TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology สร้างการเติบโตให้กับ SME ด้วยโซลูชันใหม่ ที่ตอบโจทย์การตลาดบน TikTok

สร้างการเติบโตให้กับ SME ด้วยโซลูชันใหม่ ที่ตอบโจทย์การตลาดบน TikTok

TikTok แพลตฟอร์มวีดีโอสั้นชั้นนำ เผยเบื้องหลัง “พลังแห่งความสุข” สู่โอกาสในการเติบโตของแบรนด์ ธุรกิจ และ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในภาคธุรกิจด้วยTikTok For Business โซลูชันการตลาดครบวงจร โดย TikTok ถูกจัดอันดับให้เป็นแพลตฟอร์มที่ SME ชื่นชอบมากที่สุด และทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตรงตามที่ต้องการ โดยสิ่งใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส่งผลดีต่อ SME อย่างมากคือ TikTok For Business ได้เปิดตัวโซลูชันใหม่ที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME นักการตลาด และครีเอเตอร์ ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นไปอีกลำดับ เพื่อร่วมตอกย้ำผู้นำสร้างพลังความสร้างสรรค์และความสนุกสนานสู่ผู้คน ตลอดจน SME เข้ามาสร้างธุรกิจเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับการที่ TikTok ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนในภูมิภาคนี้อย่างเต็มตัว โดยจากข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มีผู้ใช้ TikTok ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจำนวนมากกว่า 240 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้น 85% พร้อมกับมีวีดีโอถูกสร้างขึ้นกว่า 800 ล้านวีดีโอต่อเดือนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ TikTok กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้คนต่างใช้เวลามากกว่ากิจกรรมอื่น 35% ซึ่งทุกคนต่างเข้ามาเมื่อต้องการความรู้สึกดีและทำให้ได้รับพลังแห่งความสุข จึงกลายเป็นแพลตฟอร์มสำหรับทุกวัยที่เข้ามาใช้งาน

นอกจากการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนแล้ว TikTok ยังได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญของทุกภาคธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกับภาคธุรกิจต่าง ๆ ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จึงนับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจมาโดยตลอด ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีแบรนด์ต่างเข้ามามีส่วนร่วมและสร้างการเติบโตอย่างมากมาย TikTok ช่วยให้แบรนด์ทุกขนาดเข้าถึงศักยภาพการเติบโตบนแพลตฟอร์มเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SME ซึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SME มีสัดส่วนถึง 97% ของภาคธุรกิจทั้งหมด มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจ้างงาน ดังนั้นพลังของ TikTok ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญอย่างมากของ SME และยังเป็นแพลตฟอร์มที่จะสามารถมอบ ROI หรือ ผลตอบแทนจากการลงทุนถึง 1.6 เท่า เมื่อเทียบกับการลงทุนผ่านสื่อต่าง ๆ

TikTok หัวใจขับเคลื่อนธุรกิจ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอสมี ลีน Head of Southeast Asia SMB, Global Business Solutions ของ TikTok กล่าวว่า ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SME มีบทบาทสำคัญต่อภาพรวมเศรษฐกิจ โดยคิดเป็นสัดส่วนธุรกิจถึง 97% ในภูมิภาคนี้ และสร้าง GDP คิดเป็นสัดส่วนถึง 41% TikTok นับเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งให้กับ SME โดยการมี TikTok For Business เป็นเครื่องมือที่ช่วยในทำการตลาดและการทำแผนโฆษณา แม้ว่าจะเป็นแบรนด์ใหม่และสามารถปรับใช้งบประมาณได้อย่างยืดหยุ่น

โดยเป้าหมายของ TikTok ในการสนับสนุน SME ให้ประสบความสำเร็จบนแพลตฟอร์มนี้ จะเน้นไปที่ 3 กลยุทธ์สำคัญ ซึ่งประกอบไปด้วย

 • Simplify การทำให้แพลตฟอร์มเข้าถึงได้ง่ายขึ้นผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีธุรกิจของ TikTok การทำโปรโมชัน สร้างโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ SME สามารถสร้างสรรค์รูปแบบการเผยแพร่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 • Innovate เพิ่มรูปแบบของช่องทางในการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ผ่านการไลฟ์สตรีม เพื่อเชิญชวนให้ผู้ชมเกิดการซื้อ และมีส่วนร่วมกับผู้ชมได้อย่างแท้จริง จนถึงการเปิดหน้าร้าน (TikTok Shop) ให้ลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้ โดยเริ่มให้บริการแล้วในอินโดนีเซีย และมีโอกาสขยายไปยังประเทศอื่น ๆ ต่อไป
 • Enable ในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปถึงเป้าหมายในช่วงเทศกาลลดราคาต่าง ๆ ด้วยการเข้าไปช่วยวางกลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมถึงวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รับรู้ และจดจำได้ในวงกว้าง

บทบาทของ TikTok ต่อ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสำคัญและใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยที่ผ่านมา 1 ใน 3 ของ SME เคยใช้ TikTok For Business โซลูชันการตลาดครบวงจร ตั้งแต่การสร้างการจดจำ (Awareness) เริ่มพิจารณา (Consideration) เปลี่ยนเป็นลูกค้า (Convertion) และเกิดความรู้สึกและทัศนคดีที่ดีต่อแบรนด์ (Loyalty) ทำให้มีการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึง TikTok ถูกจัดอันดับให้เป็นแพลตฟอร์มที่ SME ชื่นชอบมากที่สุด และกว่า 60% ของ SME ใช้ TikTok เป็นแพลตฟอร์มในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอสมี เล่าให้ฟังถึงเคสที่ TikTok เข้าไปทำงานร่วมด้วยคือ Hyada แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามในไทย ที่ใช้ TikTok ขยายฐานลูกค้าสู่ผู้ชมทั่วประเทศ เริ่มต้นด้วยการนำเสนอวิธีการใช้งานที่ทุกคนสามารถทำได้เอง โดยหลังจากเริ่มใช้งาน TikTok แบรนด์สามารถจำหน่ายสินค้าได้มากกว่า 100,000 รายการ ถัดมาอีก 3 เดือนก็เติบโตขึ้นถึง 7 เท่า ด้วยการทำงานร่วมกับ KOL ผ่านเครื่องมืออย่าง Spark Ads จากความพิเศษทั้งการเป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับทุกธุรกิจ และตอบโจทย์ SME เพราะ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อการค้นพบสิ่งใหม่ ซึ่งมีสถิติว่ากว่า 50% ของผู้ใช้ค้นพบแบรนด์และสินค้าใหม่ผ่าน TikTok และ 44% ของผู้ใช้เหล่านั้นทำการตัดสินใจซื้อโดยทันที ดังนั้น SME สามารถมองหากลยุทธ์และโอกาสใหม่ ๆ ได้บนแพลตฟอร์ม TikTok

ชุดโซลูชันใหม่ของ TikTok For Business เพิ่มโอกาสทางธุรกิจไปอีกขั้น

TikTok ได้มุ่งเน้นสนับสนุน SME ในภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องผ่านโปรแกรมต่าง ๆ โดยได้มีการสร้างโปรแกรมเพื่อสนับสนุน SME ในทุกขั้นตอน และร่วมเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พร้อมร่วมยกระดับผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นและมีการฝึกอบรมธุรกิจกว่า 35,000 แห่ง ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ดีสุดทางดิจิทัล และได้ร่วมมือกับผู้นำในแต่ละประเทศเพื่อการเข้าถึงที่มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อร่วมเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ภาคธุรกิจไปอีกขั้น TikTok ได้มีการเปิดตัวโซลูชั่นใหม่ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SME นักการตลาด และครีเอเตอร์ ในการเข้ามาร่วมยกระดับแบรนด์และธุรกิจ ประกอบด้วย

ชุดโซลูชันสำหรับแบรนด์และครีเอเตอร์ผ่าน Creative Tools เป็นเครื่องมือที่ทำให้นักการตลาดสามารถเปิดรับความคิดสร้างสรรค์บนแพลตฟอร์ม สามารถสื่อสารและมีส่วนร่วมกับ Ecosystem ของเหล่าครีเอเตอร์ได้แก่

 • TikTok Creator Marketplace: เครื่องมือที่ช่วยให้แบรนด์สามารถค้นหาครีเอเตอร์ที่หลากหลายได้ตรงกับความสนใจและภาคธุรกิจได้มากขึ้น 
 • TikTok For Business Creative Center: ศูนย์สร้างสรรค์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักการตลาดเข้าใจการทำงานบนแพลตฟอร์ม โดยแสดงโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รายละเอียดเกี่ยวกับเทรนด์ยอดนิยมล่าสุดและการเข้าถึงคลังข้อมูลเสียง (Audio Library) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สามารถสร้างโฆษณาที่น่าดึงดูดในแบบฉบับของแบรนด์เองได้เต็มประสิทธิภาพ
 • TikTok Video Editor: นักการตลาดสามารถร่วมแก้ไขและปรับแต่งคอนเทนท์ได้ดัวยตนเองจากหน้าคอมพิวเตอร์โดยตรงผ่านการใช้เครื่องมือนี้ และช่วยพัฒนาประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งพบว่านักการตลาดบางรายสามารถลดต้นทุนลงได้มากถึง 46% 
 • Dynamic Scene: Dynamic Scene เครื่องมือทรงพลังสำหรับการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์จากเนื้อหาโฆษณาที่มีอยู่ ทำให้แบรนด์สามารถเพิ่มองค์ประกอบต่าง ๆ ได้มากขึ้น เช่น เพลงและภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์มีความสดใหม่อยู่เสมอและช่วยเพิ่มระยะเวลาการใช้งานได้ดี
 • Interactive Formats to Unlock Engagement: โซลูชั่นใหม่ที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับแบรนด์ที่ผู้ใช้งานชื่นชอบได้ 

การวัดคุณค่าและผลลัพธ์ของ TikTok เครื่องมือที่ช่วยให้แบรนด์สามารถซื้อโฆษณาบนแพลตฟอร์ม วัดผลความสำเร็จของแคมเปญ และติดตามการแสดงผลได้อย่างง่าย พร้อมกับช่วยให้แบรนด์ SME มีพื้นที่ในการโปรโมทแบรนด์ สินค้า และบริการ ได้ดีมากขึ้น

 • Reach & Frequency: แบรนด์สามารถทำแคมเปญที่มีประสิทธิภาพ คาดการณ์ผลลัพธ์ได้ และมีความชัดเจนบน TikTok 
 • TikTok Brand Lift Study: วิธีการศึกษานี้ช่วยวัดผลว่า ผู้ใช้รู้สึกอย่างไรกับโฆษณาที่พบเห็นบน TikTok โดย TikTok ยังได้ร่วมมือกับ Kantar และ Nielsen ในการพัฒนา Brand Lift เพื่อให้แบรนด์ต่างๆ มั่นใจได้ว่า การวัดผลมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือตรงกับมาตรฐานอุตสาหกรรม 
 • Ad Viewability: เทคโนโลยีการแสดงผลการทำการตลาดออนไลน์จาก MOAT และ DoubleVerify จะทำให้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่พันธมิตรต้องการเกี่ยวกับความสามารถในการรับชมบน TikTok 
 • TikTok Inventory Filter: นักการตลาดสามารถควบคุมการวางแผนการโฆษณาที่ต้องการเพื่อให้มีความมั่นใจกับการใช้งานบนแพลตฟอร์มมากขึ้น โซลูชั่นจะมีความสอดคล้องกับ GRAM Brand Safety และ Suitability Framework เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วโลก สร้างความปลอดภัยอย่างสูงสุด

เครื่องมือที่ช่วยทำให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อกับชุมชนผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

 • Collection Ads: แบรนด์สามารถรวมการโฆษณาในรูปแบบภาพที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและตั้งค่าได้เองในโฆษณาแบบ In-Feed Ads 
 • Dynamic Showcase Ads: แบรนด์สามารถลงโฆษณาเจาะกลุ่มเป้าหมายโดยเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ตามพฤติกรรมความสนใจของผู้ใช้ 

TikTok For Business โซลูชันการตลาดที่มาพร้อมกับเครื่องมือใหม่ ๆ ที่จะนำ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจที่มากขึ้น เพื่อทำให้เกิดการเชื่อมต่อและสร้างประสบการณ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมาย และชุมชนได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น พร้อมสร้างยอดขายเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง สำหรับการเริ่มต้นใช้ TikTok For Business สามารถศึกษาข้อมูลได้จาก www.business-tiktok.com/brand-new/

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ญี่ปุ่นมั่นใจเศรษฐกิจไทยยืนยันเดินหน้าลงทุนในไทยต่อ ร้องรัฐปรับนโยบายส่งเสริม Less Carbon และอุตสาหกรรม EV

อาเซียนคือฐานการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และประเทศไทยคือฐานการลงทุนที่ใหญ๋ที่สุดในอาเซียน แม้ว่าจะเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติโควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

“อินเนส คาลไดรา” กับ พันธกิจ “ลอรีอัล” ผสานเทคโนโลยีกับความงาม สู่ผู้นำตลาดยุคดิจิทัล

ไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับวิกฤติในรูปแบบใด อุตสาหกรรมความงามที่แม้จะได้รับผลกระทบจนซบเซาหรือชะลอตัวหนัก กลับสามารถพลิกฟื้นขึ้นมาได้เสมอ

5 ไอเดียเด็ด ให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นของขวัญปีใหม่นี้

เคยเห็นคนให้ของขวัญคนรักเป็นทองคำหรือเพชรพลอยกันไหม? แล้วสงสัยไหม เพราะอะไรพวกเขาถึงให้สิ่งเหล่านี้เป็นของขวัญ?

adidas ย้ายการใช้งาน SAP มาอยู่บน AWS

อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) บริษัทในเครือAmazon.com, Inc. ประกาศว่า adidas AG ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เลือก AWS เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์สำหรับ SAP

AIS ร่วมมือ ม.ธรรมศาสตร์ ให้บริการ “รถ EV ไร้คนขับอัจฉริยะ”

หลังจากที่ AIS และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการความยั่งยืนแห่งแรกในเอเชีย “SDG Lab by Thammasat & AIS” ไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 5G มาพัฒนาเพื่อสร้างรากฐานด้านความยั่งยืน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตจนสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นสังคมเมืองแบบ Smart City ในที่สุด โดยหนึ่งในความสำเร็จที่เกิดขึ้นคือ การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ผ่านระบบการขนส่งต้นแบบอัจฉริยะด้วย “รถไฟฟ้าไร้คนขับ” ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ในการขับเคลื่อนบนโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G พร้อมให้บริการทดลองรับ-ส่ง ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้นักศึกษา-บุคลากร สัมผัสประสบการณ์โลกอนาคตได้ก่อนใคร วสิษฐ์...

หัวเว่ย เปิดตัว Beyond TV ครั้งแรกในไทย HUAWEI Vision S

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) เดินหน้าขยายตลาดสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์อัจฉริยะหรือ Internet of Things อย่างเต็มรูปแบบ เปิดตัว HUAWEI Vision S ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ Beyond TV ครั้งแรกในประเทศไทย ต่อยอดแนวคิดชีวิตเอไอไร้รอยต่อ (Seamless AI Life)  พร้อมทั้งเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับ Ecosystem ของหัวเว่ย พลิกโฉมที่อยู่อาศัยและที่ทำงานให้กลายเป็นฮับของการใช้ชีวิตแบบอัจฉริยะที่สานความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น...

Google แนะไทยเร่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ดัน จีดีพีไทยแตะ 2.5 ล้านล้านบาทในปี 2030

กูเกิล เปิดเผยผลการวิจัยพบว่าการเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจของไทยให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มที่ จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับไทยได้ถึง 7.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ราว 2.5 ล้านล้านบาทต่อปี ภายในปี 2030

กสิกรไทย ตั้งเป้า 2 ปีโต 5 เท่า ดันฐานลูกค้าดิจิทัล 10 ล้านรายทั่วภูมิภาค

ยกทัพบุกตลาดภูมิภาคด้วยแนวคิด “THE METAMORPHOSIS” กลายร่างธนาคารให้เติบโตมากกว่าเดิมแบบ “ไร้ขีดจำกัด ไร้รอยต่อ และไร้ขอบเขต”

แบงก์ชาติไม่หนุนคริปโต ย้ำผันผวน/เสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับชำระสินค้า-บริการ

ย้ำผันผวนและความมเสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับชำระสินค้า-บริการ หลังเอกชนพาเหรดใช้

MUST READ

“เมืองเพชร” ไม่ได้มีดีแค่ขนมหวาน

จังหวัดเพชรบุรี หรือเมืองเพชร เดิมเรียกเมืองพริบพรี จากหลักฐานในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีชื่อเรียกว่า ศรีชัยวัชรปุระ เป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน

ญี่ปุ่นมั่นใจเศรษฐกิจไทยยืนยันเดินหน้าลงทุนในไทยต่อ ร้องรัฐปรับนโยบายส่งเสริม Less Carbon และอุตสาหกรรม EV

อาเซียนคือฐานการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และประเทศไทยคือฐานการลงทุนที่ใหญ๋ที่สุดในอาเซียน แม้ว่าจะเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติโควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

การตลาดในชีวิตจริงที่แตกต่างจากตำรา

คนที่เรียนด้านการตลาดมาแล้วมาประกอบธุรกิจเองแล้วเหมือนเจออาการเมาหมัด ไปกันไม่ถูกว่าจะเริ่มอะไรดี ทำไมสิ่งที่เรียนมามันไม่ไปกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ โควิด-19

แม้สถานการณ์ระบาดโควิด-19 ของไทยเริ่มคลี่คลาย ภายหลังจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตรายวัน ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม ที่ผ่านมา

“วัน แบงค็อก” ตั้ง 6 ผู้รับเหมาร่วมพัฒนาพื้นที่ 1.3 ล้าน ตร.ม. สร้างแลนด์มาร์คระดับโลก

แลนด์มาร์คระดับโลกที่จะพลิกโฉมพื้นที่ย่านธุรกิจใจกลางเมือง เดินหน้าตามแผนพร้อมเปิดตัวในปี 2566
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น