TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกCareer & Talentสจล. เดินหน้าปั้น Smart Teacher เปิดตัว 6 หลักสูตร สร้างครูคุณภาพ ป้อนตลาดแรงงานยุคใหม่

สจล. เดินหน้าปั้น Smart Teacher เปิดตัว 6 หลักสูตร สร้างครูคุณภาพ ป้อนตลาดแรงงานยุคใหม่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เดินหน้าปั้น “ครูสายอาชีพยุคใหม่” (Smart Teacher) ที่รู้ลึกในสายอาชีพเฉพาะทางและจิตวิทยา ร่วมยกระดับวงการการศึกษาไทยทั้งในและนอกระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานสายอาชีพขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ผ่าน 6 หลักสูตรที่พร้อมปั้นบัณฑิตให้เป็นได้มากกว่าครูผู้สอน ได้แก่ 1. ครุศาสตร์สถาปัตยกรรม 2. ครุศาสตร์การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 3. ครุศาสตร์นวัตกรรมเทคโนโลยีการออกแบบ 4. ครุศาสตร์วิศวกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5.ครุศาสตร์วิศวกรรม สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และ 6. ครุศาสตร์เกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สจล. เล็งเห็นความสำคัญของการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพ ‘แรงงานสายอาชีพ’ เพื่อร่วมขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม นั่นคือการปั้น ‘ครูคุณภาพ’ ที่ครบเครื่องทั้งองค์ความรู้เชิงลึกในสายอาชีพเฉพาะทาง ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมแขนงต่าง ๆ ทั้งยังต้องลึกซึ้งในศาสตร์ความรู้เชิงจิตวิทยาการศึกษา เพื่อให้สามารถถ่ายทอดทักษะความรู้ วางแผนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถออกแบบสื่อหรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนได้ในหลากรูปแบบ

สจล. จึงพัฒนาหลักสูตร ‘ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี’ (ค.อ.บ.) ให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิต ‘ครูสายอาชีพยุคใหม่’ (Smart Teacher) ที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกในสายอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมศาสตร์ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และเกษตรกรรม ร่วมกับหลักจิตวิทยาเพื่อการสอน นอกจากนั้นยังวางรากฐานความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรมการศึกษาแนวใหม่

ทั้งนี้ เพื่อให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพครูได้อย่างมืออาชีพแล้ว ยังสามารถผลักดันบัณฑิตก้าวสู่เส้นทางนักวิชาการ ที่ปรึกษาในสถานประกอบการได้ หรือสายอาชีพอื่น ๆ ได้ในอนาคต ผ่าน 6 หลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายปั้นบัณฑิตให้เป็นได้มากกว่า ‘ครูผู้สอน’ 

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัว Innovation Hub Bangkok แหล่งรวมนวัตกรรมโซลูชันด้านความยั่งยืนและดิจิทัล

กลุ่มธุรกิจ TCP รวมพลังอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ