TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology 'โรงเรียนต้นแบบ Coding' ปั้นครูพันธุ์ใหม่ เสริมทักษะโปรแกรมมิ่งในห้องเรียนจริง

‘โรงเรียนต้นแบบ Coding’ ปั้นครูพันธุ์ใหม่ เสริมทักษะโปรแกรมมิ่งในห้องเรียนจริง

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการไอทีโซลูชันแบบครบวงจร เดินหน้าโครงการ Code Their Dreams ชูโปรเจกต์ใหม่ โรงเรียนต้นแบบด้าน Coding จัดอบรมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโคดดิ้ง สร้างองค์ความรู้ให้กับคณะครูและบุคลากรภาคการศึกษาของไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ 

เตรียมพร้อมส่งต่อองค์ความรู้ด้านการโคดดิ้ง โปรแกรมมิ่งอย่างง่าย ในชั้นเรียนจริงกว่า 20 โรงเรียน พร้อมสนับสนุนทักษะด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้กับเยาวชนไทย เปิดหลักสูตรพร้อมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ต้อนรับเปิดภาคการศึกษา

จาก Code Their Dreams สู่ Code Their Dreams by CDG

จากการริเริ่มโครงการ Code Their Dreams ของกลุ่มบริษัทซีดีจี ในปี 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบเวิร์กชอปเพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในบรรยากาศสนุกสนานทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 4,171 คน ครูผู้สอนจำนวน 313 คน และมีโรงเรียนเข้าร่วมแล้วกว่า 425 โรงเรียน

ล่าสุดโครงการ Code Their Dreams by CDG ได้เดินหน้าพัฒนาและขยายแนวทางการอบรมส่งต่อความรู้ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเฉพาะทักษะโค้ดดิ้งและโปรแกรมมิ่งในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในโครงการฝึกอบรม Coding ให้กับครูผู้สอนและนำความรู้ไปถ่ายทอดผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป ภายใต้แนวคิด ‘โรงเรียนต้นแบบ’ ตามรูปแบบ SEED OF WISDOM 

ซึ่งหลักสูตรอบรมนี้ CDG Group ได้พัฒนาร่วมกับ บริษัท ดีบิค จำกัด (ROBBO BY DBIC) เพื่อนำไปใช้สำหรับการสอนในโรงเรียนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 20 โรงเรียน มีครูผู้สอนด้านเทคโนโลยีเข้าร่วมแล้วกว่า 70 คน เพื่อพัฒนาเป็นครูในโครงการโรงเรียนต้นแบบ 

เป้าหมายสำคัญของโครงการอบรมโรงเรียนต้นแบบในครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนครูผู้สอนที่มีองค์ความรู้ด้าน Coding ต่อยอดเป็นแนวคิดที่ CDG Group ร่วมผลักดันสู่การสร้างครูพันธุ์ใหม่ในระบบการศึกษาของประเทศไทย เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดและส่งต่อความรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ถือเป็นอีกกลไกสำคัญในการสนับสนุนทักษะไอทีให้กับนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนของประเทศไทยในชั้นเรียนจริงอย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตร Coding นี้ ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบริษัทซีดีจีและบริษัท ดีบิค จำกัด ได้นำหลักสูตรจาก ROBBO ประเทศฟินแลนด์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาปรับปรุงให้เข้าบริบทของการศึกษาของประเทศไทย

การอบรมการสอน Coding ตามรูปแบบ SEED OF WISDOM ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก 

  1. การวิเคราะห์สถานการณ์และบริบทการสอนที่เกิดขึ้น Analysis ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจความพร้อมของผู้เรียน ทักษะด้านเทคโนโลยีสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ Coding พร้อมทั้งสอดแทรกกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ Encourage ให้เกิดความตระหนักในการเรียนรู้ 
  2. กิจกรรม (Activity) ซึ่งเป็นการให้ความรู้พื้นฐาน ทั้งทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ Coding พร้อมเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ ROBBO LAB ไปจนถึงการออกแบบสร้างเกมอย่างง่าย ผ่านโปรแกรม Scratch และการให้ความรู้ตามแนวคิด Plan Do Check Act พร้อมใช้ Application ได้จริงอย่างมีคุณภาพ 
  3. ขั้นตอนการประเมิน ให้ผู้ร่วมกิจกรรมอื่น ๆ สามารถแสดงความคิดเห็น ซักถาม และนำสู่ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้โครงการอยู่ในระหว่างการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูต้นแบบที่ได้รับการอบรมเป็นที่เรียบร้อย พร้อมเริ่มต้นจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริงในภาคการศึกษาล่าสุด เดือนพฤษภาคม 2565 นี้

นาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของโครงการ Code Their Dreams โดยกลุ่มบริษัทซีดีจี คือ การส่งเสริมการศึกษา สนับสนุนทักษะที่จำเป็นให้แก่เยาวชนไทย เพราะการศึกษา คือ ส่วนสำคัญในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการพัฒนาด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ช่วยส่งเสริมคุณภาพประชากรของประเทศสำหรับ Next Generation และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป ถือเป็นพันธกิจที่กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทซีดีจียังวางแผนขยายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เพื่อพัฒนากำลังคนที่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสู่สังคมต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมในกิจกรรมต่อไปได้ที่ : Facebook : Code Their Dreams

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

d-DATA: บล็อกเชน ดาต้า และเอไอ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

Amity ผู้ให้บริการโซลูชันการสื่อสารสัญชาติไทย ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งใน ‘บริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในยุโรป’ จากการจัดอันดับของ Financial Times

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ฉายภาพความเป็นผู้นำด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM) ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมยานยนต์ไฟฟ้า ฉายภาพความเป็นบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก

POCO เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธง POCO F4 และ POCO X4 GT

POCO แบรนด์เทคโนโลยียอดนิยม ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดทั่วโลก POCO F4 มาพร้อมชิปเซ็ต Snapdragon กล้อง 64MP และ POCO X4 GT พร้อมชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 8100 ตอบโจทย์คอเกมและเอนเตอร์เทนเมนท์ ในราคามิตรภาพ

TECNO เปิดตัวสมาร์ทโฟน CAMON 19 ซีรีส์ใหม่ สุดทันสมัย เตรียมเปิดตัวไทยเดือนกรกฎาคมนี้

เทคโน (TECNO) เปิดตัวสมาร์ทโฟน TECNO CAMON 19 ซีรีส์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ระดับโลก ในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา แสดงก้าวสำคัญและกำหนดทิศทางของแบรนด์ TECNO สู่การเป็นแบรนด์พรีเมียมที่มีความสากล

แคนนอน เปิดตัวกล้องมิเรอร์เลส EOS R7 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

แคนนอน (Canon) ตอกย้ำผู้นำตลาดกล้องมิเรอร์เลส เปิดตัวกล้อง Canon EOS R7 และ EOS R10 ที่ได้รับการส่งต่อเทคโนโลยีระบบโฟกัสจาก Canon EOS R3

TOD โคเปนเฮเกน กับการพัฒนาเส้นทางจักรยานอันดับหนึ่งของโลก

อะไรที่ทำให้ TOD ของเมืองโคเปนเฮเกน มุ่งเน้นการพัฒนาเส้นทางจักรยาน จนได้ชื่อว่าเป็น "เมืองหลวงแห่งจักรยาน"

Aruba แนะโรงงานอุตสาหกรรมใช้ AIOps ผนวก IT กับ OT ให้เป็นหนึ่งเดียวฝ่าอุปสรรคหลังยุคโควิด

ยุคหลังการแพร่ระบาดโควิด โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะต้องปรับเปลี่ยนตนเองเข้าสู่เส้นทางเศรษฐกิจดิจิทัลให้เท่าทันหรือล้ำหน้าคู่แข่งทั่วโลก ด้วยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและโซลูชันที่เหมาะสม

บลูบิค ส่งนวัตกรรม ‘LISMA’ ที่ใช้งาน SAP ผ่าน LINE App ได้เรียลไทม์

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK โปรโมตนวัตกรรม LISMA: LINE as SAP Mobile Application ที่เชื่อมต่อระบบ SAP เข้ากับแอปพลิเคชัน LINE

อนุรักษ์กระบือไทย ไม่ให้สูญพันธุ์

คำเปรียบเปรยที่ว่า “โง่เหมือนควาย” มาจากไหน? เพราะในความเป็นจริงแล้ว ควายฉลาดและสอนได้ ตลอดเวลาที่ผ่านมาควายจึงถูกใช้เป็นแรงงานหลักในการทำเกษตรกรรม  “ควาย” หรือ “กระบือ” สามารถทำงานได้ปีละประมาณ 4 เดือน ทำงานวันละ 5 ชั่วโมง กระบือตัวหนึ่งใช้งานไถนาเฉลี่ยปีละ 10 ไร่   ในภาพความทรงจำ ควาย คือ สัตว์เลี้ยงที่มีบุญคุณมานานนับปีที่สามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวนา แต่ในปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจส่งผลให้การใช้แรงงานควาย หรือ กระบือลดน้อยลง แต่กลับเน้นในเรื่องของการบริโภค จึงต้องมีการอนุรักษ์กระบือไทยอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการผลิตและการบริโภค

บี.กริม เพาเวอร์ ยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานดิจิทัล ดันสตาร์ตอัพช่วยลดคาร์บอน

บี.กริม เพาเวอร์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่ผู้นำผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก เดินหน้าสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ร่วมสนับสนุนสตาร์ตอัพค้นหาโซลูชันช่วยอุตสาหกรรมไทยลดการปล่อยคาร์บอน

เจาะลึกเทรนด์ NFT กระแสโลกมาแรง ต่อยอดสู่การตลาดยุคใหม่

เมื่อเทรนด์ของสะสมในโลกดิจิทัลอย่าง NFT กำลังได้รับความนิยมจากคนทั้งโลกรวมถึงคนไทย นักการตลาดจากทั่วโลกเชื่อว่า NFT กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในรูปแบบการทำตลาดยุคดิจิทัลที่มาแรงมาก

MUST READ

เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย และมาม่า

น้ำมันแพงส่งผลให้ต้นทุนสินค้า บริการ รวมไปถึงต้นทุนในการดำรงชีวิตพุ่งพรวด และเป็นเหตุให้โรคเงินเฟ้อกลับมากำเริบและระบาดไปทั่วโลก

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ฉายภาพความเป็นผู้นำด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM) ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมยานยนต์ไฟฟ้า ฉายภาพความเป็นบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก

หลักทรัพย์บัวหลวง มองดัชนีครึ่งหลัง 1,700 จุด ชูกลยุทธ์กระจายความเสี่ยงรับมือความผันผวน

หลักทรัพย์บัวหลวง ประเมินแนวโน้มตลาดหุ้นไทยครึ่งหลังปี 2565 แกว่งตัวขึ้นแตะ 1,700 จุด หนุนด้วยปัจจัยเศรษฐกิจฟื้นตัวจากการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว และกำไรบริษัทจดทะเบียนไตรมาส2 ปี 2565 คาดเติบโตราว 9% จากไตรมาสแรก พร้อมแนะจัดพอร์ตลงทุนรับมือความผันผวนและเงินเฟ้อพุ่งต่อเนื่อง

OR เดินหน้าขยาย LINE MAN Kitchen ready to go

OR ผนึกกำลัง LINE MAN ต่อยอดความร่วมมือขยายสาขา LINE MAN Kitchen ready to go ในสถานีบริการ PTT Station รอบนอกกรุงเทพฯ ได้แก่ สาขากาญจนาภิเษก-ตลิ่งชัน และมีนบุรี หวังเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการย่านชานเมือง

LINE กับบทบาทที่เปลี่ยนไป… แพลตฟอร์มสำหรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจร

หลังจาก LINE ได้เข้ามาเป็นเครื่องมือสื่อสารสำคัญจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้ว สิ่งที่ LINE ทำอย่างต่อเนื่อง คือการพัฒนาแพลตฟอร์มให้รองรับการใช้ชีวิต และไลฟ์สไตล์ที่รับกับโลกในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น