TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life Sea (ประเทศไทย) เร่งผลักดันโครงการฝ่าวิกฤติโควิด-19 ระลอกใหม่

Sea (ประเทศไทย) เร่งผลักดันโครงการฝ่าวิกฤติโควิด-19 ระลอกใหม่

Sea (ประเทศไทย) ตอกย้ำพันธกิจการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวก ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้บริโภค และเสริมศักยภาพธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยโครงการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยมุ่งสนับสนุน 2 ฟันเฟืองหลักในการระงับการแพร่ระบาด ได้แก่ 1.) การทำงานด้านสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ทั้งผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยเด็ก 2.) การอำนวยความสะดวกให้ผู้คนอยู่บ้านเพื่อลดเสี่ยงภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้

มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า “นอกจากการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดี สะดวกสบาย และปลอดภัยในทุก ๆ วัน ผ่านการดำเนินงานของธุรกิจในเครือแล้ว Sea (ประเทศไทย) เล็งเห็นว่าการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงอย่างกะทันหัน ส่งผลกระทบให้เกิดช่องว่างในการปรับตัวทั้งด้านสาธารณสุขและการส่งเสริมให้ผู้คนปรับตัวเพื่อหารายได้ จากช่องทางใหม่ ๆ ได้ ในวันที่พวกเขาต้องอยู่บ้านเพื่อช่วยชาติลดเสี่ยงเป็นเวลานาน

-แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ชี้ ผลกระทบโควิด แนะใช้ 3R รีบูตทักษะยุคดิจิทัล
-DITP คุมเข้ม ส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งไทย ปลอดเชื้อโควิด-19

โดยกลุ่มที่เรามองว่ามีความเปราะบางหรือต้องการการสนับสนุนอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ทีมบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นด่านหน้าในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 และรับความเสี่ยงในการติดเชื้อไว้มากที่สุด กลุ่มผู้ป่วย COVID-19 รวมถึงผู้ป่วยเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากสมาชิกคนอื่นภายในครอบครัวและไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามได้ กลุ่ม SMEs ท้องถิ่น และกลุ่ม Hidden Entrepreneurs เช่น กลุ่มคนที่เคยมีงานประจำ แม่บ้าน และนักเรียน-นักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งอาจพบปัญหาในการปรับตัวเมื่อผู้ว่าจ้างเผชิญหน้ากับวิกฤตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานลดลงเป็นอย่างมาก”

แนวทางสนับสนุนสังคมไทยร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-19 ระลอกใหม่ของ Sea (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ มีดังนี้

1.) เร่งสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มปลอดภัยในการทำงานให้บุคลากรในพื้นที่เสี่ยง

·โครงการ Garena Stronger Together สมทบทุนรวม 1.2 ล้านบาทแก่มูลนิธิรามาธิบดี พร้อมสร้างการตระหนักรู้ในสังคมผ่านกิจกรรม Gamers for Doctors ชวนเกมเมอร์ สตรีมเมอร์สระดับแนวหน้าของประเทศไทย และคนรุ่นใหม่ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในสถานการณ์ตึงเครียด พร้อมกระตุ้นการสนับสนุนจากระดับบุคคล ไม่ว่าจะเป็นด้านการขานรับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องหรือการสมทบทุนต่าง ๆ

·โครงการ Shopee Together ส่งมอบรถตู้แพทย์สนามฉุกเฉินจำนวน 1 คัน ให้แก่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19 และทีมแพทย์สนามอย่างทันท่วงทีและปลอดภัย โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อกับโรงพยาบาลปลายทาง พร้อมระบบนำทางด้วย GPS ที่มีนวัตกรรมการแจ้งเตือนอัจฉริยะ เพื่อขนส่งผู้ป่วยและทีมแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ

·การสนับสนุนเงินจำนวน 1.5 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลเด็ก เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและรักษาผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งเป็นเด็ก เนื่องด้วยผู้ป่วยเด็กไม่สามารถรับการรักษาร่วมกับผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ใหญ่และไม่สามารถรับการรักษาในโรงพยาบาลสนามได้ทำให้โรงพยาบาลเด็กเป็นศูนย์กลางรับดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีผู้ป่วยเด็กเข้ารับการรักษาตัวมากที่สุดในปัจจุบัน

2.) มุ่งถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทำธรุกิจบนอีคอมเมิร์ซ การตลาดออนไลน์ รวมไปถึงทักษะด้านดิจิทัลต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ท้องถิ่น และกลุ่ม Hidden Entrepreneur เข่น กลุ่มคนที่เคยมีงานประจำ แม่บ้าน และนักเรียน-นักศึกษา สามารถสร้างกระแสรายได้ใหม่ ๆ ได้

·Shopee Together นำความเชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซส่งเสริม SMEs และสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดใหม่ ๆ ในประเทศ ผ่านแคมเปญ‘เที่ยวทิพย์ ช้อปของดีของทั่วไทย’ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทั่วไทยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยต่างภูมิภาค เพื่อทดแทนการขาดรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย      

·ขยายผลโปรแกรมการสอนยอดนิยมอย่าง Shopee Bootcamp และ Shopee e-Learning อย่างต่อเนื่องสู่ 2 หลักสูตร ได้แก่“E-commerce 101” ซึ่งมุ่งพัฒนาทักษะด้านการทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มดิจิทัลให้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษาซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการช่วยยกระดับเศรษฐกิจไทยในอนาคต และ“Shopee Bootcamp Trainers” ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของ ”ตัวกลาง” หรือ “เทรนเนอร์” ที่มีบทบาทในการต่อยอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในแต่ละชุมชน โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับทวีคูณ พร้อมกันนั้นยังเปิดให้บุคคลทั่วไปเรียนวิชาอีคอมเมิร์ซได้ฟรีบนเว็บไซต์ Shopee Bootcamp https://shopeebootcamp.com/

3.) การเตรียมความพร้อมด้านสินค้าอุปโภค-บริโภค ให้พร้อมต่อความต้องการของผู้บริโภคในช่วง “From Home” พร้อมมอบดีลส่วนลดเพื่อแบ่งเบาภาระผู้บริโภค

· Shopee Together ส่งแคมเปญ “ช้อปอยู่บ้าน อุ่นใจ” #ShopeeFromHome ซึ่งมาพร้อมสินค้าที่จำเป็นครอบคลุมทุกหมวดหมู่บน Shopee Mall ตลอดจนการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้บริโภค ด้วยการจัดโปรโมชั่น การแจกโค้ดส่งฟรีขั้นต่ำ 0 บาท, โค้ดรับเงินคืน 10%, Shopee Coins, โค้ดรับเงินคืน 12% เมื่อชำระเงินผ่าน ShopeePay

“สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2564 ยิ่งตอกย้ำถึงความสำคัญที่ Sea (ประเทศไทย) จะต้องเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “Digital Nation” ตามวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง โดยมองว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะยังมีผลกระทบ ที่สร้าง ‘ความเปลี่ยนแปลง’ ในการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจในระยะยาวอย่างแน่นอน เนื่องด้วยพฤติกรรมการใช้จ่าย การชำระเงิน การรับเงินสนับสนุนต่าง ๆ การให้คุณค่ากับธุรกิจหรือโซลูชั่นเทคโนโลยีไร้สัมผัส (Touchless) เป็นต้น และทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลหรือการนำดาต้ามาปรับใช้จะยิ่งมีความสำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น ในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องเศรษฐกิจและสาธารณสุขที่ต้องเร่งจัดการ แต่ยังมีเรื่องการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้ขานรับต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะคงอยู่อย่างถาวร ไม่เพียงในประเทศไทย แต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก” มณีรัตน์ กล่าวเสริม

STAY CONNECTED

6,557แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

กว่าจะมาเป็นเสื้อแจ็คเก็ต โรบินฮู้ดไรเดอร์

บนท้องถนนจะเห็นเสื้อแจ็คเก็ตของฟู้ดเดลีเสรี่สีสันสดใสแตกต่างหลากหลายกันไป และเร็ว ๆ นี้ จะมีอีกเสื้ออีกสีเหลื่อนท้องถนนกรุงเทพฯ เมื่อ "โรบินฮู้ด" แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวรี่ของคนไทยประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มไรเดอร์อย่างเป็นทางการแล้ว

ต่อเวลา ‘ช้อป เรียก ยิ้ม’ จากดีแทค เน็ตทำกิน อาหารจากผู้ประกอบการหน้าใหม่

ดีแทค เน็ตทำกิน แนะนำสินค้าใหม่ ให้ทุกคนมาร่วม “ช้อป เรียก ยิ้ม” ตามแบบชีวิตวิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็กดช้อปได้ชิม โดยดีแทคขอแนะนำสินค้าประเภทอาหารที่คัดสรรมาจากแหล่งผลิตทั่วฟ้าเมืองไทย

เดอะมอลล์ ผนึก 6 ฟู้ดเดลิเวอรี่ อร่อยถึงบ้านสมาชิก M Card

M Card โดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ผนึกกำลัง 6 พันธมิตรฟู้ดเดลิเวอรี่ชั้นนำ ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหาร ขนกองทัพไรเดอร์พร้อมเสิร์ฟของอร่อยให้สายกินถึงหน้าบ้าน

ชาร์ป รุกตลาด B2B ส่ง ‘พลาสม่าคลัสเตอร์’ เพิ่มความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

ชาร์ป เปิดตัวนวัตกรรมฟอกอากาศ 'พลาสม่าคลัสเตอร์' สำหรับภาคธุรกิจ B2B เพื่อยกระดับมาตรฐานอากาศสะอาดสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการพื้นที่สาธารณะ

เอ็มเทค เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยี ‘เลี้ยงปลาหนาแน่นระบบน้ำไหลเวียนอัตโนมัติ’

ประเทศไทยมีสถิติการส่งออกสัตว์น้ำเป็นอาหารมากกว่าปีละร้อยล้านบาท แต่การทำประมงกลับยังไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงสำหรับคนไทย เพราะชาวประมงส่วนใหญ่ยังทำประมงโดยพึ่งพิงแหล่งน้ำธรรมชาติ

“หนี้ทางเทคนิค” เป็นหนึ่งในภัยคุกคามใหญ่สุด ต่อการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต

OutSystems รายงานว่า 69% ของผู้นำด้านไอทีระบุว่าหนี้ทางเทคนิคจัดเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร ตามที่ระบุในรายงานล่าสุด "The Growing Threat of Technical Debt"

Pastel บุกตลาด Personal Care ส่ง คลิปหอมติดแมสก์ ครั้งแรกในไทย

X8 หรือ มัลติพลาย บาย เอท บุกตลาด Personal Care มุ่งสร้าง Consumer Trend จับประเด็นจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

คิว ไบโอซายน์ ชี้ตลาดกลุ่มคัดกรองโควิดมีแนวโน้มเติบโต

บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แนะนำ "COVID-19Solution" ( โควิด-19 โซลูชัน) นวัตกรรมทางการแพทย์

Nutanix และ HP Enterprise นำไฮบริด-มัลติคลาวด์ มาใช้กับบริการใหม่ Database as a Service

Nutanix และ HP Enterprise นำไฮบริด-มัลติคลาวด์ มาใช้กับบริการใหม่ Database as a Service

ไมโครซอฟท์ แนะโมเดลประเมินความพร้อม Zero Trust

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย มุ่งสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในโลกไซเบอร์ แนะแนวทางให้ทุกองค์กรวางรากฐานและมาตรการที่ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีจากอาชญากรคอมพิวเตอร์ ผ่านการพัฒนา "Zero Trust Maturity Model"

MUST READ

ดีป้า หนุนเอกชน ขยายโอกาสสู่ตะวันออกกลาง ในงาน World Expo 2020 Dubai

ดีป้า จัดประชุมออนไลน์ CEO Virtual Arabic Coffee Talk เพื่อเชิญชวนหน่วยงานภาคเอกชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน World Expo 2020 Dubai

แฟลช กรุ๊ป เปิดตัว แฟลช ฟูลฟิลล์เม้นท์ คลังสินค้าเทคโนโลยีครบวงจร ขยายสู่ SEA

แฟลช ฟูลฟิลล์เม้นท์ (Flash Fulfillment) ภายใต้การบริหารของ แฟลช กรุ๊ป ( Flash Group)เปิดตัวบริการคลังสินค้าเทคโนโลยีแบบครบวงจร ชูจุดแข็งด้วยระบบซอฟท์แวร์ WMS และ SCM ที่พัฒนาขึ้นเอง

บำรุงราษฎร์ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ รวมถึงประชาชนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

‘GMM GRAMMY’ จับมือ ‘JOOX’ สานต่อ Original Content บุกต่างประเทศ

นับเป็นปรากฏการณ์ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องระหว่าง 2 พันธมิตรชั้นนำอย่าง 'GMM GRAMMY' และ 'JOOX' ล่าสุดเดินหน้าสานต่อความร่วมมือครั้งใหม่ เปิดตัว JOOX ORIGINAL โปรเจกต์พิเศษเพื่อฉลองครอบรอบ 5 ปี JOOX

พฤกษา เปิดพลัมคอนโด สุขุมวิท 62 คอนโดใหม่ใกล้รถไฟฟ้า ราคาไม่ถึง 2 ล้าน

พฤกษา จะเปิดขาย “พลัมคอนโดสุขุมวิท 62” เดือนมิถุนายน 2564 นี้ มูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท พัฒนาเป็นคอนโดมิเนียม Low Rise อยู่ในซอยสุขุมวิท 62
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น