TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business ญี่ปุ่นมั่นใจเศรษฐกิจไทยยืนยันเดินหน้าลงทุนในไทยต่อ ร้องรัฐปรับนโยบายส่งเสริม Less Carbon และอุตสาหกรรม EV

ญี่ปุ่นมั่นใจเศรษฐกิจไทยยืนยันเดินหน้าลงทุนในไทยต่อ ร้องรัฐปรับนโยบายส่งเสริม Less Carbon และอุตสาหกรรม EV

อาเซียนคือฐานการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และประเทศไทยคือฐานการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน แม้ว่าจะเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติโควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนญี่ปุ่นยังให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของเศรษฐกิจไทย 

อัทสึชิ ทาเคทานิ ประธานเจโทร สำนักงานกรุงเทพ กล่าวในงานสัมมนาออนไลน์ “Thailand Post Covid..Rain or Sunshine?” จัดโดย ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับสมาคมไทย-ญี่ปุ่น (THAI-JAPANESE Association) ว่า ประเทศไทยยังคงมีความสำคัญมากสำหรับญี่ปุ่น จากผลสำรวจของเจโทรพบว่าบริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่ (66%) ยังคงยืนยันจะขยายการลงทุนในประเทศไทย มีเพียงจำนวนน้อยเท่านั้นที่จะตัดสินใจย้ายฐานการผลิตและธุรกิจออกจากประเทศไทย 

ในทางกลับกันประเทศไทยเองมีศักยภาพและอยู่ในลำดับต้น ๆ ของประเทศที่เป็นจุดหมายของการย้ายฐานการผลิต ในมุมมมองของบริษัทญี่ปุ่นมองว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตในระดับภูมิภาคได้ รวมถึงมีศักยภาพการเป็นสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคและศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ และประเทศไทยมีโอกาสอย่างมากในอุตสาหกรรมม BCG (bio, circular green) สุขภาพ และโรโบติกส์ แต่อย่างไรก็ตามการจะทำให้โอกาสกลายเป็นจริงประเทศไทยจะต้องปรับเรื่องโครงสร้างภาษี และโครงสร้างพื้นฐานทางการขนส่งและศุลกากร 

“ประเทศไทยสำคัญสำหรับบริษัทญี่ปุ่น เราจะร่วมมือกันทำงาน ประเทศไทยมีโอกาสที่ดีมากสำหรับอนาคต ญี่ปุ่นให้คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อที่จะเติบโตไปด้วยกันในอนาคต” ทาเคทานิ กล่าว

อัทสึชิ ทาเคทานิ ประธานเจโทร สำนักงานกรุงเทพ

ด้านโนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด กล่าวในงานเดียวกันว่า สำหรับโตโยต้าแล้วประเทศไทยยังถือเป็นฐานการผลิตที่ดี แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยอาจจะฟื้นตัวช้ากว่าตลาดโลกอยู่ราว 2 ปี คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์โลกจะฟื้นตัวในปี 2565 ในขณะที่ประเทศไทยจะค่อย ๆ ฟื้นจนกลับมาเท่ากับก่อนหน้าโควิดในราวปี 2567 

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยราว 1.68 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 12% ของจีดีพี ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นราวสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจราว 1.4 ล้านล้านบาท ในแง่ของการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นลงทุนราว 250,000 ล้านบาท (ปี 2559-2563) ซึ่งโตโยต้าเองลงทุนราว 100,000 ล้านบาท และมีการจ้างงานเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ราว 850,000 คน ซึ่งหากนับรวมการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์จำมีการจ้างงานมากถึง 5.6 ล้านคน

ยามาชิตะ กล่าวว่า อุตสาหกรรมยานยนต์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทุก 100 ปี ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่แนวโน้มของยานยนต์ที่เป็นรถไฟฟ้าและรถไร้คนขับ ซึ่งโตโยต้าเองจะรักษาระดับการขยายกำลังการผลิตเพื่อขายในประเทศและเพื่อส่งออก รวมถึงจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่อนาคตใหม่ของโลกยานยนต์อย่างราบรื่น ทั้งนี้นโยบายภาครัฐมีส่วนสำคัญมากในการช่วยขับเคลื่อนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน อาทิ นโยบายทางภาษีสำหรับ xEV รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

“โตโยต้ามีสองโครงการที่ทำอยู่คือ Pattaya Decarbonized Sustainable City และ Map Ta Phut  Smart Park ซึ่งเรายืนยันว่าจะลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป” ยามาชิตะ กล่าว

โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด

ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า บีโอไอมุ่งเน้นสร้างแรงจูงใจในการลงทุนเพื่อเพิ่มการลงทุนใหม่และการขยายการลงทุนสำหรับบริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนในไทยอยู่แล้ว นอกจากเรื่องแรงจูงใจทางภาษีแล้วบีโอไอจะมีบทบาทมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการลงทุน อาทิ การเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาเพื่อตอบโจทย์การขาดแคลนแรงงาน ทำการเชื่องโยง talent ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค

อย่างไรก็ดี หลังผ่านพ้นโควิดประเทศไทยจะต้องเจอความท้าทายใหญ่ คือ การขาดแคลนแรงงาน จากอัตราการเกิดที่น้อยลง ดนุชา อพิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่เติบโตจากอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการแบบดั้งเดิมสู่การอุตสาหกรรมที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย ซึ่งการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการใช้หุ่นยนต์จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานได้ นอกจากนี้ จะต้องมีการอัพสกิลของแรงงานให้มีทักษะและความสามารถที่มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ซึ่งตรงนี้จะสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้มากขึ้น

ดนุชา กล่าวว่า ในภาคอุตสาหกรรมหลักจะต้องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพ ได้แก่ ภาคการเกษตรจะต้องเป็น smart farming เพื่อเพิ่มทั้งประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและคุณภาพของสินค้าเกษตร ภาคการท่องเที่ยวจะต้องปรับจากการเน้นนักท่องเที่ยวเชิงปริมาณสู่เชิงคุณภาพ ภาคยานยนต์ต้องอัพเกรดสู่อุตสาหกรรม EV รวมถึงโรงงานการผลิตแบตเตอรี่และสถานีชาร์จไฟ ภาคการแพทย์และสุขภาพ จะต้องส่งเสริมการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงยาและวัคซีน ภาคการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไทยเป็นฐานการผลิตใหญ่จะต้องยกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม EV และจะต้องขยายศักยภาพเหล่านี้ไปยังทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อสร้างงานสร้างเศรษฐกิจรวมถึงเป็นการสร้างจุดแข็งให้ประเทศไทย รวมถึงจะต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเรื่องความยั่งยืน 

อย่างไรก็ดี เพื่อให้ประเทศไทยไปถึงจุดที่ตั้งเป้าไว้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงในหลายจุด โดยเฉพาะเรื่องนโยบายและกระบวนการทำงานของภาครัฐ จะต้องมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับปรุงกระบวนการทำงานของภาครัฐเพื่อให้เอื้อและส่งเสริมการลงทุนมากขึ้น

“หลังโควิดเศรษฐกิจไทยมีโอกาสที่ดี แต่จำเป็นต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมเก่าสู่อุตสาหกรรมใหม่ทั้งอุตสาหกรรมดิจิทัล EV smart electonics และเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งเรากำลังทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จะเน้นเรื่องการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ขยายศักยภาพการส่งออก และขยายตลาดมากขึ้น” ดนุชา กล่าว 

โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า

ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจ กล่าวเสริมว่า เพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ รัฐบาลวางแผนจะผ่อนคลายกฎระเบียบภาครัฐเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve Industries) เช่น กฎระเบียบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานเพื่อดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศ โดยหลักการในการปฏิรูปกฎหมายมี 3 ประการด้วยกัน คือ ความถูกต้อง ความจำเป็น และการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ

คาซูยะ นาชิดะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวยืนยันว่า ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทญี่ปุ่นในภูมิภาคเอเชียนตะวันออกเฉียงในปี 2563 การลงทุนโดยรวมของบริษัทญี่ปุ่นในไทยมีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นมากกว่า 30% ของการลงทุนจากต่างชาติ (FDI) 

“เราคาดหวังในสองเรื่องคือการเป็นพันธมิตรและร่วมมือกันพัฒนา กับการสร้างความแข็งแกร่งในความร่วมมือในอุตสาหกรรมเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน” นาชิตะ กล่าว

ทั้งนี้ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วในไตรมาส 3 ตอนนี้คือจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ 9 เดือนแรกของปี 2564 ส่งออกขยายตัว 15.5% รัฐบาลมีนโยบายและโครงการที่จะดึงดูดและเพิ่มการลงทุนด้วยแรงจูงใจทั้งในมิติของภาคอุตสาหกรรม อาทิ EV คลาวด์ ดิจิทัล พลังงานสะอาด และขนส่งสาธารณะ และในมิติของพื้นที่ทั้ง EEC ภูมิภาค และในกรุงเทพฯ (สำหรับเป็นสำนักงานใหญ่) 

กสิกรไทย ปักธงเวียดนามขยายเครือข่าย มุ่งสู่การเป็นธนาคารแห่งภูมิภาคด้วยกลยุทธ์ดิจิทัลแบงกิ้ง

กสิกรไทย ชี้จุดเปลี่ยนเกมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ส่งไทย เป็น Medical Hub

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

LINE MAN ทุ่มงบ 1 แสน หนุน #เราต้องรอด มอบโค้ดส่วนลดค่าส่งยาให้ผู้ป่วย Home Isolation

LINE MAN ทุ่มงบหนุน โครงการ #เราต้องรอด ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด–19 สายพันธุ์โอมิครอน มอบโค้ดส่วนลดค่าขนส่งยารักษา มูลค่ารวมกว่า 1 แสนบาท ในการเรียกใช้บริการไรเดอร์จาก LINE MAN เพื่อจัดส่งยาถึงบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวอาการไม่รุนแรง ที่ทำการแยกกักตัวรักษาที่บ้านหรือ Home Isolation

ชาวบ้านบ่นหมูแพง… ผู้แบงก์ชาติว่าเสถียรภาพราคายังโอเค

การรับรู้ถึงปัญหาปากท้องหรือค่าครองชีพ ระหว่างชาวบ้านที่อยู่ปลาย ๆ ทางของระบบเศรษฐกิจกับแบงก์ชาติซึ่งมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจที่อยู่ต้นทางมักต่างมุมกันเสมอ ช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ชาวบ้านบ่นเรื่องข้าวของในตลาดที่แพงขึ้นพร้อม ๆ กันทั้งประเทศ โดยเฉพาะราคาเนื้อหมูที่ราคาไต่ระดับขึ้นต่อเนื่อง มาตั้งแต่กลางปีที่แล้วจากประมาณ 150 บาทต่อกิโลกรัม มาอยู่ที่ 200-240 บาทต่อกิโลกกรัม ในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ราคาครั้งแรกในรอบ 10 ปี ที่ชาวบ้านยากจะยอมรับ ด้วยเหตุนี้หมูแพงจึงเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่ในครัวไปจนถึงทำเนียบรัฐบาล

จริงหรือไม่? คริปโทฯ (Cryptocurrency) ใช้พลังงานสูง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เพราะเหตุใด Cryptocurrency ถึงใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ส่งผลกระทบให้โลกร้อนจนนักสิ่งแวดล้อมต้องออกมาเตือน เราหาคำตอบของเรื่องนี้มาให้แล้ว ไปติดตามกันได้เลย

ก.พลังงาน เตรียมจัดงาน Future Mobility Asia 2022 ปูทางไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในเอเชีย

งานนิทรรศการครั้งแรกที่จัดแสดงแนวคิด นวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชันด้านยานยนต์แห่งอนาคตได้อย่างครอบคลุม

“ซิปโซ่” เอสเอ็มอีกับนวัตกรรมข้าวต้ม Ready to Eat เข้าถึงลูกค้าขายผ่านร้านเซเว่นฯ

ชูจุดขายใช้นวัตกรรม ช่วยคงความหอมและคุณประโยชน์ทางโภชนาการ

เสือลำบาก “เศรษฐกิจแย่-การเมืองยุ่ง”

ขณะที่เรากำลังเผชิญภาวะราคาสินค้าหลายๆตัวขยับเพิ่มสูงขึ้นพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกพุ่งกระฉูด

MG เปิดเกมรุก สร้างระบบนิเวศ EV ครบวงจร พร้อมดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทัดเทียมตลาดโลก

เอ็มจี ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำสัญชาติจีนเปิดเกมรุกเตรียมสร้างระบบนิเวศรองรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ไทยแบบครบวงจร ไล่เรียงตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แบตเตอร์รี ไปจนถึงปลายน้ำ

แอร์บัส – NTT DOCOMO – SKY Perfect JSAT ร่วมกันศึกษาบริการการเชื่อมต่อไร้สายทั่วโลกบนอวกาศ

ความร่วมมือในการเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการร่วมใช้งานบริการเชื่อมต่อจากเทคโนโลยี High-Altitude Platform Stations (HAPS) แห่งอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเชื่อมต่อไร้สายบนอวกาศในอนาคต

วีโร่ ลงนามปฏิญญา Clean Creatives

ประกาศจุดยืนร่วมต่อต้านการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเชื้อเพลิงฟอสซิล

Amazon Global Selling หนุน SME ไทยโตตลาดโลก

งานประชุม Amazon Global Selling Thailand Seller Conference ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ของ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ผ่านไปด้วยความสำเร็จ โดยมี SME ไทยกว่า 5,000 รายให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน

MUST READ

เอ็มจี พร้อมรุกตลาด “อีวี” เต็มสูบ เดินหน้าสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า

เอ็มจีในประเทศไทย ตั้งเป้าผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก้าวสู่ยุคใหม่ พร้อมรุกตลาด “อีวี” เต็มสูบ เดินหน้าสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem)

KIAT คว้าขนส่ง LNG จาก PTTOR 270 ลบ. ลงทุนรถบรรทุกใหม่ เพิ่มจำนวนรถอีกกว่า 20%

บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) เซ็นสัญญางานขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวกับ PTTOR

MG เปิดเกมรุก สร้างระบบนิเวศ EV ครบวงจร พร้อมดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทัดเทียมตลาดโลก

เอ็มจี ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำสัญชาติจีนเปิดเกมรุกเตรียมสร้างระบบนิเวศรองรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ไทยแบบครบวงจร ไล่เรียงตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แบตเตอร์รี ไปจนถึงปลายน้ำ

เมตาเวิร์ส และ NFT ขุมทรัพย์แหล่งใหม่จากโลกเสมือนสู่โลกจริง

loomberg Intelligence ระบุว่าจะมีมูลค่าตลาดทั่วโลกเพิ่มเป็น 800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2567 จากมูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 2563

เอสซีจี เดินหน้ากลยุทธ์ ESG ส่งแคมเปญ ‘คุณเลือกเพื่อโลกได้’

ชวนคนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกสินค้าและบริการที่มีฉลาก ‘SCG Green Choice’ เพื่ออนาคตของโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า พร้อมเตรียมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด ‘คิดก่อนซื้อ’ กระตุ้นผู้บริโภคร่วมรักษ์โลก
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น