TH | EN
TH | EN
หน้าแรกTechnologyพีทีที ดิจิตอล ผนึกไปรษณีย์ไทย เพิ่มประสิทธิภาพงานควบคุม และระบบติดตามการขนส่ง ด้วยดิจิทัลโซลูชัน

พีทีที ดิจิตอล ผนึกไปรษณีย์ไทย เพิ่มประสิทธิภาพงานควบคุม และระบบติดตามการขนส่ง ด้วยดิจิทัลโซลูชัน

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ผนึกความร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสริมประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งในยุคดิจิทัล ผ่านการทดลองการใช้งาน Hermes Platform ซึ่งเป็นระบบควบคุมและติดตามยานพาหนะแบบครบวงจร ครอบคลุมฟังก์ชั่น GPS Tracking เพื่อระบุตำแหน่งพิกัดรถโดยสาร รวมถึงสามารถดูรอบการขนส่ง และติดตามพฤติกรรมของพนักงานขับรถ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจขนส่งและอีคอมเมิร์ซที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เบื้องต้นไปรษณีย์ไทยร่วมกับพีทีที ดิจิตอลนำร่องศึกษาการใช้งานระบบ Contract Management และ Transportation Management เพื่อบริหารจัดการสัญญาระหว่างไปรษณีย์ไทยและ คู่ค้าผู้ขนส่งให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงพัฒนาการบริหารจัดการการขนส่งให้มีศักยภาพมากขึ้น ในอนาคต

กวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า “หนึ่งในพันธกิจของ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด คือ การมุ่งมั่นพัฒนาและผลักดันการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล โดยธุรกิจขนส่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาที่มีผู้ใช้บริการขนส่งในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ขนส่งก็ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากการแข่งขันที่รุนแรงจากการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ และปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน

ด้วยเหตุนี้ ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาการบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพการบริการ และความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับ ไปรษณีย์ไทย นำระบบ Hermes Platform ซึ่งเป็นระบบควบคุมและติดตามยานพาหนะแบบครบวงจรที่ พีทีที ดิจิตอล พัฒนาและให้บริการรองรับการขนส่งรถขนส่งน้ำมันอยู่ในปัจจุบัน มาสนับสนุนและบริหารจัดการรอบการขนส่ง เส้นทางการขนส่ง รวมถึงควบคุมการตรวจสอบและจ่ายค่าขนส่ง สนับสนุนการดำเนินงานของไปรษณีย์ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการยกระดับการขนส่งพัสดุสู่รูปแบบดิจิทัล และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น”

จากพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่นิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ (EIC) พบว่า ยอดการขนส่งพัสดุในปี 2563 มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 4 ล้านชิ้นต่อวัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 35% จากปี 2562 และคาดว่าในปี 2565 จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 7 ล้านชิ้นต่อวัน

ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า การร่วมมือกับพีทีที ดิจิตอล ในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดการบริหารจัดการขนส่ง ของไปรษณีย์ไทยสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบยิ่งขึ้น ซึ่งเบื้องต้นจะทดลองการใช้งานระบบ Contract Management และ Transportation Management ที่อยู่ในระบบ Hermes เข้ามาติดตั้งในไปรษณีย์ไทยและรถขนส่งไปรษณีย์ ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการบริหารจัดการกับคู่ขนส่งเป็นระบบมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบรถขนส่งได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถจัดการกับปริมาณพัสดุที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็ว

“ไปรษณีย์ไทยเห็นความสำคัญของการนำบิ๊กดาต้า และระบบดิจิทัลต่าง ๆ มาใช้กับเครือข่ายโลจิสติกส์ขององค์กรที่มีขนาดใหญ่และครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจในด้านคุณภาพบริการมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับการนำจ่ายพัสดุ เอกสารสำคัญ ความปลอดภัยตลอดเส้นทาง กระบวนการต่าง ๆ ที่สามารถตรวจสอบได้ และยังถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจขนส่งและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของไปรษณีย์ไทยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้ตรงใจ พร้อมขับเคลื่อนให้ไปรษณีย์ไทยเป็นขนส่งดิจิทัลเต็มรูปแบบ และครองความเป็นผู้นำในตลาดขนส่งได้อย่างต่อเนื่อง”

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ซุปเปอร์แนป เปิดตัวแผงพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรก เร่งนำพลังงานสะอาดมาใช้ในศูนย์ข้อมูล

หัวเว่ยจับมือกระทรวงพาณิชย์ส่ง “รถดิจิทัล” เร่งพัฒนาบุคลากรไอซีที จ.พะเยา

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ