TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Startup NIA เร่งดันไทยสู่ประเทศนวัตกรรม ดึงต่างชาติลงทุนธุรกิจสตาร์ตอัพไทย ตั้งเป้า 5 ปี เกิดการลงทุนกว่าพันล้านเหรียญ

NIA เร่งดันไทยสู่ประเทศนวัตกรรม ดึงต่างชาติลงทุนธุรกิจสตาร์ตอัพไทย ตั้งเป้า 5 ปี เกิดการลงทุนกว่าพันล้านเหรียญ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เร่งเป้าหมายดันไทยสู่ 30 อันดับแรกชาตินวัตกรรมชั้นนำของโลก พร้อมปลุกกระแสการลงทุนในธุรกิจสตาร์ตอัพ ผ่านกลยุทธ์หลากรูปแบบ เช่น การอำนวยความสะดวกทางนวัตกรรมให้กับนักลงทุน – ธุรกิจนวัตกรรมจากต่างประเทศ การจัดทำโครงการ Smart Visa ร่วมกับ BOI การจัดตั้งศูนย์กลางสตาร์ตอัพระดับโลก (Global Hub) พร้อมเผยถึง 4 ปัจจัยหลักที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการสานความสัมพันธ์กับประเทศชั้นนำ เช่น ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เพื่อเสริมทัพความแข็งแกร่งให้กับระบบนวัตกรรมไทย

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า NIA มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ “ประเทศแห่งนวัตกรรม” และติดอันดับ 1  ใน 30 ของประเทศที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมของโลกภายในปี 2573 จึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทั้งในสตาร์ตอัพและเอสเอ็มอี พร้อมทั้งเร่งสร้างขีดความสามารถและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมผ่านการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ เงินทุน เครือข่าย โครงการสมาร์ทวีซ่าซึ่งเป็นวีซ่าประเภทพิเศษร่วมกับ BOI เพื่อดึงดูดต่างชาติให้มาทำธุรกิจหรือลงทุนในประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังจัดตั้งศูนย์กลางสตาร์ตอัพระดับโลกขึ้นในพื้นที่กรุงเทพ เชียงใหม่ และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับให้สตาร์ตอัพหรือนักลุงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยทำกิจกรรมและรับบริการในหลากหลายด้านร่วมกัน เช่น การให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจ การตลาด กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพและนักลงทุน รวมถึงเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจนวัตกรรม และเป็นเวทีที่จะทำให้นักลงทุนและสตาร์ทอัพได้เจรจาต่อยอดธุรกิจได้อีกด้วย

นักลงทุนและสตาร์ตอัพต่างชาติเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญ ที่จะช่วยผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ซึ่งในปี 2566 NIA ได้วางแนวทางการดึงดูดสตาร์ตอัพ ผู้ประกอบการ และองค์กรจากต่างชาติให้มาลงทุนทำธุรกิจนวัตกรรมในไทย ด้วยการนำเสนอจุดเด่นของประเทศไทย รวมถึงการมีองค์กรธุรกิจที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีอาหารและสินค้าเกษตรรายใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลกอยู่ที่ประเทศไทย เช่น บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด และบริษัทผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 3 ของโลกอย่างกลุ่มมิตรผล ซึ่งองค์กรเหล่านี้มีทรัพยากรบุคคลที่พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านอาหารด้วยเทคโนโลยีเชิงลึกจำนวนมาก ส่งผลให้มีสตาร์ตอัพด้านเทคโนโลยีอาหาร ทั้งชาวไทยและต่างชาติมีโอกาสได้รับการสนับสนุนเงินทุนไปแล้วถึงร้อยละ 60 ในไตรมาสที่ 3 สะท้อนให้เห็นว่าภาคเอกชนขนาดใหญ่ของไทยมีศักยภาพและความพร้อมที่จะเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจด้วยการพัฒนานวัตกรรม”

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมของไทยอีกหลายประการ เช่น 1) การมีพื้นที่ที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจมากกว่า 3 – 4 ล้านตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งในส่วนกลางอย่างกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล กลุ่มย่านนวัตกรรมที่มีอยู่กว่า 10 ย่านทั่วประเทศ ตลอดจนพื้นที่ตามภูมิภาคที่ปัจจุบันหลายภาคส่วนเริ่มให้ความสนใจในการนำนนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงการจัดตั้งธุรกิจนวัตกรรมโมเดลใหม่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง 2) ความเป็นเมืองที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยและการดำเนินธุรกิจสตาร์ตอัพ สอดรับกับไลฟ์สไตล์การทำงานของคนรุ่นใหม่ที่สามารถทำงานได้ทุกที่ สะดวก รวดเร็ว ความอิสระในการใช้อินเทอร์เน็ต ความบันเทิงจากกิจกรรมหรือเทศกาลที่เกิดขึ้นตลอดปี และมีช่องว่างจากวิถีชีวิตของคนไทยที่เอื้อให้ธุรกิจนวัตกรรมสร้างสรรค์โซลูชันที่คิดค้นหรือพัฒนาเข้าไปสอดแทรกได้ 3) ค่าครองชีพที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับรายได้ของกลุ่มสตาร์ทอัพ – ธุรกิจนวัตกรรมที่เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารการกิน ค่าที่อยู่อาศัย ฯลฯ และ 4) ไลฟ์สไตล์ของคนไทย ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด และสามารถนำมาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นได้อย่างลงตัว

“NIA ปรับเปลี่ยนบทบาทจาก “สะพานเชื่อม” สู่ “ผู้อำนวยความสะดวกทางนวัตกรรม” เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มความเข้มแข็งของพื้นที่ รวมถึงพัฒนาศักยภาพและการเติบโตของสตาร์ตอัพและผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมให้สตาร์ตอัพไทยเติบโตในตลาดโลก การสร้างแบรนด์นวัตกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักในสายตาต่างชาติ และผลักดันให้เกิดการลงทุนจากนานาชาติสูงขึ้น

ทั้งนี้ NIA ตั้งเป้าไว้ว่าภายใน 5 ปี (2566 – 2570) จะสามารถสร้างมูลค่าลงทุนธุรกิจนวัตกรรมในไทยได้ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเน้นรูปแบบการร่วมลงทุน ซึ่งมีตัวอย่างจากสตาร์ทอัพไทยที่เคยได้รับการลงทุนจากอิสราเอล โดยหน้าที่หลักของ NIA ก็คือสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยไปร่วมทำโครงการกับบริษัทที่ได้รับเงินลงทุนจากสำนักงานนวัตกรรมอิสราเอล เพราะฉะนั้นจะไม่ใช่การส่งเสริมแบบเชิญมาตั้งโรงงาน แต่จะเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดการลงทุนมากกว่า”

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับอีกหลายประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่นมีความสนใจที่จะนำสตาร์ตอัพมาร่วมลงทุนด้านนวัตกรรมกับประเทศไทย โดยในวาระครบรอบ 50 ปี ญี่ปุ่น – อาเซียน NIA จะไปเยือนญี่ปุ่นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของสตาร์ทอัพและองค์กรให้มากขึ้น สำหรับสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะมีการจัดงาน Start Up and Innovation Week ที่กรุงปารีส ซึ่งจะมีบริษัทขนาดใหญ่ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจากหลายประเทศเข้าร่วมแสดงผลงาน โดยประเทศไทยจะนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอวกาศ และงานศิลปะ เป็นไฮไลท์เข้าร่วมโชว์ภายใต้กรอบความร่วมมือไทย – ฝรั่งเศส ทั้งนี้ NIA หวังว่าจะช่วยให้กลุ่มสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ และนักลงทุนที่มีความเข้มแข็งเข้ามาทำงานภายใต้ระบบนิเวศนวัตกรรมของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ดร.พันธุ์อาจ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

บลูบิค ผนึก BE8 รุกเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมจับตลาด Net Zero

NIA จับมือพันธมิตร ร่วมลงทุนในธุรกิจทรายแมวจากมันสำปะหลัง “ไฮด์แอนด์ซีค” ขยายตลาดทาสแมว

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

AGS ร่วมกับ DIPT ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon

อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เสริมศักยภาพภาคธุรกิจให้ได้รับประโยชน์จากขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ

สปสช. จับมือกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีจัดสรรสถานพยาบาลให้ผู้มีสิทธิบัตร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จัดสรรสถานพยาบาลประจำแก่ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ยังไม่มีสถานพยาบาลประจำ 1.9 แสนคน

มาม่า โอเค เปิดตัว 2 รสชาติใหม่ ใช้ CHAT GPT ช่วยคิดไอเดียโฆษณา หวังเจาะกลุ่ม Gen Z

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดตัวมาม่า โอเค 2 รสชาติใหม่ รสหม่าล่าเนื้อ และ เห็ดทรัฟเฟิล นำ CHAT GPT ต่อยอดไอเดียจัดทำเป็นภาพยนตร์โฆษณา

โตชิบ้า ยืนยัน ข่าวขายกิจการในต่างประเทศ ไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจในไทย

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ ส่งจดหมายชี้แจง กรณีที่มีข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก เกี่ยวกับ “บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด ปิดดีล ขายกิจการมูลค่า 2 ล้านล้านเยน

SCB 10X เปิดเวที Hackathon เฟ้นหาทีมนักพัฒนา ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยบล็อกเชน

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) เปิดเวที “BANGKOK BLOCKATHON 2023” ภายใต้แนวคิด “Blockchain for the Next Billion Users”

GRAMMY x RS ตั้งบริษัทร่วมทุน เตรียมจัด 3 คอนเสิร์ตใหญ่ ก.ค.- ต.ค. นี้ เมืองทองธานี

GMM MUSIC และ RS MUSIC ประกาศจัดตั้ง กิจการร่วมค้าอะครอสเดอะยูนิเวิร์ส (Across The Universe Joint Venture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดซีรีส์คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์

AWS เชื่อมั่นตลาดคลาวด์พุ่งไม่หยุด เล็งเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดส่ง ‘Lift’ ลุย SMB

อัตราการเติบโตของคลาวด์ในประเทศไทย ปี 2023 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 30% AWS เชื่อมั่นแผนรับมือที่ดำเนินการมาต่อเนื่อง ทั้งเพิ่มคู่ค้า จัดทีมดูแลลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

Blendata เปิดบริการ Analytics as a Service ในรูปแบบ Pay Per Use

เบลนเดต้า (Blendata) เปิดตัวบริการใหม่ Analytics as a Service บริการวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจร รองรับทุกความต้องการด้าน Data Analytics ในรูปแบบการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก WeChat Pay จัดแคมเปญใหญ่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผนึก WeChat Pay ผู้ให้บริการ E-Wallet รายใหญ่จากประเทศจีน มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวก รวดเร็ว

ดีป้า จับมือพันธมิตร เปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มชุมชนคนสายเทค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท มิสเตอร์ฟ็อกซ์ จำกัด ร่วมเปิดตัว Tech Thailand

MUST READ

Airbnb เผย กรุงเทพฯ ติดอันดับ 5 เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักเดินทาง Airbnb ทั่วโลก

Airbnb เผยการเดินทางฟื้นตัวต่อเนื่องหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย จำนวนคืนของการจองที่พัก (nights booked) บน Airbnb ในประเทศไทย

Blendata เปิดบริการ Analytics as a Service ในรูปแบบ Pay Per Use

เบลนเดต้า (Blendata) เปิดตัวบริการใหม่ Analytics as a Service บริการวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจร รองรับทุกความต้องการด้าน Data Analytics ในรูปแบบการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

สปสช. ผนึกสวทช. พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพระบบบัตรทอง

สปสช. และ สวทช. ลงนามความร่วมมือศึกษา วิจัยพัฒนา และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อการให้บริการด้านสุขภาพของภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

NETA ผนึก กฟผ. เสริมความแข็งแกร่งระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของไทย

บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด จับมือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เดินหน้าสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของประเทศ

DKSH ร่วมกับ Korea Ginseng Corporation นำโสมแดง CheongKwanJang เจาะตลาดไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย

บริษัท DKSH จำกัด ลงนามความร่วมมือกับ Korea Ginseng Corporation (KGC) ผู้ผลิตโสมแดงชั้นนำระดับโลก นำแบรนด์ CheongKwanJang ผลิตภัณฑ์โสมแดง ที่มีมายาวนานกว่า 120 ปี เข้าสู่ตลาดประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น