TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกThe MovementSCG - CPAC Green Solution สนับสนุนฟื้นฟูเกาะสะเก็ด จ.ระยอง ด้วยนวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution

SCG – CPAC Green Solution สนับสนุนฟื้นฟูเกาะสะเก็ด จ.ระยอง ด้วยนวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution

“เอสซีจี” โดย CPAC Green Solution เปิดตัวโครงการฟื้นฟูปะการังด้วยฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง จากนวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution บริเวณเกาะสะเก็ด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รวมพลังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันในการฟื้นฟูและเพิ่มความสมบูรณ์ของแนวปะการังน้ำตื้น เกาะสะเก็ด เพื่ออนุรักษ์ และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

คณพศ ขุนทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กนอ. มีนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการดูแลสภาพแวดล้อม โดยในแต่ละพื้นที่จะมีการประเมินว่าในเรื่องของสภาพแวดล้อมประเด็นใดที่ต้องได้รับการดูแล สำหรับในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สิ่งที่ส่งผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ คือ การถมทะเลเพื่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเล ทั้งสัตว์น้ำ และแนวปะการัง จากการสำรวจในปัจจุบันพบว่าบริเวณแนวปะการังรอบเกาะสะเก็ดบางส่วนลดลง

โดยเกาะสะเก็ด เป็นเกาะขนาดเล็ก ห่างจากพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดไม่ถึง 1 กิโลเมตร พื้นที่บนเกาะประมาณ 30 ไร่ โดยในอดีตเกาะสะเก็ดคือเกาะที่ได้รับความนิยมของหมู่นักท่องเที่ยว เพราะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม นอกจากนี้เกาะสะเก็ดยังมีแนวหินที่เป็นแหล่งเพราะพันธุ์หอยแมลงภู่ หอยจอบ และหอยนางรม อีกทั้งยังเป็นแหล่งปะการังที่เคยมีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่ง ทาง กนอ. และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด (มอป.) จึงมีแนวคิดที่จะฟื้นฟู และเพิ่มความสมบูรณ์ของแนวปะการังน้ำตื้นบริเวณเกาะสะเก็ด โดยการนำวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง หรือ บ้านปะการัง จากเทคโนโลยี CPAC 3D Printing Solution ของทาง SCG โดย CPAC Green Solution มาขึ้นรูปเป็นวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปะการังและสัตว์น้ำ และทำการเปิดตัวโครงการฟื้นฟูปะการังด้วยฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง 3D Concrete Printing บริเวณเกาะสะเก็ด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในครั้งนี้

อัญชลี ชวนิชย์ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการัง และชายหาด กล่าวว่า ในปัจจุบัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีคำสั่งเรื่อง การคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะสะเก็ด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยได้กำหนดแนวทางการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อประโยชน์ในการ ฟื้นฟู อนุรักษ์ หรือเป็นการศึกษา การวิจัยทางวิชาการ รวมถึงการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในการนี้ทางมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู-ปะการังและชายหาด และ กนอ. จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จังหวัดระยอง พร้อมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการฟื้นฟูปะการัง

การเปิดโครงการฟื้นฟูปะการังด้วยฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง 3D Concrete Printing ในครั้งนี้ โดยแผนการดำเนินโครงการมีระยะเวลา 3 ปี (2566-2568) ซึ่งภายหลังจากการวางบ้านปะการังในแต่ละปีแล้ว จะมีการติดตามผล รวมทั้งทำการศึกษา วิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินผลการดำเนินการเป็นระยะ และเพื่อให้ เกาะสะเก็ด เป็นแหล่งเรียนรู้ของการอยู่ร่วมกันของการพัฒนา และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

มงคล พรชื่นชูวงศ์ ผู้อำนวยการธุรกิจสัมพันธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด กล่าวว่า บ้านปะการัง ด้วยเทคโนโลยี CPAC 3D Printing Solution นับเป็นนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโลกใต้ทะเล ซึ่งเป็นระบบนิเวศหลักและเป็นแหล่งกำเนิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับความร่วมมือในการเปิดตัวโครงการฟื้นฟูปะการังด้วยฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง 3D Concrete Printing บริเวณเกาะสะเก็ด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยทาง กนอ. และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด (มอป.) ในครั้งนี้ นับเป็นการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และยังเป็นการรวมพลังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลด้วยบ้านปะการัง เพื่อให้เกาะสะเก็ดกลับมาสวยงามดังเดิมอย่างยั่งยืน

สุขธวัช พัทธวรากร ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและพันธกิจสังคม บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นวัตกรรมบ้านปะการังนี้ เหมาะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปะการังและสัตว์น้ำ ผลิตจากปูนซีเมนต์รักษ์โลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ที่ช่วยในการฟื้นฟูทรัพยากรท้องทะเลไทยได้อย่างยั่งยืน และจากความร่วมมือในครั้งนี้ เอสซีจี มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมีส่วนร่วมจากพันธมิตรทางธุรกิจ เครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาควิชาการและสังคม ในการร่วมสนับสนุนอนุรักษ์เป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือกันในอนาคตและสามารถขยายผล อย่างเป็นรูปธรรมได้จริง อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติถึงคนรุ่นต่อ ๆ ไป

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เอพี ไทยแลนด์ ร่วมสนับสนุน “โขนเด็กรุ่นจิ๋ว” ผ่านสถาบันเอกชนการละคร

LINE BK จับมือ เมืองไทยประกันชีวิต เสนอแพ็กเกจประกัน เจาะกลุ่มคนตัวเล็ก ซื้อง่าย จ่ายเบา จบใน LINE

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ