดินหน้า ขับเคลื่อนเมืองด้วย City Data Platform

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดเสวนา “กลไกการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองด้วย City Data Platform” เพื่อการยกระดับชุมชน โดยร่วมมือกับภาคการศึกษา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และในระดับจังหวัด

SCB 10X แต่งตั้ง มุขยา พานิช เป็น CEO พร้อมก้าวสู่ผู้นำอาเซียน ด้านการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) บริษัทภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ประกาศแต่งตั้ง มุขยา (ใต้) พานิช ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

หนึ่งทศวรรษ Sea (ประเทศไทย) กับ 3 ธุรกิจหลัก เกม-อีคอมเมิร์ซ-การเงินดิจิทัล

10 ปี Sea (ประเทศไทย) ลงเสาหลักธุรกิจไว้ 3 เสาที่เกื้อกูลกันในโลกดิจิทัลอย่างแน่นหนา ... เกม-อีคอมเมิร์ซ-การเงินดิจิทัล
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น