TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life Sea (ประเทศไทย) ชวนวัยเรียน-วัยทำงาน-วัยเกษียณ เติมทักษะดิจิทัล กับ Sea Academy

Sea (ประเทศไทย) ชวนวัยเรียน-วัยทำงาน-วัยเกษียณ เติมทักษะดิจิทัล กับ Sea Academy

Sea (ประเทศไทย) ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ของการดำเนินงานในประเทศไทย นอกจากการยกระดับการให้บริการและนำบริการใหม่ ๆ จากทั้ง Garena, Shopee หรือ SeaMoney เข้ามานำเสนอให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่อง ทาง Sea (ประเทศไทย) ก็ยังให้ความสำคัญกับการเติบโตไปพร้อมกับสังคมไทยโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

กับความมุ่งมั่นในการเสริมแกร่งทักษะดิจิทัลให้กับคนไทย ในปี 2022 นี้ Sea (ประเทศไทย) จึงได้เปิดตัว Sea Academy แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ต่อยอดความเชี่ยวชาญทางธุรกิจมาเป็นเนื้อหาที่ย่อยง่ายสำหรับผู้คนหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นวัยเรียน วัยทำงาน หรือวัยเกษียณ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยและ SMEs ไทย เดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน

เริ่มนับหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา กับการเปิดตัวโครงการ Sea Academy ที่นำความรู้ ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ทั้งในด้านเกมและอีสปอร์ต ด้านอีคอมเมิร์ซ และด้านบริการทางด้านการเงินดิจิทัล ของ Sea (ประเทศไทย) มาต่อยอดเป็นโครงการถ่ายทอดความรู้และทักษะดิจิทัล (Digital Education) ให้สังคมไทย และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงความรู้ทักษะดิจิทัล (Digital Divide) ผ่านโครงการ Sea Academy

Sea (ประเทศไทย) มุ่งมั่นที่จะสร้าง Sea Academy ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทักษะดิจิทัลหลากหลายด้าน เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดียิ่งขึ้น ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตผู้คนต้องมีความพร้อมทั้งในฐานะแรงงานดิจิทัลและผู้บริโภคที่รู้เท่าทันเทคโนโลยี

รายงานเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Google ร่วมกับ Temasek และ Bain & Company ระบุว่า มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลในไทยมีมูลค่าแตะ 1 ล้านล้านบาทในปี 2564 ที่ผ่านมา เติบโตจากปีก่อนหน้า 51% ส่งผลให้มูลค่าตลาดดิจิทัลของไทยเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคอาเซียนรองจากอินโดนีเซีย

คาดการณ์ว่า 65% ของอาชีพที่คนรุ่นใหม่และเยาวชนจะได้ทำในอนาคต ยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการปรับตัวและพัฒนาตนเองให้มีทักษะทางด้านดิจิทัลที่เท่าทันยุคอยู่เสมอ เมื่อมองภาพรวมทักษะดิจิทัลของตลาดแรงงานในไทย พบว่าเรายังตามหลังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียอย่างสิงคโปร์ ไต้หวัน และมาเลเซีย เนื่องจากมีเพียง 54.9% ของแรงงานไทยที่มีองค์ความรู้ด้านทักษะดิจิทัลที่เหมาะสม ส่วนแรงงานไทยจำนวนเกือบครึ่งยังขาดทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพในปัจจุบัน  

นอกจากนี้ รายงาน IMD World Digital Competitiveness Ranking 2021 ยังประเมินว่ามีขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทยว่าอยู่ในลำดับที่ 38 จากทั้งหมด 64 ประเทศทั่วโลก โดยปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) มีพัฒนาการที่ดีและได้ลำดับสูงที่สุด ส่วนปัจจัยด้านความรู้และทักษะ (Knowledge) รวมถึงปัจจัยด้านความพร้อมในการปรับตัวสู่อนาคต (Future Readiness) เป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญในการเร่งพัฒนา

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าประเทศของเรายังต้องการแรงงานดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ และนอกจากการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่ใช้ใน     การทำงานแล้ว การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและบริการดิจิทัลต่างๆ ที่เราต้องมีในฐานะผู้บริโภค ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน และผู้ที่นำความรู้และทักษะดิจิทัลมาปรับใช้ในชีวิตจริง จะได้เปรียบและสามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างทันท่วงทีนั่นเอง 

Sea Academy แพลตฟอร์มการเรียนรู้ทักษะดิจิทัลเพื่อคนไทย

จากปัจจัยภายนอกและภายในดังกล่าว ทำให้โครงการ Sea Academy เกิดขึ้น จากความมุ่งมั่นของ Sea (ประเทศไทย) และพันธมิตร ในการต่อยอดการเรียนรู้และทักษะดิจิทัลสู่อนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน ภายใต้คอนเซปต์ ‘Growing Digital Skills for All’ มุ่งหวังให้คนไทยเข้าถึงความรู้ และสามารถนำความรู้และทักษะดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำเสนอผ่านเว็บไซต์ www.seaacademy.co ซึ่งเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 

Sea Academy มีโปรแกรมหลากหลายกระจายอยู่ในแต่ละแพลตฟอร์มที่มีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน (คือ Garena, Shopee และ SeaMoney) เป็นเกม-อีสปอร์ต อีคอมเมิร์ซ และการเงินดิจิทัล จะมีการรวมเนื้อหาจากโปรแกรมทั้งหมดเข้ามาอยู่ใน Sea Academy เป็นศูนย์รวมของทักษะดิจิทัลทั้งหมดที่มี เปิดให้คนเข้ามาใช้ได้ฟรี

เว็บไซต์ Sea Academy มีเนื้อหาครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่

 • สื่อการเรียนรู้และอินไซต์ในวงการเกมและอีสปอร์ต (Gaming & Esports) 
  • Garena Academy เปิดโลกอาชีพเกมและอีสปอร์ต แหล่งข้อมูลการเรียนรู้สำหรับเยาวชน ที่จะช่วยให้ความรู้ด้านอาชีพในอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต รวมถึงแหล่งข้อมูลการสอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน
   ล่าสุด ได้แนะแนวทางอาชีพใหม่ในวงการเกมและอีสปอร์ต 3 อาชีพ (รวมเป็นทั้งหมด 18 อาชีพ) ที่มาพร้อมทั้งบทความและวิดีโอแนะนำอาชีพจากเหล่ากูรูของแต่ละอาชีพ ได้แก่
   • อาชีพ Sound Designer
   • อาชีพ Technical Artist
   • อาชีพ eSport Project Manager
  • Game on – safe and sound การสร้างสังคมดิจิทัลปลอดภัย เรียนรู้การจัดการความเสี่ยงในโลกออนไลน์ สร้างสังคมดิจิทัลปลอดภัยและเล่นเกมอย่างสนุกและสร้างสรรค์
  • Gaming for education การใช้เกมเพื่อการศึกษา รวบรวมไอเดียสำหรับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้กลไกเกมในการออกแบบห้องเรียนที่เป็นมิตรกับนักเรียน
 • การใช้อีคอมเมิร์ซและการทำธุรกิจในยุคออนไลน์ (E-commerce) 
  • E-commerce สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล ปูพื้นฐานทักษะที่สำคัญในการทำธุรกิจ และเตรียมพร้อมสำหรับการต่อยอดธุรกิจบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ โดยเราได้มีการคัดเลือกหลักสูตรจาก Shopee University ให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการมือใหม่
  • E-commerce สำหรับวัยเกษียณ เปิดประสบการณ์ E-commerce ด้วยคอนเทนต์ย่อยง่ายสำหรับวัยเกษียณโดยเฉพาะ เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การซื้อสินค้าอย่างปลอดภัยบนโลกออนไลน์ ไปจนถึงเรียนรู้การตั้งร้านออนไลน์บน Shopee 
 • การเงินดิจิทัลและความปลอดภัย (Digital Finance) เรียนรู้พื้นฐานทางการเงินดิจิทัลและการใช้เครื่องมือทางการเงินดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
  • Digital Finance 101 แหล่งเรียนรู้การเงินดิจิทัลสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานทางการเงินดิจิทัล และการใช้เครื่องมือทางการเงินดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2022 นี้ มีการออกแบบ    คอนเทนท์ร่วมกับกูรูด้านการเงิน AomMoney เนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 ตอน
   • การเงินดิจิทัลจะเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างไร: การเงินยุคดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเราอย่างไร และมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน ทำความรู้จักและเข้าใจการเงินดิจิทัล เพื่อวางแผนอนาคตได้อย่างเท่าทัน
   • ข้อมูลสำคัญคือหัวใจ รู้เท่าทันการป้องกันภัยการเงินดิจิทัล: การป้องกันภัยการเงินดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราอย่างมาก ร่วมเรียนรู้สเต็ปง่ายๆ และทิปส์ในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวในยุคดิจิทัล
   • ทำธุรกรรมออนไลน์ ฉลาด สะดวก ปลอดภัย กับ ShopeePay: รู้จัก ShopeePay และความหลากหลายและความสะดวกสบายในการใช้งาน ที่มาพร้อมความปลอดภัย ช่วยให้ซื้อขายของออนไลน์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
   • กลโกงทางการเงิน – วิธีป้องกันตัวให้ปลอดภัยและรับมืออย่างไรหากตกเป็นเหยื่อ: การรู้เท่าทันกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญในปัจจุบัน เรียนรู้ถึงวิธีการจัดการความผิดพลาด เข้าใจรูปแบบกลโกง กฎหมาย ป้องกันความเสียหายจากเหยื่อดิจิทัล
   • เงินงอกเงยด้วยการเงินดิจิทัล: ในยุคของการเงินดิจิทัลนั้น เงินสามารถงอกเงยได้ผ่านการลงทุนออนไลน์หรือหุ้นในหลายรูปแบบ และทำความรู้จัก Credit Score

What’s next?

ปัจจุบัน Sea (ประเทศไทย) สามารถเข้าไปสร้างเสริมทักษะดิจิทัลด้านต่างๆ ให้แก่คนไทยได้แล้วราว 4.18 ล้านคน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผ่านการจัดทำกิจกรรมเพื่อการศึกษาและสังคมมากกว่า 100 กิจกรรม

โครงการ Sea Academy มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความรู้และทักษะดิจิทัล (Digital Education) และเป็นอีกโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ 10 in 10 ของ Sea (Group) ที่มุ่งมั่นสร้าง Digital Talent ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ล้านคน ใน 10 ปี และจะมีการเพิ่มเนื้อหาใหม่ ๆ เข้าไปในเว็บไซต์ Sea Academy อย่างต่อเนื่องในอนาคต

มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย)

“ในโอกาสที่ Sea (ประเทศไทย) ครบรอบ 10 ปี เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทย และต่อยอดโครงการพัฒนา Human Capital Development ที่มาจากความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของ Sea (ประเทศไทย) อย่างยั่งยืน โดย Sea Academy จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ช่วยผลักดันและส่งเสริมความรู้และทักษะดิจิทัล (Digital Education) และช่วยให้คนไทยเข้าถึงความรู้ทักษะดิจิทัล และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างความสะดวกสบาย รายได้ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไปด้วยกัน อยากให้ทุกคนลองเข้าไปทำความรู้จักกับเนื้อหาต่างๆ บน www.seaacademy.co รับรองว่าจะเป็นประโยชน์ ทั้งในแง่การทำงานและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล” มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) กล่าว

ล้อมกรอบ

10 ปีแห่งการเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทยยุคดิจิทัล

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา Sea (ประเทศไทย) ดำเนินโครงการเพื่อสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน นอกจาก          การส่งเสริมความรู้และทักษะดิจิทัล (Digital Education) ยังมีการสนับสนุนให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและโอกาสอย่างเท่าเทียม (Inclusive Society) และการช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ (Disaster Relief) อีกด้วย

การสนับสนุนให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและโอกาสอย่างเท่าเทียม (Inclusive Society) 

 • Sea Scholarship โครงการมอบทุนการศึกษาให้นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสได้เรียนต่อและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
 • ความร่วมมือกับ Steps กิจการเพื่อสังคมที่มุ่งฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับบุคคลที่มีความแตกต่างในด้านการเรียนรู้ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์สังคมที่โอบรับความแตกต่างและเอื้ออำนวยให้เกิดความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตและทำงาน ตลอดจนความภูมิใจและมั่นใจในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
 • การสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน โดยสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูลสำหรับนักเรียนและคุณครู

การช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ (Disaster Relief)

 • โครงการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19
  • Sea และบริษัทในเครือ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ส่งมอบถังออกซิเจน 2,000 ถัง เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ โดยส่งมอบให้แก่กรมการแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่กำกับดูแล สนับสนุนการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19
  • Sea (ประเทศไทย) และ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) ร่วมเป็นตัวแทนโครงการ “Shopee Together รวมพลัง สู้ไปด้วยกัน” ส่งมอบรถตู้แพทย์สนามฉุกเฉินจำนวน 1 คัน ให้แก่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  • Sea (ประเทศไทย) สนับสนุนภารกิจในโครงการ “กล่องรอดตาย” โดย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) และระบบติดตามอาการ Virtual Ward เพื่อใช้รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
  • Sea (ประเทศไทย) สนับสนุนเงินจำนวน 1.5 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลเด็ก เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและรักษาผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งเป็นเด็ก 
 • โครงการเพื่อสังคมต่อยอดจากกิจกรรมในงาน Garena World
  • Sea (ประเทศไทย) มอบเงินสมทบทุนแก่เทใจดอทคอม เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพจิต และด้านสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรม Garena Get & Give ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานสามารถโหวตคอสเพลย์เยอร์ที่ชื่นชอบ โดยทุกคะแนนจะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคมอบให้กับมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือสังคม

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เอสซีจี บนเส้นทางการขับเคลื่อน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อความยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านของเอสซีจีจาก “ผู้ใช้” สู่การเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เป็นกระจกสะท้อนถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทาง ESG

เดลล์เผยผลสำรวจ องค์กรในกว่า 40 ประเทศ ตระหนัก พนักงานคือสินทรัพย์สำคัญในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

2 ปีหลังที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจต่างเร่งปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล ราวครึ่งหนึ่งของผู้นำด้านไอทีในประเทศไทย หรือ 58% (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น: 45%; ทั่วโลก: 50%) กล่าวว่า องค์กรของตนรู้ว่า จะต้องทำอย่างไรบ้างในการปฏิรูปคนทำงานสู่ระบบดิจิทัล

ดีแทค-กสทช. ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการ ให้ผู้ประสบภัย จากพายุโนรู

ดีแทคและสำนักงาน กสทช. ขอแสดงความห่วงใยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงญาติพี่น้อง และติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

Flash Express จับมือ TikTok Shop ให้บริการจัดส่งพัสดุ

Flash Express ประกาศขยายความร่วมมือกับ TikTok Shop สู่ประเทศไทยในฐานะ Regional Logistics Partner พร้อมให้บริการจัดส่งพัสดุแก่พ่อค้า แม่ค้าทุกร้านบนแพลตฟอร์ม

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ลงทุนประจำปีของ IOSCO ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2565 (World Investor Week 2022) ของ IOSCO ระหว่างวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

Flash Coffee จับมือ Flash Express เสิร์ฟกาแฟจากดอยวาวี ฉลองวันกาแฟสากล

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันกาแฟสากล (1 ตุลาคม) ในปี 2565 นี้ Flash Coffee ร่วมมือกับ Flash Express ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยนำเมล็ดกาแฟจากดอยวาวี จ.เชียงราย เสิร์ฟให้กับผู้บริโภคในทั้ง 88 สาขาของแฟลช คอฟฟี่

ไทยพาณิชย์ แนะ SME ปรับกลยุทธ์ รับเทรนด์ Healthy มาแรง

โควิด-19 คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกในหลากหลายมิติ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดำเนิน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

‘อากาศปนเปื้อนเชื้อโรค’ ภัยเงียบที่รุนแรง

ตัวเลข “68,728 คน” คือยอดคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก อากาศที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและมลพิษ ความต้องการ “อากาศสะอาด” เป็นสิ่งที่สังคมเริ่มให้ความสำคัญ

วช. – สวทช.-วท.กห. มอบนวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์แบบไร้สัมผัส แก่ รพ. ทหาร 3 เหล่าทัพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม มอบนวัตกรรม MagikTuch ระบบปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส แบบ 2 in 1

ไมโครซอฟท์ นําบริการคลาวด์ของ Microsoft Azure มาสู่ลูกค้าคนไทยด้วย Azure Arc

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันโลกกำลังขับเคลื่อนอยู่บน cloud-based economy เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของหลายประเทศล้วนตั้งอยู่บน Infrastructure สำคัญที่เรียกว่าคลาวด์ (Cloud Infrastructure)

MUST READ

หลักทรัพย์บัวหลวง นำกลุ่มพนักงานทำกิจกรรม สนับสนุนการอนุรักษ์สายพันธุ์บัว

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มพนักงานและครอบครัวทำกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์สายพันธุ์บัว พร้อมเยี่ยมชมแปลงบัวกว่า 500 สายพันธุ์ และร่วมกันปลูกบัวหลวง

เอ็มเทค เปิดตัว Ve-Chick ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช ตอบรับกระแสอาหารเพื่อสุขภาพ

นักวิจัย เอ็มเทค สวทช. วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์อาหาร มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเนื้อสัมผัสอาหาร เปิดตัว Ve-Chick ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช พร้อมส่งต่องานวิจัยจากแล็บ สู่เชิงพาณิชย์

KBTG คว้า “สุดยอดองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย” จาก HR Asia 3 ปีซ้อน

บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) รับรางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2565 (Best Companies To Work For In Asia 2022) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน (2563-2565)

Thrive Venture Builder บริษัทสร้างสตาร์ตอัพเพื่อสังคม

Thrive Venture Builder ธุรกิจ Venture Builder เพื่อสังคมที่ต้องการเปลี่ยนแนวคิดว่า ธุรกิจสามารถเป็นสื่อกลางในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมได้

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ลงทุนประจำปีของ IOSCO ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2565 (World Investor Week 2022) ของ IOSCO ระหว่างวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น