TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology ซิสโก้เผย พนักงานองค์กรใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน เพิ่มความเสี่ยงต่อการทำงานแบบไฮบริด

ซิสโก้เผย พนักงานองค์กรใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน เพิ่มความเสี่ยงต่อการทำงานแบบไฮบริด

แม้ว่าการทำงานแบบไฮบริดช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้จากทุกที่ และช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แต่การที่พนักงานใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มการทำงาน กลับเพิ่มปัญหาด้านความปลอดภัยให้แก่องค์กรในไทย ตามที่ระบุไว้ในผลการศึกษาด้านซีเคียวริตี้ฉบับล่าสุดของซิสโก้

ผู้ตอบแบบสอบถามในไทยกว่า 9 ใน 10 (92%) ระบุว่า พนักงานของตนใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อล็อกอินเข้าสู่แพลตฟอร์มการทำงาน และราว 68% ระบุว่า พนักงานใช้เวลามากกว่า 10% ต่อวันในการทำงานจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน

ผู้บริหารฝ่ายระบบรักษาความปลอดภัยตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว โดยผู้ตอบแบบสอบถามในไทย 94% กล่าวว่า การล็อกอินผ่านระบบรีโมทสำหรับการทำงานแบบไฮบริดทำให้มีความเป็นไปได้เพิ่มมากขึ้นที่จะเกิดเหตุการณ์ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้

สถานการณ์นี้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อพนักงานล็อกอินเข้าสู่ระบบการทำงานจากหลาย ๆ เครือข่าย เช่น ที่บ้าน ร้านกาแฟใกล้บ้าน และแม้กระทั่งซูเปอร์มาร์เก็ต  ผู้ตอบแบบสอบถามในไทยประมาณ 91% กล่าวว่า พนักงานของตนใช้อย่างน้อย 2 เครือข่ายสำหรับการล็อกอินเข้าทำงาน ขณะที่ 28% ระบุว่า พนักงานของตนใช้มากกว่า 5 เครือข่าย

รายงานที่มีชื่อว่า “My Location, My Device: Hybrid work’s new cybersecurity challenge” สำรวจความคิดเห็นของบุคลากรฝ่ายรักษาความปลอดภัย 6,700 คน จาก 27 ประเทศ รวมถึงบุคลากรฝ่ายรักษาความปลอดภัย 150 คนจากประเทศไทย รายงานดังกล่าวมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับข้อกังวลใจต่าง ๆ ของบุคลากรฝ่ายรักษาความปลอดภัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนและเครือข่ายที่อาจไม่ปลอดภัยเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มการทำงาน รวมถึงความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมดังกล่าว

ฮวน ฮวด คู ผู้อำนวยการฝ่ายไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของซิสโก้ ประจำภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “การทำงานแบบไฮบริดกลายเป็นวิถีปฏิบัติที่พบเห็นได้ทั่วไป โดยบริษัทต่าง ๆ อนุญาตให้พนักงานทำงานได้จากทุกที่ แม้ว่าการทำงานรูปแบบดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย แต่ขณะเดียวกันก็นำไปสู่ปัญหาท้าทายใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เพราะแฮกเกอร์จะสามารถพุ่งเป้าโจมตีพนักงานที่อยู่นอกขอบเขตเครือข่ายองค์กร  

ดังนั้น เพื่อที่จะทำให้การทำงานแบบไฮบริดประสบผลสำเร็จในระยะยาว องค์กรจำเป็นต้องเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องธุรกิจของตน รวมถึงการสร้างระบบตรวจสอบเครือข่าย ผู้ใช้งาน อุปกรณ์ปลายทาง และแอปพลิเคชัน เพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าใช้งานระบบ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกดังกล่าวเพื่อตรวจจับภัยคุกคาม รวมทั้งใช้ข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับภัยคุกคามเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นภายในเครือข่ายองค์กรหรือในระบบคลาวด์”

การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนก่อให้เกิดเลเยอร์ใหม่ของปัญหาท้าทายสำหรับบุคลากรฝ่ายรักษาความปลอดภัย โดยจะต้องรับมือกับความยุ่งยากซับซ้อนในสภาพแวดล้อมด้านภัยคุกคามในปัจจุบัน  

ผู้ตอบแบบสอบถามในไทยกว่า 6 ใน 10 ระบุว่า ตนเองเคยพบเจอเหตุการณ์ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และการโจมตี 3 แบบที่พบเจอมากที่สุดได้แก่ มัลแวร์ การโจมตีแบบ Denial of Service (DoS) และการรั่วไหลของข้อมูล

ในบรรดาองค์กรที่พบเจอเหตุการณ์ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ 86% ระบุว่า กรณีดังกล่าวสร้างความเสียหายให้แก่องค์กรอย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์ ขณะที่ 50% ระบุมูลค่าความเสียหายอย่างน้อย 500,000 ดอลลาร์

นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังพบว่า 89% ของผู้บริหารฝ่ายรักษาความปลอดภัยในไทยระบุว่า เหตุการณ์ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ธุรกิจของตนหยุดชะงักใน 12-24 เดือนข้างหน้า แต่ข่าวดีก็คือ ผู้บริหารเหล่านี้กำลังดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อปกป้ององค์กรให้รอดพ้นจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ขณะที่องค์กรต่างๆ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงปัญหาท้าทายที่เกิดขึ้น 93% ของผู้บริหารฝ่ายรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยคาดว่าองค์กรของตนจะเพิ่มงบประมาณด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้กว่า 10% ในปีหน้า และเกือบทั้งหมด (98%) คาดหมายว่าจะมีการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานไอทีภายในช่วง 12-24 เดือนข้างหน้า

ทวีวัฒน์ จันทรเสโน กรรมการผู้จัดการ ซิสโก้ ประเทศไทยและเมียนมาร์ กล่าวว่า “ในโลกของ Digital-first ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อระบบไอทีแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน การดำเนินงาน องค์กร และซัพพลายเชนอีกด้วย  เนื่องจากการทำงานแบบไฮบริดจะยังคงอยู่ต่อไป ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต่างๆ ของไทยจะต้องทบทวนกลยุทธ์โดยรวมทางด้านไอทีและการรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับทุกส่วนของธุรกิจ ตั้งแต่เครือข่ายไปจนถึงอุปกรณ์ปลายทางและระบบคลาวด์  แนวทาง 5 ด้านของซิสโก้ในการสร้างความยืดหยุ่นด้านความปลอดภัยจะช่วยให้องค์กรต่างๆ ในไทยมีระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกันก็มอบความยืดหยุ่นและทางเลือกให้กับพนักงานในการทำงานและเชื่อมต่อได้จากทุกที่”

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ เปิดตัว PAN-OS 11.0 NOVA ช่วยองค์กรพร้อมรับมือปัญหาภัยคุกคามซีโรเดย์

AIS เดินหน้าขยาย METAVERSE พาคนไทยสร้างตัวตนบน “อวตาร์ ปาร์ค” พร้อมแสดงโชว์ แฟนมีต แบบ INTERACTIVE ครั้งแรกในไทย

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

โตชิบ้า ยืนยัน ข่าวขายกิจการในต่างประเทศ ไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจในไทย

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ ส่งจดหมายชี้แจง กรณีที่มีข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก เกี่ยวกับ “บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด ปิดดีล ขายกิจการมูลค่า 2 ล้านล้านเยน

SCB 10X เปิดเวที Hackathon เฟ้นหาทีมนักพัฒนา ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยบล็อกเชน

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) เปิดเวที “BANGKOK BLOCKATHON 2023” ภายใต้แนวคิด “Blockchain for the Next Billion Users”

GRAMMY x RS ตั้งบริษัทร่วมทุน เตรียมจัด 3 คอนเสิร์ตใหญ่ ก.ค.- ต.ค. นี้ เมืองทองธานี

GMM MUSIC และ RS MUSIC ประกาศจัดตั้ง กิจการร่วมค้าอะครอสเดอะยูนิเวิร์ส (Across The Universe Joint Venture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดซีรีส์คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์

Blendata เปิดบริการ Analytics as a Service ในรูปแบบ Pay Per Use

เบลนเดต้า (Blendata) เปิดตัวบริการใหม่ Analytics as a Service บริการวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจร รองรับทุกความต้องการด้าน Data Analytics ในรูปแบบการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก WeChat Pay จัดแคมเปญใหญ่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผนึก WeChat Pay ผู้ให้บริการ E-Wallet รายใหญ่จากประเทศจีน มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวก รวดเร็ว

ดีป้า จับมือพันธมิตร เปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มชุมชนคนสายเทค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท มิสเตอร์ฟ็อกซ์ จำกัด ร่วมเปิดตัว Tech Thailand

ธ.กรุงเทพ – AIS เปิดตัวบัตรเดบิต “Be1st Digital AIS POINTS” ยิ่งใช้ ยิ่งได้พ๊อยส์

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ AIS เปิดตัว Be1st Digital AIS POINTS บัตรเดบิตที่จะมาพลิกโฉมประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ของลูกค้า ด้วยสิทธิพิเศษจากคะแนนสะสมของ AIS

กสิกรไทย x ธนาคารแมสเปี้ยน เปิดตัว QRIS – QR Code Payment

ธนาคารกสิกรไทยเปิดตัวบริการ QRIS ระบบชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าของธนาคารแมสเปี้ยนเป็นบริการแรก หลังเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นรวมเป็น 67.5%

CP LAND แต่งตั้ง กีรติ ศตะสุข นั่งเก้าอี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND ประกาศแต่งตั้ง กีรติ ศตะสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ (CSO) ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

บาร์บีคิวพลาซ่า เปิดตัว น้ำจิ้มสูตรไลท์ ลดโซเดียม ลดน้ำตาล เอาใจคนรักสุขภาพ

บาร์บีคิวพลาซ่า ปล่อยน้ำจิ้มสูตรใหม่! น้ำจิ้มบาร์บีคิวสูตรไลท์ หลังจากพัฒนาสูตรมากกว่า 2 ปี หวังตีตลาดผู้บริโภคสายสุขภาพ โดยปรับลดสัดส่วนปริมาณเกลือโซเดียมลงมากกว่า 53%

MUST READ

Harbour.Space University เปิดตัวทุน ป.ตรี และ ป.โท Women in Tech

Harbour.Space University ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท Women in Tech ส่วนหนึ่งของแคมเปญ #EmbraceEquity

‘ยูจีน แคสเปอร์สกี้’ เน้นความสำคัญของ ‘Cyber Immunity’ ในการประชุมสกมช.

แคสเปอร์สกี้ (Kaspersky) บริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ตัดสินใจปฏิวัติสิ่งต่าง ๆ ด้วยการหาวิธีพัฒนาระบบไอทีด้วยการป้องกันตั้งแต่กำเนิด นั่นคือ “Cyber Immunity” หรือ ภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์

เหลียวหลังแลหน้า Swedish Model บทเรียนการจัดการป่าอย่างยั่งยืนจากสวีเดน “ตัดไม้ แต่ได้ป่า”

สวีเดน คือ ประเทศแห่งการส่งออกไม้เศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก มูลค่ารวมกว่า 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ด้วยการใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ (Forestry Act) ถ้าตัดต้นไม้หนึ่งต้น ต้องปลูกเพิ่มอย่างน้อยสามต้น เป็นที่มาของวลีที่ว่า ตัดไม้ แต่ได้ป่า

ดีป้า จับมือพันธมิตร เปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มชุมชนคนสายเทค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท มิสเตอร์ฟ็อกซ์ จำกัด ร่วมเปิดตัว Tech Thailand

ESG Meter: มาตรวัดความยั่งยืนของกิจการไทย

จากตัวเลขการสำรวจของออพิมัส ที่ปรึกษาด้านการจัดการลงทุนในตลาดทุนทั่วโลก ระบุว่า การพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในกระบวนการลงทุนได้กลายเป็นกระแสหลัก (Mainstream)
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น