TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology "อารีเทค" ดีพเทคอนาคตสดใส มูลค่าตลาดสูงเฉียด 3.2 แสนล้านดอลลาร์

“อารีเทค” ดีพเทคอนาคตสดใส มูลค่าตลาดสูงเฉียด 3.2 แสนล้านดอลลาร์

“ARItech” หรืออารีเทค เทคโนโลยีขั้นสูงอีกหนึ่งกลุ่มที่จะเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าให้แก่สตาร์ตอัพ ปัจจุบันหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับคำว่า ARItech แต่หากลองมาถอดรหัสกันตามตัวอักษร เชื่อว่าหลายคนคงเข้าใจและจินตนาการภาพของ ARItech ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะเทคโนโลยีในกลุ่มนี้วนเวียนอยู่รอบตัวมากมาย

เริ่มตั้งแต่ หุ่นยนต์ดูดฝุ่น หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร ไปจนถึงแว่นตา AR สำหรับใส่เล่นเกม และยังมีการคาดการณ์กันอีกว่าในอนาคตเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในกลุ่ม ARItech จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีมูลค่ามหาศาล และจะกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศได้อย่างน่าอัศจรรย์ 

วันนี้จะพาทุกคนไปหาคำตอบเกี่ยวกับ ARItech และแนวทางการส่งเสริมสตาร์ทอัพสัญชาติไทยให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านนี้กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA หนึ่งในหน่วยงานที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนวงการสตาร์ทอัพไทย เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลก

อะไรคือ ARITech

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่า ARItech ประกอบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง 3 ด้าน ได้แก่ A – Artificial Intelligence (เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์) R-Robotics (เทคโนโลยีหุ่นยนต์) และ I- Immersive (เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง) 

โดยทั้ง 3 เทคโนโลยีเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet of Things, IoT) ซึ่งปัจจุบันมีบทบาทในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้กับประเทศ เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในหลายธุรกิจ โดยเฉพาะในการช่วยวิเคราะห์หรือจัดเก็บข้อมูลและพฤติกรรมของผู้บริโภค. จนบางครั้งปฏิเสธไม่ได้ว่า AI  เป็นนวัตกรรมที่สามารถอ่านใจได้อย่างแม่นยำ

ขณะที่ Robotics เองก็เข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้ช่วยมนุษย์ทั้งด้านการขนส่ง ไลน์การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และที่เด่นชัดและเริ่มเห็นกันจนชินตา ก็คือ การเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของหลายครัวเรือนกับบทบาทในการช่วยดูแลผู้สูงอายุ การจัดการงานในบ้าน รวมถึงงานที่แรงงานมนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้ เป็นต้น

ส่วนทางด้าน Immersive หรือเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงกำลังเป็นที่จับตาในอุตสาหกรรมบันเทิงและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงกิจกรรมหรือบรรยากาศสถานที่ต่าง ๆ ได้ราวกับเข้าไปเยือนสถานที่หรือเหตุการณ์จริง โดยเฉพาะการสร้างปรากฏการณ์ “เที่ยวทิพย์” ในโลกออนไลน์ ตลอดจนยังเป็นนวัตกรรมที่สำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคให้ได้สัมผัสกับโลกจำลอง ก่อนเลือกใช้บริการหรือจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้า เช่น ที่อยู่อาศัย การจัดอีเว้นท์ ฯลฯ 

ความสำคัญของ ARITech กับภาคอุตสาหกรรมของไทย

Artificial Intelligence หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มีบทบาทในแทบทุกอุตสาหกรรม แต่ที่โดดเด่นเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้หนีไม่พ้น “อีคอมเมิร์ซ” ซึ่งจะเป็นทั้งตัววิเคราะห์และติดตามพฤติกรรมผู้บริโภค ทำให้เจ้าของแพลตฟอร์มสามารถนำเสนอสินค้าและบริการให้เข้าถึงผู้ซื้อได้แบบเรียลไทม์  สำหรับในอุตสาหกรรมการแพทย์ก็มีการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์อาการของผู้ป่วยในรูปแบบของการแพทย์ทางไกล (Telehealth) หรือแม้แต่ในภาคการผลิต AI มีบทบาทสำคัญกับเกี่ยวกับระบบเซ็นเซอร์  เช่น การคาดการณ์เหตุการณ์ที่ต้องพึงระวังที่อาจนำมาซึ่งความเสียหาย รวมถึงในภาคการเกษตร ที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต ผ่านระบบประมวลผลจากการรวบรวมข้อมูลสภาพดิน ฟ้า อากาศ ที่มีผลต่อการเกษตรในแต่ละประเภท

Robotics ในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด – 19 ช่วงปีที่ผ่านมา นวัตกรรมดังกล่าวได้พิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะกับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของมนุษย์ เช่น หุ่นยนต์ตรวจจับผู้ที่มีความผิดปกติทางร่างกายที่อาจนำไปสู่การเป็นพาหะของเชื้อ หุ่นยนต์ที่ช่วยในการผ่าตัดสำหรับทีมแพทย์และพยาบาล หรือแม้กระทั่งการนำมาใช้บริการในร้านอาหาร สำหรับในภาคการผลิตขนาดใหญ่ มีความสำคัญในด้านการทุ่นแรง การทำงานแทนในพื้นที่เสี่ยงหรืออันตราย อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบความคิด การประมวลผล ในบางธุรกิจ เช่น สื่อมวลชน ธุรกิจสุขภาพ อีกด้วย

Immersive เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง สำหรับในเมืองไทยนั้น เทคโนโลยีดังกล่าวมีบทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมบันเทิงและการสื่อสาร ซึ่งช่วยให้ผู้รับชมได้รับประสบการณ์กับ “สื่อ” ที่ดียิ่งขึ้น เช่น การรายงานสภาพอากาศ การรายงานข่าวในลักษณะลำดับเหตุการณ์ หรือแม้กระทั่งการจัดงานอีเว้นท์ งานแฟร์ ที่ทำให้คนไทยได้เข้าถึงกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานได้ดังเดิมผ่านทางเครื่องมือสื่อสาร

เป้าหมายดันสตาร์ตอัพ ARITech สัญชาติไทย

แม้ประเทศไทยจะยังไม่เห็นสัดส่วนของดีพเทคสตาร์ตอัพ ARITech ในจำนวนที่สูง และเพียงพอต่อความต้องการในภาคอุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยก็มีความได้เปรียบในเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่เป็นเสมือนแซนด์บ็อกซ์: SandBox หรือพื้นที่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวก สิทธิพิเศษ และความพร้อมให้การลงทุนจากภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

จากการมีข้อได้เปรียบของ Sandbox ในพื้นที่อีอีซี NIA จึงได้ริเริ่มกิจกรรม “NIA Deep Tech Incubation Program @EEC” โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันสตาร์ตอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกในสาขาอารีเทคให้มีโอกาสเติบโตในพื้นที่ศักยภาพของประเทศ และเพื่อให้สตาร์ตอัพได้มีโอกาสทำงานกับบริษัทขนาดใหญ่ ตลอดจน ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมในภาคส่วนต่าง ๆ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าไปใช้กระบวนการทำงานมากขึ้น รวมถึงเป็นการยกระดับพื้นที่เพื่อดึงดูดบริษัทสตาร์ตอัพในระดับโลกเข้ามาลงทุนหรือจัดตั้งบริษัทดีพเทคต่อไปในอนาคต 

ทั้งนี้ โอกาสการเติบโตของดีพเทคสตาร์ทอัพสาย ARItech ในพื้นที่อีอีซีนั้นมีค่อนข้างมาก เพราะปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีศักยภาพในการเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพเข้าถึงงานวิจัยของทางสถาบันทางการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ 

โดยในปี 2564-2566 NIAตั้งเป้าว่าจะต้องมีบริษัทที่สามารถจดทะเบียนเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านอารีเทคประมาณ 10 ราย พร้อมทั้งคาดการณ์ไว้ว่าจะเกิดการลงทุนในสตาร์ทอัพในระดับ Pre-series A อย่างน้อยประมาณรายละ 30 ล้านบาท

ARItech ดีพเทคอนาคตสดใสอีก 5 ปีมูลค่าแตะ 3.2 แสนล้านดอลลาร์

ในอนาคต ARItech มีโอกาสที่จะเติบโตค่อนข้างมากและมีมูลค่ามากถึง 3.2 แสนดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะเทคโนโลยีในกลุ่ม AI ซึ่งมีแนวโน้มจะเติบโตมากที่สุดเพราะ AI เป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้กันมากในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตไมโครชิพ ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 2 แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ด้าน Robotic จะเติบโตประมาณ 5 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ส่วน Immersive ถือว่าเป็นโอกาสใหม่ของดีพเทคสตาร์ทอัพที่คาดว่าจะเติบโตประมาณ 3 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

ในส่วนของประเทศไทยตามที่NIA ได้มีเป้าหมายแจ้งเกิดบริษัทด้าน ARItech 10 ราย ตั้งเป้าว่าในจำนวนนี้จะต้องส่วนแบ่งมูลค่าการตลาดอย่างน้อย 1%หรือราว ๆ 3.2   พันล้านเหรีญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหากสามารถดำเนินการสำเร็จจะส่งผลให้ศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศไทยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ดร.พันธุ์อาจ กล่าวทิ้งท้าย

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

LINE MAN ทุ่มงบ 1 แสน หนุน #เราต้องรอด มอบโค้ดส่วนลดค่าส่งยาให้ผู้ป่วย Home Isolation

ในการเรียกใช้บริการไรเดอร์จาก LINE MAN เพื่อจัดส่งยาถึงบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวอาการไม่รุนแรง ที่ทำการแยกกักตัวรักษาที่บ้าน

ชาวบ้านบ่นหมูแพง ผู้แบงก์ชาติว่าเสถียรภาพราคายังโอเค

การรับรู้ถึงปัญหาปากท้องหรือค่าครองชีพ ระหว่างชาวบ้านที่อยู่ปลาย ๆ ทางของระบบเศรษฐกิจกับแบงก์ชาติซึ่งมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจที่อยู่ต้นทางมักต่างมุมกันเสมอ ช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ชาวบ้านบ่นเรื่องข้าวของในตลาดที่แพงขึ้นพร้อม ๆ กันทั้งประเทศ โดยเฉพาะราคาเนื้อหมูที่ราคาไต่ระดับขึ้นต่อเนื่อง มาตั้งแต่กลางปีที่แล้วจากประมาณ 150 บาทต่อกิโลกรัม มาอยู่ที่ 200-240 บาทต่อกิโลกกรัม ในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ราคาครั้งแรกในรอบ 10 ปี ที่ชาวบ้านยากจะยอมรับ ด้วยเหตุนี้หมูแพงจึงเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่ในครัวไปจนถึงทำเนียบรัฐบาล

จริงหรือไม่? คริปโทฯ (Cryptocurrency) ใช้พลังงานสูง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เพราะเหตุใด Cryptocurrency ถึงใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ส่งผลกระทบให้โลกร้อนจนนักสิ่งแวดล้อมต้องออกมาเตือน เราหาคำตอบของเรื่องนี้มาให้แล้ว ไปติดตามกันได้เลย

ก.พลังงาน เตรียมจัดงาน Future Mobility Asia 2022 ปูทางไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในเอเชีย

งานนิทรรศการครั้งแรกที่จัดแสดงแนวคิด นวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชันด้านยานยนต์แห่งอนาคตได้อย่างครอบคลุม

“ซิปโซ่” เอสเอ็มอีกับนวัตกรรมข้าวต้ม Ready to Eat เข้าถึงลูกค้าขายผ่านร้านเซเว่นฯ

ชูจุดขายใช้นวัตกรรม ช่วยคงความหอมและคุณประโยชน์ทางโภชนาการ

เสือลำบาก “เศรษฐกิจแย่-การเมืองยุ่ง”

ขณะที่เรากำลังเผชิญภาวะราคาสินค้าหลายๆตัวขยับเพิ่มสูงขึ้นพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกพุ่งกระฉูด

MG เปิดเกมรุก สร้างระบบนิเวศ EV ครบวงจร พร้อมดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทัดเทียมตลาดโลก

เอ็มจี ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำสัญชาติจีนเปิดเกมรุกเตรียมสร้างระบบนิเวศรองรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ไทยแบบครบวงจร ไล่เรียงตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แบตเตอร์รี ไปจนถึงปลายน้ำ

แอร์บัส – NTT DOCOMO – SKY Perfect JSAT ร่วมกันศึกษาบริการการเชื่อมต่อไร้สายทั่วโลกบนอวกาศ

ความร่วมมือในการเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการร่วมใช้งานบริการเชื่อมต่อจากเทคโนโลยี High-Altitude Platform Stations (HAPS) แห่งอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเชื่อมต่อไร้สายบนอวกาศในอนาคต

วีโร่ ลงนามปฏิญญา Clean Creatives

ประกาศจุดยืนร่วมต่อต้านการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเชื้อเพลิงฟอสซิล

Amazon Global Selling หนุน SME ไทยโตตลาดโลก

งานประชุม Amazon Global Selling Thailand Seller Conference ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ของ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ผ่านไปด้วยความสำเร็จ โดยมี SME ไทยกว่า 5,000 รายให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน

MUST READ

รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ ใช้ระบบ 5G Smart Health นำร่องระบบ Telemedicine

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นำร่อง 5G Smart Health ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องการพัฒนาย่านเทคโนโลยยี 5G ต้นแบบ สำหรับให้บริการประชาชน (5G District) ในจังหวัดเชียงใหม่

เสือลำบาก “เศรษฐกิจแย่-การเมืองยุ่ง”

ขณะที่เรากำลังเผชิญภาวะราคาสินค้าหลายๆตัวขยับเพิ่มสูงขึ้นพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกพุ่งกระฉูด

KIAT คว้าขนส่ง LNG จาก PTTOR 270 ลบ. ลงทุนรถบรรทุกใหม่ เพิ่มจำนวนรถอีกกว่า 20%

บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) เซ็นสัญญางานขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวกับ PTTOR

เอสซีจี เดินหน้ากลยุทธ์ ESG ส่งแคมเปญ ‘คุณเลือกเพื่อโลกได้’

ชวนคนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกสินค้าและบริการที่มีฉลาก ‘SCG Green Choice’ เพื่ออนาคตของโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า พร้อมเตรียมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด ‘คิดก่อนซื้อ’ กระตุ้นผู้บริโภคร่วมรักษ์โลก

KPB คาดเศรษฐกิจโลกปีนี้ เติบโตในอัตราที่ชะลอลง แนะลงทุนในหุ้นคุณค่า/วัฏจักร สินทรัพย์นอกตลาดฯ

คาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปีนี้ ยังคงเติบโตแต่ในอัตราที่ชะลอลง และยังมีอีกหลายประเด็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบกับการลงทุน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น