TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business ญี่ปุ่นมั่นใจเศรษฐกิจไทยยืนยันเดินหน้าลงทุนในไทยต่อ ร้องรัฐปรับนโยบายส่งเสริม Less Carbon และอุตสาหกรรม EV

ญี่ปุ่นมั่นใจเศรษฐกิจไทยยืนยันเดินหน้าลงทุนในไทยต่อ ร้องรัฐปรับนโยบายส่งเสริม Less Carbon และอุตสาหกรรม EV

อาเซียนคือฐานการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และประเทศไทยคือฐานการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน แม้ว่าจะเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติโควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนญี่ปุ่นยังให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของเศรษฐกิจไทย 

อัทสึชิ ทาเคทานิ ประธานเจโทร สำนักงานกรุงเทพ กล่าวในงานสัมมนาออนไลน์ “Thailand Post Covid..Rain or Sunshine?” จัดโดย ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับสมาคมไทย-ญี่ปุ่น (THAI-JAPANESE Association) ว่า ประเทศไทยยังคงมีความสำคัญมากสำหรับญี่ปุ่น จากผลสำรวจของเจโทรพบว่าบริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่ (66%) ยังคงยืนยันจะขยายการลงทุนในประเทศไทย มีเพียงจำนวนน้อยเท่านั้นที่จะตัดสินใจย้ายฐานการผลิตและธุรกิจออกจากประเทศไทย 

ในทางกลับกันประเทศไทยเองมีศักยภาพและอยู่ในลำดับต้น ๆ ของประเทศที่เป็นจุดหมายของการย้ายฐานการผลิต ในมุมมมองของบริษัทญี่ปุ่นมองว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตในระดับภูมิภาคได้ รวมถึงมีศักยภาพการเป็นสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคและศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ และประเทศไทยมีโอกาสอย่างมากในอุตสาหกรรมม BCG (bio, circular green) สุขภาพ และโรโบติกส์ แต่อย่างไรก็ตามการจะทำให้โอกาสกลายเป็นจริงประเทศไทยจะต้องปรับเรื่องโครงสร้างภาษี และโครงสร้างพื้นฐานทางการขนส่งและศุลกากร 

“ประเทศไทยสำคัญสำหรับบริษัทญี่ปุ่น เราจะร่วมมือกันทำงาน ประเทศไทยมีโอกาสที่ดีมากสำหรับอนาคต ญี่ปุ่นให้คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อที่จะเติบโตไปด้วยกันในอนาคต” ทาเคทานิ กล่าว

อัทสึชิ ทาเคทานิ ประธานเจโทร สำนักงานกรุงเทพ

ด้านโนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด กล่าวในงานเดียวกันว่า สำหรับโตโยต้าแล้วประเทศไทยยังถือเป็นฐานการผลิตที่ดี แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยอาจจะฟื้นตัวช้ากว่าตลาดโลกอยู่ราว 2 ปี คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์โลกจะฟื้นตัวในปี 2565 ในขณะที่ประเทศไทยจะค่อย ๆ ฟื้นจนกลับมาเท่ากับก่อนหน้าโควิดในราวปี 2567 

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยราว 1.68 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 12% ของจีดีพี ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นราวสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจราว 1.4 ล้านล้านบาท ในแง่ของการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นลงทุนราว 250,000 ล้านบาท (ปี 2559-2563) ซึ่งโตโยต้าเองลงทุนราว 100,000 ล้านบาท และมีการจ้างงานเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ราว 850,000 คน ซึ่งหากนับรวมการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์จำมีการจ้างงานมากถึง 5.6 ล้านคน

ยามาชิตะ กล่าวว่า อุตสาหกรรมยานยนต์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทุก 100 ปี ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่แนวโน้มของยานยนต์ที่เป็นรถไฟฟ้าและรถไร้คนขับ ซึ่งโตโยต้าเองจะรักษาระดับการขยายกำลังการผลิตเพื่อขายในประเทศและเพื่อส่งออก รวมถึงจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่อนาคตใหม่ของโลกยานยนต์อย่างราบรื่น ทั้งนี้นโยบายภาครัฐมีส่วนสำคัญมากในการช่วยขับเคลื่อนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน อาทิ นโยบายทางภาษีสำหรับ xEV รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

“โตโยต้ามีสองโครงการที่ทำอยู่คือ Pattaya Decarbonized Sustainable City และ Map Ta Phut  Smart Park ซึ่งเรายืนยันว่าจะลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป” ยามาชิตะ กล่าว

โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด

ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า บีโอไอมุ่งเน้นสร้างแรงจูงใจในการลงทุนเพื่อเพิ่มการลงทุนใหม่และการขยายการลงทุนสำหรับบริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนในไทยอยู่แล้ว นอกจากเรื่องแรงจูงใจทางภาษีแล้วบีโอไอจะมีบทบาทมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการลงทุน อาทิ การเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาเพื่อตอบโจทย์การขาดแคลนแรงงาน ทำการเชื่องโยง talent ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค

อย่างไรก็ดี หลังผ่านพ้นโควิดประเทศไทยจะต้องเจอความท้าทายใหญ่ คือ การขาดแคลนแรงงาน จากอัตราการเกิดที่น้อยลง ดนุชา อพิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่เติบโตจากอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการแบบดั้งเดิมสู่การอุตสาหกรรมที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย ซึ่งการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการใช้หุ่นยนต์จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานได้ นอกจากนี้ จะต้องมีการอัพสกิลของแรงงานให้มีทักษะและความสามารถที่มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ซึ่งตรงนี้จะสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้มากขึ้น

ดนุชา กล่าวว่า ในภาคอุตสาหกรรมหลักจะต้องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพ ได้แก่ ภาคการเกษตรจะต้องเป็น smart farming เพื่อเพิ่มทั้งประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและคุณภาพของสินค้าเกษตร ภาคการท่องเที่ยวจะต้องปรับจากการเน้นนักท่องเที่ยวเชิงปริมาณสู่เชิงคุณภาพ ภาคยานยนต์ต้องอัพเกรดสู่อุตสาหกรรม EV รวมถึงโรงงานการผลิตแบตเตอรี่และสถานีชาร์จไฟ ภาคการแพทย์และสุขภาพ จะต้องส่งเสริมการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงยาและวัคซีน ภาคการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไทยเป็นฐานการผลิตใหญ่จะต้องยกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม EV และจะต้องขยายศักยภาพเหล่านี้ไปยังทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อสร้างงานสร้างเศรษฐกิจรวมถึงเป็นการสร้างจุดแข็งให้ประเทศไทย รวมถึงจะต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเรื่องความยั่งยืน 

อย่างไรก็ดี เพื่อให้ประเทศไทยไปถึงจุดที่ตั้งเป้าไว้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงในหลายจุด โดยเฉพาะเรื่องนโยบายและกระบวนการทำงานของภาครัฐ จะต้องมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับปรุงกระบวนการทำงานของภาครัฐเพื่อให้เอื้อและส่งเสริมการลงทุนมากขึ้น

“หลังโควิดเศรษฐกิจไทยมีโอกาสที่ดี แต่จำเป็นต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมเก่าสู่อุตสาหกรรมใหม่ทั้งอุตสาหกรรมดิจิทัล EV smart electonics และเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งเรากำลังทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จะเน้นเรื่องการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ขยายศักยภาพการส่งออก และขยายตลาดมากขึ้น” ดนุชา กล่าว 

โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า

ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจ กล่าวเสริมว่า เพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ รัฐบาลวางแผนจะผ่อนคลายกฎระเบียบภาครัฐเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve Industries) เช่น กฎระเบียบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานเพื่อดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศ โดยหลักการในการปฏิรูปกฎหมายมี 3 ประการด้วยกัน คือ ความถูกต้อง ความจำเป็น และการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ

คาซูยะ นาชิดะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวยืนยันว่า ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทญี่ปุ่นในภูมิภาคเอเชียนตะวันออกเฉียงในปี 2563 การลงทุนโดยรวมของบริษัทญี่ปุ่นในไทยมีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นมากกว่า 30% ของการลงทุนจากต่างชาติ (FDI) 

“เราคาดหวังในสองเรื่องคือการเป็นพันธมิตรและร่วมมือกันพัฒนา กับการสร้างความแข็งแกร่งในความร่วมมือในอุตสาหกรรมเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน” นาชิตะ กล่าว

ทั้งนี้ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วในไตรมาส 3 ตอนนี้คือจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ 9 เดือนแรกของปี 2564 ส่งออกขยายตัว 15.5% รัฐบาลมีนโยบายและโครงการที่จะดึงดูดและเพิ่มการลงทุนด้วยแรงจูงใจทั้งในมิติของภาคอุตสาหกรรม อาทิ EV คลาวด์ ดิจิทัล พลังงานสะอาด และขนส่งสาธารณะ และในมิติของพื้นที่ทั้ง EEC ภูมิภาค และในกรุงเทพฯ (สำหรับเป็นสำนักงานใหญ่) 

กสิกรไทย ปักธงเวียดนามขยายเครือข่าย มุ่งสู่การเป็นธนาคารแห่งภูมิภาคด้วยกลยุทธ์ดิจิทัลแบงกิ้ง

กสิกรไทย ชี้จุดเปลี่ยนเกมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ส่งไทย เป็น Medical Hub

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เริ่มแล้ว ‘มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี’ 13 – 21 ส.ค. อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เริ่มแล้ว “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 สิงหาคม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

มรรค 8 CSR: ทางสายกิจการ

ตั้งแต่ที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หรือ CSR หลังจากที่ได้ร่วมก่อตั้งสถาบันไทยพัฒน์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2544 และได้ริเริ่มเครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย (Thai CSR Network)

ก้าวต่อไปของ nt ใต้บังเหียน “สรรพชัยย์ หุวะนันทน์” พลิกโฉมองค์กรสู่ “คนกลาง” อุตสาหกรรมดิจิทัล

ntมีจุดยืนหลัก คือ การเป็นรัฐวิสาหกิจที่ "เป็นกลาง" ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้ และเป็นแกนหลักในการสนับสนุนหน่วยงานรัฐขับเคลื่อนภารกิจด้านดิจิทัลแบบครบวงจร

ไทยพาณิชย์ จับมือ โอมาคาเสะ คาร์ ยกระดับสินเชื่อรถยนต์มือสองผ่านแอป

ไทยพาณิชย์ จับมือ โอมาคาเสะ คาร์ ผู้ให้บริการซื้อ-ขายรถมือสองชั้นนำ พลิกโฉมการบริการสินเชื่อรถยนต์มือสองออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน OMAKASE CAR AUCTION

คนละครึ่ง-โควิด ดันไทยเข้าสู่ดิจิทัลเร็วและแรง Google เตรียมเปิด Cloud Region รองรับศักยภาพของไทย

Google เตรียมเปิด Cloud Region รองรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ในกลุ่มธนาคาร โทรคมนาคม สาธารณสุข และบริการสาธารณะ

แรบบิท แคร์ ระดมทุน Series C จาก Winter Capital และ VGI PCL

แรบบิท แคร์ (Rabbit Care) ผู้นำโบรกเกอร์ประกันภัย และบริการทางด้านการเงินออนไลน์ของประเทศไทย ประกาศการระดมทุนระดับ Series C โดย Winter Capital และ VGI PCL เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจ

คลาวด์ มาร์เก็ตเพลส เพิ่มโอกาส เสิร์ฟซอฟต์แวร์ ป้อนตลาดทั่วโลก

คลาวด์ มาร์เก็ตเพลส ตลาดที่นำผู้ขายและผู้ซื้อ SaaS มาพบกัน กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการซื้อขายซอฟต์แวร์ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น จากการที่บริษัท SaaS จะเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อระดับองค์กรจำนวนมาก เพิ่มโอกาสการซื้อขายมูลค่ามหาศาลจากทั่วโลก

รำลึกถึง “โขนพระราชทาน” กว่าทศวรรษแห่งการฟื้นศาสตร์และศิลป์ของแผ่นดิน

12 สิงหาคม ปีนี้เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดให้มีงานนิทรรศการ "โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม พ.ศ.2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสสำคัญนี้

กสทช. ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เปิดตัว ระบบวัดเรตติ้งข้ามแพลตฟอร์ม ที่แรกในอาเซียน

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) เปิดตัวระบบวัดเรตติ้งข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-Platform Ratings) ที่แรกในอาเซียน

Bitkub โชว์ความสำเร็จ ‘กระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล’ มีผู้ใช้งานทะลุ 1 ล้านราย

Bitkub Chain เผย นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินงานกระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Bitkub NEXT) มาแล้วเป็นเวลากว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 ปัจจุบันมียอดผู้ใช้งาน 1 ล้านรายเป็นที่เรียบร้อย

MUST READ

เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา ฉลองปรากฏการณ์กาแฟพรีเมียม ในโมเมนต์สุดพิเศษกับ แจ็คสัน หวัง

วิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์ล่ อินโดไชน่า นำทีมสร้างปรากฏการณ์ที่สุดของโมเมนต์แห่งการดื่มด่ำกาแฟระดับพรีเมียมครั้งแรกในไทย ด้วยการเปิดตัวศิลปินระดับโลก แจ็คสัน หวัง ในฐานะแบรนด์ แอมบาสเดอร์

ก้าวต่อไปของ nt ใต้บังเหียน “สรรพชัยย์ หุวะนันทน์” พลิกโฉมองค์กรสู่ “คนกลาง” อุตสาหกรรมดิจิทัล

ntมีจุดยืนหลัก คือ การเป็นรัฐวิสาหกิจที่ "เป็นกลาง" ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้ และเป็นแกนหลักในการสนับสนุนหน่วยงานรัฐขับเคลื่อนภารกิจด้านดิจิทัลแบบครบวงจร

Google เปิดตัว Cloud Region แห่งแรกในไทย

Google Cloud ประกาศเตรียมดำเนินการสร้าง Cloud Region เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อรองรับความต้องการระบบคลาวด์ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและทั่วโลก

เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ ‘สมาคมสตาร์ทอัพไทย’ มุ่งปั้นสตาร์ตอัพ เปลี่ยนประเทศจากผู้เสพเป็นผู้สร้าง

กุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยกลายร่างจากการเป็นเพียงประเทศผู้ใช้เทคโนโลยีลำดับต้น ๆ ของโลก สู่การเป็นประเทศผู้สร้างเทคโนโลยีระดับโลก ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ก็คือ สตาร์ตอัพ

เปลี่ยนเมืองให้น่าอยู่ด้วย แพลตฟอร์ม “ทราฟฟี่ ฟองดูว์”

น้ำไม่ไหล ไฟดับ ขยะล้น ถนนทรุด และอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นปัญหาพื้นฐานที่ทุกเมืองต้องเจอ ทำอย่างไรที่เราทุกคนจะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนเมืองให้น่าอยู่กว่าเดิม แพลตฟอร์ม “ทราฟฟี่ฟองดูว์”
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น