TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology Esri เปิด 3 เทรนด์เทคโนโลยี GIS จากงาน UC 2022 ประเทศสหรัฐอเมริกา

Esri เปิด 3 เทรนด์เทคโนโลยี GIS จากงาน UC 2022 ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมอง เผย 3 เทรนด์เทคโนโลยี GIS ที่น่าจับตามอง ทั้งบิ๊กดาต้า & เรียลไทม์ การสร้างแผนที่อัตโนมัติจากภาพถ่ายด้วยระบบประมวลผลอัจฉริยะ และการสร้างแบบจำลองเสมือนจริงในรูปแบบดิจิทัล จาก User Conference 2022 ล่าสุดที่สหรัฐอเมริกา

ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า งาน User Conference หรือ UC 2022 เป็นเวทีสัมมนาด้านเทคโนโลยี GIS ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดโดย Esri Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเร็ว ๆ นี้ มุ่งหวังจะนำเทรนด์เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ภายใต้ธีม GIS—Mapping Common Ground ซึ่งเป็นการรวมตัวผู้ของใช้งาน GIS กว่า 15,000 คนจากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก เพื่ออัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเทคโนโลยี GIS 

ภายในงานยังได้นำเสนอวิสัยทัศน์ด้านความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี GIS โดย แจ็ค เดนเจอร์มอนด์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Esri ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ย้ำถึงความสามารถของเทคโนโลยี GIS ในการแก้ปัญหาความท้าทายของโลกในปัจจุบัน ทั้งการจัดการภัยพิบัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงการทำแผนที่ ซึ่งเปรียบเสมือนภาษาพื้นฐานที่ช่วยให้แสดงรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูล เห็นมุมมองที่แตกต่าง เชื่อมโยงและสร้างความเข้าใจแบบองค์รวมอย่างครอบคลุมร่วมกัน ทั้งยังเปิดโอกาสสู่การค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างจุดร่วม สนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อจัดการกับความท้าทายที่ต่างกำลังเผชิญอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ สู่อนาคตที่ดีกว่า พร้อมจับกระแสความเปลี่ยนแปลงของความเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

 สำหรับ 3 เทรนด์เทคโนโลยี GIS ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากจากงาน UC 2022 ที่สหรัฐอเมริกา คือ

  1. Big Data & Real-time เทคโนโลยี GIS ที่จะเข้าไปเพิ่มคุณค่าและยกระดับการทำงานด้วยชุดเครื่องมือที่หลากหลายและพร้อมใช้งาน ช่วยจัดการ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่และซับซ้อนมาใช้งานได้รวดเร็ว ช่วยประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปีนี้ ArcGIS ได้พัฒนาคุณสมบัติและเพิ่มความสามารถให้มีความทันสมัย ผ่าน 2 โซลูชันที่ตอบโจทย์ด้าน Big Data โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น ArcGIS Velocity ทำงานร่วมกับ Big Data และ Real-time บน Cloud เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ หรือ IoT และจัดเก็บข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก อาทิ การแจ้งเตือนเมื่อทรัพย์สินย้ายหรือเปลี่ยนแปลง รองรับปริมาณข้อมูลตามการใช้งาน ลดขั้นตอนการติดตั้ง และต้นทุนในการบริหารจัดการระบบ และ ArcGIS GeoAnalytics โซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบ Big Data สามารถหาคำตอบหรือ Pattern จากข้อมูล Big Data รองรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Big Data หลายแหล่งภายในระบบขององค์กร ช่วยเร่งเวลาในการประมวลผล ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
  2. เทคโนโลยีการสร้างแผนที่อัตโนมัติจากภาพถ่ายด้วยระบบประมวลผลอัจฉริยะ (GeoAI & Machine Learning) แปลงข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมให้เป็นแผนที่ดิจิทัลได้โดยไม่ต้องใช้คน ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้วย Pretrained Deep Learning Model ซึ่งเป็น Model สำเร็จรูปพร้อมใช้งานบน ArcGIS Living Atlas ที่สามารถดาวน์โหลดไปวิเคราะห์และแปลงข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ ลดขั้นตอนการทำ Training Model ตั้งต้น อาทิ การหาตำแหน่งที่ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ (Solar Panel Detection) การจำแนกข้อมูลขอบเขตอาคาร (Building Footprint Extraction) การจำแนกข้อมูลถนน (Road Extraction) การจำแนกประเภทสิ่งปกคลุมดิน (Land Cover Classification) เป็นต้น
  3. เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองเสมือนจริงในรูปแบบดิจิทัล (Digital Twins) การสร้างแบบจำลองเสมือนของวัตถุทางกายภาพเพื่อให้สามารถจำลองเหตุการณ์ได้เหมือนกับวัตถุจริง เพื่อนำไปวิเคราะห์ คาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเทคโนโลยี GIS เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยสร้างและบูรณาการข้อมูลดิจิทัล และข้อมูล Sensors ต่าง ๆ มาแสดงผลในรูปแบบแผนที่ โดยสามารถสร้างแบบจำลองเมืองเพื่อช่วยบริหารจัดการเมือง Smart City ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแม้กระทั่งแบบจำลองข้อมูลด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้เป็นข้อมูล 3 มิติ ทั้งบนดินและใต้ดินเพื่อดูความเชื่อมโยงของข้อมูลได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูล BIM (Building Information Model) มาจำลองรายละเอียดของสิ่งก่อสร้างหรืออาคารต่าง ๆ ทั้งภายในและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผน และประกอบการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

จากงาน UC 2022 ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้และอัปเดตนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี GIS ทาง Esri Thailand ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หรือ Thailand User Conference 2022 (TUC 2022) ครั้งที่ 26 ภายใต้ธีม GIS—Mapping Common Ground ธีมเดียวกับงาน UC 2020 ที่สหรัฐอเมริกา เพื่อแสดงศักยภาพ แนะนำ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศและงานสำรวจอย่างครบวงจรให้กับผู้ใช้งาน GIS ในประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอและโซลูชันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเทคโนโลยีจากพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน TUC ในครั้งนี้ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในภาครัฐ เอกชน และกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท

งาน TUC 2022 จะจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 นี้ ณ โรงแรมอัศวินแกรนด์ คอนเวนชัน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.esrith.com/events/tuc2022/  ลูกค้าของ Esri Thailand สามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานโดยมีค่าใช้จ่าย 6,500 บาท ทั้งนี้ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 สิงหาคม 2565

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เจ เวนเจอร์ส ฉลองการก้าวสู่ปีที่ 140 ไปรษณีย์ไทย เปิดตัว แสตมป์ NFT แรกของอาเซียน

Sea (ประเทศไทย) ชวนวัยเรียน-วัยทำงาน-วัยเกษียณ เติมทักษะดิจิทัล กับ Sea Academy

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เอสซีจี บนเส้นทางการขับเคลื่อน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อความยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านของเอสซีจีจาก “ผู้ใช้” สู่การเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เป็นกระจกสะท้อนถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทาง ESG

เดลล์เผยผลสำรวจ องค์กรในกว่า 40 ประเทศ ตระหนัก พนักงานคือสินทรัพย์สำคัญในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

2 ปีหลังที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจต่างเร่งปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล ราวครึ่งหนึ่งของผู้นำด้านไอทีในประเทศไทย หรือ 58% (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น: 45%; ทั่วโลก: 50%) กล่าวว่า องค์กรของตนรู้ว่า จะต้องทำอย่างไรบ้างในการปฏิรูปคนทำงานสู่ระบบดิจิทัล

ดีแทค-กสทช. ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการ ให้ผู้ประสบภัย จากพายุโนรู

ดีแทคและสำนักงาน กสทช. ขอแสดงความห่วงใยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงญาติพี่น้อง และติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

Flash Express จับมือ TikTok Shop ให้บริการจัดส่งพัสดุ

Flash Express ประกาศขยายความร่วมมือกับ TikTok Shop สู่ประเทศไทยในฐานะ Regional Logistics Partner พร้อมให้บริการจัดส่งพัสดุแก่พ่อค้า แม่ค้าทุกร้านบนแพลตฟอร์ม

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ลงทุนประจำปีของ IOSCO ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2565 (World Investor Week 2022) ของ IOSCO ระหว่างวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

Flash Coffee จับมือ Flash Express เสิร์ฟกาแฟจากดอยวาวี ฉลองวันกาแฟสากล

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันกาแฟสากล (1 ตุลาคม) ในปี 2565 นี้ Flash Coffee ร่วมมือกับ Flash Express ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยนำเมล็ดกาแฟจากดอยวาวี จ.เชียงราย เสิร์ฟให้กับผู้บริโภคในทั้ง 88 สาขาของแฟลช คอฟฟี่

ไทยพาณิชย์ แนะ SME ปรับกลยุทธ์ รับเทรนด์ Healthy มาแรง

โควิด-19 คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกในหลากหลายมิติ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดำเนิน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

‘อากาศปนเปื้อนเชื้อโรค’ ภัยเงียบที่รุนแรง

ตัวเลข “68,728 คน” คือยอดคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก อากาศที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและมลพิษ ความต้องการ “อากาศสะอาด” เป็นสิ่งที่สังคมเริ่มให้ความสำคัญ

วช. – สวทช.-วท.กห. มอบนวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์แบบไร้สัมผัส แก่ รพ. ทหาร 3 เหล่าทัพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม มอบนวัตกรรม MagikTuch ระบบปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส แบบ 2 in 1

ไมโครซอฟท์ นําบริการคลาวด์ของ Microsoft Azure มาสู่ลูกค้าคนไทยด้วย Azure Arc

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันโลกกำลังขับเคลื่อนอยู่บน cloud-based economy เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของหลายประเทศล้วนตั้งอยู่บน Infrastructure สำคัญที่เรียกว่าคลาวด์ (Cloud Infrastructure)

MUST READ

สหพัฒน์ ชวนเด็กไทยติวสดออนไลน์ 10 วิชา พร้อมพูดคุยกับ 3 ไอดอลคนดัง 3-8 ตุลาคมนี้

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้นม. 6 ก่อนลงสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัยในช่วงปลายปีนี้ ด้วยการจัดติวสด 10 วิชา ใน “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” ครั้งที่ 25

Robinhood เปิดบริการ “โรบินฮู้ดมาร์ท” บริการสั่งซื้อ สินค้าของสด ของใช้ ส่งตรงถึงบ้าน

Robinhood (โรบินฮู้ด) เปิดบริการ Robinhood Mart (โรบินฮู้ดมาร์ท) บริการสั่งซื้อสินค้าของสดของใช้

‘อากาศปนเปื้อนเชื้อโรค’ ภัยเงียบที่รุนแรง

ตัวเลข “68,728 คน” คือยอดคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก อากาศที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและมลพิษ ความต้องการ “อากาศสะอาด” เป็นสิ่งที่สังคมเริ่มให้ความสำคัญ

รพ.วิมุต รุกตลาดผู้สูงวัย เปิดตัวบริการใหม่ “ViMUT Life Link” แจ้งเตือนและช่วยเหลือฉุกเฉินจากบ้าน

โรงพยาบาลวิมุต เดินเกมรุกตลาดบริการสุขภาพเต็มที่ พร้อมรองรับตลาดบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย ในยุคที่เมืองไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์

iAM แตกไลน์ธุรกิจมิวสิก เปิดตัวค่ายเพลงน้องใหม่ “Independent Records”

iAM เปิดตัวค่ายเพลงน้องใหม่ “Independent Records” ทุ่มงบการตลาดกว่า 100 ล้านบาท วางกลยุทธ์เจาะกลุ่มเป้าหมายคอเพลงทุกระดับ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น