TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life infoAid ชวนช่วยเหลือ รพ.ที่เดือดร้อนและประชากรกลุ่มเปราะบาง

infoAid ชวนช่วยเหลือ รพ.ที่เดือดร้อนและประชากรกลุ่มเปราะบาง

แม้จะเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติว่า แพทย์ไทยมีประสิทธิภาพสูงติดอันดับต้น ๆ ของโลก อ้างอิงจากสื่อญี่ปุ่นที่รายงาน ณ ปลาย เม.ย. ที่ผ่านมาว่า สามารถเยียวยารักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จนหายดีคิดเป็นร้อยละ 87 จากจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมด 2,954 ราย โดย 2,490 รายมีอาการดีขึ้นมากอย่างน่าพอใจ

-Apple เปิดตัวสายนาฬิกา Pride Edition ใหม่ 2 แบบ
-ช่อง 3 ส่งละคร 10 เรื่องขึ้น Netflix

แต่ในความเป็นจริงแล้วดังที่ทราบกันว่า โควิดจะยังคงอยู่กับสังคมโลกไปอีก 8-12 เดือนเป็นอย่างน้อยนับจากนี้ ดังนั้น ความต้องการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เน้นการป้องกันสำหรับโรงพยาบาลในต่างจังหวัด ยังมีความจำเป็นเร่งด่วน เพราะยังมีความต้องการ ดังข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ infoAID หรือ https://infoAid.org

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากแพทย์และหรือบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกว่า 80 แห่งทั่วประเทศ แจ้งความต้องการเข้ามา และรอการช่วยเหลือจากประชาชนอีกจำนวนมาก โดยเมื่อดูจากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ยังมีความต้องการเวชภัณฑ์อีกกว่า 70,000 ชิ้น จาก 20 รายการ

โดยเวชภัณฑ์ที่โรงพยาบาลยังต้องการส่วนใหญ่เป็นหน้ากาก N95 และ Surgical Mask นอกจากนี้กลุ่มประชากรเปราะบางก็เป็นคนอีกกลุ่มในสังคมที่ยังต้องการความช่วยเหลือ เฉพาะตัวเลขจาก infoAID ซึ่งข้อมูลมาจาก 20 มูลนิธิทั่วประเทศ ก็พบว่ายังมีคนอีกกว่า 12,000 คน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และยังต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับของอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง

นายธนภณ เศรษฐบุตร ผู้ประสานงานฝ่ายอาสาสมัครและข้อมูล สถาบันเช้นจ์ฟิวชัน ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท นกฮูก กรุ๊ป จำกัด ภาคีผู้ร่วมก่อตั้งเวบไซต์ infoAID เปิดเผยว่า กว่า 1 เดือน นับจากเวบไซต์อินโฟเอดเปิดให้บริการข้อมูลความต้องการเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับแพทย์แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกเมื่อ 2 เมษายนที่ผ่านมา พบว่า มีประชาชนตื่นตัวสนับสนุนเป็นนักปันอาสา หรือผู้บริจาคของเป็นจำนวนกว่า 120 คน คิดเป็น 46,740 หน่วย หรือ 16 รายการ

หากข้อมูลความต้องการนี้สามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมาก คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนเพิ่ม อย่างไรก็ตามเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นจริงๆ หลายรายการเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะต้องได้มาตรฐานสากล การจัดซื้อจึงไม่ใช่เรื่องง่าย นับเป็นความท้าทาย

“ผมคิดว่า ประชาชนเต็มที่กันมากที่จะช่วยหมอนะครับ สิ่งไหนที่สามารถทำมือได้ ก็ทำกันจึงได้หน้ากากผ้ากว่า 14,500 ชิ้น แต่ก็ยังมีอีกหลายรายการที่ยังไม่สามารถจัดหาแล้วช่วยบริจาคได้ ก็เป็นปัญหาที่อาจต้องใช้แนวทางในการแก้ไขที่แตกต่างออกไป เช่น อาจต้องช่วยโรงพยาบาลระดมทุนเพื่อซื้อเวชภัณฑ์เองหรือเปล่า ตรงจุดนี้เราก็มีเวบเทใจดอทคอมอีกภาคีที่ทำเรื่องนี้”

นางสาวช่อทิพย์ โกลละสุต ผู้ประสานงานฝ่ายผู้บริจาค มูลนิธิความคิดสร้างสรรค์เพื่อรับมือภัยพิบัติ (Design for Disasters) หนึ่งในภาคีผู้ร่วมก่อตั้งอินโฟเอด กล่าวว่า จากการประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลพบว่า ยังมีโรงพยาบาลขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลที่ต้องการเวชภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งเคยต้องการมากในช่วงที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ติดตามเพื่อเฝ้าดูอาการของบุคคลกลุ่มเสี่ยง ไม่เพียงเท่านั้น ตัวเลขการบริจาคเวชภัณฑ์ในเวบไซต์ยังสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด-19 อย่างเห็นได้ชัด ถือเป็นจุดเริ่มต้นการเติมเต็มสังคมได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่

ระดับที่ 1 ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด ในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบ DIY เช่น Face Shield และหน้ากากผ้า

ระดับที่ 2 ประชาชนมีส่วนร่วมปานกลาง เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งมักมีจำหน่ายในจำนวนจำกัดในช่วงเวลาหนึ่งๆ การจัดซื้อจึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรผู้ใช้งาน เช่น หน้ากาก N95 และชุด PPE

ระดับ 3 ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย เนื่องจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นบางชนิดมีความซับซ้อนในเชิงมาตรฐานด้านเทคนิคเฉพาะทาง รวมถึงมีราคาค่อนข้างสูง เช่น เครื่องกระตุกหัวใจ Defibrillator หรือตัวกรองเชื้อโรคสำหรับเครื่องช่วยหายใจ ทั้งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างเร่งด่วน

นอกจากความท้าทายด้านเวชภัณฑ์ที่จำเป็นแล้ว คณะทำงานเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) เกี่ยวกับสถานะความพร้อมและความต้องการด้านเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในระบบฐานข้อมูลของสาธารณะสุขไทยเป็นเรื่องสำคัญ มีความจำเป็นต้องเปิดเผย เพราะเป็นข้อมูลสาธารณะที่จำเป็นและสามารถเข้าถึงได้เพื่อเป็นทางเลือก ทางรอด ต่อชีวิตของประชาชน

รวมทั้งการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสนับสนุนไม่ใช่แค่ในภาวะวิกฤติครั้งนี้ แต่เป็นการรับมือกับวิกฤติการณ์แพร่ระบาดต่างๆในอนาคต ดังนั้น คงจะดีไม่น้อยหากทางภาครัฐสามารถเปิดเผยข้อมูลเท่าที่เป็นไปได้ตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติมเต็มช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากทุกภาคส่วนในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับเว็บไซต์ “infoAid” หรือ https://infoAid.org คือ พื้นที่กลางของ “ข้อมูล” ที่บอกความต้องการจาก “โรงพยาบาล” และ “เครือข่ายที่ทำงานช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง” เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มคนสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการตัดสินใจช่วยเหลือ จัดหาพร้อมส่งมอบ “เวชภัณฑ์ที่จำเป็น” ได้อย่างมั่นใจ แม่นยำ และตรงจุด เพราะข้อมูลที่แสดงผลผ่านเวบไซต์นี้มาจากหมอและโรงพยาบาลโดยตรง

ซึ่งทุกคนสามารถเลือกช่วยโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสะดวกในการจัดส่งของด้วยตัวเอง ขนานกันไปทีมงานและอาสาสมัครอินโฟเอดจะคอยช่วยเหลือประสานงานทั้งผู้ให้ (ผู้บริจาค) และผู้รับ (โรงพยาบาล) ได้ปฏิบัติภารกิจนี้เสร็จสมบูรณ์

พื้นที่กลางฐานข้อมูลความต้องการเวชภัณฑ์ที่จำเป็นจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ หรือ infoAID เกิดจากความตั้งใจของหลายองค์กรที่ร่วมมือกันโดยมีใจอาสาเป็นพื้นฐาน ประกอบด้วย

-Design for Disasters มูลนิธิความคิดสร้างสรรค์เพื่อรับมือภัยพิบัติ ผู้ประสานงานโครงการ
-เทใจ (TaejaiDotcom) แพลตฟอร์มระดมทุนบริจาค
-Change Fusion ผู้ร่วมประสานงานความร่วมมือต่างๆ
-Open Dream ผู้จัดทำเวบไซต์
-FabCafe ซึ่งมีเครือข่ายเมคเกอร์ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนอย่างการนำเครื่องพิมพ์ 3D เพื่อผลิตอุปกรณ์บางส่วนที่ยังขาดแคลน และทีมอาสาสมัครจากหลากหลายมหาวิทยาลัย

ต้องการร่วมสนับสนุนเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับกลุ่มเปราะบาง ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://infoAid.org

หรือถ้าต้องการร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อสังคมสู้โควิด-19 สามารถทำได้โดยตรง ผ่านเทใจ https://bit.ly/2VuyTQC

ซึ่งแต่ละโครงการมีเป้าหมายช่วยบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ เพราะยังมีความต้องการต่อเนื่อง

STAY CONNECTED

6,557แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

กว่าจะมาเป็นเสื้อแจ็คเก็ต โรบินฮู้ดไรเดอร์

บนท้องถนนจะเห็นเสื้อแจ็คเก็ตของฟู้ดเดลีเสรี่สีสันสดใสแตกต่างหลากหลายกันไป และเร็ว ๆ นี้ จะมีอีกเสื้ออีกสีเหลื่อนท้องถนนกรุงเทพฯ เมื่อ "โรบินฮู้ด" แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวรี่ของคนไทยประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มไรเดอร์อย่างเป็นทางการแล้ว

ต่อเวลา ‘ช้อป เรียก ยิ้ม’ จากดีแทค เน็ตทำกิน อาหารจากผู้ประกอบการหน้าใหม่

ดีแทค เน็ตทำกิน แนะนำสินค้าใหม่ ให้ทุกคนมาร่วม “ช้อป เรียก ยิ้ม” ตามแบบชีวิตวิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็กดช้อปได้ชิม โดยดีแทคขอแนะนำสินค้าประเภทอาหารที่คัดสรรมาจากแหล่งผลิตทั่วฟ้าเมืองไทย

เดอะมอลล์ ผนึก 6 ฟู้ดเดลิเวอรี่ อร่อยถึงบ้านสมาชิก M Card

M Card โดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ผนึกกำลัง 6 พันธมิตรฟู้ดเดลิเวอรี่ชั้นนำ ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหาร ขนกองทัพไรเดอร์พร้อมเสิร์ฟของอร่อยให้สายกินถึงหน้าบ้าน

ชาร์ป รุกตลาด B2B ส่ง ‘พลาสม่าคลัสเตอร์’ เพิ่มความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

ชาร์ป เปิดตัวนวัตกรรมฟอกอากาศ 'พลาสม่าคลัสเตอร์' สำหรับภาคธุรกิจ B2B เพื่อยกระดับมาตรฐานอากาศสะอาดสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการพื้นที่สาธารณะ

เอ็มเทค เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยี ‘เลี้ยงปลาหนาแน่นระบบน้ำไหลเวียนอัตโนมัติ’

ประเทศไทยมีสถิติการส่งออกสัตว์น้ำเป็นอาหารมากกว่าปีละร้อยล้านบาท แต่การทำประมงกลับยังไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงสำหรับคนไทย เพราะชาวประมงส่วนใหญ่ยังทำประมงโดยพึ่งพิงแหล่งน้ำธรรมชาติ

“หนี้ทางเทคนิค” เป็นหนึ่งในภัยคุกคามใหญ่สุด ต่อการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต

OutSystems รายงานว่า 69% ของผู้นำด้านไอทีระบุว่าหนี้ทางเทคนิคจัดเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร ตามที่ระบุในรายงานล่าสุด "The Growing Threat of Technical Debt"

Pastel บุกตลาด Personal Care ส่ง คลิปหอมติดแมสก์ ครั้งแรกในไทย

X8 หรือ มัลติพลาย บาย เอท บุกตลาด Personal Care มุ่งสร้าง Consumer Trend จับประเด็นจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

คิว ไบโอซายน์ ชี้ตลาดกลุ่มคัดกรองโควิดมีแนวโน้มเติบโต

บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แนะนำ "COVID-19Solution" ( โควิด-19 โซลูชัน) นวัตกรรมทางการแพทย์

Nutanix และ HP Enterprise นำไฮบริด-มัลติคลาวด์ มาใช้กับบริการใหม่ Database as a Service

Nutanix และ HP Enterprise นำไฮบริด-มัลติคลาวด์ มาใช้กับบริการใหม่ Database as a Service

ไมโครซอฟท์ แนะโมเดลประเมินความพร้อม Zero Trust

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย มุ่งสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในโลกไซเบอร์ แนะแนวทางให้ทุกองค์กรวางรากฐานและมาตรการที่ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีจากอาชญากรคอมพิวเตอร์ ผ่านการพัฒนา "Zero Trust Maturity Model"

MUST READ

AIS เตือน ระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาส “ลวงให้กรอก หลอกให้กด”

ท่ามกลางความสับสนของข้อมูลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่สร้างผลกระทบกับผู้คนในทุกสาขาอาชีพ ทำให้กลุ่มมิจฉาชีพใช้เรื่องดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือในการสร้างกลลวงกับประชาชน

กัญชง ขุมทรัพย์ใหม่ ธุรกิจไทยช่วงยุคโควิด

กัญชง (Hemp) สามารถนำมาใช้ประโยชนได้ทุกส่วนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เริ่มตั้งแต่อุตสาหกรรมสิ่งทอที่นำเส้นใยมาผลิตเป็นเสื้อผ้า

เตรียมเปิดการใช้งาน Google Workspace สำหรับทุกคนที่มีบัญชี Google

Google กำลังนำนวัตกรรมแบบเดียวกันนี้ไปสู่ผู้ใช้ทุกคน โดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Google Workspace จะเปิดให้ทุกคนที่มีบัญชี Google สามารถใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมดของ Google Workspace ได้

คิว ไบโอซายน์ ชี้ตลาดกลุ่มคัดกรองโควิดมีแนวโน้มเติบโต

บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แนะนำ "COVID-19Solution" ( โควิด-19 โซลูชัน) นวัตกรรมทางการแพทย์

‘GMM GRAMMY’ จับมือ ‘JOOX’ สานต่อ Original Content บุกต่างประเทศ

นับเป็นปรากฏการณ์ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องระหว่าง 2 พันธมิตรชั้นนำอย่าง 'GMM GRAMMY' และ 'JOOX' ล่าสุดเดินหน้าสานต่อความร่วมมือครั้งใหม่ เปิดตัว JOOX ORIGINAL โปรเจกต์พิเศษเพื่อฉลองครอบรอบ 5 ปี JOOX
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น