TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology พีทีที ดิจิตอล ผนึกไปรษณีย์ไทย เพิ่มประสิทธิภาพงานควบคุม และระบบติดตามการขนส่ง ด้วยดิจิทัลโซลูชัน

พีทีที ดิจิตอล ผนึกไปรษณีย์ไทย เพิ่มประสิทธิภาพงานควบคุม และระบบติดตามการขนส่ง ด้วยดิจิทัลโซลูชัน

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ผนึกความร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสริมประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งในยุคดิจิทัล ผ่านการทดลองการใช้งาน Hermes Platform ซึ่งเป็นระบบควบคุมและติดตามยานพาหนะแบบครบวงจร ครอบคลุมฟังก์ชั่น GPS Tracking เพื่อระบุตำแหน่งพิกัดรถโดยสาร รวมถึงสามารถดูรอบการขนส่ง และติดตามพฤติกรรมของพนักงานขับรถ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจขนส่งและอีคอมเมิร์ซที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เบื้องต้นไปรษณีย์ไทยร่วมกับพีทีที ดิจิตอลนำร่องศึกษาการใช้งานระบบ Contract Management และ Transportation Management เพื่อบริหารจัดการสัญญาระหว่างไปรษณีย์ไทยและ คู่ค้าผู้ขนส่งให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงพัฒนาการบริหารจัดการการขนส่งให้มีศักยภาพมากขึ้น ในอนาคต

กวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า “หนึ่งในพันธกิจของ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด คือ การมุ่งมั่นพัฒนาและผลักดันการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล โดยธุรกิจขนส่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาที่มีผู้ใช้บริการขนส่งในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ขนส่งก็ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากการแข่งขันที่รุนแรงจากการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ และปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน

ด้วยเหตุนี้ ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาการบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพการบริการ และความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับ ไปรษณีย์ไทย นำระบบ Hermes Platform ซึ่งเป็นระบบควบคุมและติดตามยานพาหนะแบบครบวงจรที่ พีทีที ดิจิตอล พัฒนาและให้บริการรองรับการขนส่งรถขนส่งน้ำมันอยู่ในปัจจุบัน มาสนับสนุนและบริหารจัดการรอบการขนส่ง เส้นทางการขนส่ง รวมถึงควบคุมการตรวจสอบและจ่ายค่าขนส่ง สนับสนุนการดำเนินงานของไปรษณีย์ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการยกระดับการขนส่งพัสดุสู่รูปแบบดิจิทัล และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น”

จากพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่นิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ (EIC) พบว่า ยอดการขนส่งพัสดุในปี 2563 มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 4 ล้านชิ้นต่อวัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 35% จากปี 2562 และคาดว่าในปี 2565 จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 7 ล้านชิ้นต่อวัน

ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า การร่วมมือกับพีทีที ดิจิตอล ในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดการบริหารจัดการขนส่ง ของไปรษณีย์ไทยสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบยิ่งขึ้น ซึ่งเบื้องต้นจะทดลองการใช้งานระบบ Contract Management และ Transportation Management ที่อยู่ในระบบ Hermes เข้ามาติดตั้งในไปรษณีย์ไทยและรถขนส่งไปรษณีย์ ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการบริหารจัดการกับคู่ขนส่งเป็นระบบมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบรถขนส่งได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถจัดการกับปริมาณพัสดุที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็ว

“ไปรษณีย์ไทยเห็นความสำคัญของการนำบิ๊กดาต้า และระบบดิจิทัลต่าง ๆ มาใช้กับเครือข่ายโลจิสติกส์ขององค์กรที่มีขนาดใหญ่และครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจในด้านคุณภาพบริการมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับการนำจ่ายพัสดุ เอกสารสำคัญ ความปลอดภัยตลอดเส้นทาง กระบวนการต่าง ๆ ที่สามารถตรวจสอบได้ และยังถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจขนส่งและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของไปรษณีย์ไทยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้ตรงใจ พร้อมขับเคลื่อนให้ไปรษณีย์ไทยเป็นขนส่งดิจิทัลเต็มรูปแบบ และครองความเป็นผู้นำในตลาดขนส่งได้อย่างต่อเนื่อง”

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ซุปเปอร์แนป เปิดตัวแผงพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรก เร่งนำพลังงานสะอาดมาใช้ในศูนย์ข้อมูล

หัวเว่ยจับมือกระทรวงพาณิชย์ส่ง “รถดิจิทัล” เร่งพัฒนาบุคลากรไอซีที จ.พะเยา

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

AGS ร่วมกับ DIPT ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon

อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เสริมศักยภาพภาคธุรกิจให้ได้รับประโยชน์จากขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ

สปสช. จับมือกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีจัดสรรสถานพยาบาลให้ผู้มีสิทธิบัตร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จัดสรรสถานพยาบาลประจำแก่ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ยังไม่มีสถานพยาบาลประจำ 1.9 แสนคน

มาม่า โอเค เปิดตัว 2 รสชาติใหม่ ใช้ CHAT GPT ช่วยคิดไอเดียโฆษณา หวังเจาะกลุ่ม Gen Z

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดตัวมาม่า โอเค 2 รสชาติใหม่ รสหม่าล่าเนื้อ และ เห็ดทรัฟเฟิล นำ CHAT GPT ต่อยอดไอเดียจัดทำเป็นภาพยนตร์โฆษณา

โตชิบ้า ยืนยัน ข่าวขายกิจการในต่างประเทศ ไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจในไทย

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ ส่งจดหมายชี้แจง กรณีที่มีข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก เกี่ยวกับ “บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด ปิดดีล ขายกิจการมูลค่า 2 ล้านล้านเยน

SCB 10X เปิดเวที Hackathon เฟ้นหาทีมนักพัฒนา ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยบล็อกเชน

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) เปิดเวที “BANGKOK BLOCKATHON 2023” ภายใต้แนวคิด “Blockchain for the Next Billion Users”

GRAMMY x RS ตั้งบริษัทร่วมทุน เตรียมจัด 3 คอนเสิร์ตใหญ่ ก.ค.- ต.ค. นี้ เมืองทองธานี

GMM MUSIC และ RS MUSIC ประกาศจัดตั้ง กิจการร่วมค้าอะครอสเดอะยูนิเวิร์ส (Across The Universe Joint Venture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดซีรีส์คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์

AWS เชื่อมั่นตลาดคลาวด์พุ่งไม่หยุด เล็งเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดส่ง ‘Lift’ ลุย SMB

อัตราการเติบโตของคลาวด์ในประเทศไทย ปี 2023 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 30% AWS เชื่อมั่นแผนรับมือที่ดำเนินการมาต่อเนื่อง ทั้งเพิ่มคู่ค้า จัดทีมดูแลลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

Blendata เปิดบริการ Analytics as a Service ในรูปแบบ Pay Per Use

เบลนเดต้า (Blendata) เปิดตัวบริการใหม่ Analytics as a Service บริการวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจร รองรับทุกความต้องการด้าน Data Analytics ในรูปแบบการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก WeChat Pay จัดแคมเปญใหญ่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผนึก WeChat Pay ผู้ให้บริการ E-Wallet รายใหญ่จากประเทศจีน มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวก รวดเร็ว

ดีป้า จับมือพันธมิตร เปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มชุมชนคนสายเทค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท มิสเตอร์ฟ็อกซ์ จำกัด ร่วมเปิดตัว Tech Thailand

MUST READ

แกร็บ VS ไลน์แมน 2 ยักษ์ใหญ่มองตลาดคนละมุม

Grab และ LINEMAN คือ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่รายใหญ่ที่สุดในไทยตอนนี้ ด้วยสัดส่วนการครองตลาดที่ไม่ต่างกันมากนัก

NETA ผนึก กฟผ. เสริมความแข็งแกร่งระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของไทย

บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด จับมือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เดินหน้าสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของประเทศ

‘ยูจีน แคสเปอร์สกี้’ เน้นความสำคัญของ ‘Cyber Immunity’ ในการประชุมสกมช.

แคสเปอร์สกี้ (Kaspersky) บริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ตัดสินใจปฏิวัติสิ่งต่าง ๆ ด้วยการหาวิธีพัฒนาระบบไอทีด้วยการป้องกันตั้งแต่กำเนิด นั่นคือ “Cyber Immunity” หรือ ภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์

Blendata เปิดบริการ Analytics as a Service ในรูปแบบ Pay Per Use

เบลนเดต้า (Blendata) เปิดตัวบริการใหม่ Analytics as a Service บริการวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจร รองรับทุกความต้องการด้าน Data Analytics ในรูปแบบการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

แมกโนเลีย ไอศกรีม ดึง “เปเปอร์ เพลนส์” เป็นพรีเซนเตอร์ ส่งต่อความสุขสู่กลุ่มเด็ก

จากกระแสเพลง “ทรงอย่างแบด ฟีเวอร์” ของวงเปเปอร์ เพลนส์ ที่ดังในกลุ่มเด็กไปทั่วประเทศ ล่าสุด บริษัท F&N ดึง "ฮาย และ เซน" มาเป็นพรีเซนเตอร์
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น