TH | EN
TH | EN
หน้าแรกBusinessหลักทรัพย์บัวหลวง เปิดตัว 2 DR ใหม่ “NASDAQ 100” และ “STAR 50” สร้างโอกาสลงทุนกองทุนหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำสหรัฐฯ และจีน

หลักทรัพย์บัวหลวง เปิดตัว 2 DR ใหม่ “NASDAQ 100” และ “STAR 50” สร้างโอกาสลงทุนกองทุนหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำสหรัฐฯ และจีน

หลักทรัพย์บัวหลวง ต่อยอดความสำเร็จ เปิดตัว 2 DR ใหม่ล่าสุด อ้างอิง ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง เพื่อเปิดโอกาสการลงทุน ETF หุ้นเทคโนโลยีชั้นนำสหรัฐฯ และจีน ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยสกุลเงินบาท ภายใต้ชื่อ DR “NASDAQ 100” และ DR “STAR 50”  พร้อมเปิดให้จองซื้อ IPO ผ่านเว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง ตั้งแต่วันที่ 26-27 เมษายน 2565

บรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมต่อยอดความสำเร็จในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ Depositary Receipt (DR) ด้วยการเปิดตัว DR จำนวน 2 ตัวใหม่ล่าสุด เพื่อเปิดโอกาสการลงทุนในกองทุนหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐฯ และจีน ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยสกุลเงินบาท หลังประสบความสำเร็จอย่างดี จากการเสนอขาย DR “E1VFVN3001” ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นกองทุนรวม ETF อ้างอิงดัชนี VN30 สะท้อนหุ้นชั้นนำ 30 บริษัทแรกในเวียดนามที่บริษัทเป็นผู้ออกเจ้าแรกของไทยเมื่อปลายปี 2561 และ DR “DIAMOND” ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ “FUEVFVND01” ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็น DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) ที่ลงทุนอ้างอิงดัชนี VN DIAMOND ของตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา    

สำหรับ DR 2 ตัวใหม่ อ้างอิง ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange: HKEX) ประกอบด้วย

  1. DR “NASDAQ 100” ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ “NDX01” โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็น ChinaAMC NASDAQ 100 ETF (3086.HK) ที่ลงทุนอ้างอิงดัชนี NASDAQ 100 ของสหรัฐฯ ออกโดย China Asset Management (Hong Kong) Limited โดยดัชนี NASDAQ 100 ประกอบด้วยหุ้นชั้นนำขนาดใหญ่ 100 บริษัทของตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ที่มีความมั่นคงและมีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่อง ซึ่งมีน้ำหนักการลงทุน 3 อันดับแรก คือ กลุ่มเทคโนโลยี 50%, กลุ่มสื่อสาร 17% และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย 15%
  2. DR “STAR 50” ใช้ชื่อย่อในการซื้อขาย “STAR5001” มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็น Premia China STAR50 ETF (3151.HK) ลงทุนอ้างอิงดัชนี STAR 50 ที่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีนวัตกรรมของจีนที่มีแนวโน้มได้รับการสนับสนุนจาก          แผนยุทธศาสตร์ชาติจีน 5 ปี ฉบับที่ 14 และมีศักยภาพในการเติบโตของกำไรสูง เช่น ธุรกิจ Cloud, AI, 5G, Semiconductor, Biotech EV, New Energy และ Industry IoT เป็นต้น เป็นกองทุน ETF ที่ออกโดย Premia Partners     ซึ่งดัชนี STAR 50 มีน้ำหนักการลงทุนหลักใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมแรก คือ กลุ่มไอที 60.6%, กลุ่มเฮลธ์แคร์ 14.8% และกลุ่มอุตสาหการ 10.1%

สำหรับจุดเด่นของ DR “NASDAQ 100” มีด้วยกันหลายข้อ เช่น 1. ได้ลงทุนใน NASDAQ ตลาดหลักทรัพย์ใหญ่อันดับ 2 ของโลก 2. สร้างโอกาสลงทุนในหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย ไม่ว่าจะเป็นหุ้น Apple,  Microsoft และ Alphabet รวมถึงหุ้นชั้นนำ นอกเหนือจากหุ้นเทคโนโลยีอย่าง Tesla หรือ Starbucks เป็นต้น 3. สามารถลงทุน DR ที่อ้างอิง ETF หุ้นสหรัฐฯ ได้ในเวลาซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์     แห่งประเทศไทยโดยได้ราคาเรียลไทม์แบบไม่มีพักกลางวัน ทันท่วงทีกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป และ 4. มูลค่าน่าสนใจเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของกำไร

จุดเด่นของ DR “STAR 50” เช่น 1. โอกาสในการลงทุนหุ้นใน STAR Board หรือกระดาน STAR ของจีน (กระดานหุ้นสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้) มีศักยภาพเติบโตสูง เปรียบได้กับการลงทุนใน NASDAQ ย้อนหลังไปเมื่อ 10 ปีก่อน โดยเป็นหุ้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำของจีน เช่น            หุ้น SMIC ผู้ผลิตชิปอันดับ 1 ของจีน และหุ้น Kingsoft Office ผู้ได้รับฉายา Microsoft แห่งจีน เป็นต้น สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติจีน 5 ปี ฉบับที่ 14 ที่มีแผนจะสร้างจีนเป็นแหล่งเทคโนโลยีและการผลิต 2. ก้าวข้ามข้อจำกัดในการลงทุนหุ้น A share ในประเทศจีน โดยลงทุนผ่านการลงทุนใน DR ซึ่งอ้างอิงกับ STAR50 ETF ซึ่งการเข้าไปลงทุนตรงทำได้        ไม่สะดวก 3. สามารถซื้อขาย DR ที่อ้างอิง ETF หุ้นจีนได้ในเวลาซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยได้ราคาเรียลไทม์แบบไม่มีพักกลางวัน ตัดสินใจซื้อขายได้ทันท่วงทีกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป และ 4. มูลค่าน่าสนใจเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของกำไร โดยเฉพาะราคาที่ได้ปรับลงในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ DR ทั้ง 2 ตัว จะเปิดให้ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงจองซื้อ IPO ผ่าน www.bualuang.co.th ตั้งแต่วันที่ 26-27 เมษายน 2565 เวลา 8.30-16.00 น. ซึ่งผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนเงินที่ต้องการลงทุน โดยจะได้รับการจัดสรรจำนวนหน่วย DR ตามราคาเฉลี่ยของราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ออกตราสารซื้อได้ รวมค่าธรรมเนียมในการซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทจะประกาศราคา IPO (Final Price) ผ่านเว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวงให้ทราบหลังจากนั้น (ราคาโดยประมาณของ DR “NASDAQ 100” และ DR “STAR 50” ณ วันที่ 4 เมษายน 2565 คิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 12.16 บาทต่อหน่วย โดยอัตรา 1 หลักทรัพย์อ้างอิงต่อ 10 DR และ 35.16 บาทต่อหน่วย โดยอัตรา 1 หลักทรัพย์อ้างอิงต่อ 1 DR ตามลำดับ)

ผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อสามารถเปิดบัญชีซื้อขายได้ที่เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง โดยสามารถศึกษารายละเอียด DR 2 ตัวใหม่ล่าสุด เพิ่มเติมได้ที่ www.bualuang.co.th/dr หรือโทร. 0-2618-1111

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

“ทริส” คงอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ “บีซีพีจี” ที่ A- แนวโน้ม “Stable” สะท้อนรายได้มั่นคง

SBITO-ตลท. ปลื้ม ‘SBITO Joystick Click to Win’ ผู้ชนะทำกำไร NAV เติบโตสูงสุดเกือบ 50% ในวันเดียว

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ