TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology วิศวะมหิดล-จันวาณิชย์ วิจัยและพัฒนาระบบการแพทย์อัจฉริยะ

วิศวะมหิดล-จันวาณิชย์ วิจัยและพัฒนาระบบการแพทย์อัจฉริยะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ในโครงการวิจัยและพัฒนาระบบนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์อัจฉริยะ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ การวิจัย การผลิตนวัตกรรม และการพัฒนาบุคลากร สร้างสรรค์ทักษะด้านระบบเทคโนโลยีการแพทย์อัจฉริยะร่วมกัน

พร้อมทั้งร่วมศึกษาวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งผ่านข้อมูลทางการแพทย์ และดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการอื่น ๆ กับองค์กรของรัฐและเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ได้ทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้เป็นการร่วมมือครั้งสำคัญในโครงการวิจัยและพัฒนาระบบนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์อัจฉริยะ ระยะ 5 ปี เพื่อพัฒนาโครงข่ายและเครือข่ายการพัฒนาสาธารณสุขดิจิทัลของประเทศไทยในยคเทคโนโลยี 5G ท่ามกลางความท้าทายและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 ซึ่งระบบจะเชื่อมต่อและส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย คุณภาพความแม่นยำของงานรักษาพยาบาล/ฟื้นฟู และลดต้นทุนด้านเวลา ภาระงานของบุคลากรแพทย์และค่าใช้จ่ายของรพ.

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้

1. สนับสนุนและร่วมผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพและการแพทย์ของประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ

2. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

3. สนับสนุนคณาจารย์และนักวิจัยให้สามารถทำการค้นคว้าในโครงการวิจัยได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

4. ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสารสนเทศการแพทย์อัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้า ในบริการสุขภาพและการแพทย์ดิจิทัล

ธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีประวัติศาสตร์การก่อตั้งมากว่า 100 ปีด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ความร่วมมือกับคณะวิศวะมหิดล จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมเฮลท์แคร์ของประเทศไทยให้ตอบโจทย์เฮลท์แคร์ยุคดิจิทัล

ในปัจจุบันรูปแบบของการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสมผสานการใช้องค์ความรู้ในหลากหลายศาสตร์ ประกอบด้วยความสามารถของคน Data และ เทคโนโลยี บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง Infrastructure เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีและเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและบริการเฮลท์แคร์

ในความร่วมมือครั้งนี้ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด จะมีบทบาทดังนี้

1.) ศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.) ศึกษาวิจัยแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ

3.) ศึกษาวิจัยและพัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

4.) สนับสนุนด้านสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.เคอิตา โอโน่ ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม (Innogineer) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพบว่า 5 ปัจจัย ที่ทำให้ Digital Healthcare เติบโตในหลายประเทศ คือ

1.) สังคมมีประชากรสูงวัยมากขึ้น (Ageing Population)

2.) การสนับสนุนนโยบายทางการเมืองที่ส่งผ่านทาง WHO หรือ UN ใน Sustainable Goal Development (SDG) เป้าหมายการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมี 97 ข้อนั้น ใน 3 ข้อ จะเป็นเรื่องเฮลแคร์ เป็นจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับพัฒนาสุขภาพของประเทศทั่วโลกให้ก้าวหน้าดีขึ้น

3.) Accountable Care Organization (ACO) ระบบเฮลแคร์ในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทย จะดูแลบริหารจัดการโดยส่วนกลางจากรัฐบาล บุคลากรแพทย์และ รพ.จะต้องแบกรับภารกิจหนักและปัญหาในส่วนนี้ จะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์มากขึ้นและต้นทุนลดลง

4.) สร้างระบบดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรมีความสำคัญยิ่ง มิใช่เพียงดูแลกันเป็นครั้งๆ เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องของคนๆเดียวแต่เป็นเรื่องของชุมชนส่วนรวมและประเทศด้วย

5.) เทรนด์การรักษาจากโรงพยาบาลให้กระจายตัว โดยการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยนอกสถานที่ แบบ Ambulatory Care ผู้ป่วยอยู่บ้านมากขึ้น ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ว่าจะทำอย่างไรถึงเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุนมากขึ้น เช่น ประหยัดเวลา ค่าเดินทาง ลดขั้นตอนการรักษาพยาบาลและติดตามผลทำได้รวดเร็ว 

ในอนาคตปี 2025 เราจะเริ่มเห็น Healthcare เติบโตปีละกว่า 8% ซึ่งจะเป็นตลาด Digital Healthcare โดยเฉพาะสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศไทยด้วย

STAY CONNECTED

6,557แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

กว่าจะมาเป็นเสื้อแจ็คเก็ต โรบินฮู้ดไรเดอร์

บนท้องถนนจะเห็นเสื้อแจ็คเก็ตของฟู้ดเดลีเสรี่สีสันสดใสแตกต่างหลากหลายกันไป และเร็ว ๆ นี้ จะมีอีกเสื้ออีกสีเหลื่อนท้องถนนกรุงเทพฯ เมื่อ "โรบินฮู้ด" แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวรี่ของคนไทยประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มไรเดอร์อย่างเป็นทางการแล้ว

ต่อเวลา ‘ช้อป เรียก ยิ้ม’ จากดีแทค เน็ตทำกิน อาหารจากผู้ประกอบการหน้าใหม่

ดีแทค เน็ตทำกิน แนะนำสินค้าใหม่ ให้ทุกคนมาร่วม “ช้อป เรียก ยิ้ม” ตามแบบชีวิตวิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็กดช้อปได้ชิม โดยดีแทคขอแนะนำสินค้าประเภทอาหารที่คัดสรรมาจากแหล่งผลิตทั่วฟ้าเมืองไทย

เดอะมอลล์ ผนึก 6 ฟู้ดเดลิเวอรี่ อร่อยถึงบ้านสมาชิก M Card

M Card โดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ผนึกกำลัง 6 พันธมิตรฟู้ดเดลิเวอรี่ชั้นนำ ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหาร ขนกองทัพไรเดอร์พร้อมเสิร์ฟของอร่อยให้สายกินถึงหน้าบ้าน

ชาร์ป รุกตลาด B2B ส่ง ‘พลาสม่าคลัสเตอร์’ เพิ่มความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

ชาร์ป เปิดตัวนวัตกรรมฟอกอากาศ 'พลาสม่าคลัสเตอร์' สำหรับภาคธุรกิจ B2B เพื่อยกระดับมาตรฐานอากาศสะอาดสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการพื้นที่สาธารณะ

เอ็มเทค เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยี ‘เลี้ยงปลาหนาแน่นระบบน้ำไหลเวียนอัตโนมัติ’

ประเทศไทยมีสถิติการส่งออกสัตว์น้ำเป็นอาหารมากกว่าปีละร้อยล้านบาท แต่การทำประมงกลับยังไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงสำหรับคนไทย เพราะชาวประมงส่วนใหญ่ยังทำประมงโดยพึ่งพิงแหล่งน้ำธรรมชาติ

“หนี้ทางเทคนิค” เป็นหนึ่งในภัยคุกคามใหญ่สุด ต่อการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต

OutSystems รายงานว่า 69% ของผู้นำด้านไอทีระบุว่าหนี้ทางเทคนิคจัดเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร ตามที่ระบุในรายงานล่าสุด "The Growing Threat of Technical Debt"

Pastel บุกตลาด Personal Care ส่ง คลิปหอมติดแมสก์ ครั้งแรกในไทย

X8 หรือ มัลติพลาย บาย เอท บุกตลาด Personal Care มุ่งสร้าง Consumer Trend จับประเด็นจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

คิว ไบโอซายน์ ชี้ตลาดกลุ่มคัดกรองโควิดมีแนวโน้มเติบโต

บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แนะนำ "COVID-19Solution" ( โควิด-19 โซลูชัน) นวัตกรรมทางการแพทย์

Nutanix และ HP Enterprise นำไฮบริด-มัลติคลาวด์ มาใช้กับบริการใหม่ Database as a Service

Nutanix และ HP Enterprise นำไฮบริด-มัลติคลาวด์ มาใช้กับบริการใหม่ Database as a Service

ไมโครซอฟท์ แนะโมเดลประเมินความพร้อม Zero Trust

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย มุ่งสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในโลกไซเบอร์ แนะแนวทางให้ทุกองค์กรวางรากฐานและมาตรการที่ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีจากอาชญากรคอมพิวเตอร์ ผ่านการพัฒนา "Zero Trust Maturity Model"

MUST READ

ธุรกิจและเทคโนโลยีที่ยั่งยืน ของหัวเว่ยและองค์กรชั้นนำทั่วโลก

ในโลกทุกวันนี้ ภาคธุรกิจต่าง ๆ กำลังค้นหาวิธีสร้างเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงพัฒนาโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมรับโอกาสใหม่ ๆ ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากข้อตกลงที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและดูแลโลกไปพร้อมกัน

Morning Moon Village มิติใหม่ของเกมไทยเกมแรกบน Bitkub Chain

ถือว่าเป็นกระแสใหม่ที่น่าจับตามองและได้รับการตอบรับค่อนข้างดีหลังเพจ Bitkub Chain ได้ปล่อย Sneak Peak PR และ VDO Teaser ของเกม Morning Moon Village ลงบนโซเชียลมีเดีย

Media Oxygen … แรงบันดาลใจ ความรู้ เทคโนโลยี … เพื่อความยั่งยืน

Media Oxygen มาจากแรงบันดาลส่วนตัวของ “รณพงศ์ คำนวณทิพย์ “ ที่มีโอกากสทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่มามาก และค้นหาตัวเองว่าอยากจะเป็นตัวแทนบอกกล่าวให้คนตระหนักถึงควายั่งยืน

คาวาลลิโน มอเตอร์ เตรียมเผยโฉม เฟอร์รารี่ SF90 Spider

คาวาลลิโน มอเตอร์ ผู้นำเข้าเฟอร์รารี่อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เตรียมเปิดตัวที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือจินตนาการ เฟอร์รารี่ SF90 Spider (เอสเอฟ90 สไปเดอร์) สุดยอดซูเปอร์คาร์เปิดประทุนปลั๊ก-อิน ไฮบริดคันแรกของเฟอร์รารี่

จิตตะ เวลธ์ ชู Jitta Ranking – เวียดนาม คัดหุ้นหัวกะทิ เน้นลงทุนระยะยาว ผลตอบแทน 1 ปี

จิตตะเวลธ์ชูผลตอบแทน Jitta Ranking - เวียดนามย้อนหลัง 1 ปีโตเกือบ 100% สูงกว่าผลตอบแทนดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามในช่วงเวลาเดียวกันถึง 37.14% ด้วยแนวทางการคัดเลือกหุ้นหัวกะทิของเทคโนโลยี AI
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น