TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกBusinessอนาคตของประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV)

อนาคตของประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV)

อุตสาหกรรมประกันภัยเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเริ่มเติบโตมากขึ้นจากหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ภายในงาน InsureX forum 2024 ได้เปิดเผย อนาคตของประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เกี่ยวกับการปรับตัวของผู้ให้บริการประกันภัยในภาวะที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค ปัจจัยที่จะส่งผลกับการบริหารธุรกิจด้านประกันภัยให้เติบโตขึ้น รวมถึงสร้างตระหนักให้กับวงการประกันภัยถึงข้อควรระมัดระวัง หรือจุดที่ต้องโฟกัสในอนาคตเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน บทสรุปจาก อาภากร ปานเลิศ รองเลขาธิการสายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย คปภ. และ วาสิต ลำซ้ำ ประธานคณะกรรมการประกันยานยนต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้สรุปไว้ดังนี้

พฤติกรรมการขับขี่กำลังจะมีผลต่อการจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์ (EV)

เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์สันดาปมีความแตกต่างกันทั้งลักษณะของเครื่องยนต์ การขับขี่ สถานที่ซ่อมหรือเติมพลังงาน จึงทำให้ธุรกิจประกันภัยสร้างสินค้าและบริการที่เเตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานที่ต่างกันไปด้วย “พฤติกรรมการขับขี่” ได้ถูกนำมาเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการออกเเบบสินค้าและบริการของการประกันภัย เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วประกอบกับความต้องการของผู้คนที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดนวัตกรรมมากมายขึ้นในตลาด รถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่น หลายแบรนด์ได้รับความนิยมมากในประเทศไทย เป็นผลให้การประกันภัยต้องพัฒนาตามไปด้วย โดยประเด็นหลักที่ตามมาเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มักจะมีเรื่องการประกันภัยด้านอุบัติเหตุ สมรรถภาพเครื่องยนต์ คุณภาพเสื่อมแบตเตอรี่ ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ดังนั้น พฤติกรรมผู้ขับขี่ จึงเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่จะเข้ามาช่วยธุรกิจประกันภัยในการกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อออกแบบสินค้าและบริการที่เหมาะสม แบ่งสมดุลประโยชน์ให้แก่ผู้ให้บริการประกันภัยและผู้บริโภค

โดยความยากของการสังเกต “พฤติกรรมการขับขี่” ของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า นั่นคือการระบุตัวตนของผู้ขับขี่ เนื่องด้วยสังคมประเทศไทย หนึ่งครอบครัวมีผู้ขับขี่มากกว่า 1 คนต่อรถ 1 คัน การติดตามเรื่องการขับขี่จึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากหากต้องการความชัดเจนและแม่นยำ 100% อีกทั้งเทคโนโลยีบางอย่างที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ขับขี่คนนี้ มีพฤติกกรรมขับขี่ที่ดีแล้วหรือยัง เพราะไม่มีกฎกำหนดบังคับใช้ แต่คิดว่าจะต้องเกิดขึ้นได้อีกไม่นานในอนาคตเเน่นอน ในขณะที่ทุกวันนี้ธุรกิจประกันภัยได้กำหนดเบี้ยจากเกณฑ์อายุเท่านั้น

อาภากร ปานเลิศ กล่าวว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มากขึ้น ถ้าหากประเทศไทยสามารถกำหนดคุณโทษให้แก่ผู้ขับขี่ได้ อาจสร้างเกณฑ์กำหนดหรือเป็นภาคกฎหมายบังคับเพื่อติดตามดูลักษณะการขับขี่ รวมถึงลักษณะการเคลมประกันเพื่อมอบการบริการจากประกันภัยที่ดีให้กับผู้บริโภคได้

ส่วนลดเบี้ยประกันเมื่อพฤติกรรมขับขี่ดี

ผู้ขับขี่สามารถได้ส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุด 40% จากพฤติกกรรมการขับขี่ โดยประเมินจาก ข้อบังคับจากคปภ. ที่ระบุไว้ว่า หากทั้งปีที่ผ่านมาผู้เอาประกันที่ไม่มีประวัติการเคลมหรือไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจะต้องเป็นฝ่ายถูก จะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยในปีถัดไป ส่วนจะได้ส่วนลดประวัติดีกี่เปอร์เซ็นต์นั้น จะนับเป็นขั้นๆ ซึ่งจะได้ลดสูงสุดถึง 40% โดยมักจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นเป็นช่วงปี เช่น ปีเเรกขับขี่ดีจะได้รับส่วนลด 10% ปีที่สอง 20% สะสมไปเรื่อย ๆ นับเป็นแนวทางให้ผู้บริโภคที่ขับขี่รถยนต์ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเบี้ยประกันที่ถูกลง ให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีส่วนลดเมื่อมีการย้ายค่ายประกันอีก 40% ที่ผู้บริโภคสามารถใช้เพื่อลดค่าเบี้ยประกันภัยได้เพียงแต่ต้องมีลักษณะรถยนต์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่แต่ละบริษัทกำหนด และเรื่องความคุ้มครองคุณภาพแบตเตอรีที่ผู้คนเป็นกังวลทั้งมุมของผู้จ่ายค่าเคลมและผู้ส่งเคลม สาเหตุเพราะการประเมินคุณภาพแบตเตอรีรถยนต์ไฟฟ้ายังทำได้ยากเมื่อเทียบกับต่างประเทศที่มีระบบตรวจสอบที่ก้าวหน้ากว่า ณ ปัจจุบันจึงใช้วิธีการคุ้มครองค่าเคลมประกันจากสภาพการใช้งานจริง เพราะหากผู้บริโภคส่งเคลมแบตเตอรีทั้งลูกบ่อย ๆ จะทำให้ผู้จ่ายค่าเคลมเสียเปรียบ จึงใช้วิธีดังกล่าวเข้ามาใช้เพื่อลดช่องว่างนี้

ประกันรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จะซ้ำรอยเหมือนประกัน Covid-19 หรือไม่

ประกันรถไฟฟ้า (EV) เรียกได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับประกัน Covid-19 ตรงที่เกิดขึ้นรวดเร็วเหมือนกัน เพียงแต่ประกัน Covid-19 เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่มีใครรับมือได้มาก่อนทุกคนล้วนศึกษาใหม่เหมือนกัน กลับกันประกันรถไฟฟ้า (EV) มีโมเดลต้นแบบที่ต่างประเทศได้พัฒนามาเพียงแต่ในประเทศไทยเองจำเป็นต้องนำมาปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนไทยเพิ่มมากขึ้น เช่น ด้านอัตราการจ่ายค่าเสียงหายจะชดใช้ให้ตามมูลค่าที่เสื่อมจริง เป็นต้น อีกทั้งยังต้องศึกษารวมถึงเก็บข้อมูลเรื่องราคารถยนต์ แบรนด์ รุ่น ราคาอะไหล่ต่างๆ เพื่อให้ในการคำนวณเบี้ยประกันที่เหมาะสม แต่ละบริษัทที่ให้บริการด้านประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ก็จะมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไปตามความเสี่ยงที่บริษัทรับไหว เรื่องบริหารจัดการธุรกิจจึงมีความสำคัญหากไม่อยากซ้ำรอยกับประกัน Covid-19 จำเป็นต้องประเมินสภาพเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้ขับขี่ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อปรับตัวให้เท่าทัน

วงการประกันภัยต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง? เพื่อรับมือกับสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลง

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันเกิดจากหลายสาเหตุ อย่างเช่นผู้บริโภคที่คุ้นชินกับความสะดวกสบายใช้บริการประกันภัยผ่านทางออนไลน์มากขึ้น เข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นกว่าเก่า ทำให้ประกันภัยรถยนต์ต้องเร่งปรับตัวด้วยเช่นกันด้วยการเพิ่มการบริการทางออนไลน์มากขึ้น การให้ความรู้ทางออนไลน์ที่มากขึ้น อีกทั้งยังมีความต้องการที่หลากหลายการจัดกลุ่มผู้บริโภคเพื่อจับคู่สินค้าและบริการจึงทำได้ยากขึ้นไปอีก การจะสร้างสินค้าที่โดนใจคนทุกกลุ่มจำเป็นต้องใช้ความสามารถด้านการทำงานกับข้อมูลลูกค้ามหาศาลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นออกมาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่ามากที่สุด

ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

ด้านผู้ให้บริการประกันภัย ต้องปลูกกระบวนการให้บริการเท่าทันผู้ใช้งานเพื่อคำนวณเบี้ยประกันอย่างเหมาะสมจากการเก็บ Data ของผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคำนึงถึงการสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์แบบ Personalized ต่อผู้บริโภค รวมถึงติดตามต้นทุนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อลดต้นทุนให้ธุรกิจ ติดตามแบรนด์ รุ่นของรถยนต์ที่เกิดขึ้นเพื่อขยายขอบเขตการบริการให้ครอบคลุมรถยนต์หลากหลายประเภท รักษาสมดุลในการบริหารธุรกิจอย่างใกล้ชิดตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนและแม่นยำ

ส่วนในด้านผู้บริโภค จำเป็นต้องรู้เรื่องปัจจัยที่ทำให้ราคาประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าถูกลง อาทิ ส่วนลดการจ่ายเบี้ยประกันที่มีประโยชน์อย่างพฤติกรรมการขับขี่ที่ดี การติดตามข่าวสารความรู้เรื่องประกันที่กำลังซื้อเพื่อให้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ ป้องกันการถูกเอาเปรียบ

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

จากผงชูรส สู่การทำเกษตรอย่างยั่งยืน อายิโนะโมะโต๊ะเดินหน้าสร้างสังคม “กินดีมีสุข”

“General-Purpose Technology” มองอนาคต AI ผ่านเลนส์ KBTG

วารีกุญชร ‘บพข.’ นำสตาร์ตอัพไทยเปิดตลาดโลก

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ