TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกBusinessเอสซีบี เอกซ์ ร่วมทุน ปับลิซีส เซเปียนท์ ยกระดับ “เอสซีบี เทคเอกซ์” สู่ Tech Company...

เอสซีบี เอกซ์ ร่วมทุน ปับลิซีส เซเปียนท์ ยกระดับ “เอสซีบี เทคเอกซ์” สู่ Tech Company ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มเอสซีบีเอกซ์ (SCBX) ผนึกกำลังครั้งสำคัญกับ ปับลิซีสเซเปียนท์ (Publicis Sapient) ในเครือปับลิซีสกรุ๊ปผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชั่น ประกาศบรรลุข้อตกลงและลงนามในสัญญาร่วมทุนใน “บริษัท เอสซีบี เทคเอก ซ์จำกัด” (SCB Tech X)  www.scbtechx.io

โดยการร่วมทุนเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้เป็นการผสานความรู้ความเชี่ยวชาญเชิงลึกทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ดีที่สุดของสององค์กรมารวมกันเพื่อนำ SCB Tech X ก้าวสู่หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การรร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยานแม่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างการเติบโตระยะยาวและวางรากฐานธุรกิจแห่งโลกอนาคตรับบริบทโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การร่วมทุนกับพันธมิตรอย่าง “ปับลิซีส เซเปียนท์” ผู้นำทางด้านการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชั่นระดับโลก ใน SCB Tech X ครั้งนี้ จะเป็นการผสานความรู้ ความสามารถของสององค์กรยักษ์ใหญ่ระดับภูมิภาค ในการร่วมกันพัฒนา และสร้าง SCB Tech X ให้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดย SCB Tech X จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจที่จะมีส่วนช่วยผลักดันให้ “กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” (SCBX) สามารถบรรลุพันธกิจได้ตามเป้าหมาย ผ่านการสร้างขีดความสามารถใหม่ทางด้านเทคโนโลยี โดยให้บริการธุรกิจในรูปแบบธุรกิจด้านแพลตฟอร์ม ทั้งกลุ่มธุรกิจด้านการเงิน และนอกเหนือจากบริการทางการเงิน

ไนเจล วาซ ประธานกรรมการบริหารของปับลิซีสเซเปียนท์ กล่าวว่า SCB Tech X คือ องค์กรที่เป็นต้นแบบให้กับบริษัทเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ๆ มีวัตถุประสงค์ในการช่วยให้ธนาคาร องค์กร และบริษัทต่าง ๆ คิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ที่จะสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าของตนเอง

ทั้งนี้ SCB Tech X จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลและตลาดอีคอมเมิร์ชทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด

“ความร่วมมือของเรากับ “กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” (SCBX) ในครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวของบุคลากรที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากทั้งสององค์กร โดยมุ่งหวังผลลัพธ์ในการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ปฏิบัติการด้วยความรวดเร็วตามแบบฉบับของธุรกิจดิจิทัล เพื่อรองรับโลกแห่งอนาคต”

การร่วมทุนครั้งนี้ถือเป็นการร่วมมือกันของทีมงานบริหารที่มากด้วยประสบการณ์ทั้งจาก “กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” (SCBX) และปับลิซีส เซเปียนท์ โดยมีตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Technology ของธนาคารไทยพาณิชย์ มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCB Tech X และโจนาธาน ชาร์ป ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ปับลิซีส เซเปียนท์ มาร่วมบริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี 

ตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (SCB Tech X) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของ SCB Tech X คือ การสร้างขีดความสามารถใหม่ทางดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดและสร้างธุรกิจใหม่ให้กับ“กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” (SCBX) ให้กลายเป็นกลุ่มบริษัทที่มีนวัตกรรมและแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยี (Technology platform) ที่หลากหลาย SCB Tech X ได้รวมประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีและการทำงานประสานกับภาคธุรกิจต่าง ๆ (Cross-sector) เพื่อทำให้กลุ่มไทยพาณิชย์ และพันธมิตรทางธุรกิจ สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ของผู้บริโภค และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในระดับโลกได้อย่างทัดเทียม พร้อมสู่โลกแห่งอนาคตที่มีดิจิทัลเป็นตัวนำ

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่ายอดการใช้จ่ายบนแพลตฟอร์มดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 33 ล้านล้านบาทภายในปี พ.ศ. 2568 โดยในประเทศไทยมีประมาณการว่าในปีเดียวกันจะมีจำนวนผู้ใช้งานมากถึง 43.77 ล้านคน ในขณะที่ segment ของการทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบใหม่ ๆ บนดิจิทัลคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตของรายได้ปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 58.7% 

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการสำรวจโดยปับลิซีส เซเปียนท์ที่เรียกว่า Digital Life Index เผยว่า 83% ของผู้ตอบแบบสำรวจคนไทยมีบัญชีธนาคารรูปแบบดิจิทัลเพียงรูปแบบเดียว (a digital-only bank) ซึ่งจากสถิตินี้สะท้อนให้เห็นโอกาสการเติบโตทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีทางการเงินทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย

เดวิด เมอร์ฟี่ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจบริการทางการเงิน ปับลิซีสเซเปียนท์ ประจำภูมิภาคยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกาและเอเชีย-แปซิฟิก กล่าวว่า ธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัว ปรับโครงสร้าง โดยการนำเอาเครื่องมือ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อนำเอาประโยชน์ของข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และประสบการณ์ในการใช้งานที่ปราศจากอุปสรรค (Frictionless experiences) ของลูกค้ามาใช้ต่อยอดธุรกิจให้มากที่สุด

“ไม่ว่าจะธุรกิจหรือภูมิภาคใดก็ตาม ลูกค้ามีคาดหวังที่จะได้รับความหลากหลายและความสะดวกสบายทั้งจากบริการทางการเงินและบริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการเงินบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นเรื่องง่าย”

SCB Tech X คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ให้บริการธุรกิจในรูปแบบธุรกิจด้านแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) ชั้นนำของอุตสาหกรรม พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการด้านนวัตกรรมการเงินการธนาคาร เช่น ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์เงินฝาก รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากบริการทางการเงิน เช่น ฟู้ดเดลิเวอรี, บริการด้านสุขภาพ และการสำรองการเดินทางบนระบบออนไลน์ เป็นต้น โดยให้บริการทั้งลูกค้าองค์กร และลูกค้าทั่วไป ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ SCB Tech X ซึ่งเป็นองค์กรที่ปฏิบัติการบนคลาวด์ที่ออกแบบให้มีความคล่องตัว และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ ซึ่งช่วยให้ธนาคารสามารถคิดค้นวิธีการที่จะสร้าง Engagement กับลูกค้าในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งมีรากฐานจากความเชี่ยวชาญในการสร้างระบบรองรับที่ดีที่พร้อมขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายฐานโอกาสทางธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจธนาคารได้อีกด้วย ด้วยโมเดลธุรกิจที่ถูกออกแบบให้มีความสามารถในการขยายตัวและมีความยืดหยุ่นสูงจึงทำให้ SCB Tech X สามารถสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ผู้ถือหุ้นไฟเขียว SCBX เข้าตลาดหุ้นแทนธนาคารไทยพาณิชย์

Bitkub ทะยานสู่ยูนิคอร์น หลัง SCBX ลงทุน 17,850 ล้านบาท

SCB Group จัดตั้ง “ยานแม่” ภายใต้ชื่อ SCBX (เอสซีบี เอกซ์) มุ่งสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาค

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ