TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology เชลล์ มอบรางวัลชนะเลิศแก่ทีมเยาวชนไทย ในการแข่งออกแบบเมืองแห่งอนาคต

เชลล์ มอบรางวัลชนะเลิศแก่ทีมเยาวชนไทย ในการแข่งออกแบบเมืองแห่งอนาคต

ท่ามกลางความพยายามปรับตัวเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตสู่ความปกติใหม่หรือ New Normal ของผู้คนทั่วโลก ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 หนึ่งในความท้าทายของผู้คน ย่อมหนีไม่พ้นสถานการณ์ของ “อนาคต” หลากหลายรูปแบบที่ยากจะคาดการณ์จากบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

การมองไปยังอนาคตเพื่อหาทางออกแบบนโยบายหรือมาตรการเพื่อรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ จำเป็นที่จะต้องจำลองสถานการณ์อนาคตจากพื้นฐานของสถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งการออกแบบเมืองแห่งอนาคตและการดำเนินชีวิตในแบบที่ยังคาดการณ์ได้ยาก จึงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านทางด้าน “พลังงาน” ที่สัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของผู้คน

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่ เชลล์ได้จัดการแข่งขันแบบจำลองสถานการณ์ “Imagine the Future Scenarios Competition 2021” ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 26 สิงหาคม 2564  ในโครงการมีทีมตัวแทนเยาวชนจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 277 ทีม โดยเป็นการเข้าร่วมการแข่งขันแบบ virtual ภายใต้หัวข้อ “MORE AND CLEANER ENERGY IN AN ASIA PACIFIC OR MIDDLE EASTERN CITY – HOW WILL RESIDENTS LIVE, WORK AND PLAY?” เน้นรูปแบบสร้างการมีส่วนร่วมและเตรียมความพร้อมเยาวชน สู่การเปลี่ยนผ่านไปยังอนาคตที่ให้ความสำคัญกับพลังงานที่สะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจำลองสถานการณ์ของเมืองผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า SHELL SCENARIOS เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เป็นไปได้ในอนาคต บนพื้นฐานการให้ความสำคัญกับพลังงานที่ยั่งยืน ตลอดจนความท้าทายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เยาวชนจากประเทศต่าง ๆ ได้ผ่านการคัดเลือกในระดับประเทศ และเข้านำเสนอความคิดเห็นและมุมมองเกี่ยวกับเมืองในอนาคต ตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้คนในระดับภูมิภาคนี้

ปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์ขอแสดงความยินดีกับทีมเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมือง ขณะที่ตอบรับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่ทุกคนเผชิญทั้งในปัจจุบันและอนาคต เชลล์ ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อ Powering Progress อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน สำหรับการสานต่อเจตนารมณ์ Trusted Partner for Better Life พันธมิตรที่ไว้วางใจได้ โครงการประกวดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนและเปิดเวทีให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตในแบบที่คนรุ่นใหม่จิตนาการและทำให้เกิดขึ้นร่วมกันได้ ผมเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะร่วมมือกันพัฒนาเมืองแห่งอนาคตและสร้างเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดต่อไป

สำหรับตัวแทนทีมเยาวชนไทย ผมมีความภูมิใจและหวังว่าน้อง ๆ จะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนมิตรภาพในระดับภูมิภาคนี้ ไปต่อยอดทางความคิดและส่งต่อพลังงานที่สร้างสรรค์ของพวกเขา เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและดียิ่งขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือของทุกคนในสังคม”

ด้านทีม Global Minds ตัวแทนประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกในทีม 5 คน ประกอบด้วย นัชชา ยงพิพัฒน์วงศ์ จาก University of Oxford คณิน ตั้งชาติสิริ จาก University of Illinois at Urbana Champaign อยุช โคการ์ จาก University of British Columbia ชนารดี ลีลาแม้นเทพ จาก Carnegie Mellon University และ แครี่ เหล่าฤกษ์อุทัย จาก University of British Columbia เปิดเผยความรู้สึกหลังคว้ารางวัลชนะเลิศว่า “พวกเราภูมิใจและดีใจที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ เพราะการแข่งขัน IMAGINE THE FUTURE เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีค่าสำหรับพวกเรา ทำให้เราตระหนักว่ายังต้องเรียนรู้อีกมากเกี่ยวกับตัวเองและโลกรอบตัว ได้ขยายมุมมองที่แตกต่างออกไปเพื่ออนาคต รวมทั้งการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้คนรอบตัวเรา เนื่องจากเรากำลังเข้าสู่โลกที่ถูกทำให้กลายเป็นดิจิทัลมากขึ้น และจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายภายในไม่กี่ทศวรรษนี้

ตลอดระยะเวลาของการแข่งขัน เราได้รับการสนับสนุนจากเชลล์แห่งประเทศไทยอย่างมาก โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากณิชา ถิรทิตสกุล คุณจาวิกรณ์ ฉันทนะสุขศิลป์ และ พี่ ๆ โค้ชจากเชลล์ที่มอบคำแนะนำด้านต่างๆ รวมถึงโอกาสในการได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ คุณ Ignatius Lim จากเชลล์แห่งประเทศสิงคโปร์ และ ดร. Non-A. จากDEPA และวิทยากรรับเชิญท่านอื่น ๆ ซึ่งช่วยพัฒนากระบวนการคิด และการจำลองสถานการณ์อย่างถูกต้อง และครอบคลุม ผ่านการตีโจทย์ต่าง ๆ รวมถึงการได้ทำโปรเจกต์ การเรียนรู้การใช้เครื่องมือการทำ scenarios เพื่อวางรูปแบบอนาคตของเมืองในอนาคตที่ต้องการเห็น เราจึงสามารถเติมเต็มศักยภาพของตนเองได้ ทุกกระบวนการการทำงานของพวกเราในการแข่งขันครั้งนี้ ทำให้เห็นภาพอนาคตที่เป็นไปได้ในแบบต่าง ๆ เราได้เห็นภาพของโลกที่เราอยากใช้ชีวิตอยู่ และเราคือคนที่จะลงมือสร้างอนาคตนั้น อนาคตที่สดใสและยั่งยืน”

ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนงานสื่อสารองค์กร และประธานจัดการแข่งขัน ITF Thailand กล่าวถึงมุมมองเกี่ยวกับการจำลองสถานการณ์อนาคตกับการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ตลอดระยะเวลาการจัดการแข่งขัน ITF มีหลายประเด็นที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีประชากรโลกเพิ่มขึ้นอีกกว่า75% ภายในปี 2050 

นอกจากนี้ เมืองใหญ่มักถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางการค้า การเมือง สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ๆ นั่นหมายความว่าหากคาดหวังถึงเมืองที่มีความปลอดภัย ความหลากหลายและการยอมรับ พลังงานที่สะอาดขึ้น การรณรงค์ลดปริมาณก๊าซคาร์บอน ยังมีความท้าทายที่เราจำต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ที่ต้องตระหนักให้มากคือ ‘NOW’ เวลา ณ ปัจจุบันซึ่งสำคัญมากกว่าครั้งไหน ๆ ในการทำให้ทุกคนร่วมกันจินตนาการถึงอนาคตและทบทวนว่าเราจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเมืองของเราได้อย่างไร เชลล์ได้มีโอกาสร่วมงานกับภาคส่วนต่าง ๆ ในหลายเมืองเพื่อร่วมกัน Powering Progress สร้างสรรค์แนวทางในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนร่วมกัน

“นี่ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้สำเร็จในช่วงเวลาเดียวเพียงลำพัง ศักยภาพของผู้คน ทุกรุ่น จากเจนเนอเรชันสู่เจนเนอเรชัน ล้วนมีบทบาทสำคัญในการออกแบบเมืองและสร้างอนาคต เราสามารถเริ่มจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขับเคลื่อนสู่พลังงานที่สะอาดขึ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคนในการบรรลุเป้าหมายไปด้วยกัน ท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณน้อง ๆ เยาวชนทุกทีมจากประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน Imagine the Future Thailand และขอแสดงความยินดีกับ Global Minds ตัวแทนประเทศไทยและแชมป์ ITF เอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางอีกครั้ง”

ทีม Global Minds ได้นำเสนอแบบจำลองสถานการณ์เมือง “ฮ่องกง” แห่งอนาคต โดยคาดการณ์ถึงความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคตที่ฮ่องกงจะต้องเผชิญหน้าในปี ค.ศ. 2050ด้วยการฉายภาพอนาคต 2 รูปแบบภายใต้เงื่อนไขการปกครองที่ต่างกัน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออนาคตของฮ่องกง คือ อำนาจการปกครองของจีนต่อฮ่องกง ซึ่งแกนหลักที่นำมาใช้ คือ การเมืองการปกครองและการจัดการระบบภาษี

โดยวิเคราะห์และนำเสนอใน 2 รูปแบบ คือ 1. “มังกรยุคใหม่” (Modern Dragon) คือฮ่องกงภายใต้การปกครองของจีนอย่างเต็มรูปแบบ เป็นเมืองที่มีอัตราภาษีสูง เป็นรัฐสวัสดิการที่แข็งแกร่ง มีการอุดหนุนโครงการการศึกษา STEM และร่วมกับ Shenzhen กลายเป็นฮับของเทคโนโลยี และ 2. “เหยี่ยวตาบอด” (Blind Falcon) คือฮ่องกงที่มีการปกครองแบบ 1 ประเทศ 2 ระบบ มีอัตราภาษีสูง มีระดับสวัสดิการต่ำ มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและความไม่เท่าเทียมกัน อาจร่วมมือกับ Shenzhen บางด้าน แต่ค่อนข้างจำกัด และจะล้าหลังเมืองอื่น ๆ ของจีนในแง่ของเทคโนโลยี

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ทีม American University Cairoประเทศอียิปต์ที่จำลองสถานการณ์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ณ เมืองอเล็กซานเดรียในพ.ศ. 2593และ Nanyang Technological University จากสิงคโปร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นำเสนอแบบจำลอง Sang Kancil vs Buto Ijo

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

น่าห่วงเศรษฐกิจไทย … “บนแข็ง ล่างอ่อน”

อนาคตของเศรษฐกิจและการเงินไทยในระยะข้างหน้าจำเป็นต้องเติบโตแบบ Inclusive หรือ "ทั่วถึงมากกว่าเดิม" เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีความเหลื่อมล้ำสูงและไม่สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

เปิด 3 ประสบการณ์ทำงานจริงเจ็บจริง กับ WEDO Young Talent 2021

จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 700 คน ผ่านเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกแบบ non-stop 24 ชั่วโมง เข้าเป็น 50 คนสุดท้ายที่มีคุณสมบัติของ talent ยุคใหม่ในนิยามของ WEDO

ผลลัพธ์เกินคาด… WEDO Young Talent Program 2021 ค้นหา Talent ยุคใหม่ด้วยวิธีใหม่

WEDO Young Talent คือโครงการที่มองหา talent ยุคใหม่ ที่ไม่ใช่แค่ความเก่ง แต่ต้องมีความดูดี ตั้งแต่ชุดความคิดดี ชุดทักษะดี และความร่วมมือและผลงานดี

“ดีป้า” เปิดตัว depa Game Accelerator Program Batch 2

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย อินโฟเฟด และ การีน่า เปิดตัวโครงการ depa Game Accelerator Program Batch 2

5 คำทำนายไซเบอร์ซิเคียวริตี้ปี 2565

5 คำทำนายไซเบอร์ซิเคียวริตี้ปี 2565

5 ทีมผู้ชนะในโครงการ “Banpu Champions for Change” รุ่นที่ 10

โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 10 “Banpu Champions for Change” (BC4C #10) โดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

หัวเว่ย เปิด HUAWEI Heath Lab ที่ใหญ่ที่สุด ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป เผยโฉม HUAWEI Health Lab ศูนย์รวมการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และสมาร์ทดีไวซ์เกี่ยวกับสุขภาพแห่งใหญ่ที่สุดอย่างเป็นทางการ ณ ทะเลสาปซงชาน เมืองตงกวน ประเทศจีน

แอสตร้าเซนเนก้า จับมือ สยามไบโอไซเอนซ์ เปิดเบื้องหลังโรงงานผลิตวัคซีนโควิด-19 ในไทยครั้งแรก

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับเป็นวิกฤติด้านสุขภาพครั้งใหญ่ที่สุด และแอสตร้าเซนเนก้า คือหนึ่งในผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 รายใหญ่รายหนึ่งของโลก ที่มีฐานการผลิตในหลายภูมิภาคและหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย

“จันทนารักษ์ ถือแก้ว” กับเป้าหมายเล็ก ๆ ที่ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทย

“ยุ้ย" จันทนารักษ์ ถือแก้ว กับบทบาทการขับเคลื่อนการศึกษาไทยผ่าน tech startup ภายใต้ Disrupt Technology Venture & StormBreaker Venture

เอ็มจี ส่ง MG Cyberster รถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ มางาน มอเตอร์ เอ็กซ์โป

เอ็มจี ผู้บุกเบิกรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ในประเทศไทย นำรถยนต์ต้นแบบแห่งอนาคต รถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้า 100% “MG Cyberster”

MUST READ

อาร์เอส กรุ๊ป เปิดตัวแบรนด์ ‘Lifemate’ ลุยตลาดสัตว์เลี้ยง

บริษัทอาร์เอสจำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอสกรุ๊ป พร้อมแล้วสำหรับการเข้าสู่ธุรกิจสัตว์เลี้ยง เปิดตัวแบรนด์ Lifemate (ไลฟ์เมต)

ซิลลิค ฟาร์มา เร่งกระจายวัคซีนโมเดอร์น่า 1 ล้านโด๊ส ให้คนไทย

ซิลลิค ฟาร์มา ประกาศสนับสนุนการจัดเก็บและขนส่งวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า ที่ได้รับการบริจาคมาจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ล้านโด๊ส โดยไม่คิดค่าบริการ

“ดีป้า” เปิดตัว depa Game Accelerator Program Batch 2

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย อินโฟเฟด และ การีน่า เปิดตัวโครงการ depa Game Accelerator Program Batch 2

TCP คว้า ‘ซาดิโอ มาเน่’ ร่วมทีมสปอนเซอร์ ฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่

TCP ผู้ผลิต ‘สปอนเซอร์’ เครื่องดื่มสปอร์ตดริ้งค์อันดับหนึ่ง คว้า ซาดิโอ มาเน่ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่

ดีลอยท์ชี้การโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการที่องค์กรปรับสู่ดิจิทัล

72% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่า องค์กรของตนเผชิญเหตุละเมิดทางไซเบอร์ หนึ่งถึงสิบครั้งในช่วงปีที่ผ่านมาแม้จะมีความเสี่ยง
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น