TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology ดีอีเอส เร่งเครื่อง 3 งานหลัก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดีอีเอส เร่งเครื่อง 3 งานหลัก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งเครื่อง 3 งานหลักเตรียมรับการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เต็มรูปแบบกลางปีนี้ ครอบคลุม การจัดทำกฎหมายลำดับรอง จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และวางกรอบแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มุ่งคุ้มครองเจ้าของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ แนะประชาชนควรรู้ “สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งตามกฎหมายนี้กำหนดไว้ 8 เรื่อง

ภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ทำหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) อยู่ระหว่างเร่งสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะมีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้เต็มรูปแบบ ซึ่งกำหนดไว้วันที่ 1 มิถุนายน 2564

-6 สิ่งควรทำ เมื่อข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลจากผู้ให้บริการ
-ดีอีเอส คลอดประกาศมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

โดยกำลังจัดทำ 3 เรื่อง ได้แก่ กฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมมูลฯ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลฯ ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ 8 เรื่อง คือ

1.สิทธิการได้รับแจ้ง (Right to be Informed)
2.สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
3.สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)
4.สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)
5.สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to be Forgotten)
6.สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict of Processing)
7.สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Data Portability)
8.สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

ดีอีเอส เร่งเครื่อง 3 งานหลัก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลฯ

โดยวิธีการใช้สิทธิข้อ 2-8 เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ขณะที่ สิทธิข้อ 1 หรือสิทธิการได้รับแจ้ง เป็นสิทธิที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล “ทุกคน” ได้รับโดยไม่ต้องมีการร้องขอ ตามที่ระบุอยู่ในมาตรา 23 ซึ่งตามกฎหมายแล้ว ผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) ได้แก่ สถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ต้องแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรู้ว่าข้อมูลของตนจะถูกนำไปใช้ทำอะไรบ้าง

สำหรับรายละเอียดการแจ้งให้ทราบ ได้แก่ เก็บข้อมูลอะไรบ้าง เก็บไปทำไม เก็บนานแค่ไหน จะมีการส่งต่อข้อมูลให้ใคร/หน่วยงานใดบ้าง และช่องทางติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล เป็นต้น และกรณีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นก็ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลทราบด้วย ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ อาจถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 5,000,000 บาท

“พ.ร.บ. ฉบับนี้กำหนด หลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิมีประสิทธิภาพ”

ภุชพงค์ กล่าวต่อว่า กฎหมายฉบับนี้ ยังมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นๆ ได้แก่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการกำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิดในกรณีมีการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ

ยกตัวอย่างเช่น มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาโดยมิชอบ แล้วเอาไปเปิดบัญชีโซเชียลใน เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม (IG) แล้วหลอกลวงให้ประชาชนโอนเงินมาให้ เป็นต้น กรณีลักษณะนี้จะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายทั้ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลฯ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลทุกประเภทที่สามารถระบุตัวตนได้ว่าคนๆ นั้นเป็นใคร ดังนั้น หากประชนพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองถูกละเมิด สามารถติดต่อขอคำปรึกษา หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 1. ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โทร. 02 142 1033 หรืออีเมล์ [email protected] 2.ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ โทร. 1212 และ 3.เพจอาสาจับตาออนไลน์ http://facebook.com/DESMonitor โดยคลิกไปที่เพจ และแจ้งเบาะแสผ่านทาง inbox

“ในแง่ของประชาชน อยากขอแนะนำให้มีการป้องกันตนเองจากมิจฉาชีพ ที่ใช้วิธีการหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์หรือโซเชียล  เช่น หากมีข้อความแปลกๆ เข้ามาที่มือถือของเรา ก็อย่ากดลิงค์ที่แนบมา หรือถ้ามีคนโทรเข้ามาขายสินค้าที่ไม่เคยใช้บริการมาก่อน ให้ถามกลับว่า ได้ข้อมูลของเรามาจากไหน เป็นต้น เพราะยุคนี้ต้องยอมรับว่า การหลอกลวงและภัยบนโลกออนไลน์ มีหลายรูปแบบ เกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็ว ถ้าผู้ใช้สื่อออนไลน์/โซเชียล ขาดความระวังหรือไม่รู้เท่าทัน” ภุชพงค์ กล่าวสรุป

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

Skooldio ติดโผ สตาร์ตอัพเติบโตสูงระดับเอเชียแปซิฟิก และเข้าชิง Global Startup Awards 2023

Skooldio ผู้ให้บริการด้านทักษะดิจิทัล หรือ Digital Skills สำหรับวัยทำงาน ในเครือ LEARN Corporation ติดอันดับ High-Growth Companies Asia-Pacific 2023

เจาะ 5 เทรนด์ Web3 ที่กระแสมาแรงในปีนี้

เมื่อตลาดอยู่ในช่วงขาลง เรามักจะได้ยินเสมอว่า “คริปโทถึงกาลอวสานแล้ว” แต่แท้จริงแล้ว ราคาคริปโทไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่บ่งชี้ถึงภาวะของอุตสาหกรรมคริปโท

ยูนิเวอร์ซัล โรบอท หนุนใช้หุ่นยนต์โคบอท ดันไทยสู่ EV Hub

ยูนิเวอร์ซัล โรบอท บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน (โคบอท) จากประเทศเดนมาร์ก พร้อมหนุนผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทยใช้หุ่นยนต์โคบอทช่วยการผลิต

Google เปิดตัว Generative AI บน Google Cloud และ Google Workspace

Google เปิดตัว คลื่นลูกใหม่ ของ generative artificial intelligence (generative AI) ในส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจหลัก

Samsung เปิดตัว Galaxy A54 5G และ A34 5G ดีไซน์ใหม่ เครื่องสวย กล้องคมชัด

ซัมซุงเปิดตัว Samsung Galaxy A54 5G และ Galaxy A34 5G ด้วย All New Design ปรับโฉมใหม่ สวยเทียบรุ่นเรือธง ชูโรงด้วย AWESOME Camera

อีริคสัน โชว์ศักยภาพโซลูชัน 5G ในงาน DTWA 2023 เดินหน้าขับเคลื่อนดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันในไทย

อีริคสัน จัดแสดงโซลูชัน 5G ล่าสุด ภายในงาน Digital Transformation World Asia (DTWA) 2023 ที่จัดขึ้น 3 วันเต็มในกรุงเทพฯ

ม.มหิดล วิจัยกระชายขาว ช่วยยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อมะเร็งกระเพาะอาหาร เตรียมบุกตลาดโลก

มหาวิทยาลัยมหิดลผนึกกำลังส่วนงานที่เกี่ยวข้องวิจัยพืชสมุนไพรไทย ต่อยอดวิจัยพืชสมุนไพรไทยกระชายขาว จนสามารถค้นพบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร

‘เงินไชโย’ ลุกตลาดประกันภัยรถยนต์ ชูจุดเด่นความหลากหลาย จากบริษัทประกันภัยชั้นนำ

“ออโต้ เอกซ์” (AutoX) ผู้ให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนเป็นหลักประกันและวงเงินหมุนเวียน ภายใต้แบรนด์ “เงินไชโย” เดินหน้าขยายบริการใหม่โดยยึดแกนสำคัญ “เข้าใจ - เข้าถึง – พึ่งได้”

ทีเอ็มบีธนชาตชู 4 กลยุทธ์ มุ่งเป็นธนาคารที่ลูกค้าเลือกใช้

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ TTB วางแผนกลยุทธ์ The Next REAL Change สำหรับธุรกิจลูกค้าบุคคล ปี 2566 ให้เติบโตต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมาย การเป็นธนาคารที่ลูกค้าเลือกใช้และชื่นชอบจนต้องบอกต่อ

ETDA ปลื้ม “DGT 2023” ปีแรก สำเร็จเกินคาด สร้างโอกาสการทำงานและธุรกิจ เกือบ 500 ราย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดผลความสำเร็จขับเคลื่อนไทยสู่ ‘ดิจิทัลไทยแลนด์ที่มีความสุขและปลอดภัย’

MUST READ

COM7 วางเป้าปี 66 โต 15% เตรียมเปิดเพิ่ม 200 สาขา พร้อมแตกไลน์สู่ธุรกิจร้านขายยา-อาหารสัตว์เลี้ยง

COM7 ตั้งเป้าปี 66 ยอดขายพุ่งกว่า 15% จากกำลังซื้อคึกคัก iPhone14 ซัพพลายกลับสู่ภาวะปกติ เดินหน้าขยายสินค้าเฮาส์แบรนด์

บ้านปู เปิดรับ “ผู้ประกอบการ SE” รุ่นที่ 12 ผนึกพันธมิตรติวเข้ม สร้างแต้มต่อธุรกิจ-ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จับมือ สถาบัน Change Fusion เดินหน้าปั้นผู้ประกอบการ SE หน้าใหม่ ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รุ่นที่ 12

นิทรรศการ Van Gogh: The Immersive Experience เปิดตัวครั้งแรก ที่ประเทศสิงคโปร์

นิทรรศการชุด Van Gogh: The Immersive Experience ซึ่งนำเสนอประสบการณ์การชมงานศิลปะระดับรางวัลแบบดิจิทัล 360 องศา

ฝุ่นพิษ PM 2.5 … วิกฤติที่ถูกลืม

การแพร่ระบาดโควิด-19 กำลังคลี่คลายแต่ฝุ่นพิษ PM 2.5 กลับหนักขึ้นเรื่อย ๆ เป็นช่วงจังหวะที่ไทยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ครั้นพอมีฝุ่น PM 2.5 ปริมาณสูงขึ้นเรื่อย ๆ นักท่องเที่ยวก็เริ่มจะถอยหนี

‘เงินไชโย’ ลุกตลาดประกันภัยรถยนต์ ชูจุดเด่นความหลากหลาย จากบริษัทประกันภัยชั้นนำ

“ออโต้ เอกซ์” (AutoX) ผู้ให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนเป็นหลักประกันและวงเงินหมุนเวียน ภายใต้แบรนด์ “เงินไชโย” เดินหน้าขยายบริการใหม่โดยยึดแกนสำคัญ “เข้าใจ - เข้าถึง – พึ่งได้”
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น