TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology โรงงานอัจฉริยะ และการเติบโตของ Industrial Internet of Things

โรงงานอัจฉริยะ และการเติบโตของ Industrial Internet of Things

โรงงานอัจฉริยะคงไม่ได้เป็นคำศัพท์ไอทีที่ห่างไกลอีกต่อไป เพราะขณะนี้กลุ่มโรงงานผลิตได้นำเครื่องจักรที่ทันสมัยมาผนวกรวมเข้ากับพลังแห่งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ร่วมกับระบบโครงข่ายสื่อสารที่ล้ำหน้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อก้าวสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี Industrial Internet of Things (IIoT) ซึ่งเป็นตัวผลักดันอันสำคัญที่สุดในอุตสาหกรรม 4.0 

จากจุดเริ่มต้นพัฒนาการของ Internet of Things (IoT) ได้ขยายตัวไปยังภาคอุตสาหกรรม โรงงานและคลังสินค้ามากขึ้น กลายเป็นปัจจัยสำคัญให้ผู้ผลิตในหลายอุตสาหกรรมได้รับประโยชน์และยังเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย จากรายของบริษัท Mckinsey ระบุเทคโนโลยี IIoT จะสามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจทั่วโลกจาก 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง 3.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2568  

เทคโนโลยี IIoT กำลังเป็นตัวแปรสำคัญที่มีศักยภาพสูงต่อวงการอุตสาหกรรมการผลิตทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ละอุตสหากรรมการผลิตมีแนวโน้มการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล การปรับเปลี่ยนระบบภายในโรงงานไปสู่ระบบดิจิทัลให้มีความชาญฉลาดมากขึ้น ด้วยการรวมระบบปฏิบัติการภายในด้วยเทคโนโลยี IIoT เพื่อใช้เชื่อมต่อกับเซนเซอร์ อุปกรณ์ ระบบควบคุม และแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นและควบคุมอุปกรณ์รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ได้ทั้งในคลังสินค้าและโรงงาน โดยนำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ร่วมกับ Big Data ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ขั้นสูง(Analytics) และข้อมูลเชิงลึก (Insight) ทั้งหมดนี้จะช่วยกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตได้เปิดประตูสู่แหล่งรายได้ใหม่ (Revenue Stream) และพัฒนาความพึงพอใจให้กับลูกค้า  

ข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐาน 

ทว่าการจะก้าวไปสู่โรงงานอัจฉริยะดังกล่าว  หากเราต้องพึ่งพาแต่ระบบคลาวด์เพียงเพื่อรองรับกระบวนการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และให้ตัดสินใจจะใช้อุปกรณ์ทุก ๆชิ้นนั้นคงเป็นไปไม่ได้ เพราะแค่เฉพาะปริมาณข้อมูลที่รับมาจากเซนเซอร์และทุกอุปกรณ์ต่างๆก็มีจำนวนมากจนล้นเกินรับได้ 

ดังนั้น ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการการเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัล ผู้ประกอบการโรงงานด้านการผลิต จะต้องตระหนักให้มาก คือ การจัดการโครงข่ายโทรคมนาคมภายในเพื่อให้ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสำคัญต่อธุรกิจได้ต่อเนื่อง รวมถึงการมีศูนย์ข้อมูล(Data Center) เก็บข้อมูลการปฏิบัติงานจากอุปกรณ์ในโรงงานแบบเรียลไทม์และทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถประเมินสภาพของอุปกรณ์ได้ตามจริงพร้อมด้วยการประยุกต์ใช้การบริการล่างหน้า ทั้งยังช่วยลดอุปสรรคและอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ กระบวนการทั้งหมดนี้กลุ่มโรงงานผลิต สามารถยกระดับและจัดการระบบไอทีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ ดังนี้   

  1. ความต่อเนื่องและคุณภาพของระบบพลังงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายพลังงานขาดตอนหรือล่าช้าซึ่งอาจจะส่งผลลบต่อความพร้อมของระบบ จึงมีความจำเป็นที่ต้องทำให้อุปกรณ์ที่อยู่ในระบบเครือข่ายจำต้องใช้ระบบไฟฟ้าสำรองใช้ โดยเฉพาะผ่านการเชื่อมต่อกับเครื่องสำรองไฟ (UPS) ดังนั้น กลุ่มผู้ผลิตควรจะใช้เครื่องสำรองไฟคุณภาพระดับอุตสาหกรรมที่มีความทนทานระดับสูงได้   
  2. คุณภาพอากาศ คงเป็นที่ทราบกันดีว่าคุณภาพอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นย่ำแย่เพียงใด ฝุ่นและละอองที่ลอยฟุ้งอยู่ในนั้นสามารถทำให้อุปกรณ์ IT ต่าง ๆ เกิดความไม่เสถียรและลดทอนอายุการใช้ได้ถ้าลอยไปติดที่อยู่พัดลมที่บริเวณเซิร์ฟเวอร์ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้ตู้ Rack IT ที่ป้องกันฝุ่นหรือปิดแน่นสนิท และกล่องสายไฟซึ่งป้องกันไม่ให้อากาศที่ยังไม่ได้กรองเข้ามาในตัวอุปกรณ์ และวิธีการที่มีความสำคัญเท่า ๆ กันก็คือ การเพิ่มระบบทำความเย็นที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเข้าไปเพื่อผลิตอากาศสะอาด และสร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถควบคุมอุณภูมิได้  
  3. ความปลอดภัยทางกายภาพ หากคอมพิวเตอร์และระบบสำรองข้อมูลมีการติดตั้งเหมือนกับสภาพโรงงานทั่วไปแล้ว ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีคนเข้าไปล้วงข้อมูล ความเสี่ยงในที่จะมีคนเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นจะยิ่งทำให้เพิ่มช่องโหว่ให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์ จึงมีข้อแนะนำว่าควรใช้ตู้ที่สามารถล็อคได้เพื่อป้องกันอุปกรณ์และติดเซนเซอร์ที่บานประตู 
  4. การมองเห็นส่วนปลาย (Edge) ของระบบเครือข่าย ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงงานและ สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย บางครั้งการออกแบบด้านเทคนิคทำให้ความสามารถช่วยเหลือเข้าไม่ถึง การสังเกตการณ์จากระยะไกลจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT สามารถมองเห็นได้เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ได้ทันที  

ความท้าทายต่าง ๆ เหล่านี้ อาจเป็นอุปสรรคต่อการเริ่มต้นไปสู่โรงงานอัจฉริยะ ดังนั้นแนวทางที่จะช่วยให้โรงงานใช้ประโยชน์มากขึ้น คือ การรวมองค์ประกอบด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบไอทีไว้ในตู้อุปกรณ์เพียงตู้เดียว (Micro Data Center) นอกจากมีประสิทธิภาพแล้วยังเสริมความเสถียรของระบบในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยได้อีกด้วย  

กล่าวได้ว่า การนำ IIoT มาใช้สามารถช่วยให้องค์กรเพิ่มมูลค่าและทรัพยากรด้านIT แต่การบำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ก็มีความสำคัญเช่นกัน หากองค์กรประยุกต์ใช้ระบบศูนย์ข้อมูลร่วมกับการทำงานระยะไกลก็ จะสามารถช่วยลดความล่าช้าและการขัดข้องในสายการผลิตได้ ดังนั้นอัตราเร็วในการผลิตงาน ณ ปัจจุบันนี้ก็คือประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นและการลดความเสี่ยงในช่วงเวลาการผลิต ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตที่สามารถใช้งานได้ยาวนานในอนาคตได้สำเร็จ     

Content Contributor: Arunangshu Chattopadhyay, Director – Power Product Marketing & Head, Central Technical Support, Asia

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

“ระบบราง” เส้นทางสร้างเศรษฐกิจใหม่ของสปป.ลาว

การเปิดใช้เส้นทางเดินรถไฟความเร็วสูงปานกลาง ในวันที่ 3 ธันวาคมนี้สปป.ลาว คาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

น่าห่วงเศรษฐกิจไทย … “บนแข็ง ล่างอ่อน”

อนาคตของเศรษฐกิจและการเงินไทยในระยะข้างหน้าจำเป็นต้องเติบโตแบบ Inclusive หรือ "ทั่วถึงมากกว่าเดิม" เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีความเหลื่อมล้ำสูงและไม่สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

เปิด 3 ประสบการณ์ทำงานจริงเจ็บจริง กับ WEDO Young Talent 2021

จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 700 คน ผ่านเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกแบบ non-stop 24 ชั่วโมง เข้าเป็น 50 คนสุดท้ายที่มีคุณสมบัติของ talent ยุคใหม่ในนิยามของ WEDO

ผลลัพธ์เกินคาด… WEDO Young Talent Program 2021 ค้นหา Talent ยุคใหม่ด้วยวิธีใหม่

WEDO Young Talent คือโครงการที่มองหา talent ยุคใหม่ ที่ไม่ใช่แค่ความเก่ง แต่ต้องมีความดูดี ตั้งแต่ชุดความคิดดี ชุดทักษะดี และความร่วมมือและผลงานดี

“ดีป้า” เปิดตัว depa Game Accelerator Program Batch 2

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย อินโฟเฟด และ การีน่า เปิดตัวโครงการ depa Game Accelerator Program Batch 2

5 คำทำนายไซเบอร์ซิเคียวริตี้ปี 2565

5 คำทำนายไซเบอร์ซิเคียวริตี้ปี 2565

5 ทีมผู้ชนะในโครงการ “Banpu Champions for Change” รุ่นที่ 10

โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 10 “Banpu Champions for Change” (BC4C #10) โดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

หัวเว่ย เปิด HUAWEI Heath Lab ที่ใหญ่ที่สุด ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป เผยโฉม HUAWEI Health Lab ศูนย์รวมการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และสมาร์ทดีไวซ์เกี่ยวกับสุขภาพแห่งใหญ่ที่สุดอย่างเป็นทางการ ณ ทะเลสาปซงชาน เมืองตงกวน ประเทศจีน

แอสตร้าเซนเนก้า จับมือ สยามไบโอไซเอนซ์ เปิดเบื้องหลังโรงงานผลิตวัคซีนโควิด-19 ในไทยครั้งแรก

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับเป็นวิกฤติด้านสุขภาพครั้งใหญ่ที่สุด และแอสตร้าเซนเนก้า คือหนึ่งในผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 รายใหญ่รายหนึ่งของโลก ที่มีฐานการผลิตในหลายภูมิภาคและหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย

“จันทนารักษ์ ถือแก้ว” กับเป้าหมายเล็ก ๆ ที่ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทย

“ยุ้ย" จันทนารักษ์ ถือแก้ว กับบทบาทการขับเคลื่อนการศึกษาไทยผ่าน tech startup ภายใต้ Disrupt Technology Venture & StormBreaker Venture

MUST READ

ทิพยประกันภัย จับมือ SkillLane สร้างแพลตฟอร์มเรียนรู้ มุ่งบ่มเพาะทักษะคนพลิกองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

เพราะเชื่อมั่นว่า "บุคลากร" หรือ "คน" คือ หัวใจสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในโลกยุคดิจิทัล

StartDee ขึ้นเบอร์ 1 แอปเสริมการเรียน ตลาด EdTech เติบโตก้าวกระโดด

StartDee เติบโตก้าวกระโดดหลังเปิดตัว 1 ปีกว่ามียอดดาวน์โหลดพุ่งสูงกว่า 1.3 ล้านดาวน์โหลด เดินหน้าสู่เบอร์ 1 ของแอปพลิเคชันเสริมการเรียน

เซ็นทรัล-โรบินสัน ตั้ง Olivier Bron แม่ทัพใหม่ ยกระดับห้างไทยสู่สากล ด้วยออมนิชาแนล

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้ารุกสร้างสีสันตลาดค้าปลีกปลายปีประกาศขับเคลื่อนวงการ ยกระดับห้างไทยสู่ Global Standard

ธุรกิจค้าปลีกและอาหารจานด่วน ดัน GapMaps เติบโตในไทย

GapMaps ผู้เชี่ยวชาญด้านแมปปิ้งซอฟต์แวร์บนคลาวด์จากออสเตรเลีย ที่เปรียบเสมือนเครื่องมือช่วยเหลือองค์กรธุรกิจด้วยกลยุทธ์การใช้แผนด้านเครือข่ายและการวางแผนด้วยข้อมูลทำเลที่ตั้ง

AIS ผนึก TQM วัดระยะขับขี่อัจฉริยะ หนุนประกันรถยนต์เติมเงิน ขับน้อย จ่ายน้อย

TQM ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘ประกันรถยนต์เติมเงิน’ ด้วยคอนเซปต์ ‘ขับน้อย จ่ายน้อย’ ให้ผู้บริโภคจ่ายเบี้ยประกันตามระยะทางที่ขับ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น