TH | EN
TH | EN
หน้าแรก News 3 เทรนด์สำคัญขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดาต้า

3 เทรนด์สำคัญขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดาต้า

LINE ประเทศไทย จัดงาน LINE Business Matching 2021: Tech Marketplace for Data Solutionรูปแบบออนไลน์ เจาะลึกการจัดการดาต้าที่สำคัญสำหรับนักการตลาด องค์กรธุรกิจ ผู้ประกอบการ พร้อมนำไปใช้ต่อยอด เผย 3 เทรนด์สำคัญ ปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล นำดาต้าเสริมศักยภาพการแข่งขัน ดันธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับความสนใจจากนักการตลาด นักจัดการข้อมูล และผู้ประกอบการธุรกิจ เข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก

สำหรับกูรูท่านแรก พชร อารยะการกุล ซีอีโอ Bluebik Group ได้บรรยายเจาะลึกถึงการใช้ดาต้าสำหรับธุรกิจปัจจุบันว่า ดาต้า ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจ โดยได้มีการนำดาต้าเข้ามาใช้งานเพื่อธุรกิจในหลายระดับ ไม่ว่าจะเพื่อรู้เท่าทันสถานการณ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้น เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์ เพื่อคาดการณ์ทิศทางตลาดหรือธุรกิจในอนาคต จนไปถึงเพื่อพัฒนาแนวทางหรือกลยุทธ์ทางธุรกิจต่อไป โดยสรุป 3เทรนด์สำคัญสำหรับการใช้งานดาต้าเพื่อยกระดับปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่โลกดิจิทัล (Digital Transformation) ในปัจจุบัน ได้แก่

·       Machine Learning เครื่องมือจัดการดาต้ายุคใหม่ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพียงเพื่อเก็บข้อมูลเชิงสถิติเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยประมวลผลได้ใกล้เคียงหรือดีกว่ามนุษย์ในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้องค์กรสามารถจัดเก็บ จำแนก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ นำมาซึ่งการคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้า สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมการรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การช่วยจัดจำแนกกลุ่มข้อมูล (Cluster Analytic) หรือหาองค์ประกอบหลัก (Factor Analytic) สำหรับข้อมูลที่มากมายมหาศาล ช่วยลดความซับซ้อนของข้อมูลเพื่อให้องค์กรนำไปใช้งานต่อได้ โดยเฉพาะข้อมูลที่มีความซับซ้อนในการจัดเก็บและวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็น เสียง รูปภาพ วิดีโอ ข้อความต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ เช่น รีวิวและคอมเมนต์ ตัวอย่างองค์กรที่นำ Machine Learning มาใช้ได้ดี เช่น Amazonใช้ระบบ LDA มารวบรวมและจำแนกรีวิวบนโลกออนไลน์ออกมาเป็นหัวข้อหลัก ๆ ให้จัดการต่อได้ง่ายขึ้น

หรือบริษัทด้านการเงินและประกันในจีนอย่าง PINGAN ที่นำข้อมูลจากวิดีโอคอลมาวิเคราะห์ด้วย AI ขับเคลื่อนธุรกิจจนประสบความสำเร็จ รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจธนาคารต่าง ๆ ที่มีการใช้ระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าหรือลายนิ้วมือ เป็นต้น

·       พัฒนา AI เป็นหัวใจหลักวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ เมื่อพัฒนา Machine Learning ไปสู่ AI การวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลที่ได้จึงมีความละเอียดและแม่นยำมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีอย่าง AI จึงกลายมาเป็นหัวใจหลักในการดึงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ สร้างการเติบโตให้ธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจองค์กรมักลงทุนในการบริหารจัดการดาต้าเพื่อการตลาดและการขาย โดยมุ่งเน้นไปที่การทำ Personalization แต่สิ่งที่ยังเป็น

อุปสรรคสำหรับองค์กรส่วนใหญ่ คือ การได้มาซึ่งข้อมูล ซึ่งก็สามารถทำได้โดยการร่วมมือกับนักพัฒนาโซลูชันต่าง ๆ เพื่อเชื่อมต่อ API หรือการสร้างกิจกรรมยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลโดยความสมัครใจ เป็นต้น

นอกจากนี้ นักการตลาดยุคใหม่ควรเรียนรู้หลักการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อออกแบบกิจกรรมหรือแคมเปญแบบ Personalizedให้สอดคล้องกัน รวมถึงนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคลได้อย่างถูกที่ ถูกเวลา ถูกช่องทาง ตัวอย่างเช่น Netflix มีการใช้ AI เพื่อนำเสนอคอนเทนต์แนะนำให้กับผู้ใช้แต่ละคนแตกต่างกัน พร้อมใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบ NRT (Near Real-Time Analytic) ประมวลผลโดยละเอียดว่าคนดูแต่ละคนดูคอนเทนต์ถึงฉากไหน นานเท่าไร เพื่อนำมาวิเคราะห์ความชอบและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลต่อไป เป็นต้น

·       ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้คล่องตัว การปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่การขับเคลื่อนด้วยดาต้าในยุคดิจิทัล ไม่ใช่เพียงแค่การนำ AI หรือเทคโนโลยีมาใช้ แต่องค์กรต้องปรับโครงสร้างการทำงานให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงรูปแบบการทำงานของทุกแผนกทั้งองค์กร มีการแชร์ข้อมูลร่วมกัน ทำงานแบบ Cross-Function เพื่อผนวกและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว และออกแบบหรือเลือกใช้เทคโนโลยีมาจัดการดาต้าได้อย่างเหมาะสม ยิ่งข้อมูลหรือดาต้าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและอัพเดทอยู่ตลอดเวลา การปรับมุมมอง โครงสร้างและแนวการทำงานในองค์กร ให้สื่อสาร เข้าใจและเดินหน้าไปในทางเดียวกันอย่างรวดเร็วจึงเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือการบริหารดาต้าเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจองค์กรด้วย Data-driven ในยุคนี้ 

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ ‘Data Marketing ทำอย่างไรให้ธุรกิจไปรอดในยุค New Normal’ โดยกูรูด้าน Data Solution ท่านอื่น ๆ อาทิ ธิติรัตน์ ทองถาวร Regional Vice President – Salesforce.com, สุรศักดิ์ วนิชเวทย์พิบูล CTO – Huawei Cloud หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ ธนุส เกิดลาภHead of MarTech & Data Consulting – ADA Thailand 

ซึ่งได้เห็นตรงกันว่า การสร้างพื้นฐานเพื่อการทำ MarTech ที่ดี องค์กรจะต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย อาทิ การสร้าง Digital Touchpoint ที่ช่วยเสริมประสบการณ์ลูกค้า ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาต่อยอดทางธุรกิจได้ และจากสถานการณ์โควิด ทำให้ลูกค้าอยู่บนออนไลน์เป็นส่วนมาก ธุรกิจสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น ธุรกิจควรต้องสร้าง Customer Data Platform (CDP) ของตัวเองเพื่อรวบรวมข้อมูลมาไว้ในที่เดียว โดยใช้ AI และ Machine Learning เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ จัดการข้อมูล และแบ่งกลุ่มลูกค้า ด้วยกลยุทธ์ Hyper-personalization อย่างไรก็ตาม การเก็บและจัดการข้อมูลจำนวนมากได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีการสร้างระบบหลังบ้าน หรือ Public Cloud ในการเก็บข้อมูลที่มีความเสถียร มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนสเกลได้ และที่สำคัญสามารถหยิบข้อมูลมาใช้งานง่าย

ศรีสุภาคย์ อารีวณิชกุล ผู้อำนวยการธุรกิจองค์กร LINE ประเทศไทย กล่าวว่า ดาต้าเทคโนโลยี เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคน ทุกธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแชทคุยกับเพื่อน การสั่งอาหารออนไลน์ การช้อปปิ้งออนไลน์ การรับข้อมูลข่าวสาร การทำงานหรือเรียนผ่านระบบออนไลน์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ดาต้าจึงเป็นกุญแจสำคัญของกลุ่มธุรกิจองค์กร เพื่อที่จะเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า ต่อยอดไปสู่การเลือกใช้โซลูชันเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างแท้จริง LINE หวังเป็นอย่างยิ่งว่างาน LINE Business Matching 2021: Tech Marketplace for Data Solution ในวันนี้ จะเป็นแหล่งความรู้และจุดประกายให้องค์กรสามารถนำไปต่อยอด เสริมศักยภาพการแข่งขัน และสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้ยั่งยืนต่อไป

ติดตามดูย้อนหลังงาน LINE Business Matching 2021: Tech Marketplace for Data Solution ได้ทางwww.lineforbusiness.com/businessmatching  เร็ว ๆ นี้

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

“ไซมอน เดล” นำทัพ Adobe ในเกาหลี

อะโดบี ประกาศแต่งตั้ง ไซมอน เดล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอะโดบีประจำประเทศเกาหลี

WEDO ชวนนักศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วม “WEDO Young Talent Program 2022”

WEDO เปิดตัว “WEDO Young Talent Program 2022” ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในรูปแบบของMicro Enterprise จำนวน 13 สัปดาห์

คลังสินค้า ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ประเดิมลูกค้ารายแรก เคอรี่ โลจิสติคส์

WHAเปิดตัวโครงการ ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ เทพารักษ์ กม. 21 ครอบคลุมพื้นที่อาคารรวม 400,000 ตร.ม. บนเนื้อที่ 400 ไร่

ETRAN จากความฝัน สู่ยานยนต์พลังงานสะอาด

“พันธกิจของผม เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ผมเกิดมา แล้วคุณแม่ตั้งชื่อผมว่า 'เอิร์ธ' ซึ่งแปลว่าโลกแล้ว” นี่เป็นมิชชันของ ‘เอิร์ธ’ สรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์)

คาดการณ์ 10 อันดับเทรนด์เทคโนโลยีพุ่งแรง จาก Alibaba DAMO Academy

Alibaba DAMO Academy (DAMO) สถาบันเพื่อการวิจัยด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ระดับโลกของอาลีบาบา กรุ๊ป นำเสนอการคาดการณ์แนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

เทรนด์ที่อยู่อาศัยยุค Now Normal คนหาบ้าน 2022 ต้องการอะไรเมื่อคิดมีบ้าน?

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (DDproperty) อัปเดตแนวโน้มที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยุคใหม่ที่น่าจับตามอง

เมตาเวิร์ส และ NFT ขุมทรัพย์แหล่งใหม่จากโลกเสมือนสู่โลกจริง

loomberg Intelligence ระบุว่าจะมีมูลค่าตลาดทั่วโลกเพิ่มเป็น 800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2567 จากมูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 2563

Crescendo Lab เปิดตัวโซลูชันจัดการข้อมูลการตลาดอัตโนมัติ ช่วยรีเทลและอีคอมเมิร์ซ

Crescendo Lab ขยายการให้บริการโซลูชันมายังประเทศไทย เพื่อเสริมประสิทธิภาพธุรกิจรีเทลและอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยในการเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าจากบัญชี LINE OA กับแพลตฟอร์มอื่นๆ

New Year Resolution ลงทุนอย่างมีเป้าหมาย พอร์ตแกร่งพิชิตผลตอบแทนรับปีเสือนอนกิน

สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับ ปีแห่งความหวังของทุกคน ขอให้ทุกอย่างดีกว่าปีก่อน ๆ ผมเชื่อว่า เริ่มต้นปี ทุกคนต่างวางเป้าหมายสิ่งที่จะทำในปีนี้

SEAC (ซีแอ็ค) กรุยแผนธุรกิจปี 65 กับเป้าหมายอัพสกิล คนไทย 1 ล้านคนใน 3 ปี

SEAC (ซีแอ็ค) เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้กับคนไทยในหลากหลายกลุ่มผ่านการเรียนรู้

MUST READ

จิตตะ เวลธ์ โชว์ผลตอบแทน Jitta Ranking ปี 64 ชนะตลาดหุ้น เวียดนาม ยืนหนึ่ง โต 68%

จิตตะ เวลธ์ เผยปี 2564 ลงทุนตั้งแต่ต้นปี โชว์ผลตอบแทนลงทุนในหุ้นรายประเทศพุ่งแรง ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก พร้อมปรับพอร์ตอัตโนมัติ

“ละว้าโมเดล” รับมือโรคพยาธิใบไม้ตับ เอเชียอาคเนย์ ผ่านการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์

ประชากรไทยกว่าร้อยละ 9.4 หรือประมาณ 6 ล้านคนทั่วประเทศมีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทรูมูฟ เอช ครองแชมป์ 6 ปีซ้อน เครือข่ายยอดเยี่ยม/ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

โครงข่ายคุณภาพที่ดีที่สุดในไทย ทรูมูฟ เอช ผงาดครองแชมป์เครือข่ายยอดเยี่ยม 6 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2564 จากสถาบันทดสอบคุณภาพระดับโลกอย่าง nPerf

“แจ็คกี้ หวาง” กับพันธกิจและบทบาทของ Google Thailand

'นำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของ Google เพื่อผู้ใช้งานชาวไทย’ ภายใต้ขอบเขตเป้าหมาย Carbon-Free Energy

ศูนย์วิจัยเทเลนอร์ เผย 5 เทรนด์เทคโนโลยีที่จะเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่โลกสีเขียวในปี 2565

“ศูนย์วิจัยเทเลนอร์” คาดการณ์ 5 ความก้าวหน้าสำคัญทางเทคโนโลยีของโลก ได้แก่ การประมวลผลข้อมูลแบบ Edge บนเครือข่าย 5G, นวัตกรรมด้านพลังงาน, ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้าถึงง่ายขึ้น, Greenfluener และความเหลื่อมล้ำจากคนรุ่นโควิด-19
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น